Níže Yulia (2020)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o významné události níže Yulia s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Yulia, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI YULIA

Tlaková níže ovlivnila počasí u nás přesně po 14 dnech od vlivu Níže Sabine. Vyznačovala se opět silnými nárazy větru a zařadila do extrémnějších situací. Důsledky působení tohoto větru byly umocněny tím, že se velmi silné poryvy větru v ČR před velmi krátkou dobou odehrály. Na našem území nepřekonala nejvyšší rekordní nárazy větru. Na naší nejvyšší hoře (Sněžka), jen na polském území, byl rekord překonán. Níže postupovala stejně jako předchozí v silném západním proudění.

Období výskytuPrůběh počasíDůsledky nížeSynoptická situaceShrnutí

Období výskytu a popis

Tlaková níže ovlivnila počasí u nás 23. února, tedy dva týdny po vlivu tlakové níže Sabine s výskytem významných poryvů větru. Tlaková níže Yulia přinesla velmi podobné projevy počasí. Vítr byl srovnatelně silný jako při minulé situaci. Též se vyskytly intenzivní srážky a ojedinělé bouřky. Nastala obleva a vzestupy hladin toků byly významnější než při vlivu předchozí níže s výskytem oblevy. Ale nešlo o žádné dramatické vzestupy a rozlivy toků.

Silný vítr v ČR foukal od nedělního odpoledne dne 23.2., zejména pak večer a zpočátku noci na pondělí 24.2. Během noci začal vítr slábnout.

Průběh počasí

Velmi silné poryvy větru, které se u nás téměř vyrovnaly vlivu níže Sabine z 10. února, nebyly jediným význačným projevem počasí této situace. Vedle typické změny tlaku vzduchu a obecně proměnlivosti počasí při vlivu systému front to byly zejména krátce vysoké teploty a hlavně vydatný déšť. Tento způsobil na horách oblevu a vzestupy tamních toků.

Zásadní byl samozřejmě silný vítr. Tento byl u nás významný, ale z pohledu maximálního nárazu nepřekonal vliv níže před dvěma týdny. Nepřekonal ani některé další situace extrémního větru nás. V nižších polohách byly nárazy ale také značné. Doplňme, že v Polsku a to na jejich straně Sněžky byl naměřen dosud nejvyšší nárazy větru. Ten činil 62m/s, tedy 223km/h. Překonal tak zatím nejvyšší náraz z roku 2007 (při níži “Kyrill”), který činil 216km/h. Ale nutno zdůraznit, že tyto nebyly dosaženy na našem území. Tím není snížena význačnost situace u nás. Zvláště, když se velmi silné poryvy větru vyskytly dvakrát po sobě v krátkých časových rozestupech.

Nejvyšší náraz dosáhl 50m/s, tj. 180km/h (Sněžka-Poštovna).

Nárazy větru byly významné i v okolí našeho území, zejména v Německu a dále v severozápadní Evropě (obr. 2).

Níže Yulia: Nárazy větru v Německu a okolí.

Obr. 2 Nárazy větru na stanicích v Německu a okolí dne 23.2.2020, zdroj: wetteronline.de

Spadlé srážky a hydrologický vývoj

Od vyšších poloh spadlo velké množství srážek. Srážky tam byly oproti nižším nadmořským výškám velmi vydatné. Často byly dešťové a urychlovaly tání sněhu. Vlivem oblevy docházelo k vzestupům hladin řek na 1.SPA, krátce a ojediněle na 2.SPA. Vyšší SPA byl zaznamenán na Labi v profilu Vestřev. Několik stavů bdělosti potom platilo na dalších tocích v Krkonoších a Jizerských či Orlických horách. Výjimečně pak v Jeseníkách. Na Šumavě se vodní toky při této situaci nerozvodnily, ač některé původní předpoklady to připouštěly.

Nejvyšší úhrny srážek:

64.4mm Horní Maršov

63.6mm Pec pod Sněžkou

60.9mm Labská Bouda

51.2mm Černý Důl

Důsledky situace

Následky působení této cyklony byly menší než v případě níže Sabine před dvěma týdny. Přesto i z důvodu poškození zejména stromů předchozími poryvy větru byla situace obdobná. Opět byly časté popadané větve, zlámané a vyvrácené stromy. Dále strhané střechy, uvolněné a cestující další předměty. Problémy se tak opět vyskytly v dopravě a energetice. Ale škody byl opět způsobeny zejména v lesnictví. Ohledně železnice byla asi nejhorší situace tentokrát na severu Čech. Provoz se opět omezoval často z bezpečnostních důvodů po dobu trvání silných poryvů větru.

Obecně co se týče událostí spojených se silným větrem, byla vedle severu Čech nejhorší situace také ve střední části Čech a to hlavně kolem Prahy. Silné srážky způsobily nějaké komplikace zejména na severu a severovýchodě Čech, ale také na Moravě. Nejčastěji to byly zatopené sklepy, domy a ucpaná kanalizace.

Přehled událostí z regionů v ČR seriózně můžete najít v přiloženém odkazu, viz níže (první odkaz ČTK). Též seriózní informace nabízí přímo hasičský server Požáry.cz, viz odkaz na situaci též níže.

Synoptický vývoj

Níže Yulia: Synoptická situace.

Obr. 1 Synoptická situace k 23.2.2020 13 SEČ a TN “Yulia” na severu střední Evropy, zdroj: met-fu.berlin.de

Tlaková níže přešla směrem k severovýchodu přes Polsko a ovlivnila počasí u nás. V teplém sektoru tlakové níže k nám pronikl teplý vzduch. Systém front přinesl vydatné srážky a to při silném západním proudění zejména do vyšších poloh. Na teplé frontě to byl trvalý déšť, včetně nejvyšších poloh. Na studené frontě prudké srážky a to včetně typických zimních bouřek. Ve střední Evropě vznikl tlakový rozdíl mezi cyklonou a vysokým tlakem vzduchu v podobě anticyklony zvané Günter, rozprostírající se nad celou jihozápadní a jižní Evropou. Tento se vyrovnával a to vyvolalo typicky silné poryvy větru.

Shrnutí níže Yulia

  • Ovlivnila počasí u nás 23. února 2020, částečně pak v noci na 24. února 2020
  • Projevila se velmi silným větrem, maximální náraz činil u nás na Sněžce 50m/s
  • Přinesla vydatné a krátce i na hory kapalné srážky, nejvyšší úhrn byl změřen za den v Krkonoších a pohyboval se kolem 70mm
  • Vydatné srážky a krátká obleva způsobily výskyt lokálních povodní, s výskytem 1.SPA a ojediněle 2.SPA zejména v Krkonoších a Jizerských horách či případně v horách Orlických
  • Typickými důsledky situace byly popadané stromy a vlivem nich problémy v dopravě (četně na severu území Čech a Moravy) i energetice. Plus další obdobné události dílčího charakteru po celé zemi
  • Nejvyšší náraz mimo území ČR byl dosažen na Sněžce v Polsku a vliv níže Yulia překonal i vliv níže Kyrill z roku 2007, činil 62m/s, tj. 223km/h (nejde ovšem o náraz na území ČR, byť byl změřen v těsné blízkosti)
  • Extremita situace podle nárazu větru a dalších jevů: 4

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Předběžné informace shrnujeme v článku Yulia u nás Kyrill nepřekonala, v Polsku ano.

Použité zdroje

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Online, 2020. Dostupné na http://www.chmi.cz.

JŮZA, P. Silný vítr komplikuje železniční dopravu. Zpravodajský server Infomet. Praha: ČHMÚ, 2020. Online, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1582478847.

ČTK. Česko opět zasáhla vichřice, bez proudu byly až desetitisíce lidí. Zprávy. Česko. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesko-opet-zasahla-vichrice-bez-proudu-byly-az-desetitisice-lidi/1857949.

ČTK. Česko zasáhl silný vítr a stoupaly hladiny řek. Zprávy. Česko. Online, 2020. Dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesko-zasahl-silny-vitr-a-stoupaly-hladiny-rek/1857838.

POŽÁRY.CZ. Do sedmé hodiny ranní vyjížděli hasiči k 1780 událostem, foukal silný vítr. Online, 2020. Dostupné na https://www.pozary.cz/clanek/225233-do-sedme-hodiny-ranni-vyjizdeli-hasici-k-1780-udalostem-foukal-silny-vitr/#1221.