Vodní toky v Povodí Moravy

()

Stránka obsahuje přehled hlavních vodních toků v oblasti Povodí Moravy (PMo). Vodní toky v Povodí Moravy a jejich přehled, popis průběhu vodních toků, základní údaje. Zejména délka toku, plocha povodí toku a průměrný průtok v ústí vodního toku, vodní tok ústí toku a další informace.

Témata stránky: Popis Povodí Moravy, vodní toky v Povodí Moravy, základní hydrologické údaje o tocích, další údaje o tocích.


PŘEHLED VODNÍCH TOKŮ V POVODÍ MORAVY

Přehledová tabulka:

Přehled toků a základní údaje o nich v oblasti Povodí Moravy

Popis Povodí Moravy

Oblast Povodí Moravy (dále jen zkratka PMo) je součástí Povodí Dunaje a odvodňuje většinu území Moravy a část území Vysočiny. Nyní následuje přehled dílčích povodí tohoto uceleného povodí a vodních toků v něm se vyskytujících, alespoň těch významnějších a to stejně jako tomu bylo u článků předchozích.

Řád: II.

Úmoří: Černé moře

Dílčí povodí: Dyje, Bečva, Jihlava, Svratka, Svitava

Nejvyšší bod v povodí: Praděd (1 491m)

Délka kmenového toku: 246km

Plocha povodí: 24 266km2

Průměrný průtok v ústí: 120m3/s-1

Na severu sousedí s Povodím Odry, na jihu s menšími přítoky Dunaje, na západě s PVl a na východě s Povodí Váhu. Jde opět o povodí 2. řádu. Povodí představují převážně přítoky řeky Moravy, jedná se o úzký pás území sahající zhruba od severu k jihu. A v jižní části se rozbíhá vpravo, což je Povodí Bečvy a vlevo, kde je jeho součástí Povodí Dyje. Řeka Morava odvádí veškeré tyto vody do Dunaje jako řeky I. řádu a to následně do úmoří Černého moře, do něhož řeka ústí a kam vodě zbývá od našich hranic s Rakouskem a Slovenskem, kde Morava naše území opouští, ještě pěkný kus cesty.

Vodní toky

Mezi kmenový vodní tok patří zajisté řeka prezentující dané povodí a odvádějící vody z povodí mimo území ČR a tou je řeky Morava. Druhá nejvýznamnější je Dyje, jako největší přítok Moravy. Dalšími významnými toky v oblasti jsou Bečva jako významný přítok Moravy nebo Svratka, jak významný přítok Dyje. Dále jde o dílčí povodí představované následujícími toky: Moravská Dyje, Rakouská Dyje, Jihlava a Svitava vedle přímých menších přítoků Moravy. Níže uvádíme opět podrobný přehled vodních toků a jejich základních hydrologických a hydrografických ukazatelů nebo případných zajímavostí.

MORAVA

Pramen: Králický Sněžník (1 380m)

Délka toku: viz výše

Plocha povodí: viz výše

Průměrný průtok v ústí: viz výše

Popis a zajímavosti: Horní část toku má charakter horského potoka, od soutoku s Desnou se sevřené údolí otevírá a koryto toku se rozšiřuje na 10m. Následně teče Litovelským Pomoravím, kde též značně meandruje. Pod městem Olomouc teče v neohraničeném úvalu a mohutní, šířka toku dosahuje 40m. Následně je hraničním řekou mezi ČR a SR a kolem soutoku s Dyjí protéká významnými lužními lesy. Šířka koryta dosahuje 40-60m a tok je zde klidný. Tok je jedním z nejvíce upravených, čímž byla zrušena řada dříve existujících meandrů.

Pravostranné přítoky:

> Moravská Sázava s pramenem v 958m n.m., délkou toku 54.3km, plochou povodí 507.3km2 a průtokem 4.52m3/s-1, která má jako největší přítok řeku Březnou

> Valová nebo-li Romže s pramenem v 492m n.m., délkou toku 53.0km, plochou povodí 456.4km2 a průtokem 1.37m3/s. Která je označena jako Romže a teprve na svém dolním toku pod městem Prostějov se nazývá Valová (užívají se v označení většinou oba dva názvy). Tento tok má největší přítok řeku Hloučelu, která nese též název Okluka

> Haná s pramenem v 260m n.m., délkou toku 53.4km, plochou povodí 607.8km2 a průtokem 2.0m3/s-1. Která vzniká soutokem řek Malá Haná s pramenem v Drahanské vrchovině, délkou toku 16.3km, plochou povodí 18.6km2 a průtokem 0.20m3/s a Velká Haná. S pramenem též v Drahanech v 630m n.m., délkou toku 21.2km, plochou povodí 50.4km2 a průtokem 0.21m3/s-1

Třebůvka s pramenem v 462m n.m., délkou toku 48.3km, plochou povodí 584.6km2 a průtokem 2.38m3/s, v oblasti jejíhož toku se vyskytuje bobr evropský. Pozn.: nezaměňovat s českou Třebovkou z povodí Tiché Orlice – viz PLa

Levostranné přítoky:

> Branná s pramenem v 1 250m n.m., délkou toku 21.6km, plochou povodí 113.3km2 a průtokem 1.69m3/s, dolní tok teče přes CHKO Jeseníky

> Bystřice s pramenem v 600m n.m., délkou toku 53.9km, plochou povodí 267.4km2 a průtokem 1.8m3/s-1, jejíž dolní část je značně regulována

> Desná s délkou toku 31.0km, plochou povodí 338.0km2 a průtokem 4.48m3/s, která vzniká soutokem Divoké Desné s pramenem v 1 310m n.m. S délkou toku 12.5km a průtokem 1.5m3/s a Hučivé Desné s pramenem v 1 325m n.m., délkou toku 7.6km, plochou povodí 19.6km2 a průtokem 0.26m3/s-1

> Krupá s pramenem ve výšce 960m n.m., délkou toku 19.2km, plochou povodí 112.7km2 a průtokem 2.02m3/s-1. Která má zpočátku bystřinný charakter a později se mění v klidnou nížinnou říčku

> Oskava s pramenem v 860m n.m., délkou toku 50.4km, plochou povodí 571.8km2 a průtokem 3.53m3/s-1

DYJE

Pramen: Soutok řek Moravské a Rakouské Dyje

Délka toku: 305.6km

Plocha povodí: 13 418.7km2

Průměrný průtok v ústí: 43.9m3/s-1

Popis a zajímavosti: Hlavní zdrojnicí řeky Dyje je Rakouská Dyje, která je započítána do celkové délky řeky. Jméno řeky vychází z kořenu „dheu“, což znamená v překladu běžet nebo téci. Dále se název vyvíjel až po praslovanský název „Dyja“ a z tohoto názvu je utvořen dnešní název v němčině Thaya. Na toku se nachází hned několik nádrží a to Vranov se 761.3ha, Znojmo s 53ha a soustava nádrží Nové Mlýny I., II. a III. o výměrách 531ha, 1 033ha a 1 668ha. Vybudování těchto nádrží významně změnilo dolní tok řeky Dyje i průtokové poměry pod nádrží, představované profilem Ladná, včetně průtoku v řece Moravě od soutoku s Dyjí. Část toku je součástí NP Podyjí, jako významné lokality.

Vodní toky v povodí Rakouské Dyje – stručný přehled:

> Želetavka s pramenem v 660m n.m., délkou toku 53.7km, plochou povodí 374.4km2 a průtokem 1.11m3/s-1. Která ústí do Dyje ve vzdutí vodního díla Vranov

> Jevišovka s pramenem v 560m n.m., délkou toku 79.9km, plochou povodí 782.6km2 a průtokem 1.0m3/s-1. Na které byla vybudována přehrada Jevišovice s plochou 12.6ha a to už v roce 1897. Tato má nejstarší zděnou hráz ve střední Evropě a přehrada Výrovice dokončená roku 1983 s výměrou 62.1ha

> Kyjovka s pramenem v 512m n.m., délkou toku 86.7km, plochou povodí 665.8km2 a průtokem 1.09m3/s-1, na které se nachází nádrž Koryčany s 35ha dokončená v roce 1959

> Pstruhovec s pramenem v 460m n.m., délkou toku 13.7km, plochou povodí 155.6km2 a průtokem 0.98m3/s u hranice, na které se nachází vodní nádrž Landštejn, která byla dokončen v roce 1973 a má rozlohu 40.5ha

Trkmanka s pramenem v 300m n.m., délkou toku 42.3km, plochou povodí 379.3km2 a průtokem 0.50m3/s-1, na dolním toku má více ramen. Protéká PP Trkmanec-Rybníčky s výměrou 45ha a jejím významným přítokem je Spálený potok o délce 20.9km

Vodní toky v povodí Moravské Dyje – stručný přehled:

> Moravská Dyje s pramenem na vrchu Hřeben, délkou toku 68.0km, plochou povodí 630.3km2 a průtokem 3.05m3/s-1

Vápovka s pramenem v 670m n.m., délkou toku 28.6km, plochou povodí 107.6km2 a průtokem 0.55m3/s-1. Jedná se o pstruhovou vodu, jejímž významným přítokem je Řečice s výskytem vodní nádrže Nová Říše o rozloze 51ha, která byla dokončena roku 1984

> Myslůvka s pramenem v 690m n.m., délkou toku 15.4km, plochou povodí 66.4km2 a průtokem 0.41m3/s-1

> Bolíkovský potok s pramenem v 670m n.m., délkou toku 28.6km, plochou povodí 107.6km2 a průtokem 0.55m3/s-1

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Vodní toky v Povodí Moravy
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář