Předpověď konvekce

Hodnocení stránky

Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů. Předpověď konvekce s předpovědí parametrů důležitých pro konvekční procesy v atmosféře a výskyt bouřek na nejbližší hodiny až dny. Níže prezentujeme mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42 a 48 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy.

Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Vždy se zobrazují dvě mapy k jednomu termínu, tak první z nich zobrazuje výstup modelu z 00 UTC (dostupný kolem 6. až 7. hodiny) a druhá zobrazuje výstup z 12 UTC (dostupný kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek na různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.


PŘEDPOVĚĎ PARAMETRŮ PRO VZNIK A ROZVOJ BOUŘKOVÉ ČINNOSTI

Konvekční procesy v atmosféře mají podobu typicky letního jevu. Klasická konvekce se odehrává v teplé části roku. Základem pro výskyt bouřkové činnosti je dostatečně vysoká teplota, vlhkost vzduchu pro výskyt kondenzace a vznik oblaků, dále nestabilita atmosféry, též dostatečná energie potřebná pro konvekční procesy. Rozvoj a intenzitu bouřkové činnosti podporuje dále značně prohřátý zemský povrch, významnější střih větru (rozdílnost směru a rychlosti větru v jednotlivých výškách, viz též Předpověď větru) nebo vysoká helicita. Tyto faktory též podporují výskyt nebezpečných jevů, včetně tornádových jevů spojených s bouřkami. Míra pravděpodobnosti výskytu bouřek, jejich četnosti a zejména pak i intenzity je na shodě vhodného stavu více parametrů. Ke shodě významně příznivých hodnot těchto parametrů dochází spíše výjimečně.

Předpovídané prvky na této stránce: Energie CAPE a Lifted Index.

MODEL GFS
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00

MODEL ICON
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00
ARPEGE: Zítra ve 12:00
MODEL ARPEGE
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00

TIP: Další parametry rozhodné pro vznik a rozvoj bouřek doporučujeme sledovat například na stránce Pivotalweather.com.

Sondážní měření

Aktualizace grafů probíhá v případě Prahy-Libuše čtyřikrát denně (k 00, 06, 12 a 18* UTC) a v případě Prostějova dvakrát denně (k 00 a 12 UTC). *K dispozici pouze v pracovní dny. Grafy ukazují hodnoty v emagramu do 100hPa, Skew-T diagramu a grafu větru do 100hPa.

PRAHA-LIBUŠ

Emagram:

Diagram Skew-T:

Vítr:

PROSTĚJOV

Emagram:

Diagram Skew-T:

Vítr

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System – základní globální numerický model, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Tento model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic – německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

O stránce Předpovědi konvekce

Informace

K výše uvedeným mapám, které zobrazují předpověď hlavních veličin pro vznik, rozvoj a intenzitu bouřek, je nutné sledovat i prognózu ostatních prvků. Zejména jde o parametr relativní vlhkosti vzduchu plus rozložení a vydatnost srážek, jejichž předpověď najdete na stránce Předpověď srážek. Dále pak parametr teploty vzduchu v různých výškách mimo jiné pro odhalení výskytu teplotní inverze a teploty rosného bodu, jejichž předpověď najdete na stránce Předpověď teploty. Mapy poskytují včetně uvedených (viz patřičné stránky) komplexní předpovědní podklad pro výskyt konvekční činnosti a rozvoj bouřek. Ne méně důležitá je také Předpověď větru, zejména vertikálních profilů. Pro aktuální stav lze vertikální profily větru (chod větru s výškou) sledovat na stránce ČHMÚ.

Výše prezentujeme mapy s předpovědí různých parametrů pro konvekční činnost na několik málo hodin dopředu, maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu. Používáme základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Používáme ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne.

Pokud se zobrazuje pouze jedna mapa (zpravidla model GFS), tak jsou k dispozici během dne všechny výstupy (tj. z 00, 06, 12 i 18 UTC). Stránku koncipujeme tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely. Ty modely, co daný parametr předpovídají a toto poskytuje tedy přehled předpovědi daného parametru (např. rychlost větru v 850hPa). A to pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI KONVEKČNÍCH PROCESŮ

Rozvoj konvekce a tedy i bouřkové činnosti ovlivňuje řada faktorů, proto je i předpověď konvekce velmi obtížná. Mezi nimi jsou zejména základní parametry/veličiny důležité pro vývoj konvekčních oblaků. Tyto prognózy lze využít kdykoli, kdy potřebujeme vědět, zda budou v daný den vhodné podmínky pro vznik bouřkové činnosti

Ať už se budete chtít bouřkám vyvarovat, například na nějakém výletě, na koupališti a podobně nebo je budeme naopak vyhledávat za účelem sledování a fotografování. Prognóza těchto veličin bude mít tedy využití vždy v teplé části roku, většinou od dubna do září. Ostatní prvky, které jsou důležité pro rozvoj konvekce nebo ukazují pravděpodobnost vzniku bouřek najdete na dalších stránkách tohoto menu (odkazy zde dole). Jde zejména o teplotu vzduchu, teplotu rosného bodu, vlhkost vzduchu a rozložení či intenzitu srážkové činnosti. Vertikální profily větru, které ukazují jeho střih, najdete na stránce Předpověď větru.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

Co se týče výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 03 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů se termíny o 6 hodin posunouvají, v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.

Další mapy

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.deModellzentrale.deWetter3.deMeteomodel.plPivotalweather.com, Troicaltidbits.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost). 

Komplexní obecné informace a výčet základních numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely. Jak najít a správně číst modelové mapy?

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Aktuální stav. Aerologická měření. www.chmi.cz

Napsat komentář