Předpověď konvekce

Hodnocení stránky

Stránka rozšiřuje souhrnné prognózy a nabízí výstupové mapy základních numerických modelů. Předpověď konvekce s předpovědí parametrů důležitých pro konvekční procesy v atmosféře a výskyt bouřek na nejbližší hodiny až dny. Níže prezentujeme mapy základních meteorologických modelů GFS, ARPEGE, ICON a dalších na 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42 a 48 hodin dopředu od termínu sestavení prognózy.

Většina numerických modelů aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 UTC (hodin světového času), kdy každý výstup je k dispozici s 5-6 hodinovým zpožděním. Některé numerické modely aktualizují své výstupy pouze v 00 a 12 UTC a výjimečně některé jen v 00 UTC. Vždy se zobrazují dvě mapy k jednomu termínu, tak první z nich zobrazuje výstup modelu z 00 UTC (dostupný kolem 6. až 7. hodiny) a druhá zobrazuje výstup z 12 UTC (dostupný kolem 18. až 19. hodiny) daného dne. Základní výstupy numerických modelů s předpovědí srážek na různá časová období maximálně na 48 hodin dopředu najdete právě zde.


PŘEDPOVĚĎ KONVEKCE – PARAMETRY PRO VZNIK A ROZVOJ BOUŘKOVÉ ČINNOSTI

Konvekční procesy v atmosféře mají podobu typicky letního jevu. Klasická konvekce se odehrává v teplé části roku. Základem pro výskyt bouřkové činnosti je dostatečně vysoká teplota, vlhkost vzduchu pro výskyt kondenzace a vznik oblaků, dále nestabilita atmosféry, též dostatečná energie potřebná pro konvekční procesy. Rozvoj a intenzitu bouřkové činnosti podporuje dále značně prohřátý zemský povrch, významnější střih větru (rozdílnost směru a rychlosti větru v jednotlivých výškách, viz též Předpověď větru) nebo vysoká helicita. Tyto faktory též podporují výskyt nebezpečných jevů, včetně tornádových jevů spojených s bouřkami. Míra pravděpodobnosti výskytu bouřek, jejich četnosti a zejména pak i intenzity je na shodě vhodného stavu více parametrů. Ke shodě významně příznivých hodnot těchto parametrů dochází spíše výjimečně.

Předpovídané prvky na stránce předpověď konvekce: Energie CAPE/Lifted index, Energie CIN, Střih větru – vysoký, Helicita, Pravděpodobnost vzniku tornád, Pravděpodobnost výskytu krup, Kondenzační hladina.

TIP: K tematice (předpověď konvekce a bouřek) doporučujeme naše naučné články z rubrik Hydrometeorologie a Zajímavosti. Výběrem jmenujeme ty zásadní: Základy termické konvekcePodmínky pro vznik a rozvoj bouřkové činnostiFaktory podporující nebezpečné projevy bouřekPodstata energie CAPE ve vztahu k bouřkámKondenzační hladina ve vztahu k bouřkám a s obecnějšími informacemi se můžete seznámit na stránce Konvekce.

Kdy vznikají významné bouřky?

ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVA O PODMÍNKÁCH VHODNÝCH PRO VZNIK VÝZNAMNĚJŠÍCH BOUŘEK

Významnější či vyloženě silné bouřky vznikají při splnění následujících podmínek/hodnot parametrů:

 • Vhodná roční doba (dlouhé dny, silný sluneční svit, teplotní aj. podmínky) – léto, maximum polovina května až polovina srpna
 • Vhodná denní doba (období nejvyšší teploty a úhlu slunečního svitu) – kolem poledne, odpoledne a maximálně podvečer
 • Dostatečně vysoká teplota vzduchu (nemusí být extrémní, postačí i do 30°C, dle jiných podmínek může být i nižší)
 • Vysoká energie CAPE (ideálně 2000-3000J/Kg a vyšší), nulové hodnoty energie CIN (překážka konvekce)
 • Dostatečný střih větru (nad 20m/s)
 • Dostatečná helicita proudění (nad 500m2/s2, ideálně nad 800m2/s2)
 • Spouštěč konvekce (přísun dostatku vlhkosti, tj. přechod atmosférické fronty nebo vliv nízkého tlaku/jeho brázdy a podobná synoptická situace)
 • Dle podmínek a výskytu spouštěče konvekce může dojít ke vzniku bouřek i v nočních hodinách

Předpovědní mapy parametrů – předpověď konvekce

Následují boxy s prezentací předpovědních map parametrů důležitých pro vznik a intenzitu konvekce, včetně doplňkových indexů/indikátorů výskytu konkrétních jevů (viz výpis předpovídaných prvků výše v úvodu). Jde zejména o předpověď hlavního globálního modelu GFS a mapy zpracované různými servery, které pro další sledování předpovědních map doporučujeme. Nejprve zobrazujeme mapy s předpovědí prvku CAPE+Lifted indexu od tří různých modelů (barevně odlišné boxy). Pro efektivnost na druhé podstránce této stránky najdete předpovědní mapy ostatních parametrů vztahujících se ke vzniku a rozvoji bouřkové činnosti (barevně shodné boxy, jeden model). Předpovědní mapy jsou k dispozici na období zítra v 6:00 UTC až 3. dne v 0:00 UTC. Mapy prvního předpovědní prvku na první stránce dle výstupů z 00 a 12 UTC, ostatní mapy dle všech čtyřech základních výstupů v 00, 06, 12 a 18 UTC. Aktualizace map probíhá s prodlevou přibližně 6-7 hodin.

Nabídka předpovědi parametrů

Nabídka předpovědních map parametrů – předpověď konvekce:

 • CAPE/LI – MODEL GFS
 • CAPE/LI – MODEL  ICON
 • CAPE/LI – MODEL ARPEGE
 • CIN – MODEL GFS
 • STŘIH VĚTRU (DLS) – MODEL GFS
 • HELICITA DO 3KM – MODEL GFS
 • VZNIK TORNÁD – MODEL GFS
 • VÝSKYT KRUP – MODEL GFS
 • KONDENZAČNÍ HLADINA (LCL) – MODEL GFS

Energie CAPE a stratifikace Lifted index (LI)

Základem pro konvekční procesy v atmosféře, nikoli pro vznik a rozvoj bouřek samotných, je dostatečná potenciálně dostupná energie – Convective Available Potencial Energy (CAPE). Tato energie podněcuje vznik termických stoupavých proudů přehřátého vzduchu, což nazýváme termickou konvekcí. Tato je bez splnění ostatních podmínek komplexně nebo případně do určité výšky/hladiny = kondenzační hladina neviditelná co se týče tvorby typických oblaků druhu Cumulus. Ze kterých poté mohou vznikat bouřky prezentované prostřednictvím oblaků Cumulonimbus. Opačně působí energie CIN, která vylučuje vznik termických stoupavých proudů (viz informace u předpovědi tohoto parametru). Ideálními hodnotami energie CAPE pro vznik bouřkové činnosti jako možného důsledku termické konvekce jsou hodnoty od 100J/Kg (Joulů na kilogram).

DOBRÉ RADY PRO SPRÁVNOU INTERPRETACI MAP

Hodnoty 500-800J/Kg znamenají velmi dobrou termiku se vznikem oblaků Cumulus tvaru congestus (poslední stádium vývoje), ale nikoli bouřkového oblaku. Hodnoty nad 800-1000J/Kg značí vynikající podmínky termiky s možným vznikem bouřek. Zatímco při hodnotách CAPE 1000J/Kg u nás vznikají bouřky s větší pravděpodobností, tak při hodnotách kolem 2000J/Kg je pravděpodobnost jejich výskytu již velmi vysoká. Těchto hodnot CAPE dosahuje v letním období. Hodnoty kolem 3000J/Kg jsou výjimečné a pravděpodobnost výskytu bouřek je při nich výrazně vysoká. Samozřejmě musejí být splněny i ostatní podmínky pro to, aby vznikla bouřka. CAPE určuje pravděpodobnost termické konvekce, sama o sobě neukazuje pravděpodobnost vzniku a výskytu bouřek. V suchém vzduchu nevznikne bouřka při teplotě např. 35°C a hodnotách CAPE 3500J/Kg, půjde jen o bezoblačnou konvekci.

Na následujících mapách jsou současně předpovídány i hodnoty tzv. Lifted indexu, jde o index vyjadřující míru instability (nestability) teplotního zvrstvení, tedy poklesu teploty s výškou která podněcuje intenzitu konvekčních procesů. Hodnoty tohoto indexu by měly být pro vznik konvekce ideálně záporné. Při kladných hodnotách indexu již nedochází k rozvoji konvekce a nemůže tam dojít ke vzniku bouřek, byť mohou mít mnohé jiné parametry příznivé hodnoty. Hodnoty indexu kolem nuly, přesněji od +1 do -2°C značí nízkou pravděpodobnost vzniku bouřek v již nestabilní atmosféře. Při nižší hodnoty LI je samozřejmě pravděpodobnost vzniku bouřek vyšší. Při výskytu hodnot -2 až -6°C jde o velkou nestabilitu atmosféry s velkou pravděpodobností vzniku bouřek, i četných. Hodnoty pod -6°C pak značí extrémní instabilitu a velice pravděpodobný vznik bouřek, u nás se vyskytují ojediněle.

MODEL GFS
<strong>Zítra 6:00</strong><strong>Zítra 12:00</strong><strong>Zítra 18:00</strong><strong>+2 dny 0:00</strong><strong>+2 dny 6:00</strong><strong>+2 dny 12:00</strong><strong>+2 dny 18:00</strong><strong>+3 dny 0:00</strong>

Předpověď konvekce - CAPE.

Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
MODEL ICON
<strong>Zítra 6:00</strong><strong>Zítra 12:00</strong><strong>Zítra 18:00</strong><strong>+2 dny 0:00</strong><strong>+2 dny 6:00</strong><strong>+2 dny 12:00</strong><strong>+2 dny 18:00</strong><strong>+3 dny 0:00</strong>
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE. Předpověď konvekce - CAPE.
MODEL ARPEGE
<strong>Zítra 6:00</strong><strong>Zítra 12:00</strong><strong>Zítra 18:00</strong><strong>+2 dny 0:00</strong><strong>+2 dny 6:00</strong><strong>+2 dny 12:00</strong><strong>+2 dny 18:00</strong><strong>+3 dny 0:00</strong>
Předpověď konvekce - CAPE. Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.
Předpověď konvekce - CAPE.

Mapy předpovědi dalších parametrů v boxech najdete na druhé podstránce této stránky – pokračovat na stránku 2, viz níže.

Napsat komentář