Předpověď konvekce

Hodnocení stránky

Energie CIN

Opačný vliv má tzv. energie CIN (Convective Inhibition), jde o zádržnou vrstvu konvekce. CIN vyjadřuje energii, kterou musí vzduchová částice vynaložit při adiabatickém výstupu z původní hladiny do hladiny volné konvekce. Čím vyšší bude muset částice vydat na výstup do dané hladin, tím existuje menší pravděpodobnost že takové hladiny dosáhne nebo že bude moci vůbec stoupat. Pro snížení rizika, že dojde k těmto mechanismům brzdění výstupu vzduchové částice musejí být hodnoty této energie nulové. Tato se tedy nesmí vyskytovat.

ENERGIE CIN - MODEL GFS
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00
gfs-img
Předpověď konvekce - CIN. 
gfs-img 
gfs-img
gfs-img
Předpověď konvekce - CIN.
gfs-img
Předpověď konvekce - CIN.

Střih větru (DLS)

Parametr je důležitý pro rozvoj intenzity bouřek. Tedy pro vznik významných bouří nebo intenzivnění projevů existujících konvekčních bouří. Střih větru ukazuje rozdíl směru a rychlosti větru s výškou. Na níže prezentovaných mapách je zobrazena předpověď vysokého střihu větru (deep layer shear – DLS). Čím vyšší hodnoty střihu větru se vyskytují, tím vyšší je pravděpodobnost vznik intenzivní bouřky s nebezpečnými projevy. Mimo jiné se silnými nárazy větru. Střih větru podporuje obecně vznik oblaků a tedy i rozvoj konvekční činnosti, pokud jsou pro tuto podmínky a odehrává se. Takové oblačnost poté produkuje i významné srážky a nemusí jít nutně o oblačnost konvekční (kupovitou). Obecně takové srážky nazýváme “střihové”. Hodnoty střihu větru nad 20-30m/s poukazují na pravděpodobnost vzniku dosti silných bouřek.

STŘIH VĚTRU - MODEL GFS
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00
Předpověď konvekce - střih větru.
gfs-img
Předpověď konvekce - střih větru.
gfs-img
gfs-img
gfs-img
Předpověď konvekce - střih větru.
gfs-img

Helicita

Důležitý parametr určuje pravděpodobnost vzniku tornádových jevů v bouřkách. Storm relative hellicity (SRH) je relativní helicitu bouřkové činnosti. Jedná se o šroubovitost, točivost vektorového pole. Jde o schopnost tělesa (v tomto případě plynu – vzduchu) téci s rotací při výstupu. Stáčivost proudění se nazývá vorticitou.

V našich podmínkách mohou vznikat tornádové projevy při hodnotách helicity nad 150m2/s2. Hodnoty helicity 500-600m2/s2 a vyšší se již považují za docela významné. Velmi významné jsou hodnoty nad 800m2/s2.  Hodnoty helicity mohou být i záporné, v takovém případě je otáčivost (vorticita) proudění zcela vyloučena. S tímto parametrem souvisí i přímo předpověď pravděpodobnosti vzniku tornád (viz další předpovědní ukazatel).

HELICITA - MODEL GFS
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00
gfs-img 
Předpověď konvekce - helicita. 
gfs-img 
Předpověď konvekce - helicita. 
gfs-img 
gfs-img 
Předpověď konvekce - helicita. 
gfs-img 

Pravděpodobnost vzniku tornád

Parametr ukazuje pomocí hodnot bez jednotek míru pravděpodobnosti vzniku tornád v konvekčních bouřích. Pravděpodobnost či lépe řečeno riziko výskytu tornáda též ukazuje parametr předpovědi veličiny helicita (viz předpovědní mapy v boxu výše).

INDEX VÝSKYTU TORNÁD - MODEL GFS
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00
Předpověď konvekce - pravděpodobnost tornád.
gfs-img
Předpověď konvekce - pravděpodobnost tornád.
gfs-img
Předpověď konvekce - pravděpodobnost tornád.
gfs-img
Předpověď konvekce - pravděpodobnost tornád.
gfs-img

Pravděpodobnost výskytu krup

Stejně jako ukazatel na mapách výše ukazuje i tento pomocí hodnot bez jednotek míru pravděpodobnosti výskytu krupobití v konvekčních bouřích. Výskyt krupobití se předpokládá v silných konvekčních bouřích za předpokladu vhodných podmínek k nárůstu bouřkových oblaků do velkých výšek, zejména při dosažení horní hranice troposféry a přesažení vrcholků Cumulonimbů do stratosféry. V takových případech se tvoří vzhledem k velmi nízké teplotě vzduchu v těchto výškách často kroupy, které nabývají potřebných hodnot k tomu, aby již nemohly být vzestupnými pohyby vzduchu udrženy v oblaku, vypadávají z tohoto oblaku a směřují dolů k povrchu. Padají většinou společně s dešťovými srážkami, zpravidla prudkými – vyskytuje se krupobití.

INDEX VÝSKYTU KRUP - MODEL GFS
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00
Předpověď konvekce - pravděpodobnost krup.
gfs-img
Předpověď konvekce - pravděpodobnost krup.
gfs-img
Předpověď konvekce - pravděpodobnost krup.
gfs-img
Předpověď konvekce - pravděpodobnost krup.
gfs-img

Kondenzační hladina

Parametr předpovídá výšku výstupné kondenzační hladiny (Lifted Condensation Level – LCL) v metrech nadmořské výšky. Jde o výšku, ve které dojde při výstupu přehřáté vzduchové částice k jejímu nasycení vodní párou (dosažení relativní vlhkosti 100%). Dále rozlišujeme konvekční kondenzační hladinu (Convectvi Condensation Level – CCL), která je podstatná při konvekci. Jedná se o hladinu, do níž vystoupí vzduchová částice na základě svého vztlaku (nikoli nuceně) a dojde v ní k nasycení takového vzduchu. Tato hladina se uplatňuje jen při instabilním zvrstvení atmosféry, při němž je současně shodná s výškou LCL.

KONDENZAČNÍ HLADINA LCL - MODEL GFS
Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00
Předpověď konvekce - kondenzační hladina.
gfs-img
Předpověď konvekce - kondenzační hladina.
gfs-img
Předpověď konvekce - kondenzační hladina.
gfs-img
Předpověď konvekce - kondenzační hladina.
gfs-img

TIP: Další mapy a parametry rozhodné pro vznik a rozvoj bouřek (souhrnně předpověď konvekce) doporučujeme sledovat například na stránce Pivotalweather.com nebo Meteomodel.pl.

Sondážní měření

Aktualizace grafů probíhá v případě Prahy-Libuše čtyřikrát denně (k 00, 06, 12 a 18* UTC) a v případě Prostějova dvakrát denně (k 00 a 12 UTC). *K dispozici pouze v pracovní dny. Grafy ukazují hodnoty v emagramu do 100hPa, Skew-T diagramu a grafu větru do 100hPa.

LIBUŠ - EmagramLIBUŠ - Skew-TLIBUŠ - vítrPROSTĚJOV - EmagramPROSTĚJOV - Skew-TPROSTĚJOV - vítrSondážní měření
PRAHA-LIBUŠ

Emagram:

Předpověď konvekce - sondážní měření Praha-Libuš.

 

PRAHA-LIBUŠ

Diagram Skew-T:

Sondážní měření Praha-Libuš.

 

PRAHA-LIBUŠ

Vítr:

Sondážní měření Praha-Libuš.

 

PROSTĚJOV

Emagram:

Předpověď konvekce - sondážní měření Prostějov.

 

PROSTĚJOV

Diagram Skew-T:

Sondážní měření Prostějov.

 

PROSTĚJOV

Vítr

Sondážní měření Prostějov.

 

Sondážní měření se provádí pomocí aerologické radiosondy umístěné v meteorologickém balonu, který se společně s ní vypouští do výšky aby sonda mohla změřit meteorologické prvky ve vyšších hladinách atmosféry. Balon vystoupá do výšky zpravidla 30-35km nad zemí. Nejčastěji se takto měří teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, tlak vzduchu a vítr.  Vypouštění balonů a měření probíhá třikrát denně, v 00, 06 a 12 UTC (světový čas) a průlet balonu atmosférou do jeho prasknutí trvá asi 90 minut. Další informace o aerologickém měření najdete na webu ČHMÚ, včetně dalších dat. Ač to může znít zvláštně, po prasknutí balonu spadne sonda k zemi. Toto měření je poměrně nákladné, i proto meteorologové budou rádi, když případný nálezce sondy tuto odevzdat/vrátit na ČHMÚ pokud je sonda dále použitelná a to podle pokynů zde. Sondážní měření doplňuje předpověď konvekce v podobě uvedených parametrů.

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy jsou na této stránce použity. Tyto jsou vždy barevně rozlišeny, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System – základní globální numerický model, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Tento model předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic – německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

O stránce Předpověď konvekce

Informace

K výše uvedeným mapám, které zobrazují předpověď hlavních veličin pro vznik, rozvoj a intenzitu bouřek, je nutné sledovat i prognózu ostatních prvků. Zejména jde o parametr relativní vlhkosti vzduchu plus rozložení a vydatnost srážek, jejichž předpověď najdete na stránce Předpověď srážek. Dále pak parametr teploty vzduchu v různých výškách mimo jiné pro odhalení výskytu teplotní inverze a teploty rosného bodu, jejichž předpověď najdete na stránce Předpověď teploty. Mapy poskytují včetně uvedených (viz patřičné stránky) komplexní předpovědní podklad pro výskyt konvekční činnosti a rozvoj bouřek. Ne méně důležitá je také Předpověď větru, zejména vertikálních profilů. Pro aktuální stav lze vertikální profily větru (chod větru s výškou) sledovat na stránce ČHMÚ.

Výše prezentujeme mapy s předpovědí různých parametrů pro konvekční činnost na několik málo hodin dopředu (předpověď konvekce), maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu. Používáme základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Používáme ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne.

Pokud se zobrazuje pouze jedna mapa (zpravidla model GFS), tak jsou k dispozici během dne všechny výstupy (tj. z 00, 06, 12 i 18 UTC). Stránku koncipujeme tak, že ke každému termínu jsou tyto mapy dostupné pro vybrané základní modely. Ty modely, co daný parametr předpovídají a toto poskytuje tedy přehled předpovědi daného parametru (např. rychlost větru v 850hPa). A to pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny.

PŘEDPOVĚĎ KONVEKCE – VYUŽITELNOST

Rozvoj konvekce a tedy i bouřkové činnosti ovlivňuje řada faktorů, proto je i předpověď konvekce velmi obtížná. Mezi nimi jsou zejména základní parametry/veličiny důležité pro vývoj konvekčních oblaků. Tyto prognózy lze využít kdykoli, kdy potřebujeme vědět, zda budou v daný den vhodné podmínky pro vznik bouřkové činnosti

Ať už se budete chtít bouřkám vyvarovat, například na nějakém výletě, na koupališti a podobně nebo je budeme naopak vyhledávat za účelem sledování a fotografování. Prognóza těchto veličin bude mít tedy využití vždy v teplé části roku, většinou od dubna do září. Ostatní prvky, které jsou důležité pro rozvoj konvekce nebo ukazují pravděpodobnost vzniku bouřek najdete na dalších stránkách tohoto menu (odkazy zde dole). Jde zejména o teplotu vzduchu, teplotu rosného bodu, vlhkost vzduchu a rozložení či intenzitu srážkové činnosti. Vertikální profily větru, které ukazují jeho střih, najdete na stránce Předpověď větru.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

Co se týče výstupu z 00 UTC: Zobrazují mapy prognózu na 18 UTC, 21 UTC (daný den), 00 UTC, 03 UTC, 06 UTC, 12 UTC, 18 UTC a 00 UTC (další dny). V případě dalších výstupů se termíny o 6 hodin posouvají v případě dvou výstupů denně jde o posun 12 hodin mezi jednotlivými výstupy.

Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout.

Další mapy

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.deModellzentrale.deWetter3.deMeteomodel.plPivotalweather.com, Troicaltidbits.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které jsou aktuálně počítány. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost). 

Komplexní obecné informace a výčet základních numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely. Jak najít a správně číst modelové mapy?

Použité zdroje

WETTERZENTRALE. Top Karten. www.wetterzentrale.de

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Aktuální stav. Aerologická měření. www.chmi.cz

Napsat komentář