Nebezpečné jevy

Hodnocení stránky

Stránka obsahuje aktuální nebezpečné jevy a další informace o jejich očekávaném i aktuálním výskytu. Pokud nejsou uvedeny žádné informace, nebylo tedy vydáno žádné upozornění. Nejedná se o výstražné informace, které poskytuje ČHMÚ, ty naleznete na stránce www.chmi.cz a to konkrétně na adrese výstražného systému. Více o nich a o extrémních jevech u nás obecně se dozvíte na stránce Extrémní počasí. Zde jsou pouze upozornění na možný výskyt nebezpečných jevů v počasí a hydrologii. Níže je přehled očekávaných nebezpečných jevů, který je zpracován projektem Meteo Aktuality. Jde o rozšíření předpovědi počasí o detailnější předpověď mimořádného průběhu počasí v podobě extrémního chování počasí.

Od prosince 2021 probíhá úprava prezentace nebezpečných jevů. Též se zobrazují nebezpečné jevy na hlavní stránce webu, pokud nejsou očekávány je zobrazena tato informace. Zde jde o mírně rozšířené informace s popisem a komentářem konkrétní situace. Informace se zobrazují nově v jednotlivých boxech.


OČEKÁVANÉ A PROBÍHAJÍCÍ NEBEZPEČNÉ HYDROMETEOROLOGICKÉ PROJEVY

SILNÝ VÍTR

Stupeň: 2 – vysoký

Časová platnost: 17.1.2022 7:00 až 17.1.2022 19:00

Územní platnost: Celá ČR – vyjma nížin Slezska a JV Moravy

Popis: Nad střední Evropou se zvýší tlakový rozdíl mezi tlakovou níží nad severovýchodem Evropy a mohutnou tlakovou výší přesouvající se ze západní nad střední Evropu. V důsledku tohoto zesílí západní proudění. V něm se vyskytne během pondělí silný vítr s nárazy 20-30m/s, na horách i 35m/s. O něco slabší vítr očekávejme v nižších polohách SV/JV Moravy a Slezska.


O stránce Nebezpečné jevy

Informace

Nebezpečnost jevů je rozdělena do 5 stupňů a to dle následujícího barevného rozlišení: Stupeň 1 – nízký, Stupeň 2 – střední, Stupeň 3 – vysoký, Stupeň 4 – velmi vysoký a Stupeň 5 – extrémně vysoký.

Každý nebezpečný jev je zobrazen graficky pomocí ikony, za ní následuje název nebezpečného jevu v textové podobě (například „Vydatný déšť“). Dále pod základem stupeň nebezpečí a očekávaná doba výskytu nebezpečného jevu (například „od 1.6.2018 18:00 do 2.6.2018 6:00“), pro které oblasti našeho území výstraha platí uvádíme spíše komplexněji a orientačně.

Informace jsou doplněny též o nebezpečné důsledky konkrétních jevů, doporučení ke zmírnění jejich vlivu a podrobnější popis. Též je uvedena definice dané nebezpečné situace s jejím vznikem a příčinami tohoto vzniku (zejména synoptickými). Pro zajímavost a pro srovnání uvádíme také nejvýznamnější proběhlé situace daného jevu (např. vysoké teploty nebo úhrnu srážek vydatného deště) na našem území z poslední doby.

Upozornění na nebezpečné jevy vydáváme pouze v případech, kdy bude daný průběh počasí nebezpečný pro běžný chod a obecně venkovní aktivity. O tom rozhodujeme v rámci projektu. Upozornění či předpovědi nebezpečných jevů nemají žádná pevně stanovená kritéria a nejsou oficiální, ale pouze orientační. Stupně nebezpečí mají za úkol ukázat míru nebezpečnosti daných projevů. Nesouvisí s členěním stupňů v oficiálních výstrahách meteorologické služby ČR. I pro odlišení rozlišují pět kategorií. Většinou používáme první tři, které ukazují nízkou, střední a vysokou nebezpečnost situací. Stupeň čtvrtý používáme ojediněle a to pro situace, které mají být opravdu velmi nebezpečné. A poslední pátý stupeň používáme jen zřídka. Ten označuje situace, které se u nás vyskytují doslova výjimečně a jsou výjimečně nebezpečné.

Prognózu počasí u nás na druhý den najdete na stránce: Předpověď na den. Níže uvádíme obecné informace o nebezpečných jevech, jako jsou druhy jevů vyskytující se u nás a četnost jejich výskytu v roce.

O nebezpečných jevech obecně

Informace

Nebezpečné meteorologické jevy jsou veškeré i jinak běžné jevy, které přesahují intenzitu obvyklou pro klima dané oblasti. V takovém případě mohou působit různé škody a mít vliv na majetek a zdraví či životy lidí. A to proto, že tito nejsou v dané oblasti takovým projevům počasí přizpůsobeni. Některé nebezpečné jevy jsou velmi zřetelné a to platí o jejich důsledcích. Mezi takové patří silné bouřky, vydatný déšť, silné sněžení, povodňové jevy a i obecně další zimní jevy.

Poté existují jevy, které mohou mít i značné dopady, ale nejsou zejména zpočátku tak zřetelné. Typickým příkladem je sucho s následným zvýšeným nebezpečím vzniku požárů v krajině. Může to být ale i vysoká teplota vzduchu, která mimo jiné k suchu a vzniku požárů vždy přispívá. Některé jevy se vyskytují v kombinaci s jinými či za určitých meteorologických podmínek. A to, kdy je druhý jev zcela v normálu a je běžný. Takovém příkladem jsou sněhové jazyky a závěje v případě prvním. A ledovka v případě druhém.

Druhy jevů

Mezi nebezpečné jevy patří především:

 • Vysoká teplota (červen až srpen, 70%)
 • Nebezpečí požárů (uprostřed léta, 40%)
 • Silný mráz (leden a únor, 30%)
 • Významná změna teploty (celoročně, avšak spíše ojediněle, 15%)
 • Vydatný déšť (celoročně, často v teplé části roku, 50%)
 • Silné bouřky (jaro a léto, nejčastěji květen až srpen, 60%)
 • Povodňové jevy (celoročně, 40%)
 • Silné sněžení (prosinec až únor, 40%)
 • Sněhové jazyky a závěje (prosinec až únor, na horách i dříve/později, 40% a hory 70%)
 • Silný vítr (konec podzimu, zima, počátek jara, 70%)
 • Ledovka (zima, 50%)
 • Náledí (zima, 75%)
 • Námraza (konec podzimu a zima, 40%)

Některé jevy jsou typicky letními (vysoká teplota, požáry) a jiné typicky zimními (silný mráz, ledovka). A jsou i jevy, které se mohou vyskytnout celoročně a to kdykoli (silný vítr, změna teplot i vydatný déšť či povodně). V dalším textu pojednáváme o tom, kdy se které nebezpečné jevy v ČR zpravidla vyskytují. Jde o obecný přehled dle dlouhodobých pozorování. Nejde o žádný model, jímž se lze řídit. Nutno mít na paměti, že počasí je nevyzpytatelné a dokáže často překvapit.

Četnost výskytu nebezpečných jevů v ČR během roku

Některé meteorologické jevy, tzv. sezónní, lze vymezit i v konkrétním období. Jde například o silné bouřky nebo i o silný mráz. V kapitole výše uvádíme v závorkách u jednotlivých nebezpečných jevů období jejich nejpravděpodobnějšího výskytu. Nikoli ovšem období jejich jediného možného výskytu, ani v případě sezónních. Které jevy se vyskytují u nás častěji a které méně často ukazuje procentuální odhad, který následuje za obdobím pravděpodobného výskytu. Značí se stupnicí 0 až 100%, kdy vzestupná tendence čísel vyjadřuje větší pravděpodobnost výskytu. V letním období se u nás nejčastěji vyskytuje vysoká teplota nebo silné bouřky, případně i vydatný déšť. V zimě se vyskytuje často náledí nebo ledovka, na horách sněhové jazyky nebo závěje. Celoročně se může objevit silný vítr, často se vyskytuje v chladné části roku a to od října do února či začátku března. Naopak nejméně se vyskytuje významná změna teploty vzduchu a také silný mráz.

Seriózní výstražné informace

Kde se informovat o oficiálně platných výstrahách pro ČR či Evropu?

Oficiální výstrahy ČHMÚ

Přehled výstrah Evropa

Poslední aktualizace stránky: 15.1.2022 17:27

Shrnutí
Datum
Název položky
Výstražné informace
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář