Specifické cirkulace

Hodnocení stránky

Stránka podává objasnění klimatických pojmů ENSO, NAO a AO Indexů a jejich vlivů na klima v určitých oblastech Světa. Tyto vlivy lze souhrnně nazývat jako specifické cirkulace. Klimatické jevy určují průběh počasí na četných místech Země, v některých částech na něj mají velice silný vliv.

Témata stránky a anglické názvy: El Niňo Southern Oscillation (El Niňo Jižní oscilace), North Atlantic Oscillation (Severoatlantická oscilace), Arctic Oscillation (Arktická oscilace), specific cirkulation (specifické cirkulace), positive/negative phase (pozitivní/negativní fáze) jako climatic phenomena (klimatické jevy) a jejich vliv na clima (klima).

OBSAH STRÁNKY

  • ENSO – El Nino a La Niňa, vliv na klima
  • NAO – Severoatlantická oscilace a její vliv na klima zejména Evropy
  • AO – Arktická oscilace a její vliv na klima

SPECIFICKÉ CIRKULACE A JEJICH VLIV NA KLIMA

Co znamenají zkratky, které mnozí někde už viděli? A co znamenají jevy, které se pod nimi skrývají? Jedná se o specifické cirkulace, které mají určitou pravidelnost a určují klimatické poměry v určitých regionech. ENSO znamená El Niňo Southern Oscillation, NAO znamená North Atlantic Oscillation a AO znamená Arctic Oscillation v překladu jde o El Niňo jižní oscilaci, severní atlantickou oscilaci a arktickou oscilaci, jinými slovy míru intenzity dané cirkulace.

EL Niňo southern Oscillation (ENSO)

ENSO se vyskytuje v Tichém oceánu a na západním pobřeží Jižní Ameriky východním pobřeží Austrálie. Projevuje se změnami teplých vod, které se různě přesouvají. Projevuje se též změnami vanutí pasátů v oblasti. Vyskytnout se mohou tři typy cirkulací a to El Niňo, La Niňa a situaci, kdy se nevyskytuje ani jeden z uvedených jevů označujeme jako neutrální cirkulaci ENSO.

Nad Pacifickým oceánem vane za neutrální situace běžné pasátové proudění, na severní polokouli ve směru k severovýchodu a na opačné straně Země pak jihovýchodní a inklinují z obou částí Země k rovníku. Přesouvají k západu teplé vody oceánu a to tedy směrem k Austrálii. Teplota povrchu vody v oceánu se směrem k Austrálii tedy zvyšuje a nad touto hladinou roste vlhkost vzduchu. Klesá zde tlak vzduchu a vlivem těchto faktorů vzniká bohatá oblačnost se srážkami, které vypadávají nad Austrálií a Indonésií. Na opačné straně, u Jižní Ameriky, je počasí suché.

El Niňo

Změna se odehrává v rozmezí 3 až 8 let, nastává jev El Niňo (tzv. teplá fáze ENSO). Vlna teplé vody u hladiny se posouvá zpět k pobřeží Jižní Ameriky. Též oblačnost produkující srážky se přesouvá zpět. Tato oblačnost způsobí, že u jihoamerických břehů panují vydatné deště a v důsledku nich vznikají povodně, na opačné straně, u Austrálie, je naopak značné sucho. Tento stav trvá rok až 14 měsíců. Vrchol jevu nastává v období Vánoc, proto se i takto jmenuje, v překladu „Ježíšek“.

La Niňa

Po této době jev zaniká a cirkulace se vrací k běžnému režimu (neutrální ENSO). Po výskytu tohoto jevu následuje studená fáze ENSO, která se nazývá La Niňa, v překladu holčička. Projevuje se zesílením pasátů. Teplé vody jsou více přesouvány na západ Pacifického oceánu. U pobřeží Jižní Ameriky je teplota vody v oceánu výjimečně nízká, poklesne až o 7°C. Tato takzvaně studená fáze ENSO trvá 9 až 12 měsíců, ale ojediněle může být i dvojnásobně dlouhá.

Obě dvě tyto fáze ENSO mají vliv na počasí i v jiných oblastech, částečně i ve střední Evropy. Mohou se projevovat například vznikem hurikánů a významných tlakových níží, které postupují k nám od Atlantiku zejména během podzimu a v zimě. Velmi horké a suché léto 2015 mělo patrně také příčinu v extrémně silné teplé fázi ENSO, El Niňu. Ve studené fázi vzniká více tropických cyklon a též jsou při této fázi silnější i hurikány.

North Atlantic Oscillation (NAO)

Jedná se o komplexní klimatický jev, vyskytující se v severní části Atlantiku. Je vázán na klimatické změny mezi Islandem, kde se nachází stabilní tlakový útvar v podobě tlakové níže a Azorami, kde se nachází opačný tlakový útvar. O tlakových útvarech podrobně pojednává stejnojmenná stránka. Projevuje se cyklickými změnami tlaku vzduchu a změnami v postupu tlakových níží nad severní Atlantikem. Významně ovlivňuje zejména v zimním období počasí ve střední Evropě, kdy jeho vliv přináší velmi teplé počasí s postupem významných cyklon až do oblasti centrální Evropy. Toto je spojeno s velmi velmi větrným a vlhkým počasím. Jedná se o jeden z nejdůležitějších jevů pro počasí nejen v oblasti Severního Atlantiku a v Evropě.

V jarním a podzimním období jsou s tímto jevem spojeny postupy významných cyklon, kdy se tryskové proudění přesouvá nad střední Evropu a způsobuje zde často extrémní projevy počasí. Tyto spočívají ve výskytu vydatných srážek, někdy i bouřek, ale hlavně v silných poryvech větru. S tímto počasím jsou spojeny i značné tlakové a teplotní změny během krátké doby. Tento jev ovlivňuje dráhy cyklon, zda tyto postoupí nad sever Evropy nebo jižněji a v tomto případě významněji ovlivní počasí ve vnitrozemí.

Arctic Oscillation (AO)

Třetím významným jevem v klimatologii, který ovlivňuje počasí je arktická oscilace. Projevuje se na pólech. Tento index se postupně mění, ale není u něho zaznamenána žádná významná pravidelná periodicita. Jde o tlakové odchylky v Arktidě oproti oblastem mezi 37. až 45. stupněm severní šířky. Souvisí s NAO (viz výše). Tyto dva jevy vyvolávají diskuzi, který z nich zásadněji ovlivňuje dynamiku atmosféry. Tento index má patrně menší dopady na změny atmosféry než výše uvedený NAO index.

Index ovlivňuje i oblasti hodně vzdálené od Arktidy a projevuje se i ve středních zeměpisných šířkách. Pokud vychází index kladný, v polární oblasti převládá nízký tlak vzduchu a udržuje se zde studený vzduch. Pokud je naopak záporný, je v arktické oblasti vysoký tlak vzduchu a proudění působí přesun studeného polárního vzduchu do středních zeměpisných šířek. Tento index také může ovlivnit průběh zimního počasí ve středních zeměpisných šířkách.

V posledních letech docházelo ke střídání kladné a záporné fáze indexu s tím, že v posledních desetiletích je větší trend ke kladné fázi, v posledních několika letech bývá častěji neutrální. To působí spíše teplejší zimy i ve středních zeměpisných šířkách. Najdou se ovšem výjimky, v posledních letech byl takovouto výjimkou rok 2010, což bylo i na české zimě důrazně znát, ale také rok 2013. Výrazně kladné fáze se vyskytly po několik let po sobě od roku 1990, viz graf níže.

Specifické cirkulace. Arktická oscilace.

Vývoj fází AO indexu od roku 1900 do roku 2013, zdroj: https://climatedataguide.ucar.edu/sites/default/files/climate_index_files/nam_pc_djfm.txt

Předpověď fází AO a NAO indexu i ENSO najdete na stránkách noaa.gov, odkazy jsou v referencích.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

Climatedataguide.ucar.edu, dostupné na https://climatedataguide.ucar.edu/sites/default/files/climate_index_files/nam_pc_djfm.txt.

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017.

NOAA, NWS CPC, dostupné na http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.shtmlhttp://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtmlhttp://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml.

Shrnutí
Datum
Název položky
Specifické cirkulace
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář