Specifické cirkulace

Stránka podává objasnění klimatických pojmů ENSO, NAO a AO Indexů a jejich vlivů na klima v určitých oblastech Světa. Tyto vlivy lze souhrnně nazývat jako specifické cirkulace. Klimatické jevy určují průběh počasí na četných místech Země, v některých částech na něj mají velice silný vliv.

Témata stránky: El Niňo Southern Oscillation, North Atlantic Oscillation, Arctic Oscillation jako specifické cirkulace a jejich vliv na klima.


SPECIFICKÉ CIRKULACE A JEJICH VLIV NA KLIMA

Co znamenají zkratky, které mnozí někde už viděli? A co znamenají jevy, které se pod nimi skrývají? Jedná se o specifické cirkulace, které mají určitou pravidelnost a určují klimatické poměry v určitých regionech. ENSO znamená El Niňo Southern Oscillation, NAO znamená North Atlantic Oscillation a AO znamená Arctic Oscillation v překladu jde o El Niňo jižní oscilaci, severní atlantickou oscilaci a arktickou oscilaci, jinými slovy míru intenzity dané cirkulace.

EL Niňo southern Oscillation (ENSO)

ENSO se vyskytuje v Tichém oceánu a na západním pobřeží Jižní Ameriky východním pobřeží Austrálie. Projevuje se změnami teplých vod, které se různě přesouvají. Projevuje se též změnami vanutí pasátů v oblasti. Vyskytnout se mohou tři typy cirkulací a to El Niňo, La Niňa a situaci, kdy se nevyskytuje ani jeden z uvedených jevů označujeme jako neutrální cirkulaci ENSO.

Nad Pacifickým oceánem vane za neutrální situace běžné pasátové proudění, na severní polokouli ve směru k severovýchodu a na opačné straně Země pak jihovýchodní a inklinují z obou částí Země k rovníku. Přesouvají k západu teplé vody oceánu a to tedy směrem k Austrálii. Teplota povrchu vody v oceánu se směrem k Austrálii tedy zvyšuje a nad touto hladinou roste vlhkost vzduchu. Klesá zde tlak vzduchu a vlivem těchto faktorů vzniká bohatá oblačnost se srážkami, které vypadávají nad Austrálií a Indonésií. Na opačné straně, u Jižní Ameriky, je počasí suché.

El Niňo

Změna se odehrává v rozmezí 3 až 8 let, nastává jev El Niňo (tzv. teplá fáze ENSO). Vlna teplé vody u hladiny se posouvá zpět k pobřeží Jižní Ameriky. Též oblačnost produkující srážky se přesouvá zpět. Tato oblačnost způsobí, že u jihoamerických břehů panují vydatné deště a v důsledku nich vznikají povodně, na opačné straně, u Austrálie, je naopak značné sucho. Tento stav trvá rok až 14 měsíců. Vrchol jevu nastává v období Vánoc, proto se i takto jmenuje, v překladu „Ježíšek“.

La Niňa

Po této době jev zaniká a cirkulace se vrací k běžnému režimu (neutrální ENSO). Po výskytu tohoto jevu následuje studená fáze ENSO, která se nazývá La Niňa, v překladu holčička. Projevuje se zesílením pasátů. Teplé vody jsou více přesouvány na západ Pacifického oceánu. U pobřeží Jižní Ameriky je teplota vody v oceánu výjimečně nízká, poklesne až o 7°C. Tato takzvaně studená fáze ENSO trvá 9 až 12 měsíců, ale ojediněle může být i dvojnásobně dlouhá.

Obě dvě tyto fáze ENSO mají vliv na počasí i v jiných oblastech, částečně i ve střední Evropy. Mohou se projevovat například vznikem hurikánů a významných tlakových níží, které postupují k nám od Atlantiku zejména během podzimu a v zimě. Velmi horké a suché léto 2015 mělo patrně také příčinu v extrémně silné teplé fázi ENSO, El Niňu. Ve studené fázi vzniká více tropických cyklon a též jsou při této fázi silnější i hurikány.

North Atlantic Oscillation (NAO)

Jedná se o komplexní klimatický jev, vyskytující se v severní části Atlantiku. Je vázán na klimatické změny mezi Islandem, kde se nachází stabilní tlakový útvar v podobě tlakové níže a Azorami, kde se nachází opačný tlakový útvar. O tlakových útvarech podrobně pojednává stejnojmenná stránka. Projevuje se cyklickými změnami tlaku vzduchu a změnami v postupu tlakových níží nad severní Atlantikem. Významně ovlivňuje zejména v zimním období počasí ve střední Evropě, kdy jeho vliv přináší velmi teplé počasí s postupem významných cyklon až do oblasti centrální Evropy. Toto je spojeno s velmi velmi větrným a vlhkým počasím. Jedná se o jeden z nejdůležitějších jevů pro počasí nejen v oblasti Severního Atlantiku a v Evropě.

V jarním a podzimním období jsou s tímto jevem spojeny postupy významných cyklon, kdy se tryskové proudění přesouvá nad střední Evropu a způsobuje zde často extrémní projevy počasí. Tyto spočívají ve výskytu vydatných srážek, někdy i bouřek, ale hlavně v silných poryvech větru. S tímto počasím jsou spojeny i značné tlakové a teplotní změny během krátké doby. Tento jev ovlivňuje dráhy cyklon, zda tyto postoupí nad sever Evropy nebo jižněji a v tomto případě významněji ovlivní počasí ve vnitrozemí.

Arctic Oscillation (AO)

Třetím významným jevem v klimatologii, který ovlivňuje počasí je arktická oscilace. Projevuje se na pólech. Tento index se postupně mění, ale není u něho zaznamenána žádná významná pravidelná periodicita. Jde o tlakové odchylky v Arktidě oproti oblastem mezi 37. až 45. stupněm severní šířky. Souvisí s NAO (viz výše). Tyto dva jevy vyvolávají diskuzi, který z nich zásadněji ovlivňuje dynamiku atmosféry. Tento index má patrně menší dopady na změny atmosféry než výše uvedený NAO index.

Index ovlivňuje i oblasti hodně vzdálené od Arktidy a projevuje se i ve středních zeměpisných šířkách. Pokud vychází index kladný, v polární oblasti převládá nízký tlak vzduchu a udržuje se zde studený vzduch. Pokud je naopak záporný, je v arktické oblasti vysoký tlak vzduchu a proudění působí přesun studeného polárního vzduchu do středních zeměpisných šířek. Tento index také může ovlivnit průběh zimního počasí ve středních zeměpisných šířkách.

V posledních letech docházelo ke střídání kladné a záporné fáze indexu s tím, že v posledních desetiletích je větší trend ke kladné fázi, v posledních několika letech bývá častěji neutrální. To působí spíše teplejší zimy i ve středních zeměpisných šířkách. Najdou se ovšem výjimky, v posledních letech byl takovouto výjimkou rok 2010, což bylo i na české zimě důrazně znát, ale také rok 2013. Výrazně kladné fáze se vyskytly po několik let po sobě od roku 1990, viz graf níže.

1000px-arctic_oscillation-svg

Vývoj fází AO indexu od roku 1900 do roku 2013, zdroj: https://climatedataguide.ucar.edu/sites/default/files/climate_index_files/nam_pc_djfm.txt

Předpověď fází AO a NAO indexu i ENSO najdete na stránkách noaa.gov, odkazy jsou v referencích.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

Climatedataguide.ucar.edu, dostupné na https://climatedataguide.ucar.edu/sites/default/files/climate_index_files/nam_pc_djfm.txt.

DVOŘÁK, P. Letecká meteorologie 2017. Cheb: Svět Křídel, 2017

NOAA, NWS CPC, dostupné na http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/ao.shtmlhttp://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtmlhttp://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *