Co je to jet stream?

Hodnocení článku

Co je to jet stream, v překladu tryskové proudění, uvádí náš článek Tryskové proudění jako příčina extrémů počasí. Též popisuje jaké extrémy toto přináší , jak a proč se mění. V tomto textu doplníme ještě obecné informace o tomto druhu proudění. Připomeňme, že tryskové proudění jsou klikatící se pásy extrémně silného větru o rychlosti až 480km/h. Tento extrémní vítr fouká nejčastěji ve výškách 9-12km nad povrchem. V oblasti tohoto proudění se rychle mění meteorologické prvky (tedy počasí). Takže toto proudění je spojeno v dané oblasti s extrémním průběhem počasí. Extrémní vzdušné proudění se v poslední době více klikatí, což má za následek intenzivnění extrémů počasí. Vliv tohoto druhu proudění na extrémy počasí se potvrzuje při výskytu každého extrému.

Jde o případy extrémně silného větru u zemského povrchu, výskyt bouř či povodí nebo naopak sucha. V každém případě měl vliv právě jet stream a jeho rozložení nad danou oblastí. Jet stream se vyskytuje ve všech zeměpisných oblastech. Vyskytuje se také ve stratosféře a to nad tropopauzou. Podle místa výskytu je možné ho klasifikovat.

Druhy jet streamu

Podle místa výskytu se rozlišují následující druhy:

  • Rovníkový
  • Stratosférický
  • Subtropický
  • Mimotropický
  • Nízkohladinový

Rovníkový a stratosférický jet stream

Rovníkový jet stream se vyskytuje v oblastech kolem rovníku, zejména nad Indií a jižní Arábií. Tento není příliš široký a nejvyšší intenzity dosahuje ve výšce 20-30km nad povrchem v období od června do srpna. Má souvislost s letním jet streamem ve stratosféře (viz dále).

Stratosférický jet stream se vyskytuje ve vrstvě stratosféra v zimním období. Tento je značně široký a má západní směr. Vzniká vlivem radiačního ochlazování a vzniku výškové cyklony nad polárními oblasti během noci. Letní typ není pravým jet streamem, má opačný směr. Má spojitost též s rovníkovým jet streamem.

Nízkohladinový jet stream není pravým tryskovým prouděním

Tento druh jet streamu přesně nesplňuje jeho definici. Vyskytuje se v troposféře a to hlavně v horní části mezní vrstvy. Má spojitost s výškovými a přízemními inverzemi teploty a příčiny jeho vzniku jsou různé. Příkladem jsou orografické překážky v terénu, které působí stáčení proudění. Vyskytuje se i v místních cirkulacích dle podmínek konkrétní lokality. Není tedy jet streamem jako takovým, který se vyskytuje ve velkých výškách v troposféře.

Subtropický a mimotropický jet stream

Subtropický jet stream se vyskytuje v horní troposféře ve výšce asi 12km nad povrchem v oblastech kolem 30. rovnoběžky, v létě mezi 40. až 45. rovnoběžkou severní polokoule. Má obdobu na jižní polokouli a nejvýznamnější je v zimním období. Mimotropický jet stream je tryskové proudění s vazbou na polární či arktickou výškovou zónu, oproti subtropickému jet streamu. Vyznačuje se významným klikatěním, změnami rychlosti i polohy.

Jet stream nad danou oblastí = velké změny počasí

Vždy když se nad danou oblastí vyskytne tryskové proudění, můžeme očekávat v této oblasti či v blízkém okolí větší změny počasí. Počasí nebude stabilní bez větších změn hodnot meteorologických prvků. Často bude počasí extrémní, zejména co se týče síly větru, rozdílu teploty vzduchu a změny jejích hodnot i co se týče atmosférických srážek. Výskyt tryskového proudění nad danou oblastí může způsobit odklonění cirkulace a tím i různých vzduchových hmot. Proto bude docházet ke vzniku srážkově významné oblačnosti nad určitými oblastmi. Bude se tak dít i dlouhodoběji a v určitých lokalitách bude srážek nadbytek, vznikne povodeň či v zimě se utvoří vysoká sněhová pokrývka. Pokud budeme chtít použít našimi médii oblíbené slovo, vznikne sněhová kalamita. V jiných oblastech budou srážky pro změnu chybět, dlouhodobě se tam bude vyskytovat sucho. Je potvrzeno, že výskyt tryskového proudění je odpovědný i za velké povodně posledních let u nás.

Obr. 1 Předpověď jet streamu pro Evropu na 19.11.2020, zdroj: netweather.tv

S odkazem na uvedený článek v úvodu tohoto textu přinášíme další informace o jevu tryskového proudění. V oblastech s výskytem tohoto extrémně silného větru fouká i u zemského povrchu velmi silný vítr s nárazy. Tryskové proudění je tedy odpovědno i za extrémně větrné situace na našem území. Jak bylo uvedeno, s výskytem tohoto proudění je spojena velká změna počasí celkově. Odehrávají se tedy také velké změny teploty vzduchu v důsledku změn cirkulace. Vznikají rozhraní mezi dvěma odlišnými vzduchovými hmotami (atmosférické fronty). Tyto odlišnosti jsou značné, proto jsou změny teploty a počasí zásadní (fronty jsou výrazné). Zejména v chladné části roku u nás zaznamenáváme při přechodu systémů front krátká významná oteplení. Tato jsou střídána výraznými ochlazeními v podobě vpádů studeného vzduchu.

V době vydání tohoto článku se odehrálo právě významnější ochlazení, přítomnost tryskového proudění je více než patrná (obr. 1). Z tohoto obrázku je patrné, že silný jet stream převládá nad Atlantikem. Tam je nutné očekávat časté a významné změny počasí, celkově silný vítr a významné srážky. Takové počasí je spojeno s postupem cyklon a s nimi spojeny systémů front.

Závěr – kde sledovat předpověď jet streamu?

Numerické modely předpovídají vývoj cirkulace na Zemi a to nejen v přízemní vrstvě, ale i v různých výškách hladinách). To je celkově pro předpověď počasí velmi důležité. Chod větru s výškou (vertikální profil) ovlivňuje mnoho jevů a procesů. Bedlivě je sledován vítr právě i ve vysoké troposféře. Ten představuje právě tryskové proudění. Mapy numerických modelů, které předpovídají vývoj tryskového proudění je možné sledovat na několika stránkách. Zejména doporučíme (odkazy vedou přímo na předpověď jet streamu, u třetího viz sloupec vpravo):

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality napsal 1074 příspěvků. Zobrazit všechny příspěvky od Meteo Aktuality