Synoptické situace

()

Stránka vykládá podrobněji o všem důležitým, pro správnou identifikaci synoptické situace nad daným územím a čtení takové situace ze synoptických map. Co je to synoptická meteorologie, čím se zabývá a co vše můžeme vyčíst z takovýchto map? Pro jaké výšky jsou synoptické mapy sestavovány? K čemu tyto mapy slouží? Tyto a další informace nabízí stránka o synoptických situacích, které mohou vzniknout. Pro správné pochopení problematiky je nutná znalost ustálených značek alespoň základních jevů, jejich výčet a krátký popis obsahuje stránka Meteorologické značky.

Témata stránky: Pojem synoptická mapa, synoptická meteorologie, synoptická situace, druhy situací a popis.

Anglické názvy: Synoptic map (synoptická mapa), synoptic meteorology (synoptická meteorologie), stable situation (stabilní situace), advancing anticyclone (postupující/putující anticyklona), higher air pressure projection (výběžek vyššího tlaku vzduchu), low air pressure furrow (brázda nízkého tlaku vzduchu), height cyclone (výšková cyklona), indistinct pressure field (nevýrazné tlakové pole), pressure seat (tlakové sedlo), pressure formation (tlakový útvar), atmospheric front (atmosférická fronta).

Prezentace k tématu: METEOROLOGIE 19


SYNOPTICKÁ METEOROLOGIE A ČTENÍ SYNOPTICKÝCH MAP

Synoptická meteorologie je odvětvím meteorologie, které se zabývá příčinami průběhu počasí, tedy jinými slovy vývojem tlakového pole a synoptických útvarů v něm s vazbou na aktuální či očekávaný průběh počasí. K zobrazení stavu tlakového pole nad daným územím slouží synoptické mapy, v nichž jsou veškeré útvary a také průběh počasí zakresleny. O těchto mapách bude níže na stránce též řeč. Aktuální synoptické mapy a stav tlakového pole dle numerických modelů najdete u nás na stránce Předpověď tlaku.

Synoptická situace

Jedná se o rozložení tlakových útvarů v atmosféře nad daným územím v podobě tlakových výší s vysokým tlakem vzduchu a tlakových níží s nízkým tlakem vzduchu, s nimiž jsou spojeny oblačné systémy rozdělující jednotlivé vzduchové hmoty na daném území a označovány jsou tyto přechody mezi vzduchovými hmotami pomyslnými čarami v podobě frontálních systémů, které často mění charakter počasí na daném místě. Při rozložení tlakových útvarů vznikají různé synoptické situace, pro které je charakteristické počasí na daném místě.

K výkladu o tlakových útvarech a dalších synoptických útvarech slouží patřičné stránky sekce Meteorologie.

Stabilní synoptická situace

Typický vliv rozsáhlé tlakové výše o maximálním tlaku v jejím středu většinou kolem 1030-1040hPa, která se udržuje trvaleji nad daným území a přináší klidné počasí s malou oblačností (až na výjimky v podobě zejména podzimních a zimních mlh či nízké oblačnosti) a slabým větrem, v létě horké, o babím létě teplé s chladnými rány a v zimě výrazně mrazivé počasí. Počasí se při takové situaci předpovídá i na delší dobu dosti snadno, kromě případné lokalizace mlh a nízké oblačnosti.

Tlak vzduchu se vlivem pohybu tlakových útvarů většinou poměrně často mění, v našich podmínkách se počasí střídá poměrně často. Nicméně přeci jen máme v mírných podmínkách střední Evropy určité stabilnější situace, objevují se i výjimečně stabilní situace. Mezi synopticky stabilní situace řadíme jednak vliv tlakové výše v období počátku podzimu – „babí léto“, která může nastat, ale též nemusí.

Další synopticky stabilní situací je zimní tlaková výše s trvalými mrazy. Opakem je letní tlaková výše s naopak tropickým počasím, která přichází zpravidla uprostřed léta. Ustálené synoptické situace existují i ve Světě a mají charakter mnohem ustálenější než výše jmenované situace, typické pro střední Evropu. Některé oblasti Světa ovlivňují téměř celoročně stejné tlakové útvary. Jedná se například o islandskou tlakovou níži nebo naopak azorskou tlakovou výši se středem nad Azorskými ostrovy.

Tlakový útvar

Připomeňme teorii popsanou na stránce Tlakové útvary. Další teorie týkající se prvku tlaku naleznete na stránce Tlak vzduchu. Tam odkazujeme pro širší objasnění tématiky.

Tlakový útvar je oblast s určitým tlakem vzduchu rozdílným vůči okolnímu. Rozlišujeme tlakové výše = vysoký tlak, označení „V“, na německých mapách „H“ = hoch a tlakové níže = nízký tlak – vznik oblačných systémů, označení „N“, na německých mapách „T“ = tief. (barevně je na německých mapách dodrženo toto rozlišení)Významnější tlakové níže a výše dostávají jména od německých meteorologů a to dle určitých pravidel přidělování jmen těmto útvarům.

Izobarou myslíme pomyslnou čáru na synoptických mapách, která spojuje místa se stejným tlakem vzduchu = např. 1025hPa, 1030hPa atp. V případě hustě za sebou řazených izobar je nutno počítat v daném místě se silným větrem, jako následkem vyrovnávání tlakových rozdílů (gradientů) mezi dvěma základními tlakovými útvary.

Nejčastější synoptické situace u nás

 • Tlaková výše (stabilní, postupující)
 • Hřeben vysokého tlaku vzduchu
 • Tlaková níže
 • Brázda nízkého tlaku vzduchu
 • Výšková tlaková níže
 • Atmosférické fronty (teplá fronta, studená fronta, okluzní fronta, zvlněná fronta)
 • Nevýrazná tlaková oblast
 • Tlakové sedlo

Modře jsou uvedeny synoptické situace spojené s tlakovou výší, červeně s tlakovou níží a oranžově pak situace, kdy dané území neovlivňuje žádný tlakový útvar. Objasnění všech situací nabízí stránky Tlakové útvary a Atmosférické fronty.

Se synoptickou, jinými slovy povětrnostní, situací souvisí také přesná definice vývoje tlakového pole, včetně směru cirkulace. Podle toho rozlišujeme nejrůznější povětrnostní typy (například brázda nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou se zkratkou „B“), v nichž můžeme očekávat určité projevy počasí.

Typy povětrnostních situací ve vztahu k našemu území a střední Evropě

Podle výskytu cyklonálního nebo anticyklonálního počasí různého druhu (viz výše uvedené nejčastější synoptické situace) a směru cirkulace rozlišujeme následující synoptické čili povětrností typy ve vztahu ke střední Evropě a našemu území:

 • A (anticyklona nad střední Evropou)
 • Ap (anticyklona putující)
 • Sa (jižní anticyklonální situace)
 • SEa (jihovýchodní anticyklonální situace)
 • Ea (východní anticyklonální situace)
 • NEa (severovýchodní anticyklonální situace)
 • NWa (severozápadní anticyklonální situace)
 • Wa (západní anticyklonální situace)
 • Wal (západní anticyklonální situace letního typu)
 • C (cyklona nad střední Evropou)
 • Cv (výšková cyklona)
 • SWc1-3 (jihozápadní cyklonální situace)
 • SEc (jihovýchodní cyklonální situace)
 • Ec (východní cyklonální situace)
 • NEc (severovýchodní cyklonální situace)
 • Nc (severní cyklonální situace)
 • NWc (severozápadní cyklonální situace)
 • Wc (západní cyklonální situace)
 • Wcs (západní cyklonální situace s jižní drahou)
 • B (brázda nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou)
 • Bp (brázda nízkého tlaku vzduchu postupující přes střední Evropu)
 • Vfz (vchod frontální zóny)

Vysvětlivky: Anticyklona, Anticyklonální situace daného směru, Cyklona, Cyklonální situace daného směru, Brázda nízkého tlaku, Ostatní.

Barevně jsou výše uvedené situace rozlišeny (viz vysvětlivky) a níže jsou tyto povětrnostní situace stručně popsány.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Synoptické situace
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář