Měsíční data

Hodnocení stránky

Na stránce najdete měsíční data z našeho měření a pozorování a jejich prezentaci za jednotlivé měsíce od roku 2005. Průměrné a celkové hodnoty za jednotlivé měsíce a odchylky od normálu k aktuálnímu období. Stránka rozšiřuje prezentaci dat za ucelené sezóny, od 1.1.2005. Průměrné údaje a odchylky mají shodné zásady jako veškerá vyhodnocovaná a prezentovaná data. Aktualizace každý měsíc, zpětně vždy za uplynulý měsíc po zpracování dat.

Obecné informace o prezentovaných datech najdete na stránce Klimatická data.


MĚSÍČNÍ DATA PRAHA

Prezentace dat z pohledu jednotlivých měsíců od roku 2005. Jde o průměrné hodnoty teploty vzduchu a srážek měsíců k aktuálnímu roku a jejich trendy dle našeho měření. Pro informace o konkrétním měsíci klikněte na danou kartu. Více viz obecné informace. 

<strong>O datech</strong><strong>Leden</strong><strong>Únor</strong><strong>Březen</strong><strong>Duben</strong><strong>Květen</strong><strong>Červen</strong><strong>Červenec</strong><strong>Srpen</strong><strong>Září</strong><strong>Říjen</strong><strong>Listopad</strong><strong>Prosinec</strong>

O sestavě Měsíční data

Na této kartě dozvíte základní informace o této sestavě dat. Jde o hodnoty průměrných a celkových hodnot klimatických prvků za měsíční období dle výše uvedené roční řady a odchylek od normálu počítaného od roku 2005 a to k aktuálnímu období (za měsíc leden 2015, například za období od ledna 2005 do prosince 2014). Dále na kartách prezentujeme průměrná měsíční data od roku 2005 do aktuálně vyhodnoceného měsíce příslušného aktuálního roku.

U jednotlivých měsíců najdete souhrnné grafy průměrných teplot a srážek od uvedeného roku po aktuálně vyhodnocený měsíc v daném roce. Vidíte zde tedy nejen celkový průměr teplot a srážek za uvedené období (aktuální období, za které nabíhají data, která se mění s každým rokem), ale i průběh průměrných teplot a srážek (trend) v jednotlivých měsících za celé období. Grafy od roku 2020 zobrazují též lineární trendy veličin (rovné čáry se šipkami na koncích). Grafy mají i jiné rozměry, aktualizovány budou vždy s aktualizací dat za daný měsíc. Pod grafy vidíte textově aktuální trendy průměrné teploty vzduchu a průměrných srážek.

Legenda:

Průměr denních maxim teploty vzduchu, průměr nočních minim teploty vzduchu, průměr teploty vzduchu, průměr průměrného úhrnu srážek/průměr celkového úhrnu srážek.

Graf: Vývoj průměrné denní teploty (tmavě červená) a průměrných srážek (zelenomodrá) za daný měsíc. Vývoj trendu teploty vzduchu (červená) a průměrných srážek (modrá) za období jako celek.

Aktuálně nabíhají data za období let: 2005 – 2022

LEDEN

3.77°C, -1.26°C, 1.25°C, 0.77mm/24.08mm

Měsíční data. Leden 2005-2022.

Aktuální trend 2022: Teplota +, Srážky +

ÚNOR

5.20°C, -0.97°C, 2.12°C, 0.74mm/20.92mm

Měsíční data: Teplota a srážky za únor 2005-2020.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky +

BŘEZEN

9.95°C, 1.72°C, 5.83°C, 0.85mm/26.52mm

Měsíční data: Teplota a srážky za březen 2005-2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky +

DUBEN

16.74°C, 5.82°C, 11.28°C, 1.04mm/31.20mm

Průměrné hodnoty za duben 2021.

Aktuální trend 2021: Teplota , Srážky

KVĚTEN

20.29°C, 9.52°C, 15.21°C, 2.39mm/74.22mm

Průměrné hodnoty za

Aktuální trend 2021: Teplota , Srážky +

ČERVEN

24.95°C, 13.02°C, 18.98°C, 2.94mm/88.28mm

Průměrné hodnoty za červen 2005-2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky 0

ČERVENEC

27.34°C, 15.18°C, 21.26°C, 3.04mm/94.26mm

Průměrné hodnoty za červenec 2021.

Aktuální trend 2021: Teplota 0, Srážky

SRPEN

26.28°C, 14.38°C, 20.41°C, 2.85mm/88.66mm

Průměrné hodnoty za srpen 2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky – 

ZÁŘÍ

21.63°C, 10.70°C, 16.16°C, 1.98mm/59.36mm

Průměrné hodnoty za září 2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky

ŘÍJEN

14.77°C, 6.66°C, 10.71°C, 1.46mm/45.64mm

Průměrné hodnoty za říjen 2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky +

LISTOPAD

8.80°C, 3.59°C, 6.20°C, 1.06mm/32.04mm

Průměrné hodnoty za listopad 2005-2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky 0

PROSINEC

5.11°C, 0.44°C, 2.81°C, 0.88mm/27.52mm

Měsíční data. Průměrné hodnoty za prosinec 2005-2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky +

Data jsou aktualizována (výpis hodnot+grafické znázornění) vždy po doplnění dat za aktuálně vyhodnocený měsíc. Před vyhodnocením daného měsíce jde o průměrná data tohoto měsíce do minulého roku.

Závěr

Prezentaci dat za jednotlivé sezóny (tři měsíce dle klimatologického členění) a roky od roku 2005 najdete na stránkách Sezónní data a Roční data. Obecné informace o našich klimatických datech a jejich měření najdete na stránce Klimatická data.

Veškerá data prezentovaná zde i na ostatních stránkách menu Klimatická data nepřebíráme, ale data máme originální a pocházejí z měření projetu Meteo Aktuality. V případě jejich použití nutno uvést projekt MA jako zdroj (nejlépe s odkazem na stránku, na níž se použitá data nacházejí nebo alespoň na hlavní stránku tohoto webu). Děkujeme.

Aktualizace dat: 12.2.2022 21:06

Napsat komentář