Měsíční data

Na stránce najdete měsíční data z našeho měření a pozorování a jejich prezentaci za jednotlivé měsíce od roku 2005. Průměrné a celkové hodnoty za jednotlivé měsíce a odchylky od normálu k aktuálnímu období. Stránka rozšiřuje prezentaci dat za ucelené sezóny, od 1.1.2005. Průměrné údaje a odchylky mají shodné zásady jako veškerá vyhodnocovaná a prezentovaná data. Aktualizace každý měsíc, zpětně vždy za uplynulý měsíc po zpracování dat zpravidla do 10. dne následného měsíce).

Obecné informace o prezentovaných datech najdete na stránce Klimatická data.


MĚSÍČNÍ DATA PRAHA

Dále jsou prezentována data za minulá období, která jsou s určitou časovou prodlevou doplňována. Nejnovější klimatická data jsou součástí vydávaných článků (měsíční a sezónní, resp. ročenky). Poté jsou zpětně základní data doplňována na tuto stránku.

Měsíční data

Jsou sestavy průměrných a celkových hodnot klimatických prvků za měsíční období dle výše uvedené roční řady a odchylek od normálu počítaného od roku 2005 a to k aktuálnímu období (za měsíc leden 2015, například za období od ledna 2005 do prosince 2014). Níže jsou prezentována průměrná měsíční data od roku 2005 do aktuálně vyhodnoceného měsíce příslušného aktuálního roku. Měsíční data s průměrnými a celkovými hodnotami či aktuálními odchylkami od normálu a dalšími rozšířenými daty najdete v aktuálních článcích patřičných rubrik. U jednotlivých měsíců najdete souhrnné grafy průměrných teplot a srážek od uvedeného roku po aktuálně vyhodnocený měsíc v daném roce. Vidíte zde tedy nejen celkový průměr teplot a srážek za uvedené období (aktuální období, za které nabíhají data, která se mění s každým rokem), ale i průběh průměrných teplot a srážek (trend) v jednotlivých měsících za celé období. Grafy od roku 2020 zobrazují též lineární trendy veličin (rovné čáry se šipkami na koncích). Grafy mají i jiné rozměry, aktualizovány budou vždy s aktualizací dat za daný měsíc.

Legenda:

Průměr denních maxim teploty vzduchu, průměr nočních minim teploty vzduchu, průměr teploty vzduchu, průměr průměrného úhrnu srážek/průměr celkového úhrnu srážek.

Aktuálně nabíhají data za období let: 2005 – 2020

LEDEN

3.73°C, -1.37°C, 1.18°C, 0.73mm/22.86mm

Aktuální trend 2020: Teplota +, Srážky

ÚNOR

5.28°C, -0.88°C, 2.20°C, 0.70mm/19.84mm

Aktuální trend 2020: Teplota +, Srážky +

BŘEZEN

9.98°C, 1.76°C, 5.87°C, 0.86mm/26.64mm

Aktuální trend 2020: Teplota +, Srážky +

DUBEN

16.83°C, 6.20°C, 11.52°C, 1.11mm/33.40mm

Doplnění dat od dubna probíhá dodatečně a postupně během současných dnů přelomu listopadu a prosince!

KVĚTEN

20.80°C, 9.82°C, 15.31°C, 2.34mm/72.61mm

ČERVEN

24.88°C, 12.92°C, 18.90°C, 2.99mm/89.83mm

ČERVENEC

27.37°C, 15.29°C, 21.33°C, 3.20mm/99.25mm

SRPEN

26.30°C, 14.39°C, 20.35°C, 2.76mm/85.86mm

ZÁŘÍ

21.45°C, 10.71°C, 16.08°C, 2.08mm/62.37mm

ŘÍJEN

14.63°C, 6.77°C, 10.70°C, 1.47mm/45.73mm

LISTOPAD

8.83°C, 3.62°C, 6.22°C, 1.12mm/33.58mm

PROSINEC

5.01°C, 0.31°C, 2.66°C, 0.92mm/28.66mm

prosinec 2018

Data jsou aktualizována (výpis hodnot+grafické znázornění) vždy po doplnění dat za aktuálně vyhodnocený měsíc. Před vyhodnocením daného měsíce jde o průměrná data do měsíce v minulém roce.

Prezentaci dat za jednotlivé sezón a roky od roku 2005 najdete na stránkách Sezónní data a Roční data. Obecné informace o našich klimatických datech a jejich měření najdete na stránce Klimatická data.

Veškerá data prezentovaná zde i na ostatních stránkách menu Klimatická data nejsou převzatá, ale originální a pocházejí z měření projetu Meteo Aktuality. V případě jejich použití je nutné uvést projekt MA jako zdroj (nejlépe s odkazem na stránku, na níž se použitá data nacházejí nebo alespoň na hlavní stránku tohoto webu). Děkujeme.

Aktualizace dat: 23.11.2020 11:58

Shrnutí
Datum
Název položky
Měsíční data
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář