Níže Daisy (2010)

Hodnocení stránky

Detailnější informace o události níže Daisy s vlivem na počasí u nás a obecně v zemích střední Evropy. Datace vlivu cyklony, popis synoptické situace, průběh počasí a zejména naměřené údaje o v nárazech větru nebo spadlých srážkách, zajímavosti a další význačné projevy počasí. Srovnání s jinými cyklonami s vlivem na počasí v ČR od roku 2007. Komplexní shrnutí významnějších cyklon od roku 2007 do současnosti se stručným popisem a s žebříčkem od nejvýznamnějších z pohledu intenzity nárazů větru v ČR najdete na stránce Významné cyklony.

Témata stránky: Níže Daisy, období výskytu, synoptická situace, průběh počasí, naměřené extrémní hodnoty.


INFORMACE O TLAKOVÉ NÍŽI DAISY

Asi mnoho z vás si vzpomene, že začátkem ledna 2010 včetně nížin velmi vydatně sněžilo. Už méně z vás ví proč a že cyklona přinášející tuto zajímavou meteorologickou situaci se jmenovala právě takto. Další informace na této stránce vám situaci připomenou a možná sdělí i něco nového.

Období výskytuPrůběh počasíDůsledky situaceSynoptická situaceShrnutí

Období výskytu a popis níže Daisy

Počasí u nás ovlivňovala níže Daisy od 8. do 11. ledna a jednalo se o tlakovou níži, která přinášela zimní projevy počasí a významnou srážkovou oblačnost. Nejednalo se o tlakovou níži, při jejímž vlivu by docházelo na našem území a v okolí k významnějším poryvům větru. Pro změnu došlo ke spadu dosti významných srážek ve formě sněžení, což bylo zejména pro české nížiny výjimečné. Daisy byla vhodnou synoptickou situací pro pravou zimu v nížinách.

O této situaci pojednává též náš příspěvek Níže Daisy, synoptická situace pro zimu v nížinách.

Průběh počasí

Tlaková níže Daisy přinesla z jižní a jihozápadní Evropy mnoho vlhkosti. Rozsáhlá oblačnost přinášela nad střední Evropu trvalé a vydatné srážky, vzhledem k mrazivým teplotám byly tyto i v nejnižších polohách sněhové a přinesly velmi vysokou sněhovou pokrývku. Srážková činnost započala zejména během 8. ledna a hlavní srážková činnost skončila během 10. ledna. Za tuto dobu napadlo i v nížinách 15 až 30cm sněhu, místy a to hlavně na Moravě a ve východních Čechách i přes 40cm sněhu. Na Moravě se objevovaly přechodně i mrznoucí srážky, neboť teplota vzduchu ve výšce byla kladná (obr. 1) a při zemi záporná a srážky byly tedy i kapalné a na površích namrzající.

Tlaková níže Daisy. Teplota v 850hPa 10.1.2010.
Obr. 1 Teplota vzduchu v hladině 850hPa k 10.1.2010 1 SEČ, zdroj: wetterzentrale.de

Tlaková níže Daisy - sněhová pokrývka.
Obr. 2 Celková sněhová pokrývka na profesionálních stanicích ČHMÚ po výskytu sněžení vlivem níže Daisy, zdroj: chmi.cz

Vysoká sněhová pokrývka v nížinách a vývoj do konce ledna

Z obrázku 2 je patrné, že v Praze leželo až 29cm sněhu, nicméně dále na východ to bylo i více. Už v Čáslavi bylo 38cm, stejně jako v Pardubicích. Nižší pokrývku hlásila jižní Morava, kde byly zpočátku srážky dešťové a mrznoucí. Nižší pokrývku měl také západ Čech a za pozornost stojí zejména srovnatelná sněhová pokrývka mezi některými horskými oblastmi a nížinami, viz Čáslav, Pardubice a Pec pod Sněžkou s 38cm sněhu. Nejvíce sněhu napadlo většinou 8. a 10. ledna, v Praze to bylo v prvním dnu sněžení 14cm, v následujícím 5cm a v dalším (zmíněný 10. leden) dalších 13cm sněhu. Další 4cm připadly zpočátku dne 11. ledna. Jde o pozorování ze severovýchodu města, celkem tak v oblasti leželo cca 35cm sněhu.

Veškeré srážky spadly za trvale záporných teplot, které v nejbližších dnech poté pokračovaly. Silné mrazy poté přišly na konci ledna a do té doby ani v nížinách teploty nijak moc nad bod mrazu nevystoupily, nejtepleji bylo v období 16. až 20. ledna. Naopak silné mrazy přišly i do nížin po 22. lednu, kdy bylo v těchto oblastech přechodně i méně než -15°C a ojediněle méně než -20°C. Intenzitě ochlazování pomohla vysoká pokrývka sněhu. Velmi mrazivo bylo 27. ledna.

Důsledky níže

Pokud se vyskytne plošně a i v nížinách takto vydatné sněžení za záporných teplot, nastávají vždy velké komplikace v dopravě a to již nejen v silniční, ale i v železniční. Sněhová pokrývka je tak vysoká, že jsou v případě železnic koleje zcela pod sněhem a sněhová pokrývka dokonce sahá i mnohem výše. Problém poté je s průjezdností tratí a to zejména tramvajových tratí, kde jsou koleje navíc často pod betonem nebo jsou v travním porostu a při této situaci bylo na kolejích mnoho sněhu. Problémy byly hlášeny i co se týče padajících stromů pod tíhou sněhu, což působilo další typické zimní problémy.

Synoptický vývoj

Tlaková níže vznikla v oblasti jižního Atlantiku a postoupila k pobřeží Španělska dne 6. ledna, jak je vidět na mapě obrázku 1. Středoevropské počasí bylo pod vlivem dalších oblastí nízkého tlaku vzduchu. Nad Británií měla svůj střed tlaková níže “Barbara II”, nad severem Skandinávie pak “Barbara I”. Tlaková níže přešla přes Španělsko dále k severovýchodu. Přešla Itálii a následně ovlivňovala plně počasí ve střední Evropě. Po 11. lednu se odsouvala dále do východní Evropy (obr. 2).

Další a to poměrně významná cyklona zvaná “Ela”, která se zformovala nad Atlantikem postupovala poblíž britských ostrovů. Blokačně pro tyto významné cyklony působila tlaková výše “Bob”, která mohutněla nad Skandinávií, zpočátku období se nad samotným severovýchodem Evropy nacházela výše “Arthur”. Na naše území pronikal současně studený až mrazivý vzduch ze severní Evropy. S cyklonou byl spojen systém front.

Shrnutí tlakové níže Daisy

  • Ovlivnila počasí u nás od 8. do 11. ledna
  • Postoupila ze Středomoří až z jižního Atlantiku dále k severu až severovýchodu, přes Itálii a východ střední Evropy
  • Na naše území pronikal (krátce s výjimkou východu území) studený vzduch od severu
  • Projevila se v ČR vydatným a trvalým sněžením, způsobila tak kalamitní stav
  • Na východě území se krátce vyskytly mrznoucí srážky s tvorbou ledovky
  • V nížinách leželo na východě Čech a místy i jinde 30 až 45cm sněhu
  • Velké množství sněhu mělo velký vliv na silniční i železniční provoz, sněžení pak na provoz letový. Dále docházelo k praskání stromů pod tíhou sněhu
  • Hodnocení extremity situace podle nárazu větru a dalších jevů: 4

Stupeň extremity ukazuje extrémní projevy počasí a to zejména větru v nárazech a s nimi spojené důsledky a jejich závažnost. Hodnoceno je stupnicí 1 až 5, kdy nejnižší číslo znamená nejmenší extremitu a nejvyšší naopak. Stupnici barevně rozlišujeme takto: Stupně extremity → 12345. Vyjádřeno slovní dikcí: Nízký → střední → vysoký → velmi vysoký → extrémní.

Další rozbory významných situací v počasí najdete za poslední roky na naší stránce Významné události.

Použité zdroje

UNIVERSITÄT BERLIN – FU BERLIN. Online, archiv, 2010, dostupné na http://www.met.fu-berlin.de/wetterpate/archiv/.

WETTERZENTRALE. Archiv. www.wetterzentrale.de

DEUTSCHER WETTERDIENST. www.dwd.de

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV. Aktuální situace. Profesionální stanice. Mapy. www.chmi.cz

Napsat komentář