Roční data

Hodnocení stránky

Na stránce jsou uvedena roční data v podobě průměrných a celkových hodnot a jejich odchylek od normálu za rok jako celek a za jednotlivé měsíce jednotlivých let od roku 2005. Na dalších pod stránkách najdete klimatická data za sezóny (tříměsíční období dle klimatologického členění) a měsíce daných roků. Aktualizace je jednou za rok, vždy po zpracování dat za toto poměrně dlouhé období – takže zpravidla během 2. až 3. měsíce roku následujícího.

Obecné informace o našem měření najdete na úvodní stránce Klimatická data.


ROČNÍ KLIMATICKÁ DATA PRAHA

Tímto souborem dat rozumíme průměry nebo sumy naměřených údajů vždy za celý rok a za měsíce konkrétního roku a jejich odchylky od aktuálního průměru. Graf prezentuje vývoj průměrné teploty a srážek za uvedené období od roku 2005. Od roku 2020 jsou grafy nově s lineárními trendy., tedy s celkovým vývojem hodnot těchto prvků během období. Roční data jsou aktualizována logicky jedenkrát za rok, s určitou prodlevou po skončení daného roku (čas na sběr a vyhodnocení). Roční data jsou odrazem klimatického průběhu v celém uceleném kalendářním roce a jsou v nich obsaženy veškeré hodnoty, tj. měsíční i období. Nicméně období zimy je z hlediska hodnocení podle roků rozděleno. A to na dva měsíce jedné sezóny (první měsíce roku) a na jeden měsíc druhé sezóny (poslední měsíc roku).

Grafický přehled vývoje hodnot – roční data:

Roční data - 2005-2020.

Žebříček průměrných teplot a srážek seřazený sestupně od nejteplejšího a nejvlhčího roku:

TEPLOTA VZDUCHU

2018: 11.99°C

2019: 11.69°C

2014: 11.82°C

2015: 11.78°C

2020: 11.41°C

2006: 11.38°C

2007: 11.30°C

2008: 11.22°C

2016: 11.16°C

2017: 10.92°C

2011: 10.80°C

2009: 10.76°C

2012: 10.74°C

2005: 10.71°C

2013: 10.06°C

2010: 8.74°C

PRŮMĚRNÉ SRÁŽKY

2010: 3.85mm

2013: 2.68mm

2011: 2.08mm

2014: 2.00mm

2009: 1.87mm

2020: 1.72mm

2012 a 2017: 1.59mm

2016: 1.50mm

2006: 1.37mm

2019: 1.19mm

2005: 1.18mm

2018: 1.15mm

2015: 1.11mm

2007: 1.02mm

2008: 0.88mm

Barevně vyznačen aktuální rok, resp. poslední vyhodnocený rok.

Další roční data jsou přidáváme vždy po skončení kalendářního období roku. Data za sezóny a měsíce naleznete na příslušných stránkách menu Klimatická data. Tedy na stránkách Sezónní data a Měsíční data.

Veškerá data prezentovaná zde i v celém menu Klimatická data nejsou převzatá a jedná se originální data projektu Meteo Aktuality. Při jejich použití je nutné uvést projekt MA jako zdroj a to ideálně přímo tento web projektu (cílovou adresu s daty, které používáte či citujete nebo alespoň hlavní stránku webu). Děkujeme a věříme, že data budou prospěšná nebo poslouží alespoň nějakému zajímavému srovnání.

Poslední úprava stránky: 3.1.2022 17:53

Napsat komentář