Sezónní data

Hodnocení stránky

Zde najdete prezentaci dat za jednotlivá roční období dle klimatologických zásad, kdy rozlišujeme období zimní (1.12. až 28./29.2.), jarní (1.3. až 31.5.), letní (1.6. až 31.8.) a podzimní (1.9. až 30.11.). Souhrnně tato data nazýváme jako sezónní data. Data rozšiřují průměrné hodnoty prvků, uvedené za jednotlivé roky a jsou též k dispozici od roku 2005 (od jarní sezóny, tedy 1.3.2005). Průměrné údaje a odchylky mají shodné zásady jako veškerá vyhodnocovaná a prezentovaná data. Aktualizace jedenkrát za tři měsíce, vždy po skončení výše uvedeného uceleného tříměsíčního období (zpravidla do 10. až 15. dne prvního měsíce po skončení daného období).

Obecné informace o prezentovaných datech najdete na stránce Klimatická data.


SEZÓNNÍ KLIMATICKÁ DATA PRAHA

Dále prezentujeme data za minulá období, která jsou s určitou časovou prodlevou doplňována. Nejnovější klimatická data jsou součástí vydávaných článků (měsíční a sezónní, resp. ročenky). Poté zpětně základní data doplňujeme na tuto stránku.

O datechJaroLétoPodzimZima

O datech za roční období

Jsou sestavy průměrných a celkových hodnot klimatických prvků za tříměsíční období dle výše uvedeného kritéria klimatického členění období/sezón v našich klimatických podmínkách. V grafech se objevují od roku 2020 též lineární trendy hodnot prvků (rovné čáry na koncích se šipkami).

JARNÍ SEZÓNA

Rok: Průměrná denní teplota, průměrná noční teplota, průměrná teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (teplotní odchylka, srážková odchylka).

2005: 15.73°C, 6.36°C, 11.04°C, 0.98mm/90.8mm, (+0.22°C, -0.43mm).

2006: 15.76°C, 6.01°C, 10.88°C, 1.86mm/169.4mm, (+0.06°C, +0.45mm)

2007: 17.70°C, 6.16°C, 11.93°C, 0.33mm/31.0mm, (+1.11°C, -1.08mm)

2008: 15.40°C, 5.23°C, 10.31°C, 0.90mm/83.5mm, (-0.51°C, -0.51mm)

2009: 16.65°C, 6.58°C, 11.61°C, 1.18mm/110.0mm, (+0.79°C, +0.23mm)

2010: 14.14°C, 4.17°C, 9.15°C, 3.72mm/343.5mm, (-1.67°C, +2.31mm)

2011: 17.62°C, 5.52°C, 11.57°C, 1.14mm/103.5mm, (+0.75°C, -0.27mm)

2012: 16.56°C, 6.98°C, 11.77°C, 0.62mm/57.3mm, (+0.95°C, -0.79mm)

2013: 12.59°C, 4.69°C, 8.64°C, 1.64mm/152.4mm, (-2.18°C, +0.23mm)

2014: 16.51°C, 6.83°C, 11.67°C, 2.70mm/251.1mm (+0.85°C, +1.29mm)

2015: 15.42°C, 5.33°C, 10.37°C, 1.30mm/120.0mm, (-0.45°C, -0.11mm)

2016: 14.83°C, 6.22°C, 10.52°C, 0.80mm/73.9mm, (-0.30°C, -0.61mm)

2017: 15.45°C, 6.88°C, 11.16°C, 1.24mm/113.6mm, (+0.34°C, -0.17mm)

2018: 17.62°C, 6.41°C, 12.01°C, 1.40mm/130.3mm, (+1.19°C, +0.01mm)

2019: 15.95°C, 5.93°C, 10.80°C, 1.41mm/130.6mm, (+0.19°C, -0.02mm)

2020: 16.52°C, 3.74°C, 10.13°C, 1.58mm/146.6mm, (-0.76°C, +0.17mm)

2021: 13.63°C, 3.87°C, 8.75°C, 1.48mm/137.7mm, (-2.1°C, +0.06mm)

PRŮMĚR: 15.77°C, 5.68°C, 10.72°C, 1.42mm/131.9mm

Sezónní data. Průměrné hodnoty za jaro 2005-2021.

Aktuální trend 2021: Teplota , Srážky 0

Počet odchylek:

Teplota – podprůměrné: 6, průměrné: 4, nadprůměrné: 7

Srážky – podprůměrné: 5, průměrné: 9, nadprůměrné: 3

LETNÍ SEZÓNA

Rok: Průměrná denní teplota, průměrná noční teplota, průměrná teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (teplotní odchylka, srážková odchylka).

2005: 24.90°C, 13.30°C, 19.10°C, 2.23mm/206.5mm, (-0.87°C, -1.01mm)

2006: 26.70°C, 14.13°C, 20.41°C, 2.16mm/199.0mm, (+0.44°C, -1.08mm)

2007: 25.83°C, 14.50°C, 20.16°C, 2.25mm/209mm, (+0.19°C, -0.99mm)

2008: 25.20°C, 15.76°C, 20.48°C, 1.43mm/133.6mm, (+0.51°C, -1.81mm)

2009: 25.13°C, 14.33°C, 19.73°C, 2.95mm/243.5mm, (-0.24°C, -0.29mm)

2010: 24.75°C, 12.78°C, 18.76°C, 6.83mm/619.0mm, (-1.21°C, +3.59mm)

2011: 24.16°C, 13.87°C, 19.01°C, 5.89mm/543mm, (-0.96°C, +2.65mm)

2012: 25.31°C, 14.50°C, 19.90°C, 3.24mm/300.6mm, (-0.07°C, 0.00mm)

2013: 24.73°C, 14.14°C, 19.43°C, 5.86mm/535mm, (-0.54°C, +2.62mm)

2014: 26.32°C, 13.73°C, 20.02°C, 2.62mm/243.5mm, (+0.05°C, -0.62mm)

2015: 28.69°C, 14.41°C, 21.55°C, 1.79mm/164.7mm, (+1.58°C, -1.45mm)

2016: 26.83°C, 13.95°C, 20.39°C, 2.34mm/216.2mm, (+0.42°C, -0.90mm)

2017: 27.26°C, 14.13°C, 20.69°C, 2.64mm/242.6mm, (+0.72°C, -0.60mm)

2018: 28.57°C, 14.62°C, 21.59°C, 1.00mm/91.4mm, (+1.62°C, -2.25mm)

2019: 28.37°C, 14.82°C, 21.59°C, 1.50mm/138.0mm, (+1.50°C, -1.59mm)

2020: 26.01°C, 14.09°C, 20.05°C, 2.549mm/229.2mm, (-0.14°C, -0.49mm) 2021: 26.43°C, 14.32°C, 20.37°C, 2.78mm/257.1mm, (+0.19°C, -0.17mm)

PRŮMĚR: 26.18°C, 14.20°C, 20.19°C, 2.94mm/268.9mm

Sezónní data. Průměrné hodnoty za léto 2005-2021.

Aktuální trend 2021: Teplota +, Srážky

Počet odchylek:

Teplota – podprůměrné: 4, průměrné: 8, nadprůměrné: 5

Srážky – podprůměrné: 1, průměrné: 3, nadprůměrné: 3

PODZIMNÍ SEZÓNA

Rok: Průměrná denní teplota, průměrná noční teplota, průměrná teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (teplotní odchylka, srážková odchylka).

2005: 15.00°C, 7.40°C, 11.20°C, 0.77mm/70.9mm, (+0.28°C, -0.86mm)

2006: 16.86°C, 8.90°C, 12.88°C, 0.82mm/79.0mm, (+1.96°C, -0.81mm)

2007: 12.96°C, 4.86°C, 8.91°C, 1.11mm/101.0mm, (-2.01°C, -0.52mm)

2008: 14.00°C, 6.83°C, 10.41°C, 0.78mm/71.5mm, (-0.51°C, -0.85mm)

2009: 15.10°C, 8.15°C, 11.62°C, 2.06mm/189.0mm, (+0.70°C, +0.43mm)

2010: 13.35°C, 5.63°C, 9.49°C, 3.70mm/333.5mm, (-1.43°C, +2.07mm)

2011: 14.68°C, 6.86°C, 10.77°C, 0.45mm/41.7mm, (-0.15°C, -1.18mm)

2012: 14.46°C, 7.00°C, 10.73°C, 1.77mm/160.8mm, (-0.19°C, +0.14mm)

2013: 14.28°C, 6.83°C, 10.55°C, 2.50mm/227.2mm, (-0.37°C, +0.87mm)

2014: 15.84°C, 8.50°C, 12.17°C, 2.24mm/204.6mm, (+1.25°C, +0.61mm)

2015: 15.31°C, 7.19°C, 11.25°C, 1.36mm/124.4mm, (+0.33°C, -0.27mm)

2016: 15.27°C, 6.92°C, 11.09°C, 1.80mm/164.9mm, (+0.17°C, +0.17mm)

2017: 14.87°C, 6.87°C, 10.87°C, 1.77mm/161.6mm, (-0.05°C, +0.14mm)

2018: 16.28°C, 6.83°C, 11.55°C, 0.96mm/88.2mm, (+0.87°C, -0.67mm)

2019: 16.2°C, 6.68°C, 11.44°C, 1.21mm/109.9mm, (+0.48°C, -0.37mm)

2020: 15.47°C, 6.96°C, 11.21°C, 1.61mm/147.0mm, (+0.29°C, +0.06mm)

PRŮMĚR: 14.99°C, 7.02°C, 11.01°C, 1.56mm/142.2mm

Sezónní data: Průměrné hodnoty za podzim 2005-2020.

Aktuální trend 2020: Teplota +, Srážky +

ZIMNÍ SEZÓNA

Roky: Průměrná denní teplota, průměrná noční teplota, průměrná teplota, průměrné srážky/celkové srážky, (teplotní odchylka, srážková odchylka).

2005/2006: 2.94°C, -2.63°C, 0.15°C, 0.65mm/60.0mm, (-1.64°C, -0.04mm)

2006/2007: 9.13°C, 2.46°C, 5.79°C, 0.47mm/42.5mm, (+4.00°C, -0.12mm)

2007/2008: 6.01°C, 0.13°C, 3.11°C, 0.26mm/23.6mm, (+1.32°C, -0.43mm)

2008/2009: 3.08°C, -1.23°C, 0.92°C, 0.75mm/66.0mm, (-0.87°C, +0.06mm)

2009/2010: 1.04°C, -3.11°C, -1.03°C, 1.36mm/125.5mm, (-2.82°C, +0.67mm)

2010/2011: 1.86°C, -3.88°C, -1.01°C, 0.98mm/92.0mm, (-2.80°C, +0.29mm)

2011/2012: 4.28°C, -0.84°C, 1.72°C, 0.39mm/36.8mm, (-0.07°C, -0.30mm)

2012/2013: 3.02°C, -1.26°C, 0.88°C, 1.07mm/97.3mm, (-0.91°C, +0.38mm)

2013/2014: 6.18°C, 0.64°C, 3.41°C, 0.25mm/23.2mm, (+1.62°C, -0.44mm)

2014/2015: 5.42°C, 0.42°C, 2.92°C, 0.43mm/40.6mm, (+1.13°C, -0.26mm)

2015/2016: 6.98°C, 1.29°C, 4.13°C, 1.02mm/93.3mm, (+2.34°C, +0.33mm)

2016/2017: 3.20°C, -2.04°C, 0.58°C, 0.71mm/64.6mm, (-1.21°C, +0.02mm)

2017/2018: 4.69°C, -0.36°C, 2.16°C, 0.72mm/66.7mm, (+0.26°C, +0.47mm)

2018/2019: 5.75°C, 0.06°C, 2.90°C, 1.35mm/124.1mm, (+1.08°C, +0.65mm)

2019/2020: 7.09°C, 1.45°C, 4.27°C, 1.01mm/89.3mm, (+2.37°C, +0.27mm)

2020/2021: 4.44°C, -0.52°C, 1.96°C, 1.29mm/115.9mm, (+0.1°C, +0.53mm)

PRŮMĚR: 4.70°C, -0.59°C, 2.05°C, 0.79mm/72.5mm

Sezónní data: Průměrné hodnoty za zimu 2005/06 až 2020/21.

Aktuální trend 2020: Teplota +, Srážky +

Znázornění odchylek: Kladná teplotní, záporná teplotní, kladná srážková, záporná srážková. Znázorněno u hodnot (výpis) i trendů (pod grafy)

Závěr

Od roku 2020 přidáváme grafy i s lineárními trendy, tedy celkovým vývojem teploty vzduchu a srážek během období – zhlazení vývoje.

Vyhodnocení dat za celé roky najdete na stránce Roční data a podrobnější údaje (průměrné hodnoty k danému měsíci od roku 2005) a to za jednotlivé měsíce na stránce Měsíční data. Nová data jsou vydávána v komplexní podobě s grafickou prezentací v článcích, zpravidla po skončení daného období.

Určení odchylek a další se řídí dle obecných zásad vyhodnocení a prezentace našich dat, které jsou dostupné na stránce Klimatická data.

Veškerá data prezentovaná zde, i na ostatních stránkách menu Klimatická data nejsou převzatá a pocházejí z měření projektu Meteo Aktuality. Při jejich použití je nutné uvést projekt MA jako zdroj (nejlépe v podobě odkazu přímo na stránku s daty, které přebíráte nebo alespoň na hlavní stránku tohoto webu). Děkujeme.

Aktualizace dat: 3.1.2022 11:55

Shrnutí
Datum
Název položky
Sezónní data
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář