Podnebí Světa

()

Na stránce se dozvíte základy světového klimatu dle zemských kontinentů – podnebí Světa 1. Po výčtu podnebných pásem nabízí stránka jejich stručnou charakteristiku. Podrobnější popis podnebí Světa je poskytnut v rámci jednotlivých kontinentů následně.

Témata stránky: Pojem podnebí obecně, podnebné pásy, popis klimatu v podnebných pásmech, popis klimatu v jednotlivých kontinentech Světa.


PODNEBÍ SVĚTA: KLIMATICKÉ OBLASTI NA ZEMI A KLIMA KONTINENTŮ

Podnebí Světa je možno rozdělit do několika oblastí, ve kterých převládá specifické klima. Klima neboli podnebí je dlouhodobý stav počasí, který vyjadřují dva základní meteorologické a klimatické prvky a těmi jsou průměrná teplota vzduchu a srážky, přesněji srážkové úhrny za jednotlivé měsíce roku i za rok jako celek a také průměrné srážky za tato období. Podle jejich hodnot určujeme dlouhodobý normál pro dané území a podle něj poté hodnotíme klimatický průběh uplynulých období. Zemi je možno rozdělit na několik oblastí a následně podoblastí s určitým typem klimatu.

PODNEBÍ SVĚTA DLE KLIMATICKÝCH NEBO-LI PODNEBNÝCH PÁSŮ

Od oblastí s převažujícím věčně horkým a také vlhkým podnebím, přes oblasti extrémně suché se značným střídáním teplot i během dne až po oblasti s věčným mrazem a ledem. Tak pestré je klima naší Země nebo-li podnebí Světa. V některých oblastech to vypadá, jakoby na Zemi ani nebyla voda. V jiných zas, jakoby byla doba ledová. A třetími odlišnými oblastmi jsou oblasti, kde je extrémně horko a vypadá to tam tak, jakoby měla Země opravdu významný skleníkový efekt. Podnebí Světa můžeme rozdělit na určitá pásma, jde o tyto klimatické pásy:

Tropické pásmo

 • Savany
 • Vlhké tropické pralesy

Subtropické pásmo

 • Pouště
 • Stepi

Mírné pásmo

 • Zimní suché pásmo
 • Letní suché pásmo
 • Mírně teplé pásmo

Boreální pásmo

 • Vlhké pásmo
 • Zimní suché pásmo

Polární pásmo

 • Vysokohorské pásmo
 • Tundra
 • Pásmo věčného mrazu

Nyní si blíže popíšeme podnebí Světa v uvedených základních 5 oblastech a jejich podoblastech, jinými slovy klimatických pásmech. Členění do pásem je v klimatologii činěno podle Köppenovy klasifikace, která bere v úvahu roční chod teploty vzduchu a srážek s vlivem na vegetaci.

TROPICKÉ PÁSMO

Vyznačuje se pravidelnou cirkulací vzduchu s převahou vlhkého počasí. Počasí se během dne a roku téměř nemění. Teplota vzduchu je vysoká (průměrné teploty jsou v minimech na 18°C) a srážky jsou zde také vysoké, za rok zde spadne minimálně 750mm srážek. V oblasti panují monzuny, které se vyznačují v létě vlhkým počasím a v zimě naopak. V monzunových oblastech jsou větší rozdíly teploty vzduchu během roku, stejně to platí pro oblasti pouštní, kde převládá po celý rok teplé a suché počasí.

V savanách nastává jednou za rok období dešťů a to v letním období. Teplota vzduchu nezaznamená během roku větší výchylku než 15°C. V zimě je počasí suché a teplé. Od východu zde vanou pasáty.

V oblasti vlhkých tropických pralesů se vyskytují dvě období dešťů během roku a teplota vzduchu nemá během roku větší výchylku než 5°C.

SUBTROPICKÉ PÁSMO

V tomto pásmu převládá vliv tropických monzunů nebo pasátů pouze v létě, v zimě je tomu naopak. Průměrná měsíční teplota vzduchu překračuje v několika měsících 18°C. V oblasti se nacházejí oblasti pouštní, zcela suché, kde prší jen jednou za několik let nebo i jednou za století (lze říci, že téměř vůbec) a oblasti stepní.

MÍRNÉ PÁSMO

Přesněji mírně teplé pásmo se naopak vyznačuje velkou variabilitou počasí. Teplota vzduchu, srážky i proudění se neustále mění. Převládá zde cyklonální charakter počasí. Během roku se střídají roční období se specifickým průběhem klimatu. Nám ve střední Evropě je toto klima tedy nejbližší. V oblasti pásma převládá západní cirkulace. Tato se ovšem stáčí v létě často na jižní, jihovýchodní až východní a přináší teplé počasí. V zimě naopak na severní až severovýchodní a přináší mrazivé počasí s výskytem sněhu. Pokud se proudění stočí na převažující západní složku v létě, znamená to zpravidla ochlazení. Pokud se tak stane v zimě, je počasí teplejší než při severním a severovýchodním proudění. Toto se v zimních obdobích děje v posledních letech v našich podmínkách častěji. Proudění se někdy stáčí na jihozápadní až krátce jižní.

V této oblasti můžeme definovat stepní, maritimní a kontinentální část klimatu.

BOREÁLNÍ PÁSMO

Nebo též zvané jako vysokohorské pásmo či chladné mírné pásmo. Jedná se o klima subpolárních oblastí se studeným létem s teplotou kolem -3°C v nejchladnějším období v jižní části a v nejteplejším období teplotami kolem 10°C v severní části. Dělí se na podoblasti neustále vlhkou a zimní suchou. Nachází se pouze nad kontinenty, nikoli nad oceány.

POLÁRNÍ PÁSMO

Je pásmem téměř věčného nebo věčného sněhu a ledu. Polární sněžné pásmo je charakteristické mírnou až studenou zimou a nízkými úhrny srážek, které jsou zpravidla sněhové. V nejteplejším období je průměrná teplota kolem 10°C, v zimě jde o záporné teploty.

Oblast můžeme dělit na tundry, ona oblasti vysokohorské v mírných a nízkých zeměpisných šířkách a konečně na oblasti s věčným mrazem s teplotami trvale pod bodem mrazu, kde sníh led za celý rok neroztají.

PODNEBÍ SVĚTA DLE KONTINENTŮ

Jaké podnebí z pohledu Světa panuje na jeho jednotlivých kontinentech nabízí druhá část této stránky. Ukazuje, jak je klima i na poměrně malých územích rozdílné, kde se během roku často mění a kde je naopak celoročně stálé. Též přináší informace o tom, co ovlivňuje klima v daných oblastech. Klasifikuje klima v jednotlivých částech kontinentů z pohledu oblastí dle jednotlivých světových stran a center daného území. Klima na Zemi je velmi rozmanité. Obecně lze říci, že v rovníkové oblasti je počasí teplé až horké a stálé, směrem k pólům se mění na věčný mráz. Klima výrazně ovlivňuje terén a tvoří i samostatní klimatické oblasti jako jsou mrazivé horské oblasti nebo pouštní oblasti se značnými změnami teplot. Podnebí Světa lze také popsat pomocí klimatu na kontinentech, jinými slovy jaké podnebné pásy se v těchto oblastech vyskytují a jaké tam převažují.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Podnebí Světa
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář