České klima

()

Na této stránce je detailně rozpracováno české klima v podobě detailního přehledu klimatu. Naše území se nachází v mírném pásmu v oblasti střední Evropy. Informace navazují na ty uvedené na stránce Podnebí Světa. Na této stránce najdete popis a převažující hodnoty klimatických prvků různého druhu, které detailněji popisují klima naší země.

Témata stránky: České klima obecně, typ klimatu, popis klimatu obecně, stav a chod klimatických prvků v ČR.


POPIS ČESKÉHO KLIMATU

Následující informace podrobně pojednávají o typu klimatu naší země a bezprostředního okolí. Popisují zejména naše území z geografického a zeměpisného hlediska s údaji o klimatu v jednotlivých oblastech. Případně o výskytu mikroklimatu konkrétních oblastí naší země. K popisu jsou přidány hodnoty a jejich případné změny v různých obdobích během roku dle aktuálně platného Atlasu podnebí ČR (Tolasz, R. a kol., 2007).

České klima obecně

České klima a klima střední Evropy je mírné. Naše území se nachází ve středních zeměpisných šířkách. Mírné klima je charakteristické mírnými zimami a teplejšími léty. Nejchladněji je zpravidla v lednu, nejtepleji v červenci. Srážky se vyskytují celoročně a nejnižší jsou na podzim, nejvyšší naopak v létě. Vykazují ale značnou variabilitu během jednotlivých období, měsíců i z hlediska našeho území. Na srážky má vliv mnoho faktorů jako nadmořská výška a orografie, tedy typ terénu.

Cirkulace obecně

Na našem území převládají západní složky proudění, které přinášejí vlhčí počasí a srážky tedy po celý rok. Z této cirkulace existují výjimky. Přecházejí v ní jednotlivé frontální systémy a způsobují výměny vzduchových hmot a neustálé střídání počasí v teplé i studené části roku. V zimním období je to často tlaková výše zasahující k nám od severu či severovýchodu, odkud k nám proniká mrazivý vzduch. Takové situace trvají několik dní až týden, výjimečně pak déle (například únor 2012).

Někdy dochází pouze k nevýznamným a krátkodobým změnám cirkulace v převládajícím přílivu mrazivého vzduchu za stabilní anticyklony, která nedovolí systémům front od západu průnik do centrální Evropy a tedy způsobit zde změnu počasí na tradiční západní vlhké a oproti zmíněné cirkulaci teplejší proudění.

Převažující proudění

Západní proudění působí v zimě v ČR oteplení a mírní tak drsnost zimy. V létě je počasí převážně teplé, již od jara dochází k přerušování přílivů teplého vzduchu přechodem studených front v západním proudění. Výjimka z této cirkulace je tlaková výše přecházející přes střední Evropu k východu. Nebo se nacházející stabilněji v jižní a jihovýchodní či východní Evropě s přílivem velmi teplého vzduchu z jihovýchodního či jižního směru.

Taková situace přináší tropické počasí a i velmi vysoké teploty. Trvá několik dní až týden, výjimečně déle (například srpen 2015). Zimy jsou v posledních letech v souladu s oteplováním a změnou klimatu v ČR spíše teplejší s kratšími mrazivými epizodami. Spíše na jejich konci a také jsou vlhčí. Léta jsou teplejší a hlavně sušší. Počasí začíná být horké dříve a je tomu tak i na konci období, někdy až do podzimního období.

Proměnlivost počasí a silné proudění

Velmi proměnlivé počasí se střídáním teplot je u nás zejména na počátku jara. Větrné počasí zažíváme často na podzim a v zimě. Většina významných tlakových níží z Atlantiku ovlivnila středoevropské počasí právě v této době – např. Kyrill 1/2007, Herwart 10/2017, Vaia 10/2018 a podobně. Vše o cyklonách s vlivem na počasí u nás najdete na stránce Významné cyklony.

České klima: Popis jednotlivých prvků klimatu

V dalších odstavcích je podrobně pojednáno o stavu a vývoji jednotlivých klimatických prvků na území ČR podle aktuálně platného atlasu (Tolasz, 2007). Každý klimatický prvek utvářející naše klima má během roku svůj specifický chod. Počasí se každým rokem chová jinak a působí určité anomálie od tohoto typického chodu. Tento má naše klima. Odlišnosti jsou umocněny i probíhající klimatickou změnou.

Teplota vzduchu

Teplota vzduchu má v ČR svůj typický chod. Nejnižší teploty jsou zaznamenávány v zimním období s minimem v lednu a nejvyšší teploty v létě s maximem v červenci. Z hlediska denní doby jsou nejnižší teploty zaznamenávány v noci s minimem kolem východu Slunce. Nejvyšší teploty odpoledne s maximem zhruba mezi 14. až 17. hodinou. A v zimním období dříve, v letním později. Z pohledu nadmořské výšky jsou teploty nižší na horách, nejvyšší v nížinách.

Na teplotu vzduchu má vliv mnoho faktorů a dalších meteorologických prvků. V nočních hodinách je to zejména množství oblačnosti a vítr. V tom případě bude při vyjasnění a utišení větru bude teplota klesat rychleji a bude nižší. Další umocnění ochlazování vzduchu způsobí ležící sněhová pokrývka. Zejména v denní době mají na teplotu vliv srážky.

Při déletrvajícím dešti bude teplota téměř konstantní a o poznání nižší než při slunečném počasí. Teplotu vzduchu ovlivňuje typ krajiny, roční doba a také členitost terénu v krajině. S tím souvisí také například intenzivní ohřívání vzduchu v létě v krajině s obilnými poli.

Údolní ochlazování

Naopak s tím souvisí i intenzivní sestup studeného vzduchu do údolní oblasti, kdy dojde k dalšímu umocnění ochlazování. Specifické oblasti, horská údolí či také mrazové kotliny, najdeme v ČR na více místech. Pověstná jsou jimi Šumava či Krušné hory, ale najdeme je i v Krkonoších či Orlických horách. Nejníže klesají teploty v našich údolních oblastech na horách jako je například Horská Kvilda nebo Rokytská slať na Šumavě. Ale také Šindelová v Krušných horách, Jizerka v Krkonoších nebo Orlické Záhoří v Orlických horách.

V naší malé zemi najdeme ale i další podobná místa, byť níže položená, která nebudou tak mrazivá jako místa uvedená v minulé větě. Mají ale také specifické klima a to nejen co se týče teploty vzduchu vlivem výskytu určitého druhu terénu. Příkladem je třeba Adršpach na Náchodsku a mohou jím být i Králíky na Orlickoústecku.

ROK

Průměrná roční teplota vzduchu v ČR se pohybuje od 8 až 10°C v nejnižších oblastech až po 1 až 4°C v oblastech položených nejvýše.

Klima v ČR: Průměrná roční teplota vzduchu.
Obr. 1 Průměrná roční teplota vzduchu za referenční období 1961 až 1990, zdroj: chmi.cz
Klima v ČR: Průměrná roční teplota vzduchu období 1981-2010.
Obr. 2 Průměrná roční teplota vzduchu za referenční období 1981 až 2010, zdroj: chmi.cz
OBDOBÍ

Na jaře se jedná o maximální hodnoty mezi 7 až 10°C v nejnižších polohách a o hodnoty 1 až 4°C v polohách nejvyšších. V letním období jde o hodnoty 15 až 18°C v nejnižších polohách a o 10 až 12°C v polohách nejvyšších. V podzimním období jsou průměrné teploty v nejnižších oblastech 8 až 10°C, na horách pak většinou 4-5°C. V zimě jsou to hodnoty -2 až 0°C, ojediněle až +1°C v nížinách. A to zejména Praha a oblast soutoku Labe s Vltavou. A -6 až -3°C v nejvyšších oblastech.

MĚSÍCE A PŮLROK

Leden nížiny -2 až +1°C a hory -6 až -4°C, únor nížiny -1 až +2°C a hory -5 až -3°C, březen nížiny 3 až 5°C, hory -3 až 0°C. Duben nížiny 7 až 10°C a hory 1 až 4°C, květen nížiny 12 až 14°C a hory 7 až 9°C, červen nížiny 15 až 18°C a hory 9 až 12°C. Červenec nížiny 18 až 20°C a hory 11 až 14°C, srpen nížiny 17 až 19°C a hory 11 až 13°C, září nížiny 13 až 15°C a hory 7 až 9°C. Říjen nížiny 8 až 10°C a hory 4 až 7°C, listopad nížiny 2 až 5°C a hory -2 až 0°C, prosinec nížiny -1 až +2°C a hory -5 až -3°C.

V letním půlroce nížiny 14 až 17°C a hory 8 až 10°C.

Význačné hodnoty – rok

Průměr ročních maxim teploty vzduchu v nížinách 32 až 35°C, na horách 27 až 29°C. Průměry ročních minim teploty vzduchu v nížinách -15 až -18°C, na horách -19 až -22°C. Průměrná měsíční minima teploty vzduchu: leden nížiny -10 až -14°C a hory -18 až -22°C či nižší, únor nížiny -8 až -12°C. A hory -14 až -18°C, březen nížiny -5 až -10°C a hory -10 až -14°C. Duben nížiny 0 až -4°C a hory -6 až -10°C, květen nížiny 5 až 1°C a hory 0 až -4°C, červen nížiny 9 až 5°C a hory +2 až -1°C.

Červenec nížiny 12 až 8°C a hory 4 až 1°C, srpen nížiny 10 až 6°C a hory 4 až 0°C, září nížiny 5 až 1°C a hory 0 až -3°C. Říjen nížiny +1 až -2°C a hory -4 až -8°C, listopad nížiny -2 až -6°C a hory -10 až -14°C, prosinec nížiny -8 až -12°C a hory -16 až -20°C či nižší.

Význačné hodnoty měsíce

Průměrná měsíční maxima teploty vzduchu: leden nížiny 8 až 12°C a hory 2 až 4°C, únor nížiny 10 až 12°C a hory 5 až 8°C. Březen nížiny 16 až 20°C a hory 8 až 12°C. Duben nížiny 22 až 26°C a hory 15 až 18°C, květen nížiny 26 až 28°C a ojediněle více a hory 18 až 22°C, červen nížiny 28 až 32°C a hory 22 až 26°C.

Červenec nížiny 30 až 34°C a hory 24 až 28°C, srpen nížiny 30 až 34°C a hory 22 až 26°C, září nížiny 24 až 28°C a hory 18 až 22°C. Říjen nížiny 20 až 24°C a hory 14 až 18°C, listopad nížiny 12 až 16°C a hory 8 až 12°C, prosinec nížiny 8 až 12°C a hory 4 až 8°C. Absolutní minimum teploty vzduchu -42.2°C bylo změřeno 11.2.1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Maximum 40.4°C bylo změřeno na stanici Dobřichovice u Prahy 20.8.2012.

Další charakteristiky

CHARAKTERISTICKÉ DNY: Tropické dny nížiny 10-13, ojediněle více a hory kolem 1. Tropické noci nížiny 0.1 až 0.5 a ojediněle více, hory max. 0.1. Letní dny nížiny 50-60, ojediněle více a hory do 10, případně 10-20. Mrazivé dny nížiny 80-120 a ojediněle až 140, hory 180-200 a místy více. Počet dní s přízemním mrazem nížiny 120-140 a ojediněle méně, hory 180-200 nebo více. Ledové dny nížiny do 30, hory 70-80 a vrcholy více. Arktické dny nížiny do 1, hory 2-4 a místy 6. Vždy se jedná o průměrné počty těchto dnů.

AMPLITUDA TEPLOTY VZDUCHU: Nejvyšší denní amplitudy teploty vzduchu je dosahováno od května do září a tato v ČR činí většinou 9-12°C, ojediněle nad 12°C. Nejnižší amplitudy je dosahováno v chladné části roku a to od listopadu do ledna či února, kdy tato činí 5-7°C, během období zimy pak místy až 8°C.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
České klima
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář