Předpověď tlaku

Hodnocení stránky

Tlak vzduchu v přízemní vrstvě

Model GFS
Zítra 0:00Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00O mapách

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Na této kartě jsou prezentovány mapy numerického modelu GFS.

Obecně

Základem je tlak u povrchu, jde o přízemní tlakové pole. Tento je předpovídán pomocí izobar spojujících místa se shodným tlakem vzduchu v určitých intervalech. Například místa s tlakem vzduchu 1014hPa, následně místa s tlakem vzduchu 1016hPa a podobně. Na mapách jsou vyznačeny oblasti s nejvyšším tlakem vůči okolí (tlakové výše) a nejnižším tlakem vůči okolí (tlakové níže), označené česky “V” a “N”, často však německy “H” (hoch) a “T” (tief) nebo anglicky “H” (high) a “L” low). Tlak vzduchu předpovídá každý základní numerický model. Prognózu tlaku z hlavních prezentujeme v tomto souboru map.

Podle tlaku vzduchu můžeme odhadovat vývoj počasí v nejbližší době a to pravděpodobnost pěkného nebo naopak špatného počasí, jinými neutrálními slovy řečeno výskyt suchého nebo vlhkého počasí. Zvýšený tlak vzduchu signalizuje slunné počasí, kromě podzimního a zimního období, kdy může znamenat zejména v nížinách výskyt četných mlh a nízké oblačnosti dle dalších podmínek. Snížený tlak vzduchu znamená velkou oblačnost a časté srážky.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

Možné chyby: Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout. Datum výstupu je vlevo na hoře, u druhého druhu map pak vlevo nahoře v závorce (černý text). Pokud je datum staré, znamená to, že nedošlo k aktualizaci mapy na daném serveru nebo nedošlo k přenosu sem na web.

Zpracování map: wetterzentrale.de

Model GEM
Zítra 0:00Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00O mapách

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Na této kartě jsou prezentovány mapy numerického modelu GEM.

Obecně

Základem je tlak u povrchu, jde o přízemní tlakové pole. Tento je předpovídán pomocí izobar spojujících místa se shodným tlakem vzduchu v určitých intervalech. Například místa s tlakem vzduchu 1014hPa, následně místa s tlakem vzduchu 1016hPa a podobně. Na mapách jsou vyznačeny oblasti s nejvyšším tlakem vůči okolí (tlakové výše) a nejnižším tlakem vůči okolí (tlakové níže), označené česky “V” a “N”, často však německy “H” (hoch) a “T” (tief) nebo anglicky “H” (high) a “L” low). Tlak vzduchu předpovídá každý základní numerický model. Prognózu tlaku z hlavních prezentujeme v tomto souboru map.

Podle tlaku vzduchu můžeme odhadovat vývoj počasí v nejbližší době a to pravděpodobnost pěkného nebo naopak špatného počasí, jinými neutrálními slovy řečeno výskyt suchého nebo vlhkého počasí. Zvýšený tlak vzduchu signalizuje slunné počasí, kromě podzimního a zimního období, kdy může znamenat zejména v nížinách výskyt četných mlh a nízké oblačnosti dle dalších podmínek. Snížený tlak vzduchu znamená velkou oblačnost a časté srážky.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

Možné chyby: Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout. Datum výstupu je vlevo na hoře, u druhého druhu map pak vlevo nahoře v závorce (černý text). Pokud je datum staré, znamená to, že nedošlo k aktualizaci mapy na daném serveru nebo nedošlo k přenosu sem na web.

Zpracování map: wetterzentrale.de

Model ICON
Zítra 0:00Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00O mapách

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Na této kartě jsou prezentovány mapy numerického modelu ICON.

Obecně

Základem je tlak u povrchu, jde o přízemní tlakové pole. Tento je předpovídán pomocí izobar spojujících místa se shodným tlakem vzduchu v určitých intervalech. Například místa s tlakem vzduchu 1014hPa, následně místa s tlakem vzduchu 1016hPa a podobně. Na mapách jsou vyznačeny oblasti s nejvyšším tlakem vůči okolí (tlakové výše) a nejnižším tlakem vůči okolí (tlakové níže), označené česky “V” a “N”, často však německy “H” (hoch) a “T” (tief) nebo anglicky “H” (high) a “L” low). Tlak vzduchu předpovídá každý základní numerický model. Prognózu tlaku z hlavních prezentujeme v tomto souboru map.

Podle tlaku vzduchu můžeme odhadovat vývoj počasí v nejbližší době a to pravděpodobnost pěkného nebo naopak špatného počasí, jinými neutrálními slovy řečeno výskyt suchého nebo vlhkého počasí. Zvýšený tlak vzduchu signalizuje slunné počasí, kromě podzimního a zimního období, kdy může znamenat zejména v nížinách výskyt četných mlh a nízké oblačnosti dle dalších podmínek. Snížený tlak vzduchu znamená velkou oblačnost a časté srážky.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

Možné chyby: Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout. Datum výstupu je vlevo na hoře, u druhého druhu map pak vlevo nahoře v závorce (černý text). Pokud je datum staré, znamená to, že nedošlo k aktualizaci mapy na daném serveru nebo nedošlo k přenosu sem na web.

Zpracování map: wetterzentrale.de

Model ARPEGE
Zítra 0:00Zítra 6:00Zítra 12:00Zítra 18:00+2 dny 0:00+2 dny 6:00+2 dny 12:00+2 dny 18:00+3 dny 0:00O mapách

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Předpověď tlaku.

Na této kartě jsou prezentovány mapy numerického modelu ARPEGE.

Obecně

Základem je tlak u povrchu, jde o přízemní tlakové pole. Tento je předpovídán pomocí izobar spojujících místa se shodným tlakem vzduchu v určitých intervalech. Například místa s tlakem vzduchu 1014hPa, následně místa s tlakem vzduchu 1016hPa a podobně. Na mapách jsou vyznačeny oblasti s nejvyšším tlakem vůči okolí (tlakové výše) a nejnižším tlakem vůči okolí (tlakové níže), označené česky “V” a “N”, často však německy “H” (hoch) a “T” (tief) nebo anglicky “H” (high) a “L” low). Tlak vzduchu předpovídá každý základní numerický model. Prognózu tlaku z hlavních prezentujeme v tomto souboru map.

Podle tlaku vzduchu můžeme odhadovat vývoj počasí v nejbližší době a to pravděpodobnost pěkného nebo naopak špatného počasí, jinými neutrálními slovy řečeno výskyt suchého nebo vlhkého počasí. Zvýšený tlak vzduchu signalizuje slunné počasí, kromě podzimního a zimního období, kdy může znamenat zejména v nížinách výskyt četných mlh a nízké oblačnosti dle dalších podmínek. Snížený tlak vzduchu znamená velkou oblačnost a časté srážky.

Vysvětlivky

UTC = světový čas běžně používaný při prezentaci meteorologických dat. V našich podmínkách znamená SEČ = UTC + 1 hodina a SELČ = UTC + 2 hodiny.

Možné chyby: Pokud se místo mapy na obrázku zobrazuje text, znamená to, že pro daný termín není ještě mapa připravena. Pokud se v mapě bez hodnot zobrazuje text, znamená to, že z nějakého důvodu není pro tento termín v daném výstupu modelu předpověď dostupná. S dalším výstupem by mělo toto odpadnout. Datum výstupu je vlevo na hoře, u druhého druhu map pak vlevo nahoře v závorce (černý text). Pokud je datum staré, znamená to, že nedošlo k aktualizaci mapy na daném serveru nebo nedošlo k přenosu sem na web.

Zpracování map: wetterzentrale.de


O stránce Předpověď tlaku

Informace

Výše prezentujeme mapy s předpovědí tlaku vzduchu a synoptických útvarů na několik málo hodin dopředu, maximálně do termínu 48 hodin od data výstupu modelu. používáme základní modely, které daný produkt poskytují, tedy předpovídají. Zobrazujeme ke každému termínu dvě (zpravidla) mapy, kdy první z nich zobrazuje předpověď z 00 UTC (dostupná kolem 6. až 7. hodiny) a druhá z nich zobrazuje předpověď z 12 UTC (dostupná kolem 18. až 19. hodiny) daného dne.

Stránku koncipujeme tak, že ke každému termínu mají tyto mapy dostupnost pro vybrané základní modely, které daný parametr předpovídají a poskytují tedy přehled předpovědi daného parametru (např. tlak vzduchu v přízemní vrstvě). A to pro konkrétní čas v rozmezí krátkodobé prognózy, počínaje minimálně prognózou na 18 hodin dopředu a konče maximálně prognózou na 48 hodin dopředu, tedy na 2 dny. Předpověď tlaku na delší dobu lze i přes významné změny postupu tlakových útvarů a tím i rozložení tlaku vzduchu pro orientační přehled sledovat a mapy předpovědi větru nad 48 hodin najdete společně s mapami předpovědi ostatních prvků na tyto termíny na stránce Střednědobé předpovědi, viz odkaz níže.

POUŽITÉ NUMERICKÉ MODELY

Základní popis numerických modelů, jejichž výstupové mapy na této stránce používáme. Tyto vždy barevně rozlišujeme, jak výše v předpovědních mapách, tak i zde v jejich popisu.

MODEL GFS

Global Forecast System je základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro celý Svět a to až na 384 hodin dopředu (až 16 dní). Jde o americký model s rozlišením vnitřní sítě cca 28km. Model produkuje předpovědi v podobě map a také v podobě grafů a to pro konkrétní místa dle bodové sítě (meteogramy) a v podobě grafů s jednotlivými variantami vývoje různých běhů modelu (ansámbly) – viz zdejší stránka Meteogramy. Dále předpovídá veškeré meteorologické prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL GEM

Global Environmental Multiscale Model je druhým základním globálním numerickým modelem, který předpovídá počasí pro téměř všechny kontinenty a to až na 240 hodin dopředu (10 dní). Společně s modelem GFS jde o integrovaný předpovědní systém. Jde o americký model, který je vyvíjen v kanadském meteorologickém centru. Model předpovídá hlavní meteorologické prvky s aktualizací výstupů v 00 a 12 hodin světového času.

MODEL ICON

Icosahedrical Nonhydrostatic je německý model, který provozuje německá meteorologická služba DWD. Předpovídá pro Evropu a další vybrané lokality, v detailu například pro Německo, Španělsko a podobně a to až na 180 hodin dopředu (cca 7 dní). Jde o globální model a tato organizace je tak jedna z mála, která takový model provozuje. Dříve se jednalo o model GME (od r. 1999). Model předpovídá základní prvky a aktualizuje své výstupy v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL ARPEGE

Action de Recherche Petite Echelle Grade Echelle je model francouzské meteoslužby (Meteo France) a tento předpovídá až na 102 hodin dopředu (4 dny). Své výstupy aktualizuje v 00, 06, 12 a 18 hodin světového času.

MODEL UKMO

United Kingdom Met Office je jak z názvu vyplývá anglický model meteorologické služby Met Office. Jde o globální model s předpovědí pro Evropu a další oblasti až na 144 hodin dopředu (6 dní). Model předpovídá ale pouze geopotenciální výšku v 500hPa společně s tlakem vzduchu. Proto jeho mapy ani na našich stránkách jinde než u této prognózy tlaku vzduchu nenajdete.

MODEL VW

Podrobnější popis numerických modelů a popis dalších numerických modelů najdete na naší stránce Numerické modely.

VYUŽITELNOST PŘEDPOVĚDI TLAKU A SYNOPTICKÉ SITUACE

Tlak vzduchu je důležitý pro průběh počasí v dané oblasti. Rozložení tlakových útvarů určuje směr a rychlost proudění, tedy větru. Podle tlakových útvarů předpokládáme rozložené oblačnosti a srážkové činnosti. Na synoptických mapách vidíme polohu front a určujeme podle nich rozložení teploty vzduchu. Pro osoby citlivé na změny tlaku je předpověď jeho rozložení a tendence obzvláště důležitá. Obecně není důležité jen jaké počasí proběhne, ale minimálně pro zajímavost můžeme vědět proč takové bude. K tomu slouží právě synoptické mapy, dostupné prezentujeme právě zde.

Další stránky

Výstupy z numerických modelů najdete v dnešní době na mnohých webových prezentacích. Doporučit můžeme zejména stránky Chmi.cz – Aladin, Wetterzentrale.de, Modellzentrale.de, Wetter3.de, Meteomodel.pl, Pivotalweather.com, Wxcharts.com, TropicalTidbits.com nebo Weatheronline.cz.

Každá stránka nabízí jiné grafické zpracování výstupů ze shodných numerických modelů (shodná data, jiná vizualizace). Většina stránek nabízí prognózy různých meteorologických prvků z většiny dostupných modelů, které se aktuálně počítají. Některé stránky se zaměřují především na určité druhy výstupů (například prvky důležité pro konvekční činnost). 

Napsat komentář