Silné bouřky květen 2016

Hodnocení stránky

Detailnější informace o význačném či extrémním průběhu počasí v ČR, dle přehledu významných událostí proběhlých v ČR uvedených v přehledu na stránce Významné události. Dále jsou tyto situace detailně rozpracovány v menu Největší povodně v ČR, Největší sucha v ČR a Významné cyklony. Na této stránce jsou zásadní informace o příčinách, průběhu a případných důsledcích počasí při události silné bouřky květen 2016. Včetně extrémních naměřených hodnot meteorologických prvků (např. silný mráz, vysoká teplota, vydatné sněžení, extrémní srážky).

Témata stránky: Významná událost, silné bouřky květen 2016, synoptické příčiny, průběh počasí, extrémní hodnoty, důsledky proběhlého počasí.


INFORMACE O UDÁLOSTI SILNÉ BOUŘKY KVĚTEN 2016

Velmi významná bouřková činnost se vyskytla v ČR během 23. a 24. května tohoto roku. Bouřky se vyskytly na více místech naší země, zasáhly zejména střední, východní Čechy, ale i Moravu. V jedné bouřce bylo potvrzeno i tornádo, vyskytlo se na Náchodsku. Bouřková činnost byla významná, přinášela nebezpečné doprovodné jevy a to zejména krupobití a přívalové lijáky. Situace podrobně rozebírají další odstavce této stránky.

Synoptické příčiny

Počasí ve střední Evropě ovlivňovala tlaková níže zvaná “Chrissy” se středem východně od centra Evropy a s ní spojené frontální rozhraní, které ovlivňovalo počasí ve střední Evropě, nad kterou se také vlnilo a postupovalo tak o poznání pomaleji než běžná studená fronta. Rozhraní oddělovalo velmi teplý vzduch před ním od chladného za ním. Přes naše území začalo přecházet od západu během 23. května, kdy se vyskytly velmi silné bouřky zhruba po Prahu – viz dále. Následující den se rozhraní zvolna přesouvalo k východu.

Průběh počasí

V důsledku přechodu frontálního rozhraní vznikly na území ČR v těchto dnech po prohřátí vzduchu a povrchu z předchozích dnů výborné podmínky pro vznik a rozvoj významné bouřkové činnosti. Bouřky se tvořily při přechodu studené fronty od západu k východu, jak je popsáno výše. První bouřky vznikly na jihozápadě Čech v prvním dni po 14. hodině (obr. 1).

Silné bouřky květen 2016. Bouřky 23.5.2016 14.30h.

Obr. 1 Silné bouřky květen 2016. Silné bouřky na Vimpersku a u Strakonic dne 23.5.2016 ve 14:30 SELČ, zdroj: chmi.cz/INCA

Během odpoledne docházelo k rozvoji intenzivních bouřek i na ostatním území Čech přesně po Prahu (obr. 2), dále se bouřky netvořily. Obrázek 1 ukazuje intenzivní bouřky i s kroupami u Strakonic a na Vimpersku ve 14:30 SELČ.

Silné bouřky květen 2016. Srážky za 6h 23.5.2016 20h.

Obr. 2 Akumulace srážek za 6 hodin v Evropě k 23.5.2016 20:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Nejvyšší úhrn srážek za den 23.5.2016 činil 89.8mm (Hvozdec-Mrtník na Hořovicku), dále 67.5mm (Libochovice), 66.5mm (Husinec), 61.9mm (Tochovice), 60.2mm (Benešov nad Ploučnicí), 54.4mm (Borovno). Většinou spadlo v bouřkách 30 až 70mm srážek, ojediněle až 90mm.

Bouřky 24. května

Bouřková činnost doznívala ještě během večera a počátku noci, následně nastal útlum bouřkové činnosti. Tato se rozvinula až následující den, 24. května, během dne. Studená fronta se posunula dále na východ, kde vznikaly silné bouřky. V Červené Lhotě na Náchodsku (poblíž Slatiny nad Úpou a Červeného Kostelce) došlo k výskytu tornáda. Bouřky přinášely dále prudké srážky a krupobití zejména do Polabí, do okolí Českého Brodu a do oblasti Říčan. Bouřky nebyly tak četné a též extremita jejich projevů byla většinou nižší než v prvním dni. V bouřkách vedle krupobití dominovaly opět přívalové srážky, kdy spadlo za krátký čas extrémní množství srážek. Obrázek 5 ukazuje denní srážkovou sumu v kombinaci s odrazy z radiolokátorů pro 24. květen, na kterém je dobře vidět poloha nejintenzivnější bouřkové činnosti u nás.

Nejvyšší denní úhrn srážek činil 67.9mm (Kostomlaty nad Labem) a je dobře vidět právě na výše uvedeném obrázku, kde je též patrná významná bouřková činnost na Náchodsku, při níž se vyskytlo tornádo. Dále 49.3mm (Velichovky), 44.9mm (Lučice), 40.6mm (Mrzky na Kolínsku), 39.5mm (Les Království), 30.3mm (Kocelovice).

Extrémní srážky v Polabí a celkové srážky

Obrázek 3 ukazuje významnou bouřkovou činnost ve středním Polabí a lokální bouřky u Prahy či bouřky v severním výběžku Moravy. Na obrázku 7 je poté vidět přímo slábnoucí bouřková činnost ve středním Polabí a v oblasti Českého Brodu přesouvající se s hlavním jádrem do oblasti Říčan, plus další bouřky na pomezí východních Čech a Moravy či slábnoucí bouřky na severovýchodě Čech, které přinesly výše zmíněné tornádo kolem 14. hodiny. Radarový snímek na obrázku je z 15:45 SELČ.

Bouřky 24.5.2016 15.30h.

Obr. 3 Silné bouřky květen 2016. Bouřková činnost zejména ve středních Čechách 24.5.2016 v 15:45 SELČ, zdroj: radar.bourky.cz/chmi.cz

Na obrázku 4 je uvedena 6 hodinová akumulace srážek při výskytu hlavních bouřek dne 24.5.2016, tj. od 14 do 20 SELČ dle re-analýzy modelu CFS.

Srážky za 6h 24.5.2016 20h.

Obr. 4 akumulace srážek za 6 hodin nad Evropou k 24.5.2016 20:00 SELČ, zdroj: wetterzentrale.de

Souhrnně uveďme spadlé srážky za celé období dvou významně bohatých bouřkových dnů 23. a 24. května, tedy od 23. do 25. května 8 SELČ.

Závěr – silné bouřky květen 2016

Závěrem uveďme překročení stoletých hodnot intenzit srážek na dvou stanicích při této situaci. Jde o stanici Hvozdec-Mrtník na Hořovicku a o stanici Kostomlaty nad Labem na Nymbursku. Na stanici Hvozdec-Mrtník byla dosažena N-letos 100 u denního úhrnu (viz výše) a dále u 5 minutového klouzavého úhrnu, který činil 14.7mm. Na stanici Kostomlaty nad Labem šlo v případě denního úhrnu (viz výše) o N-letos jen 20, ale v případech: 2 hodinových srážek (63.6mm), 1 hodinových srážek (57.9mm), 10 minutových srážek (26.8mm/36.2mm*) a 5 minutových srážek klouzavých (23.0mm) byla přesažena N-letos 100 (* měřené/klouzavé srážky). Šlo o dvě nově automatizované stanice ČHMÚ. Druhá z nich byla automatizována teprve 10.5. tohoto roku.

Důsledky události silné bouřky květen 2016

Situaci na Hořovicku, kde se vyskytl nejvyšší úhrn srážek dne 23. května, zachytil náš fanoušek na Facebooku, viz obrázek 6.

Krupobití na Hořovicku.

Obr. 5 Silné bouřky květen 2016. Přívalový liják a vrstva krup na zemi na Hořovicku, autor: Václav Kerberdle

Asi nejhorší byla situace s krupobitím první den na Hořovicku a Kladensku, ale i jinde na jihozápadě Čech. Někde padaly i centimetrové kroupy. Kroupy vytvořily na zemi i větší vrstvu, která byla ze silnic odklízena jako sníh. Druhý den byla nejhorší situace na Náchodsku, kde vlivem tornáda byly značné škody způsobené větrem, tedy přesněji tímto větrným vírem. Dále po prudkých srážkách v Polabí, českém rodě a Říčanech či v k těmto městům přilehlých oblastech. Při silné bouřce byly vždy problémy i v dopravě, v Praze musel být krátce zastaven i provoz tramvají a to na dvou místech.

Shrnutí události silné bouřky květen 2016

  • Výskyt 23. a 24, května
  • Příčinou byl přechod zvlněného frontálního rozhraní ukončujícího příliv teplého vzduchu na naše území s přechodem k východu, které souviselo s tlakovou níží “Chrissy” východně od střední Evropy
  • První den spadlo nejvíce srážek 89.8mm (Hvozdec-Mrtník u Hořovic)
  • Druhý den spadlo nejvíce srážek 67.9mm (Kostomlaty nad Labem u Nymburka)
  • Zejména na stanici Kostomlaty nad Labem došlo k překročení N-letosti 100 let u krátkodobých intenzit srážkových úhrnů
  • Důsledkem byl výskyt mimořádně silných bouřek s krupobitím a přívalovými srážkami, včetně výskytu potvrzeného tornáda na Náchodsku
  • Krupobití ničilo zejména zahrady, přívalové lijáky krátce rozvodnily menší toky a zatápěly níže položená místa či přinášely vodu do jinak suchých koryt

Použité zdroje

ROSA, J. První silné bouřky s extrémním krupobitím v letošním roce. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2016, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1464083198.

ROSA, J. Bouřky za den 24.5.2016 a srážky v posledních třech dnech. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2016, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1464161743.

ZUSKOVÁ, I. Překročení stoletých hodnot intenzity srážek. Praha: ČHMÚ. zpravodajský server Infomet. Online, 2016, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1464173327.

WETTERZENTRALE. Archiv. Reanalysis Archiv. Online, dostupné na http://www.wetterzentrale.de.

UNIVERSITÄT BERLIN. Archiv. Online, dostupné na http://www.wetterpate.de.

DEUTSCHER WETTERDIENST. Online, dostupné na http://www.dwd.de.

FEREBAUER, V. Intenzivní krupobití přinesly dvě bouře spojené v jednu. Dorazily další. IDNES CZ. Zprávy. Domácí. Online, 2016, dostupné na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/chmu-bourka-petr-dvorak-kroupy-supercela.A160524_093626_domaci_fer.

Napsat komentář