Sněžení říjen 2012

Hodnocení stránky

Detailnější informace o význačném či extrémním průběhu počasí v ČR, dle přehledu významných událostí proběhlých v ČR uvedených v přehledu na stránce Významné události. Dále jsou tyto situace detailně rozpracovány v menu Největší povodně v ČR, Největší sucha v ČR a Významné cyklony. Na této stránce jsou zásadní informace o příčinách, průběhu a případných důsledcích počasí při události sněžení říjen 2012. Včetně extrémních naměřených hodnot meteorologických prvků (např. silný mráz, vysoká teplota, vydatné sněžení, extrémní srážky).

Témata stránky: Významná událost, sněžení říjen 2012, sněžení říjen 2012 – synoptické příčiny, průběh počasí, extrémní hodnoty a důsledky proběhlého počasí.


INFORMACE O UDÁLOSTI SNĚŽENÍ ŘÍJEN 2012

Na konci října tohoto roku došlo k citelnému ochlazení, kdy se sněhové srážky začaly vyskytovat i v nížinách a přechodně se během noci utvořila též sněhová pokrývka. Slabá pokrývka sněhu ležet i v nejnižších oblastech, během dne sníh ale rychle roztál. Situace významného ochlazení a sněžení se vyskytla od 27. do 29. října.

Synoptické příčiny

Přes ČR přecházelo v noci na 27. října frontální rozhraní spojené s tlakovou níží zvanou “Veronika”. Během dne ovlivnila počasí u nás oblast nízkého tlaku vzduchu zvaná “Rafael”, která měla svůj střed nad západem Itálie a původně byla tropickou cyklonou se vznikem v Karibiku již 13. října. Počasí u nás ovlivnilo s touto níží spojené frontální rozhraní, které se při svém postupu vlnilo. Tlakovou níži vidíme na obrázku 1, kde je zobrazeno tlakové pole 27. října 2012 ve 12 UTC. Ke shodnému termínu ukazuje tlakové pole, pojmenované útvary a polohu frontálních vln i obrázek 2.

Sněžení říjen 2012. Tlakové pole 27.10.2012.

Obr. 1 Tlakové pole a tlaková níže ovlivňující počasí u nás se středem nad západní Itálií k 27.12.2012 12 UTC jako příčina situace sněžení říjen 2012, zdroj: wetterzentrale.de

Dne 30. října se dostala střední Evropa do teplého sektoru tlakové níže “Wilma” nad Skandinávií, kdy zasahoval do centrální Evropy pouze okraj této fronty. Následně přešla studená fronta tohoto systému. Na obrázku 2 je znázorněno rozložení teploty vzduchu ve 850hPa nad Evropou a je zde již viditelný příliv mrazivého vzduchu s výjimkou východní části Moravy a Slezska dne 28. října po poledni. Dne 29. října ve shodnou dobu již vidíme z obrázku 3 příliv mrazivého vzduchu ve výšce na celém území a to bylo příčinou výskytu sněhových srážek i v nížinách.

Teplota vzduchu v 850hPa 27.10.2012 13h.

Obr. 2 Sněžení říjen 2012. Teplota vzduchu v hladině 850hPa k 27.10.2012 12 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Sněžen říjen 2012. Teplota vzduchu v 850hPa 28.10.2012 13h.

Obr. 3 Sněžení říjen 2012. Teplota vzduchu v hladině 850hPa k 28.10.2012 12 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Průběh počasí – sněžení říjen 2012

Teploty se pohybovaly ve 2 m nad zemí nejčastěji kolem bodu mrazu (obr. 4) a významnější mráz byl zaznamenán dne 29. října ráno (obr. 5), významněji na tuto dobu mrzlo i následující den ráno. A to vlivem malé oblačnosti.

Sněžení říjen 2012. Teplota vzduchu 27.10.2012 13h.

Obr. 4 Sněžení říjen 2012. Teplota vzduchu ve 2m nad povrchem k 27.10.2012 12 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Teplota 29.10.2012 7h.

Obr. 5 Sněžení říjen 2012. Teplota vzduchu ve 2m nad povrchem k 29.10.2012 6UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Nejvýznamnější srážky v podobě sněžení přineslo rozhraní spojené s výše zmíněnou tlakovou níží současně za přílivu velmi studeného vzduchu právě během 27. října. Vydatné srážky, které nepřinášely zpočátku v nížinách tvorbu sněhové pokrývky, se vyskytly dopoledne a odpoledne ve zmíněný den (obr. 6 a 7). Následující den srážky slábly až ustávaly a oblačnost se během večera protrhávala. Právě zmenšená oblačnost přinesla v noci na 29. a na 30. října významnější ranní mráz i do nížin.

Výška sněhu

Nejvyšší výška sněhu dne 27.10.2012 ráno 12cm (Fichtelberg), dále 10cm (Zinnwald a Nová Ves v Horách), 9cm (Milešovka), 6cm (Mariánské Lázně), 5cm (Cheb a Bedřichov).

Nejvyšší výška sněhu dne 27.10.2012 večer 30cm (Fichtelberg), 22cm (Zinnwald), mimo hory 9cm (Liberec), 8cm (Praha-Libuš), 7cm (Praha-Kbely), 8cm (Ústí nad Labem-Kočkov, Cheb a Karlovy Vary).

Srážky za 6h 27.10.2012 13h.

Obr. 6 Sněžení říjen 2012. Akumulace srážek za 6 hodin do 27.10.2012 12 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Srážky 6h 27.10.2012 19h.

Obr. 7 Sněžení říjen 2012. Akumulace srážek za 6 hodin do 27.10.2012 19 UTC, zdroj: wetterzentrale.de

Již v noci na 28. října srážky slábly. Zpočátku večera a v noci na tento den se již i v nížinách tvořila sněhová pokrývka. Další srážky zasáhly během 29. října východ a severovýchod území, nicméně již při slabě kladných teplotách během dne. Při poklesu teplot pod bod mrazu během noci vznikalo na četných místech náledí nebo při částečně roztátém sněhu také zmrazky.

První sněhová pokrývka nebyla nijak extrémně brzkou, ale její výška byla na říjen mnohde extrémní. Dosud nejvyšší sněhovou pokrývku v říjnu zaznamenaly například v Chebu (8cm), Praze na Ruzyni a ve Kbelích (7cm), Plzni a Ústí nad Labem (6cm), ale i v Brně a Olomouci (1cm). Například na pražském Karlově bylo v minulosti zaznamenáno i více sněhu (dnes 3cm, v roce 1950 6cm), podobné to bylo v Brandýse nad Labem, Pardubicích nebo Čáslavi či v Opavě.

Důsledky situace sněžení říjen 2012

Vzhledem k období výskytu mokrého sněhu zejména v polohách ne horských měla situace vážnější důsledky. Vedle typických problémů na silnicích, ale i na železnicích, které byly umocněny brzkým a méně očekávaným příchodem zimního počasí, se vyskytovaly polomy, kdy pod tíhou sněhu padaly stále ještě olistěné stromy nebo praskaly větve. V některých případech narazil do spadlých stromů vlak, například u Kralup nad Vltavou, kde byla nehoda vlaku vážnější. Dále se objevovaly komplikace na železnici na severozápadě Čech, na Vysočině i na severovýchodě Čech. V přírodě se ale naskytl poměrně vzácný pohled na zasněžené stromy s barevným listím a na s nimi bílou krajinu.

Shrnutí události sněžení říjen 2012

  • Výskyt kolem 27. října
  • Příčinou byl vliv tlakových níží a přechod významného frontálního rozhraní, za nímž k nám pronikal významně studený vzduch od SZ/S
  • Nejvíce sněhu leželo v Krušných horách a to až 30cm, v nižších polohách leželo až 10cm sněhu
  • Někde se jednalo o dosud nejvyšší sněhovou pokrývku v říjnu (například v Praze, Chebu, Ústí nad Labem nebo Olomouci)
  • Důsledky sněžení byly v podobě velkých problémů v silniční i železniční dopravě, často praskaly pod tíhou sněhu větve stále ještě olistěných stromů

Použité zdroje

JŮZA, P. Sněhová pokrývka v sobotu v 8 hodin letního času. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2012, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1351322644.

BOROVIČKA, P. Sněhová pokrývka v sobotu ve 20 hodin. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2012, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1351375603.

RACKO, S. ŠEDIVKA, J. Státní svátek v bílém. Praha: ČHMÚ. Zpravodajský server Infomet. Online, 2012, dostupné na http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1351433984.

LIDOVKY CZ. Česko trápí zima. Ke sněhu se teď přidal mráz. Domov. Online, 2012, dostupné na https://www.lidovky.cz/domov/prvni-snih-v-cesku-zastavil-zeleznici-dalnice-i-silnice.A121027_203241_ln_domov_Pta.

WETTERZENTRALE. Reanalysis archives. Online, 2012, dostupné na http://www.wetterzentrale.de/de/reanalysis.php?model=cfsr&var=1&map=1.

UNIVERSITÄT BERLIN. Wetterpate. Archiv. Online, dostupné na http://www.wetterpate.de

Napsat komentář