Přehrady v Povodí Ohře

Hodnocení stránky

Tato stránka poskytuje přehled, popis a základní údaje týkající se přehrad v oblasti Povodí Ohře. Základní informace o hrazení toků obecně nabízí stránka Hrazení toků a o přehradách v ČR stránka Přehrady v ČR. Vedle přehledové tabulky najdete u každé přehrady v povodí Ohře (jmenované zde a na výše uvedené stránce) popis hráze, parametry hráze a nádrže a hydrologické údaje.

Témata stránky: Přehrady v Povodí Ohře – popis, přehrady – parametry hrází, hydrologické údaje přehrady, účely přehrad.


 PŘEHRADY V POVODÍ OHŘE – PŘEHLED

Přehrady a hrazení toků. Proxydata. Den vody a meteorologie online. Vodní dílo jez Hučák v Hradci Králové.

Přehrady POhSkalkaJeseniceNechraniceHorkaHorkaPodhoraMariánské LázněFlájeJanovChřibskáPřísečniceHorkaKřímovÚjezdZaječiceOtviceBřezováStanovice

Jedná se vedle oblasti povodí Odry o nejmenší oblast povodí v ČR, kde vody z této oblasti odvádí pomocí svých přítoků kmenová řeka Ohře. Odvodňována je zejména oblast Krušných hor a okolí. Oblast je rozdělena do tří závodů, v nichž se nachází řada spíše menších vodních nádrží. Nejvíce jich najdeme v oblasti Závodu Chomutov. Na kmenovém toku, Ohři, se nacházejí tři vodní nádrže s účelem ochrany území před povodněmi nebo opačným účelem v podobě nadlepšování průtoků a zajištění minimálního průtoku v obdobích velkého sucha.

Další přehrady v Povodí Ohře se nacházejí na drobných přítocích Ohře, zejména v Podkrušnohoří, které mají za úkol převážně též zachytávat velké průtok zejména z tání sněhu. V oblasti se ale nachází též několik nádrží pro vodárenské využití či zejména rekreaci. Rekreace je velice známý účel u nádrží Jesenice a Nechranice. Zajisté se drtivé většiny děl nejen v tomto povodí užívá současně k více účelům. Přehrady tak i v Povodí Ohře slouží zejména k výrobě elektrické energie. Následkem průtoku vody přes vybudované elektrárny, kdy se tento odtok (který by se uskutečňovat i bez existence elektrárny) tedy trvale využívá.

Přehled – přehrady v Povodí Ohře: OHŘE – Nechranice, Skalka a Kadaň. TEPLÁ – Březová a Podhora. BÍLINA – Újezd a Jirkov. OSTATNÍ DROBNÉ TOKY – Fláje, Kamenička, Chřibská, Stráž pod Ralskem, Všechlapy, Janov, Přísečnice, Křímov, Stanovice, Myslivny, Mariánské Lázně, Jesenice, Naděje a Horka.

Skalka

Tok: Ohře

Říční km: 242.4

Stavba: 1962-1964

Umístění: Nad městem Cheb.

Primární účel: Nadlepšování průtoků v toku v součinnosti s dílem Jesenice a to pro tepelné elektrárny, průmysl a pro zajištění minimálního průtoku v profilu Kadaň nebo Karlovy Vary, dále zajištění minimálního průtoku v profilu Cheb, částečná ochrana území před povodněmi a likvidace následků zhoršení jakosti vody.

Výška hráze: 14.6m

Průměrný roční průtok: 6 220l/s

Stoletý průtok: 277m3/s

Sucho: 950l/s

Neškodný odtok z dolní nádrže: 45m3/s

Minimální odtok z dolní nádrže: 1m3/s

Stručný popis: Hráz je přímá, sypaná a kamenitá s návodním betonovým těsněním.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, rekreace a vodní sporty.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, elektrárnu se dvěma turbínami a dva přelivy o maximální kapacitě 559m3/s. Celkový maximální možný odtok činí 592.8m3/s.

Jesenice

Tok: Odrava

Říční km: 4.17

Stavba: 1957-1961

Umístění: Na Chebsku před soutokem s Ohří.

Primární účel: V součinnosti s dílem Skalka nadlepšování průtoků v toku a umožnění dostatku vody pro průmysl. Dále zajištění minimálního průtoku, snížení účinků vysokých průtoků a ochrana území pod hrází před povodněmi.

Výška hráze: 20.5m

Průměrný roční průtok: 3 570l/s

Stoletý průtok: 139m3/s

Sucho: 560l/s

Neškodný odtok: 18m3/s

Minimální odtok: 560l/s

Stručný popis: Přímá, sypaná zemní hráz se šikmou jílovou těsnící vrstvou na návodní straně.

Další účely díla: Likvidace následků zhoršení jakosti vody, výroba elektrické energie, vodní sporty a rekreace.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, malou vodní elektrárnu s pěti čerpadly a generátory a boční přeliv s maximální kapacitou 167m3/s. Celkový maximální možný odtok činí 202.25m3/s.

Nechranice

Tok: Ohře

Říční km: 103.44

Stavba: 1961-1968

Umístění: Na rozhraní chomutovské a pětipeské části Severočeské hnědouhelné pánve.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku v toku, nadlepšení průtoku pro vodárenství, průmysl, zemědělství a jiné. Snížení velkých vod, ochrana území před povodněmi a výrobě elektrické energie.

Výška hráze: 47.5m

Průměrný roční průtok: 30.8m3/s

Stoletý průtok: 753m3/s

Sucho: 4.6m3/s

Neškodný odtok: až 200m3/s

Minimální odtok: 8m3/s

Stručný popis: Přímá, zemní, sypaná a jednou lomená hráz.

Další účely díla: Likvidace havárií, omezení nežádoucích ledových jevů, vodní sporty, rekreace a sportovní rybolov.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, malou vodní elektrárnu o dvou turbínách a korunový, hrazení přeliv se třemi segmenty o maximální kapacitě 1193m3/s. Celkově může z nádrže odtékat 1326.24m3/s. Vliv nádrže na snížení povodňových průtoků je významný. Dílo sníží průtok 753m3/s na 462m3/s. V nádrži je velmi dobrá kvalita vody. Zajistí také dostatečnou ochranu území před povodněmi před 5-10 letou vodou. Svou délkou 3280m je tato sypaná hráz díla nejdelší v celé střední Evropě.

Kadaň

Tok: Ohře

Říční km: 126

Stavba: 1966-1971

Umístění: Kousek nad VD Nechranice, dílo je součástí vodohospodářské soustavy Kadaň – Klášterec.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku pod nádrží a v důsledku toho zabezpečí odběrů vody pro různé účely – průmyslové podniky.

Výška hráze: 14.15m

Průměrný roční průtok: 30m3/s

Stoletý průtok: 740m3/s

Sucho: 4.5m3/s

Neškodný odtok: 180m3/s

Minimální odtok: 3m3/s

Stručný popis: Hráz je betonová, tížná.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, rekreace a vodní sporty.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, malou vodní elektrárnu a bezpečností přeliv, který je korunový s pohyblivou hradící konstrukcí a má 3 pole o kapacitě cca 750m3/s. Celkově může z nádrže teoreticky z nádrže odtékat 794m3/s.

Horka

Tok: Libovický potok

Říční km: 10.4

Stavba: 1966-1970

Umístění: V okolí obcí Krajková, Habartov a Nový Kostel na Sokolovsku.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobování okolních oblastí pitnou vodou a zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží.

Výška hráze: 40.7m

Průměrný roční průtok: 756l/s

Stoletý průtok: 63.2m3/s

Sucho: 56l/s

Neškodný odtok: 5m3/s

Minimální odtok: 100l/s

Stručný popis: Hráz je přímá, sypaná a zemní se středním hlinitým těsněním.

Další účely díla: Výrobě elektrické energie a částečná ochrana území před povodněmi.

Dílo obsahuje elektrárnu o čtyřech turbínách, dvě spodní výpusti, odběrný objekt a přeliv kruhového průměru, který je nehrazený a šachtový o kapacitě 134m3/s. Celkově může z nádrže teoreticky odtékat (bez odběru pro vodárenství) 152.5m3/s.

Podhora

Tok: Teplá

Říční km: 55.2

Stavba: 1952-1956

Umístění: U obce Ovesné Kladruby a Teplá na Chebsku.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobení Mariánských Lázní pitnou vodou, zásobení zemědělství vodou a zajištění minimálního průtoku pod hrází.

Výška hráze: 10.18m

Průměrný roční průtok: 282l/s

Stoletý průtok: 27.7m3/s

Sucho: 27l/s

Neškodný odtok: 4.5m3/s

Minimální odtok: 27l/s

Stručný popis: Přímá, zemní, sypaná a homogenní hráz. Je zařazena do vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně.

Další účely díla: Částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, odběrný objekt, čerpací stanici a přeliv v podobě nehrazené, přímé a korunové s kapacitou 30.5m3/s. Nejvíce může teoreticky z nádrže odtékat 33.44m3/s – bez odběrných čerpadel.

Mariánské Lázně

Tok: Kamenný (Úšovický) potok

Říční km: 8.2

Stavba: 1896

Umístění: V oblasti lázeňského města Mariánské Lázně.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobení města pitnou vodou.

Výška hráze: 15.58m

Průměrný roční průtok: 37l/s

Stoletý průtok: 10.1m3/s

Sucho: 6l/s

Neškodný odtok: 1m3/s

Minimální odtok: –

Stručný popis: Tížná, zděná hráz s přísypem návodního i vzdušného líce, je vyklenuta proti vodě.

Další účely díla: Částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dílo obsahuje spodní výpusti, odběrný objekt a boční přeliv v podobě nehrazené s hydraulicky tvarovanou přelivnou plochou o kapacitě 9.85m3/s. Nejvíce může z nádrže odtékat teoreticky 9.987m3/s bez odběrů vody.

Fláje

Tok: Flájský potok

Říční km: 20.46

Stavba: 1951-1963

Umístění: U obce Český Jiřetín na Mostecku.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti vodou, akumulace pro kompenzaci do Bílého potoka, zajištění minimálního průtoku v potoce, snížení povodňových průtoků a ochrana území před povodněmi.

Výška hráze: 49.46m

Průměrný roční průtok: 235l/s

Stoletý průtok: 25.7m3/s

Sucho: 25l/s

Neškodný odtok: 8m3/s

Minimální odtok: 75l/s

Stručný popis: Betonová, tížná, vylehčená a pilířová hráz. Dílo je součástí vodohospodářské soustavy severočeské hnědouhelné oblasti vedle díla Přísečnice – dále, Křímov, Kamenička a Jirkov. Jedná se o jedno z nejatraktivnějších vodních děl této oblasti povodí a těší se velkému počtu návštěvníků.

Další účely díla: Využití pro výrobu elektrické energie špičkovou vodní elektrárnou a využití minimálního odtoku pro malou vodní elektrárnu.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, odběrný objekt, malou vodní elektrárnu, špičkovou vodní elektrárnu a nehrazený, čelní, korunový přeliv o kapacitě 64.5m3/s. Celkově může maximálně z nádrže teoreticky odtékat vyjma odběru 101.53m3/s.

Janov

Tok: Loupnice

Říční km: 9.7

Stavba: 1911-1914

Umístění: V lesní oblasti Krušných hor, v katastru Litvínova.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku

Výška hráze: 44.5m

Průměrný roční průtok: 112l/s

Stoletý průtok: 20.4m3/s

Sucho: 12l/s

Neškodný odtok: 1.5m3/s

Minimální odtok: 12l/s

Stručný popis: Hráz je tížná, zděná z lomového kamene a vyklenutá proti vodě.

Další účely díla: Snížení povodňových průtoků a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti a nehrazený, boční bezpečnostní přeliv na levém břehu nádrže, který má kapacitu 21.4m3/s. Celkově může maximálně teoreticky odtékat z nádrže 22.93m3/s.

Chřibská

Tok: Chřibská Kamenice

Říční km: 19.27

Stavba: 1912-1926

Umístění: U obce Rybniště na Děčínsku.

Primární účel: Akumulace vody pro vodárenské účely.

Výška hráze: 24.73m

Průměrný roční průtok: 73.5l/s

Stoletý průtok: 17.7m/s

Sucho: 19.1l/s

Neškodný odtok: 2.5m3/s

Minimální odtok: –

Stručný popis: Hráz je přímá, sypaná, zemní s jílovým těsněním u návodního líce.

Další účely díla: Ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, odběrný objekt a boční nehrazený přeliv o kapacitě 30.3m/s. Z nádrže může teoreticky maximálně odtékat 36.3m3/s – bez odběrů.

Přísečnice

Tok: Přísečnice

Říční km: 3.7

Stavba: 1969-1976

Umístění: U obce Kryštofovy Hamry na Chomutovsku.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti vodou, zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází, dále snížení vysokých průtoků a částečná ochrana území před povodněmi.

Výška hráze: 47.2m

Průměrný roční průtok: 850l/s

Stoletý průtok: 69m3/s

Sucho: 95l/s

Neškodný odtok: 4m3/s

Minimální odtok: 80l/s (pod hrází)

Stručný popis: Hráz je přímá, sypaná a kamenitá se středním zemním těsněním.

Další účely díla: Energetické využití vodárenských odběrů, rybí hospodářství, kompenzační nadlepšování průtoku v Průmyslovém přivaděči vody prostřednictvím Hradišťského potoka.

Součástí díla je jez na Černé Vodě, který slouží pro převedení vody z toku Černá Voda do VN Přísečnice. Součástí objektu je přívodní štola.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, odběrný objekt, štolu a tlakové potrubí, malou vodní elektrárnu Přísečnice a též dvě MVE Hradiště a to původní a novou a šachtový bezpečnostní přeliv o maximální kapacitě 37.9m3/s. Celkově může teoreticky z nádrže odtékat 62.5m3/s. Transformace vysokého průtoku 100 leté vody 69m3/s na 8m3/s.

Horka (Stráž pod Ralskem)

Tok: Ploučnice

Říční km: 85.65

Stavba: 1911-1913 (rekonstrukce 1996-2001)

Umístění: V oblasti obce Stráž pod Ralskem na Českolipsku.

Primární účel: Snížení povodňových průtoků na toku a ochrana území pod hrází před povodněmi.

Výška hráze: 5.25m

Průměrný roční průtok: 455l/s

Stoletý průtok: 30m3/s

Sucho: 166l/s

Neškodný odtok: 12m3/s

Minimální odtok: 100l/s

Stručný popis: Sypaná, homogenní, zemní hráz.

Další účely díla: Chov ryb s regulací, rekreace, sporty a ředění znečištění v toku pod hrází.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti nehrazený, čelní bezpečnostní přeliv o dvou polích s kapacitou 13.2m/s. Nádrž sníží povodňový průtok 30m3/s na 9.46m3/s. Celkově může maximálně z nádrže teoreticky odtékat 20.96m3/s.

Křímov

Tok: Křímovský potok

Říční km: 1.21

Stavba: 1953-1958

Umístění: V oblasti obce Křímov na Chomutovsku.

Primární účel: Akumulace vody pro severočeské hnědouhelné oblasti vodou.

Výška hráze: 41.29m

Průměrný roční průtok: 116l/s

Stoletý průtok: 22m3/s

Sucho: 12l/s

Neškodný odtok: –

Minimální odtok: –

Stručný popis: Přímá, betonová a gravitační hráz.

Další účely díla: snížení povodňových průtoků v toku a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, dvě vodárenské odběry a nehrazený, čelní, korunový o kapacitě 45m3/s. Celkově může maximálně teoreticky z nádrže odtékat 61.2m3/s. Snížení povodňového průtoku 21.6m3/s na 20.4m3/s.

Újezd

Tok: Bílina

Říční km: 66.8

Stavba: 1978-1981

Umístění: V oblasti obcí Jirkov a Vrskmaň na Chomutovsku.

Primární účel: Ochrana území pod hrází před povodněmi, nadlepšování průtoků v toku pro zabezpečení dodávky vody odběratelům, zajištění minimálního průtoku pod hrází, energetické využití odtoku, ovlivňování zimního průtokového režimu v trubní přeložce řeky Bíliny po Ervěnickém koridoru.

Výška hráze: 13.9m

Průměrný roční průtok: 743l/s

Stoletý průtok: 75m3/s

Sucho: 78l/s

Neškodný odtok: 10m3/s

Minimální odtok: 150l/s

Stručný popis: Přímá, zemní, sypaná hráz s těsnící fólií s PVC.

Další účely díla: Biologické dočištění odpadních vod zaústěných do Bíliny a Hutního potoka, vyrovnání z načerpaného množství vody, rekreace, sportovní rybaření a zlepšení přírodního prostředí.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, malou vodní elektrárnu a boční přeliv tvaru podtlakové plochy o kapacitě 228m3/s. Celkově může maximálně teoreticky z nádrže odtékat 241.3m3/s. Stoletou velkou vodu 75m3/s sníží nádrž na 32.5m3/s či na 10m3/s v Bílině v případě letní povodně. V případě zimní povodně sníží průtok 57m3/s na 47.9m3/s či na 10m3/s v toku Bílina. Průtoky nad 10m3/s (neškodný průtok) jsou převáděny přelivem do bezodtokového prostoru pod nádrží = prostor bývalé nádrže Kyjice. Dílo patří do soustavy VD Zaječice a Otvice.

Zaječice

Tok: Hutní potok I

Říční km: 1.25

Stavba: 1973-1976

Umístění: U obce Vrksmaň na Chomutovsku.

Primární účel: Zajištění havarijní zásoby povrchové vody pro hlavní odběratele v oblasti pod dílem Újezd.

Výška hráze: 6.8m

Průměrný roční průtok: 27l/s

Stoletý průtok: 9.5m3/s

Sucho: 2.9l/s

Neškodný odtok: 3m3/s

Minimální odtok: –

Stručný popis: Hráz je zemní, sypaná.

Další účely díla: Snížení vysokých průtoků na toku a sportovní rybolov.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti a žlabový, oboustranný přeliv umístěný mezi šachtou pod výpustí a hrází, který má dvě pole a kapacitu 14.3m3/s. Maximálně může teoreticky z nádrže odtékat 18.64m3/s. Dílo sníží průtok 9.5m2/s na 7.76m3/s.

Otvice

Tok: VHD soustava, není přítok, ale napájení z přivaděče – Přivaděč průmyslové vody.

Říční km: –

Stavba: 1963-1967

Umístění: Chomutovsko.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku 10l/s pod dílem, rekreace, rybolov.

Výška hráze: 4m

Průměrný roční průtok: –

Stoletý průtok: –

Sucho: –

Neškodný odtok: –

Minimální odtok: 10l/s

Stručný popis: Zemní, sypaná hráz s návodním betonovým těsněním.

Dílo obsahuje spodní výpust, odběrný objekt a korunový bezpečnostní přeliv o kapacitě 0.723m3/s – při maximální hladině v nádrži. Maximálně může teoreticky odtékat z nádrže 1.37m3/s.

Březová

Tok: Teplá

Říční km: 8.21

Stavba: 1931-1934

Umístění: V katastru obce Březová na Karlovarsku.

Primární účel: Ochrana Karlových Varů před povodněmi a zajištění minimálního průtoku v toku plus periodických proplachů koryta toku.

Výška hráze: 24.95m

Průměrný roční průtok: 2490l/s

Stoletý průtok: 140m3/s

Sucho: 230l/s

Neškodný odtok: 90m3/s

Minimální odtok: 220l/s

Stručný popis: Hráz je přímá, betonová a gravitační. (Nejstarší betonová hráz v ČR!)

Další účely díla: Výroba elektrické energie, regulovaný chov pstruhových ryb, nadlepšování průtoků v toku pro kanoistiku a výkon rybářského práva.

Dílo obsahuje tři spodní výpusti, malou vodní elektrárnu o třech soustrojích a přímý, nehrazený, korunový přeliv o pěti polích s kapacitou 179.8m3/s. Celkově může teoreticky maximálně odtékat z nádrže 275.41m3/s.

S dílem Stanovice zajišťuje ochranu města Karlovy Vary před povodněmi o průtoku nad 90m3/s. Při plném nasazení sníží dílo průtok 140m3/s na 67m3/s v podobě letní povodně a ze 103m3/s na 77m3/s v podobě podobě zimní. Letní výskyt řas a sinic omezuje rekreační využití nádrže.

Stanovice

Tok: Lomnický potok

Říční km: 3.2

Stavba: 1972-1978

Umístění: V katastru obce Stanovice na Karlovarsku v povodí dolního toku řeky Teplé.

Primární účel: akumulace vody pro zásobení Karlovarska pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v profilu pod nádrží, ochrana města Karlovy Vary před povodněmi a periodické proplachy koryta toku.

Výška hráze: 57.5m

Průměrný roční průtok: 560l/s

Stoletý průtok: 90m3/s

Sucho: 50l/s

Neškodný odtok: 13m/s

Minimální odtok: 58l/s (bez převodu vody)

Stručný popis: Přímá, sypaná a kamenitá hráz s návodním těsněním z asfaltu.

Další účely díla: Ovlivňování ledového režimu na dolním toku Teplé vypouštěním teplejší vody, výroba elektrické energie, rybí hospodářství a výkon rybářského práva.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, odběrné zařízení, malou vodní elektrárnu o dvou soustrojích a boční, nehrazený bezpečnostní přeliv o kapacitě 221m3/s. Dále obsahuje čerpací stanici Teplička a výtlačný a gravitační řad. Celkově může teoreticky maximálně odtékat z nádrže (bez odběrů) 242.86m3/s. Dílo sníží průtok 90m3/s na 13m3/s v podobě letní a ze 40m3/s na 13m/s v podobě zimní.

Na nádrži probíhal projekt s cílem účinného snížení eutrofizace nádrží.

Výše byly popsány všechny přehrady v oblasti Povodí Ohře. Další retence vody je součástí stránky Rybníky, Jezera a mokřady.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Drobné vodní toky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Rybníky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Voda v České Republice. Praha: Consult, 2006

POVODÍ OHŘE, s. p., www.poh.cz

Napsat komentář