Přehrady v Povodí Ohře

()

Tato stránka poskytuje přehled, popis a základní údaje týkající se přehrad v oblasti Povodí Ohře. Základní informace o hrazení toků obecně nabízí stránka Hrazení toků a o přehradách v ČR stránka Přehrady v ČR. Vedle přehledové tabulky najdete u každé přehrady v povodí Ohře (jmenované zde a na výše uvedené stránce) popis hráze, parametry hráze a nádrže a hydrologické údaje.

Témata stránky: Popis přehrad v Povodí Ohře, přehrady v Povodí Ohře, parametry hrází, hydrologické údaje přehrad, účely přehrad.

PŘEHLED PŘEHRAD V OBLASTI POVODÍ OHŘE

Jedná se vedle oblasti povodí Odry o nejmenší oblast povodí v ČR, kde vody z této oblasti odvádí pomocí svých přítoků kmenová řeka Ohře. Odvodňována je zejména oblast Krušných hor a okolí. Oblast je rozdělena do tří závodů, v nichž se nachází řada spíše menších vodních nádrží. Nejvíce jich najdeme v oblasti Závodu Chomutov. Na kmenovém toku, Ohři, se nacházejí tři vodní nádrže s účelem ochrany území před povodněmi nebo opačným účelem v podobě nadlepšování průtoků a zajištění minimálního průtoku v obdobích velkého sucha. Další se nacházejí na drobných přítocích Ohře, zejména v Podkrušnohoří, které mají za úkol převážně též zachytávat velké průtok zejména z tání sněhu. V oblasti se ale nachází též několik nádrží pro vodárenské využití či zejména rekreaci. Rekreace je velice známý účel u nádrží Jesenice a Nechranice. Zajisté se drtivé většiny děl nejen v tomto povodí užívá současně k více účelům, zejména k výrobě elektrické energie následkem průtoku vody přes vybudované elektrárny, kdy se tento odtok (který by se uskutečňovat i bez existence elektrárny) tedy trvale využívá.

Přehled přehrad: OHŘE – Nechranice, Skalka a Kadaň. TEPLÁ – Březová a Podhora. BÍLINA – Újezd a Jirkov. OSTATNÍ DROBNÉ TOKY – Fláje, Kamenička, Chřibská, Stráž pod Ralskem, Všechlapy, Janov, Přísečnice, Křímov, Stanovice, Myslivny, Mariánské Lázně, Jesenice, Naděje a Horka.

Skalka

Tok: Ohře

Říční km: 242.4

Stavba: 1962-1964

Umístění: Nad městem Cheb.

Primární účel: Nadlepšování průtoků v toku v součinnosti s dílem Jesenice a to pro tepelné elektrárny, průmysl a pro zajištění minimálního průtoku v profilu Kadaň nebo Karlovy Vary, dále zajištění minimálního průtoku v profilu Cheb, částečná ochrana území před povodněmi a likvidace následků zhoršení jakosti vody.

Výška hráze: 14.6m

Průměrný roční průtok: 6 220l/s

Stoletý průtok: 277m3/s

Sucho: 950l/s

Neškodný odtok z dolní nádrže: 45m3/s

Minimální odtok z dolní nádrže: 1m3/s

Stručný popis: Hráz je přímá, sypaná a kamenitá s návodním betonovým těsněním.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, rekreace a vodní sporty.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, elektrárnu se dvěma turbínami a dva přelivy o maximální kapacitě 559m3/s. Celkový maximální možný odtok činí 592.8m3/s.

Jesenice

Tok: Odrava

Říční km: 4.17

Stavba: 1957-1961

Umístění: Na Chebsku před soutokem s Ohří.

Primární účel: V součinnosti s dílem Skalka nadlepšování průtoků v toku a umožnění dostatku vody pro průmysl. Dále zajištění minimálního průtoku, snížení účinků vysokých průtoků a ochrana území pod hrází před povodněmi.

Výška hráze: 20.5m

Průměrný roční průtok: 3 570l/s

Stoletý průtok: 139m3/s

Sucho: 560l/s

Neškodný odtok: 18m3/s

Minimální odtok: 560l/s

Stručný popis: Přímá, sypaná zemní hráz se šikmou jílovou těsnící vrstvou na návodní straně.

Další účely díla: Likvidace následků zhoršení jakosti vody, výroba elektrické energie, vodní sporty a rekreace.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, malou vodní elektrárnu s pěti čerpadly a generátory a boční přeliv s maximální kapacitou 167m3/s. Celkový maximální možný odtok činí 202.25m3/s.

Nechranice

Tok: Ohře

Říční km: 103.44

Stavba: 1961-1968

Umístění: Na rozhraní chomutovské a pětipeské části Severočeské hnědouhelné pánve.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku v toku, nadlepšení průtoku pro vodárenství, průmysl, zemědělství a jiné. Snížení velkých vod, ochrana území před povodněmi a výrobě elektrické energie.

Výška hráze: 47.5m

Průměrný roční průtok: 30.8m3/s

Stoletý průtok: 753m3/s

Sucho: 4.6m3/s

Neškodný odtok: až 200m3/s

Minimální odtok: 8m3/s

Stručný popis: Přímá, zemní, sypaná a jednou lomená hráz.

Další účely díla: Likvidace havárií, omezení nežádoucích ledových jevů, vodní sporty, rekreace a sportovní rybolov.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, malou vodní elektrárnu o dvou turbínách a korunový, hrazení přeliv se třemi segmenty o maximální kapacitě 1193m3/s. Celkově může z nádrže odtékat 1326.24m3/s. Vliv nádrže na snížení povodňových průtoků je významný. Dílo sníží průtok 753m3/s na 462m3/s. V nádrži je velmi dobrá kvalita vody. Zajistí také dostatečnou ochranu území před povodněmi před 5-10 letou vodou. Svou délkou 3280m je tato sypaná hráz díla nejdelší v celé střední Evropě.

Kadaň

Tok: Ohře

Říční km: 126

Stavba: 1966-1971

Umístění: Kousek nad VD Nechranice, dílo je součástí vodohospodářské soustavy Kadaň – Klášterec.

Primární účel: Zajištění minimálního průtoku pod nádrží a v důsledku toho zabezpečí odběrů vody pro různé účely – průmyslové podniky.

Výška hráze: 14.15m

Průměrný roční průtok: 30m3/s

Stoletý průtok: 740m3/s

Sucho: 4.5m3/s

Neškodný odtok: 180m3/s

Minimální odtok: 3m3/s

Stručný popis: Hráz je betonová, tížná.

Další účely díla: Výroba elektrické energie, rekreace a vodní sporty.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, malou vodní elektrárnu a bezpečností přeliv, který je korunový s pohyblivou hradící konstrukcí a má 3 pole o kapacitě cca 750m3/s. Celkově může z nádrže teoreticky z nádrže odtékat 794m3/s.

Horka

Tok: Libovický potok

Říční km: 10.4

Stavba: 1966-1970

Umístění: V okolí obcí Krajková, Habartov a Nový Kostel na Sokolovsku.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobování okolních oblastí pitnou vodou a zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží.

Výška hráze: 40.7m

Průměrný roční průtok: 756l/s

Stoletý průtok: 63.2m3/s

Sucho: 56l/s

Neškodný odtok: 5m3/s

Minimální odtok: 100l/s

Stručný popis: Hráz je přímá, sypaná a zemní se středním hlinitým těsněním.

Další účely díla: Výrobě elektrické energie a částečná ochrana území před povodněmi.

Dílo obsahuje elektrárnu o čtyřech turbínách, dvě spodní výpusti, odběrný objekt a přeliv kruhového průměru, který je nehrazený a šachtový o kapacitě 134m3/s. Celkově může z nádrže teoreticky odtékat (bez odběru pro vodárenství) 152.5m3/s.

Podhora

Tok: Teplá

Říční km: 55.2

Stavba: 1952-1956

Umístění: U obce Ovesné Kladruby a Teplá na Chebsku.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobení Mariánských Lázní pitnou vodou, zásobení zemědělství vodou a zajištění minimálního průtoku pod hrází.

Výška hráze: 10.18m

Průměrný roční průtok: 282l/s

Stoletý průtok: 27.7m3/s

Sucho: 27l/s

Neškodný odtok: 4.5m3/s

Minimální odtok: 27l/s

Stručný popis: Přímá, zemní, sypaná a homogenní hráz. Je zařazena do vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně.

Další účely díla: Částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dílo obsahuje dvě spodní výpusti, odběrný objekt, čerpací stanici a přeliv v podobě nehrazené, přímé a korunové s kapacitou 30.5m3/s. Nejvíce může teoreticky z nádrže odtékat 33.44m3/s – bez odběrných čerpadel.

Mariánské Lázně

Tok: Kamenný (Úšovický) potok

Říční km: 8.2

Stavba: 1896

Umístění: V oblasti lázeňského města Mariánské Lázně.

Primární účel: Akumulace vody pro zásobení města pitnou vodou.

Výška hráze: 15.58m

Průměrný roční průtok: 37l/s

Stoletý průtok: 10.1m3/s

Sucho: 6l/s

Neškodný odtok: 1m3/s

Minimální odtok: –

Stručný popis: Tížná, zděná hráz s přísypem návodního i vzdušného líce, je vyklenuta proti vodě.

Další účely díla: Částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dílo obsahuje spodní výpusti, odběrný objekt a boční přeliv v podobě nehrazené s hydraulicky tvarovanou přelivnou plochou o kapacitě 9.85m3/s. Nejvíce může z nádrže odtékat teoreticky 9.987m3/s bez odběrů vody.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Shrnutí
Datum
Název položky
Přehrady v Povodí Ohře
Hodnocení
51star1star1star1star1star

Napsat komentář