Rybníky v Povodí Ohře

Hodnocení stránky

Na stránce najdete přehled rybničních oblastí a popis větších rybníků nacházejících se v oblasti správy Povodí Ohře tak, jak je uvedeno na rozcestníku na stránce Rybníky v ČR. Uvedena je přehledová tabulka s výpisem základních údajů o rybnících, které jsou dále popsány. V přehledu jsou i rybníky, které dále již nejsou popisovány.

Témata stránky: Rybniční soustavy v Povodí Ohře, rybníky v Povodí Ohře, parametry rybníků.


PŘEHLED RYBNÍKŮ V OBLASTI POVODÍ OHŘE

<strong>Přehled</strong><strong>Soustava Chebská</strong><strong>Soustava Ostrovská</strong><strong>Soustava Borecká</strong><strong>Soustava Tepelsko-Plánská</strong>

Na kartách najdete vedle přehledové tabulky výpis a stručný popis důležitých rybníků v rybničních soustavách této oblasti povodí. Přehled přehrad v této oblasti najdete na stránce Přehrady v Povodí Ohře. Přehled vodních toků v této oblasti najdete na stránce Vodní toky v Povodí Ohře.

Přehledová tabulka:

Rybníky v Povodí Ohře - přehledová tabulka a údaje.

V oblasti povodí rozkládající se na západě a částečně na severozápadě Čech najdeme spíše méně rybničních soustav, podobně jako na opačné straně republiky. V oblasti, jak je řečeno již na úvodní stránce o rybnících u nás, se nacházejí spíše přehrady na horských tocích pod Krušnými horami. Jejich přehled najdete na výše uvedené stránce. V této oblasti ale přeci jen tam, kde je rovinatý terén, některé rybníky v soustavách v minulosti vznikly a nacházejí se tam dodnes. Více rybníků najdeme u Teplic, kolem Chodové Plané, na Tachovsku, kolem Opatova, Ostrova nad Ohří, na Toužimsku, Horažďovicku a něco málo vodních ploch v podobě rybníků je i na Chebsku. Nejde o tak významné soustavy jako v sousedním povodí Vltavy nebo Labe.

Výše je uveden přehled několika málo soustav, spadajících do oblasti povodí Ohře. Nejvíce jich je v okolí Teplic, Ostrova nad Ohří a Chebu.

Rybníky v povodí Ohře – závěrečné statistiky. Největší rybník dle rozlohy je Podhorní rybník (90ha) v soustavě Tepelské. Nejhlubší rybník je Anenský rybník (5m) ve stejnojmenné soustavě, alespoň z dostupných údajů, které jsou omezené. Nejvíce vody zadržuje Velký rybník (600 000m3) v Ostrovské soustavě. Nejstarším rybníkem je Podhorní rybník (zal. před r. 1400) v Tepelské soustavě a nejmladším Mezholezský rybník (zal. 1587) v Tisovské soustavě.

Soustava Chebská

Začneme-li od samotného západu, tak v Chebské pánvi se nachází několik málo rybníků. Hlavním zástupcem je Městský rybník, který je chovným rybníkem a často je nazýván jako Amerika. Výměru má 45ha a zadržuje 475 000m3 vody. Uprostřed rybníka se nachází ostrov. Tento slouží pro hnízdění vodních ptáků. Oblasti je přirozeným biotopem a v roce 1990 byl ostrov s větší částí rybníka vyhlášen PR Amerika. K rybníku patří dále rybník Plochý, Miska a Okouní, jejichž výměry jsou do 10ha.

Soustava Ostrovská

jižně i západně od Ostrova nad Ohří se nachází soustava několika rybníků, v níž bylo roku 1695 79 rybníků s velkou produkcí ryb. V 19. století postihlo rybníky i zde vysušování. roku 1825 bylo v oblasti ze 102 rybníků již 64 suchých. Rybníky nejsou nijak hluboké a z tohoto důvodu v nich roste různá vegetace. Rybníky se nacházejí většinou na tocích Bystřice, Ostrovského a Sadovského potoka.

Velká Nejda

Rybník u obce Nejda, poblíž Ostrova nad Ohří a Karlových Varů má rozlohu 9ha a jeho hlavním zdrojem vody je Nejdovský potok. Hluboký je 2m, hráz má dlouhou jen 60m a zadržuje 187 000m3 vody. Velký rybník Tento se nachází na západ od Ostrova nad Ohří a to na Sadovském potoce, od poloviny 16. století. Rozlohu má 50ha a je největší v této soustavě. Průměrně je hluboký 3m, hráz je poměrně krátká a zadržuje 0.6 mil. m3 vody.

Horní a Dolní Štít

Horní byl založen v 16. století shodně jako Dolní. Rozloha je 8ha, Dolní má 9ha. Hráz horního má délku 300m a zadržuje 125 000m3 vody, dolního je dlouhá jen 180m a zadržuje 161 000m3 vody. Dále se v oblasti nacházejí Umučený rybník a Ottův rybník. Dříve se v oblasti nacházely rybníky Dolní Candát, Horní Candát, Ostrovský, Růžek či Borecký rybník.

Soustava Borecká

Borecká soustava se nachází na severu města Ostrov nad Ohří a vznikla až v 17. století na močálech. Některé rybníky zde již ale existovaly od konce 16. století. Původní účel byl odběr vody pro zavlažování místních polí. Zdrojnicemi jsou Horní a Dolní Hlivice. Novorolský rybník jako největší dominanta města Nová Role má rozlohu 22ha a hluboký je až 3m. Hráz má dlouhou 330m a zadržuje 484 000m3 vody. Děpoltovický rybník má výměru jen 16ha a hluboký také až 3m. Nachází se západně od ostrovské soustavy rybníků (viz výše). Založení se datuje na 15. století a nachází se na přítoku Vitického potoka. Zadrženo je v něm 328 000m3 vody. V oblasti se dále vyskytují rybníky borek, Velký Borek, Koňský rybník, Luční rybník, Horní a Dolní Hlivice a další.

Soustava Tepelsko-Plánská

Hlavní rozvoj rybníkářství v této oblasti proběhl od 15. do 17. století, v němž se ryba stávala stále častějším pokrmem. Rybníky byly založeny vedle této oblasti také v okolí Chodové Plané a Tisové či Tachova. Naopak od 18. století vodních ploch v oblasti ubývalo. Přestože rybníky hojně zanikaly i po 2. světové válce, mnoho se jich dochovalo dodnes.

Betlém

Nachází se na Teplicku a je jedním z největších v oblasti. Mohl patrně vzniknout v první čtvrtině 15. století, ale přesný rok znám není. rozloha činí 29ha, délka hráze 200m a její výška dosahuje téměř 10m.

Regent

U Chodové Plané se nachází rybník, který je svoji výměrou 52ha největším v soustavě. Dokončen byl roku 1479 na Senném potoce. Tvar rybníka připomíná kříž. Poměrně mohutná hráz je dlouhá 310m a vysoká téměř 6m. Objem zadržené vody činí 550 000m3. Hluboký je maximálně 3m.

Starý rybník

Je naopak nejmenší a také nejstarší rybník oblasti s výměrou 14ha. Nachází se v Teplé a hráz má dlouhou 180m a zdrojnicí je zejména říčka Teplá. Jde o průtočný rybník.

Anenské rybníky

Se nacházejí kolem Chodové Plané a Plané. Vznikly patrně shodně jako sousední rybník Regent (výše) a to na přelomu 15. a 16. století. Jsou důležitou ornitologickou lokalitou, kde hnízdí racek chechtavý. Ochrana se zde poskytnutuje od roku 1933. Labutí rybník jako největší z této soustavy má rozlohu 21ha a hloubku do 3.5m. K založení došlo na konci 15. nebo začátku 16. století. Hráz má dlouhou 240m a zadržuje 300 000m3 vody. Jde o průtočný rybník. Anenský rybník jako druhý největší rybník soustavy má rozlohu 17ha a hluboký je až 5m. Původně byl ovšem o mnoho větší, byl ovšem rozdělen na Prostřední a Dolní Anenský. Roku 1796 byl Střední a Dolní Anenský přeměněn na pole a louky. Zdrojnicí je hlavně Planský potok. Rybník má hráz dlouhou téměř 200m a tato zadržuje 262 000m3 vody.

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Rybníky v České Republice. Praha: Consult, 2012

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016

POVODÍ OHŘE, s. p., www.poh.cz

Napsat komentář