Rybníky v ČR

Hodnocení stránky

Na této stránce najdete přehled nevýznamnějších rybníků členěných do jednotlivých rybničních soustav v jednotlivých ucelených povodích. Tato jsou tříděna stejně jako v případě vodních toků a přehrad v ČR (viz stránky Vodní toky v ČR a Přehrady v ČR, plus jejich pod stránky) dle správy jednotlivých povodí. Které rybníky v minulosti zanikly a které jsou naopak hojně využívány k různým účelům dodnes? Kdy vznikal v ČR rybníky najdete na stránce Rybníky, kde je v kostce popsána historie našeho rybníkářství.

Témata stránky: Rybníky v ČR obecně, rybniční soustavy v ČR, přehled rybníků v oblastech povodí (Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře).


PŘEHLED RYBNÍKŮ NA ÚZEMÍ ČR

Rybníky v ČRPovodí LabePovodí VltavyPovodí MoravyPovodí OdryPovodí OhřeRekordy rybníků ČR

Rybníky se v ČR hojně zakládaly nejčetněji v 15. a 16. století, jak se můžete dočíst na naší již výše zmíněné stránce pojednávající o rybnících obecně. Se stavbou rybníků začali dodnes velmi známí rybníkáři, na které navázali v dalších stoletích následovníci. V posledních staletích docházelo ovšem naopak k vysoušení rybníků, což byla velká chyba. Pro získání půdy ovšem člověk v té době udělal vše. V některých oblastech tak rybníky téměř zanikly. Jsou ovšem místa v ČR kde se jich v ucelených soustavách stále relativně hodně vyskytuje. Zejména v dnešní době nutnosti zadržení vody v krajině musíme tyto střežit jako oko v hlavně a dobře na nich hospodařit.

Následující přehled seznámí alespoň s těmi nejvýznamnějšími. Již v úvodu asi každý čtenář tuší, že nejvíce zde bude řeč o jižních Čechách, ale také o Čechách východních, Českomoravské vrchovině a částečně jižní Moravě. Nejvýznamnější rybníkářskou oblastí jsou jižní Čechy, povodí Vltavy a do něho patřící dílčí povodí Lužnice, Nežárky či Sázavy. Mnoho rybníků se zachovalo ale také na východě a jihovýchodě Čech. Naopak řeč zde nebude o západních, severozápadních, severních Čechách, ale také ne o severní Moravě a o Slezsku. Zde se významnější rybníky nenacházejí. V podhorských oblastech, zejména na severozápadě a severu Čech najdeme přehrady na vodních tocích, více o nich na stránce Hrazení toků (obecně) a zejména pak na stránce Přehrady v ČR a dalších stránkách tohoto menu.

LABE

 • Soustava Pardubicko-bohdanečská
 • Chlumecko-Dymokurská
 • Poděbradsko-Nymburská
 • Dokeská a Hradčanská
 • Mnichovohradišťská
 • Holanská

VLTAVA

 • Soustava Protivínsko-vodňanská
 • Lnářsko-blatenská
 • Táborská a Blatenská
 • Hlubocká
 • Třeboňská
 • Rybníky Veselí nad Lužnicí
 • Rybníky Třeboň
 • Soustava Chlumská
 • Rybníky Jindřichův Hradec
 • Rybníky Nové Hrady a Nové Bystřice
 • Soustava Bolevecká a Horažďovická
 • Rybníky Rokycanska
 • Soustava Kokotská
 • Litovicko-hostivická
 • Kunratická
 • Rybníky povodí Rokytky, Botiče a Říčanského potoka
 • Rybníky Dobříška a Sedlčanska
 • Benešovské a Votické rybníky
 • Rybníky Jesenicka a Mšecka
 • Soustava Žďárská
 • Soustava Křižanovská

MORAVA

 • Rybníky Studénka
 • Rybníky Tovačov
 • Soustava Lednická
 • Rybníky Hodonínska a Jedovnicka

ODRA

 • Šumperské rybníky
 • Rybníky Rychvaldska a Lutyňska
 • Rybníky Dolnobenešovska a Oderská soustava
 • Soustava Bartošovická a Jistebnická

OHŘE

 • Soustava Tepelsko-plánská
 • Rybníky Anenska a Tisovská soustava
 • Rybníky Ostrovska, Toužimska a Borecké
 • Soustava Chebská 

Na dalších podstránkách tohoto menu jsou rozebrány rybniční oblasti jednotlivých povodí a popsány základní rybníky nacházející se v nich. Jak bylo již řečeno, nejvíce rybničních oblastí a rybníků se nachází v oblasti Povodí Vltavy. Z důvodu přehlednosti byly vybrány pro popis pouze ty významnější. Základní parametry jsou pak u každého povodí shrnuty v tabulkách, stejně jako v případě přehrad a vodních toků.

Počet rybníků v okresech (oblastech) s rozlohou nad 1ha:

Jindřichohradecko (437), Třeboňsko (393), Blatensko (375), Táborsko (316), Hlubocko (264), Křižanovsko (164), Tachovsko (143), Novohradsko (141), Dymokursko (111), Benešovsko (100), Rokycansko (52), Mšecko (43)Žďársko (35), Bohdanečsko (33), Holýšovsko (32) a další.

Rekordy našich rybníků

Největší objem zadržené vody 6.63 mil. m3 (Staňkovský rybník)

Plocha 489ha (Rožmberk)

Hloubka 15m (Staňkovský rybník)

Délka 6km (Staňkovský rybník)

Nejdelší hráz 3 238m (Ženich)

Nejvyšší hráz 25m (Staňkovský rybník)

Nejstarší rybník z roku 1115 (u Kladrubského kláštera)

Nejvýše položený rybník v 1000m n.m. (Mrtvý rybník u Božího Daru)

Největší členitost 13 ostrovů a 9 poloostrovů (Velký Tisý)

Největší rozloha rybníků v krajích ČR:

KARLOVARSKÝ (Amerika 59ha), PLZEŇSKÝ (Kozčínský rybník 104ha), ÚSTECKÝ (Lenešický rybník 80ha), JIHOČESKÝ (Rožmberk 489ha), STŘEDOČESKÝ (Žehuňský rybník 258ha), LIBERECKÝ (Máchovo jezero 284ha), PARDUBICKÝ (Bohdanečský rybník 160ha), KRÁLOVÉHRADECKÝ (Broumar 64ha), VYSOČINA (Velké Dářko 206ha), JIHOMORAVSKÝ (Nesyt 306ha), OLOMOUCKÝ (Hradecký rybník 154ha), ZLÍNSKÝ (Svárovský rybník 120ha) a MORAVSKOSLEZSKÝ (Bezruč 76ha).

Na závěr základního přehledu si dovolíme citovat přísloví o blahodárném účinku rybníků:

Čas strávený na rybách se nepočítá do života.

Neznámý autor

Reference

Použitá a doporučená literatura:

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Rybníky v České Republice. Praha: Consult, 2012.

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Vodní Díla v České Republice. Praha: Consult, 2016.

KOPP, J. NĚMEC, J. a kol. Voda v České Republice. Praha: Consult, 2006.

Napsat komentář