Předpovědi podle přírody

Hodnocení stránky

Stránka nabízí informace z odvětví lidové meteorologie, které se zabývají předpovídáním počasí podle přírodních úkazů a aktuálního počasí. O pranostikách, jejich definici, výčtu a popisu těch základních pro období celého roku pojednává samostatná stránka Pranostiky. Můžeme dnes podle těchto lidových mouder a podle chování počasí sestavovat předpovědi podle přírody? A pokud ano, na jak dlouho dopředu? To vše plus zejména jaké jsou základní poučky při odhadu počasí ve volné přírodě se dozvíte z obsahu této stránky.

Témata stránky: Předpovědi počasí podle přírody, předpověď počasí podle aktuální počasí, úkazy značící zlepšení počasí, úkazy značící zhoršení počasí.

Anglické názvy: Weather forecast by nature (předpověď počasí podle přírody), a phenomenon indicating an improvement in the weather (úkaz značící zlepšení počasí), a phenomenon indicating deterioration of the weather (úkaz značící zhoršení počasí), good visibility/poor visibility (dobrá/špatná dohlednost), deep blue sky (sytě modrá obloha), white veil in the sky (bílý závoj na obloze), air pressure drop (pokles tlaku vzduchu), increase in air pressure (vzestup tlaku vzduchu).

Prezentace k tomuto tématu: METEOROLOGIE 30

OBSAH STRÁNKY

 • Odhad počasí podle přírodních úkaz obecně
 • Indikátory změny počasí
 • Úkazy značící zlepšení počasí – popis
 • Úkazy značící zhoršení počasí – popis

PŘEDPOVĚDI POČASÍ PODLE PŘÍRODNÍCH ÚKAZŮ A METEOROLOGICKÝCH JEVŮ

Do každé předpovědi počasí vstupují údaje o jeho aktuálním stavu. Krátkodobá předpověď počasí vychází převážně z jeho aktuálního stavu. A právě v tomto horizontu či spíše v horizontu velmi krátkodobé předpovědi se budeme pohybovat v případě odhadu chování počasí podle přírodních úkazů a projevů aktuálního počasí v dalším textu této stránky. Jak je tato předpověď spolehlivá? Jaké platí zásady? Podle čeho přesně lze předpovídat počasí a jak dlouho? Jak velmi dobře poznáme, že bude pršet? Co napoví jednotlivé meteorologické jevy? Odpovědi na tyto otázky vám tato stránka určitě nabídne.

Příroda jako nejlepší prognostik počasí a nejlépe tato ví jaké počasí nastane. Proto se podle ní můžeme do jisté míry při odhadech počasí řídit. Taktéž samotné počasí nám může mnohé naznačit jak se bude samo v nejbližší budoucnosti chovat. Představte si, že jste v divoké přírodě (ať už na nějaké dovolené nebo na ještě delším pobytu) a nemáte žádný jiný zdroj informací, kde byste mohli zjistit, jaké bude počasí. Můžete se tedy rozhodovat podle aktuálního počasí a podle něho a úkazů přírody usuzovat jak se bude počasí vyvíjet. Takto můžeme činit pouze na nejbližší hodiny, maximálně na jeden den dopředu. Spolehlivě odhadneme počasí dle obecných zásad na nejbližší hodiny. Příroda nám může dát nějaké informace i o počasí na další týdny či měsíce, ale určitě se nemůžeme nijak jistě spolehnout na to, že tomu tak skutečně bude.

Předpověď počasí podle meteorologických úkazů a jevů

Tzv. předpovědi podle přírody. Ohledně počasí nám může napovědět každý prvek a úkaz, od oblačnosti na obloze, přes optické jevy, výskyt srážek, změn větru a podobně. Obecnou pomůckou pro předpověď počasí je tlak vzduchu a jeho změny, avšak ohledně přesného popisu počasí nemusí nutně znamenat tento indikátor vše. A jistá omezení a nejistoty platí při tomto typu předpovědi počasí vždy. Dále můžeme využít k předpovědi počasí chování přírody, která oproti nám moc dobře ví a to s dostatečným časovým předstihem, že se blíží nějaká změna počasí. Dává to najevo různými činnostmi a obecně chováním.

Z našeho pohledu je nutné takové chování poznat a dokázat ho vyhodnotit, tedy jinými slovy určit jakou změnu počasí toto chování naznačuje. Takové chování zvířat či rostlin má určitou vazbu na počasí v dohledné době a my musíme tuto vazbu poznat = předpovědní dedukce. Předpovídat počasí podle jeho aktuálního stavu už je samotným vyhodnocením toho, že změna meteorologických projevů bude znamenat určitou změnu počasí = předpovědní indukce. Předpověď počasí podle meteorologických jevů dělíme do dvou základních skupin. Jevy budeme dále nazývat jako indikátory, tzv. budoucího vývoje počasí. Tyto je nutno pro posouzení vývoje počasí brát v potaz souhrnně a přihlížet tedy k více indikátorů, tzn. neřídit se pouze podle jednoho. Indikátory nebo-li úkazy lze dělit na:

 1. Úkazy značící zlepšení počasí
 2. Úkazy značící zhoršení počasí

Používáme zde obecnou terminologii. Z hlediska aktuálního stavu i z hlediska priorit lidí je zlepšením i zhoršením počasí vždy něco jiného. Proto si zde definujeme níže co znamená pro obecné účely zlepšení a zhoršení počasí. Základními indikátory změn počasí jsou zejména:

 • Oblačnost a její chování
 • Vítr a jeho změny
 • Tlak a jeho změny
 • Srážky a jejich charakter
 • Teplota vzduchu a její změny
 • Přírodní úkazy a projevy

Úkazy značící zlepšení počasí

Nyní definujme co znamená pro tyto účely a dle obecné meteorologické terminologie zlepšení počasí. Zlepšením počasí rozumíme jeho změnu na počasí s malou oblačností bez srážek, tedy slunečné, dále se slabým či alespoň ne výrazným větrem, počasí dle převládajícího období přiměřeně teplé, kdy tlak vzduchu zpravidla roste. Níže rozebíráme úkazy, které naznačují, že dojde k této změně počasí (byť k ní nutně dojít nemusí) a najdete zde také popis zásad při jejich vyhodnocování, pokud se nacházíme v přírodě a máme možnost odhadnout vývoj počasí pouze podle nich.

Meteorologické úkazy, které obecně značí zlepšení počasí:

 • Sytě modrá obloha
 • Rychle mizící kondenzační pruhy od letadel
 • Dobrá dohlednost
 • Zhoršená slyšitelnost
 • Výskyt konvekce a létání vlaštovek a rorýsů vysoko nad povrchem
 • Slabý vítr, zejména ve výšce

Úkazy značící zhoršení počasí

Zpravidla opak úkazů značících zlepšení počasí. Opět odkažme na stránku Prognózy počasí, kde jsou uvedeny základy předpovídání počasí. Definujme si zde, co znamená dle obecných zásad zhoršení počasí. Tím rozumíme změnu počasí na oblačné se srážkami, rychlejším větrem často s nárazy, dle převládajícího období poměrně chladné počasí s většinou klesajícím tlakem vzduchu a s tím spojenou vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Níže uvádíme základní úkazy přírody a meteorologických jevů, které značí tuto změnu počasí (opět k ní nutně ale nemusí dojít). A též popisujeme zásady při jejich vyhodnocování, když se nacházíme v přírodě a máme možnost odhadnout vývoj počasí pouze podle nich.

Meteorologické úkazy, které obecně značí zhoršení počasí:

 • Bělavý závoj/opar na obloze
 • Setrvávající kondenzační pruhy od letadel
 • Zhoršená dohlednost
 • Dobrá slyšitelnost
 • Zesilující vítr, zejména ve výšce

Následuje popis těchto úkazů, kdy je nejprve uveden úkaz značící zlepšení počasí a následně jemu odpovídající úkaz značící zhoršení počasí. Tyto jsou vždy barevně odlišeny. Pro pochopení uváděných projevů doporučuje přečíst si základní teoretické informace k jednotlivým tématům, tyto jsou dostupné zejména na našich stránkách: Atmosférické fronty, Atmosférické srážky, dále také Teplota vzduchu, Teplotní inverze, Konvekce, Oblaky, Atlas oblaků.

V našem menu Meteorologie najdete ovšem mnohé další, takže dle zájmu si můžete nastudovat veškeré základy.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ÚKAZŮ

Legenda:

Zlepšení počasí

Zhoršení počasí

V úvodu nutno říci, že pro spolehlivější určení dalšího vývoj počasí nutné sledovat jednotlivé indikátory pozorně a brát jich v potaz pokud možno více. Některé mohou někdy totiž naznačovat falešně něco, co zcela jistě nenastane.

Sytě modrá obloha a málo červené

Průzračná a sytě modrá obloha značí suchý vzduch. Při této situaci se nevyskytuje výrazně červené a oranžové zbarvení oblohy (červánky) v době východu či západu Slunce. Modrá barva se atmosférou rozptyluje nejvíce. Při suchém vzduchu barvy oblohy rychle přecházejí z úzkého načervenalého pásu na žlutou až do modré či černé. Taková situace znamená slunné počasí, bez vzniku oblačnosti, alespoň bez vzniku srážkově významné oblačnosti. Po takovém východu Slunce můžeme čekat pěkný den (brát v potaz je nutno též další indikátory) a po takovém západu v noci pravděpodobně nepřijdou srážky a i další den by měl minimálně začít slunným počasím.

Obloha v bílém oparu nebo závoji a červánky

Opačná situace v podobě nikoli čistě modré oblohy a kolem Slunce se při východu či západu pod obzor vyskytuje mnoho červené až oranžové barvy, která se odráží na oblohy a vyskytují se tak červánky. Tato situace znamená naopak mnoho vlhkosti v atmosféře, čímž dochází k většímu rozptylu modrého světla a odrazu červeného světla na oblacích. Vysoký obsah vlhkosti v atmosféře pak znamená podporu k vývoji oblaků a tedy k výskytu srážek.

Takové zvyšování vlhkosti ve výšce znamená obecně přibližování se oblačného systému se srážkami a tento je vázán nejčastěji na atmosférické fronty nebo celé cyklony. Tento indikátor červánků je přesnější v případě západu Slunce, neboť v ranních hodinách se obecně vyskytuje v atmosféře nejvíce vlhkosti. To pak může přinášet “falešné zprávy” o tom, že se bude počasí měnit k horšímu a přitom nikoli a během dne dojde k odstranění vlhkosti v důsledku slunečního svitu a zvyšující se teploty vzduchu, za takového předpokladu bude pěkný například letní den.

Rychle mizící kondenzační stopy od letadel

Pokud kondenzační stopy od letadel na jinak bezoblačné obloze nebo obloze s malou oblačností rychle mizí, znamená to nízký obsah vlhkosti v ovzduší. Tyto kondenzační stopy tak nemají stejně jako oblačnost podmínky pro setrvání a rozpadají se ihned nebo téměř ihned po svém vzniku. I když zde nám zásadně nebudou věřit zastánci teorie o “Chemtrails” spočívající v pomyslném práškování letadel. Zde odkážeme na náš článek Contrail nebo chemtrail. Věříte teorii chemtrails? Tento by měl jak se “věci” mají objasnit. A jak uvádíme již výše, tak nízký obsah vlhkosti ve vzduchu znamená pravděpodobnost pěkného počasí bez tvorby významnější oblačnosti. V takovém případě můžeme počítat s pěkným počasím.

Setrvávající kondenzační stropy od letadel

Naopak, pokud setrvávají tyto stropy na obloze nezvykle dlouho, značí to vysoký obsah vlhkosti v ovzduší a pravděpodobnost změny počasí k horšímu. Zejména to bude znamenat fakt, že se blíží atmosférická fronta. Opět zde budou mít zastánci výše uvedené teorie poněkud jiný názor a protože si jdou tvrdošíjně za svým, nechme je u toho. Opět tento indikátor nemůžeme použít či lépe řečeno mu příliš věřit v případě, že je pokročilejší podzimní nebo zimní období nebo brzo ráno. To bývá v atmosféře většinou hodně vlhkosti a může to být falešný indikátor.

Dobrá dohlednost a špatná slyšitelnost

Další indikátory změny počasí, jde o dobrou dohlednost a výskyt konvekčních pohybů. Pokud převládá dobrá dohlednost, znamená to malý obsah vlhkosti v ovzduší a opět se dostáváme k pravděpodobnosti bezoblačného počasí. Tedy situace, kdy oblaky vznikat nebudou, alespoň ne ty významnější. Pokud vládne  špatné počasí a zlepší se dohlednost, můžeme usuzovat jeho brzké zlepšení.

Naopak zhoršená slyšitelnost může znamenat málo vlhkosti v atmosféře, avšak šíření zvuku ovzduším ovlivňuje řada faktorů a proto se na tento indikátor nemůžeme jednoznačně spolehnout. může ovšem signalizovat to, že bude počasí pěkné i nadále a nebude se měnit. Nutno zjistit stav dalších indikátorů.

Zhoršená dohlednost a dobrá slyšitelnost

Podle té naopak indikujeme vysoký obsah vlhkosti vzduchu v ovzduší a tedy výskyt kouřma nebo vznik mlhy. Při špatné dohlednosti je možno očekávat, že se počasí bude měnit k horšímu. Současně nastává i změna dalších prvků a přidávají se tedy i jiné indikátory změny počasí k horšímu.

Zhoršení počasí napovídá naopak dobrá slyšitelnost. Slyšíte například najednou hluk projíždějících vlaků na trati vzdálené od daného místa například 3-5km, který běžně slyšet není nebo není slyšet zdaleka tak dobře. To značí hodně vlhkosti v ovzduší a může to též znamenat zhoršení počasí v dohledné době. Děje-li se tak třeba k večeru, v noci může přijít déšť.

Napsat komentář