Předpovědi podle přírody 1

Stránka nabízí informace z odvětví lidové meteorologie, které se zabývají předpovídáním počasí podle přírodních úkazů a aktuálního počasí. O pranostikách, jejich definici, výčtu a popisu těch základních pro období celého roku pojednává samostatná stránka Pranostiky. Můžeme dnes podle těchto lidových mouder a podle chování počasí sestavovat předpovědi podle přírody? A pokud ano, na jak dlouho dopředu? To vše plus zejména jaké jsou základní poučky při odhadu počasí ve volné přírodě se dozvíte z obsahu této stránky.

Témata stránky: Předpovědi počasí podle přírody, předpověď počasí podle aktuální počasí, úkazy značící zlepšení počasí, úkazy značící zhoršení počasí.


PŘEDPOVĚDI POČASÍ PODLE PŘÍRODNÍCH ÚKAZŮ A METEOROLOGICKÝCH JEVŮ

Do každé předpovědi počasí vstupují údaje o jeho aktuálním stavu. Krátkodobá předpověď počasí vychází převážně z jeho aktuálního stavu. A právě v tomto horizontu či spíše v horizontu velmi krátkodobé předpovědi se budeme pohybovat v případě odhadu chování počasí podle přírodních úkazů a projevů aktuálního počasí v dalším textu této stránky. Jak je tato předpověď spolehlivá? Jaké platí zásady? Podle čeho přesně lze předpovídat počasí a jak dlouho? Jak velmi dobře poznáme, že bude pršet? Co napoví jednotlivé meteorologické jevy? Odpovědi na tyto otázky vám tato stránka určitě nabídne.

Příroda je nejlepší prognostik počasí a nejlépe ví jaké počasí nastane. Proto se podle ní můžeme do jisté míry při odhadech počasí řídit. Taktéž samotné počasí nám může mnohé naznačit jak se bude samo v nejbližší budoucnosti chovat. Představte si, že jste v divoké přírodě (ať už na nějaké dovolené nebo na ještě delším pobytu) a nemáte žádný jiný zdroj informací, kde byste mohli zjistit, jaké bude počasí. Můžete se tedy rozhodovat podle aktuálního počasí a podle něho a úkazů přírody usuzovat jak se bude počasí vyvíjet. Takto můžeme činit pouze na nejbližší hodiny, maximálně na jeden den dopředu. Spolehlivě odhadneme počasí dle obecných zásad na nejbližší hodiny. Příroda nám může dát nějaké informace i o počasí na další týdny či měsíce, ale určitě se nemůžeme nijak jistě spolehnout na to, že tomu tak skutečně bude.

Předpověď počasí podle meteorologických úkazů a jevů

Jsou tzv. předpovědi podle přírody. Ohledně počasí nám může napovědět každý prvek a úkaz, od oblačnosti na obloze, přes optické jevy, výskyt srážek, změn větru a podobně. Obecnou pomůckou pro předpověď počasí je tlak vzduchu a jeho změny, avšak ohledně přesného popisu počasí nemusí nutně znamenat tento indikátor vše. A jistá omezení a nejistoty platí při tomto typu předpovědi počasí vždy. Dále můžeme využít k předpovědi počasí chování přírody, která oproti nám moc dobře ví a to s dostatečným časovým předstihem, že se blíží nějaká změna počasí. Dává to najevo různými činnostmi a obecně chováním.

Z našeho pohledu je nutné takové chování poznat a dokázat ho vyhodnotit, tedy jinými slovy určit jakou změnu počasí toto chování naznačuje. Takové chování zvířat či rostlin má určitou vazbu na počasí v dohledné době a my musíme tuto vazbu poznat = předpovědní dedukce. Předpovídat počasí podle jeho aktuálního stavu už je samotným vyhodnocením toho, že změna meteorologických projevů bude znamenat určitou změnu počasí = předpovědní indukce. Předpověď počasí podle meteorologických jevů dělíme do dvou základních skupin. Jevy budeme dále nazývat jako indikátory, tzv. budoucího vývoje počasí. Tyto je nutno pro posouzení vývoje počasí brát v potaz souhrnně a přihlížet tedy k více indikátorů, tzn. neřídit se pouze podle jednoho. Indikátory nebo-li úkazy lze dělit na:

 1. Úkazy značící zlepšení počasí
 2. Úkazy značící zhoršení počasí

Používáme zde obecnou terminologii. Z hlediska aktuálního stavu i z hlediska priorit lidí je zlepšením i zhoršením počasí vždy něco jiného. Proto si zde definujeme níže co znamená pro obecné účely zlepšení a zhoršení počasí. Základními indikátory změn počasí jsou zejména:

 • Oblačnost a její chování
 • Vítr a jeho změny
 • Tlak a jeho změny
 • Srážky a jejich charakter
 • Teplota vzduchu a její změny
 • Přírodní úkazy a projevy

Úkazy značící zlepšení počasí

Nyní definujme co znamená pro tyto účely a dle obecné meteorologické terminologie zlepšení počasí. Zlepšením počasí rozumíme jeho změnu na počasí s malou oblačností bez srážek, tedy slunečné, dále se slabým či alespoň ne výrazným větrem, počasí dle převládajícího období přiměřeně teplé, kdy tlak vzduchu zpravidla roste. Níže budou rozebrány úkazy, které naznačují, že dojde k této změně počasí (byť k ní nutně dojít nemusí) a budou popsány zásady při jejich vyhodnocování, pokud se nacházíme v přírodě a máme možnost odhadnout vývoj počasí pouze podle nich.

Meteorologické úkazy, které obecně značí zlepšení počasí:

 • Sytě modrá obloha
 • Rychle mizící kondenzační pruhy od letadel
 • Dobrá dohlednost
 • Zhoršená slyšitelnost
 • Výskyt konvekce a létání vlaštovek a rorýsů vysoko nad povrchem
 • Slabý vítr, zejména ve výšce

Úkazy značící zhoršení počasí

Jsou zpravidla opakem úkazů značících zlepšení počasí. Opět odkažme na stránku Prognózy počasí, kde jsou uvedeny základy předpovídání počasí. Definujme si zde, co znamená dle obecných zásad zhoršení počasí. Tím rozumíme změnu počasí na oblačné se srážkami, rychlejším větrem často s nárazy, dle převládajícího období poměrně chladné počasí s většinou klesajícím tlakem vzduchu a s tím spojenou vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Níže jsou uvedeny základní úkazy přírody a meteorologických jevů, které značí tuto změnu počasí (opět k ní nutně ale nemusí dojít) a též budou popsány zásady při jejich vyhodnocování, když se nacházíme v přírodě a máme možnost odhadnout vývoj počasí pouze podle nich.

Meteorologické úkazy, které obecně značí zhoršení počasí:

 • Bělavý závoj/opar na obloze
 • Setrvávající kondenzační pruhy od letadel
 • Zhoršená dohlednost
 • Dobrá slyšitelnost
 • Zesilující vítr, zejména ve výšce

Následuje popis těchto úkazů, kdy je nejprve uveden úkaz značící zlepšení počasí a následně jemu odpovídající úkaz značící zhoršení počasí. Tyto jsou vždy barevně odlišeny. Pro pochopení uváděných projevů doporučuje přečíst si základní teoretické informace k jednotlivým tématům, tyto jsou dostupné zejména na našich stránkách: Atmosférické fronty, Atmosférické srážky, Teplota vzduchu, Teplotní inverze, Konvekce, Oblaky, Atlas oblaků. V našem menu Meteorologie najdete ovšem mnohé další, takže dle zájmu si můžete nastudovat veškeré základy.

Některé lze najít na stránce pranostik.cz.

Pokračování na stránce Předpovědi podle přírody 2.

Napsat komentář