Klimatické statistiky

Prezentované klimatické statistiky změřené a pozorované na stanici v Praze a okolí. Spadají sem jednotlivé sestavy klimatických dat. Jde o prezentaci dat za jednotlivé měsíce, tříměsíční roční období i celé roky. V sestavách jsou k dispozici průměrné a celkové hodnoty naměřených dat. Dále grafické zpracování a prezentace dat nebo žebříčky dat z let minulých se zařazením dat aktuálních. Též jsou k dispozici extrémní hodnoty a další ukazatele ukazující přehled počasí. Publikovány tak jsou kompletní námi připravované klimatické statistiky. Souvisle máme k dispozici naměřená a pozorovaná data od roku 2005, resp. od zimní sezóny 2004/2005. Od tohoto roku počítáme také veškeré průměry, které jsou uváděné v údajích a které jsou referenčními pro výpočet odchylek v aktuálních obdobích.