Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k únoru 2024

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k únoru 2024 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2024

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2024 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2024 7.59°C
2020 6.22°C
2007 5.60°C
2016 4.98°C
2022 4.86°C
2008 4.75°C
2014 4.57°C
2019 3.96°C
2023 3.60°C
2017 3.17°C
2015 2.15°C
2009 1.38°C
2006 1.20°C
2013 0.88°C
2021 0.74°C
2011 -0.01°C
2010 -0.24°C
2005 -0.40°C
2018 -0.79°C
2012 -2.21°C

Komentář: Letošní únor byl nejteplejší za uvedené období, podobně teplo bylo v letech 2020 a 2007. To se odehrály velmi teplé zimy. Naopak si určitě vzpomeneme na silný dlouhotrvající mráz v únoru 2012, který tak je za období nejstudenější. podobně studené byly i únory v letech 2015 a 2005.

Srážkový žebříček let 2005-2024

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2024 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2020 2.56mm
2024 1.67mm
2021 1.36mm
2016 1.15mm
2009 1.14mm
2013 1.11mm
2005 1.00mm
2006 0.83mm
2019 0.62mm
2017 0.60mm
2010 0.57mm
2023 0.52mm
2022 0.51mm
2007 0.43mm
2008 0.34mm
2018 0.25mm
2012 0.24mm
2011 0.21mm
2015 0.07mm
2014 0.03mm

Komentář: Nejvlhčí letošní únor nebyl, ale byl druhý nejvlhčí po únoru 2020. Hodně pršelo či sněžilo i v únoru 2021. Naopak nejméně srážek spadlo za tento měsíc v letech 2014 a 2015 či 2011. Právě v letech 2014 a 2015 započalo dlouhodobé sucho trvající až do zimy 2019/2020. Právě únor roku 2020 přinesl první významnější kompenzaci deficitu srážek.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek, základní klimatické charakteristiky. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek – klimatické charakteristiky měsíce od roku 2005 do aktuálního roku.

Klimatické charakteristiky k únoru 2024. Průměrná teplota vzduchu a srážky za období let 2005-2024.

Vývoj teploty vzduchu v únoru za uvedené období vykazuje značnou proměnlivost. Významně teplé roky střídaly ty studené a to i významně. Poslední roky se vyznačily velmi teplým počasím s tím, že letošní únor předčil všechny ostatní. Trend teploty v období jako celku tedy vykazuje významnou vzestupnou tendenci, která byla letošním únorem podstatněji umocněna. Teplota se zvýšila z cca 0.8°C na 4.3°C. Srážky nevykazují tak zásadní trend a nijak významně se neměnily. Tendence srážek je v období jako celku vzestupná, ale slabě z asi 0.3mm na 0.9mm.

Závěr: Klimatické charakteristiky k únoru 2024

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2024 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 10
  • Srážkově nadprůměrné: 7
  • Teplotně průměrné: 1
  • Srážkově průměrné: 8
  • Teplotně podprůměrné: 9
  • Srážkově podprůměrné: 5

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 2.6°C
  • Průměrné srážky: 0.76mm
  • Průměr celkových srážek: 21.65mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.

Napsat komentář