Klimatické statistikyKlimatologie

Klimatické charakteristiky k lednu 2024

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k lednu 2024 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2024

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2024 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2007 5.65°C
2018 4.33°C
2023 3.96°C
2008 3.25°C
2015 3.19°C
2005 2.85°C
2012 2.69°C
2020 2.66°C
2022 2.33°C
2014 2.19°C
2024 1.46°C
2021 1.37°C
2016 1.03°C
2019 0.88°C
2011 0.81°C
2013 0.48°C
2009 -1.66°C
2006 -2.83°C
2010 a 2017 -3.31°C

Komentář: Nejteplejší za uvedené období byl známý leden 2007, kdy se přehnal nejničivější a nejvýznamnější vítr poslední doby. Příčinou byl vliv hluboké cyklony zvané “Kyrill”. Teplota vzduchu v tomto roce v lednu dosáhla 18°C a často vystupovala nad 10°C. Opakem byl leden 2010 a současně 2017, kdy se vyskytlo i delší mrazivé období s velmi silným nočním mrazem. Letošní leden se řadí k těm ani ne příliš teplým a ani ne studeným, avšak spíše do spodní části žebříčku. Loňský leden se naopak řadil k nejteplejším.

Srážkový žebříček let 2005-2024

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2024 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2021 1.65mm
2010 1.37mm
2011 1.33mm
2019 1.12mm
2016 1.11mm
2018 0.97mm
2013 0.77mm
2024 0.71mm
2005 0.69mm
2006 0.64mm
2012 0.62mm
2017 0.59mm
2007 0.56mm
2015 0.54mm
2022 0.53mm
2014 0.52mm
2009 0.50mm
2023 0.49mm
2008 0.29mm
2020 0.15mm

Komentář: Srážkově se letošní leden řadí spíše mezi bohatší, oproti tomu loňskému. Za uvedené období byl nejvlhčí leden 2021, tedy nedávný. Předčil známý vlhký rok 2010 a 2011. Nejsušší byl však jemu předcházející leden 2020, kdy se během zimy významně zvýšilo již tak dlouhotrvající a v letech 2018 a 2019 výrazně prohloubené sucho. Podobně byl leden suchý v letech 2008 a právě loni.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek, základní klimatické charakteristiky. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek – klimatické charakteristiky měsíce od roku 2005 do aktuálního roku.

Klimatické charakteristiky k lednu 2024. Průměrná teplota vzduchu a srážky s trendy vývoje v období let 2005-2024.

Pakliže se podíváme na vývoj teploty v měsíci lednu v čase za uvedené období, zjistíme velkou proměnlivost. Zejména na počátku období se střídaly velmi teplé a to nejteplejší ledny s těmi velmi studenými. V posledních letech chybí studenější a variabilita je menší. Celkový trend značí samozřejmě nárůst teploty z cca 0.8°C na cca 2.1°C. Srážkově je leden podstatně méně variabilní, trend vývoj ukazuje spíše setrvalý stav, případně velmi nepatrný nárůst srážek.

Závěr: Klimatické charakteristiky k lednu 2024

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2024 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

 • Teplotně nadprůměrné: 10
 • Srážkově nadprůměrné: 5
 • Teplotně průměrné: 5
 • Srážkově průměrné: 12
 • Teplotně podprůměrné: 5
 • Srážkově podprůměrné: 3

Trend vývoje základních prvků:

 • Teplota vzduchu:
 • Atmosférické srážky: ⇒

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

 • Průměrná teplota vzduchu: 1.40°C
 • Průměrné srážky: 0.76mm
 • Průměr celkových srážek: 23.54mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.