HydrometeorologieKlimatické statistiky

Klimatické charakteristiky k březnu 2024

Hodnocení článku

Klimatické charakteristiky k březnu 2024 ukazují přehled vývoje základních klimatických prvků podle našeho měření v Praze a okolí. Měření probíhá v nižší nadmořské výšce v teplejší a sušší oblasti. Vyhodnocení má podobu řady a to za období našich měření soustavně od roku 2005. Vyhodnocujeme údaje průměrné teploty vzduchu, průměrných srážek a celkových srážek za měsíc. Jde o pravidelnou prezentaci naměřených údajů, které ukazují jak se v posledních letech v této oblasti klima vyvíjí. Vyzdvihujeme extrémy za dobu měření a sestavujeme také žebříček dat průměrné teploty a průměrných srážek za celé období měření. Žebříček uvádíme sestupně od nejvyšších hodnot v podobě nejteplejších a nejvlhčích měsíců směrem dolů k nejchladnějším a nejsušším.

Teplotní žebříček let 2005-2024

V této části uvádíme výpis průměrné teploty vzduchu ve °C za uvedený měsíc let 2005-2024 sestupně. Na konci zobrazujeme graf vývoje teploty rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2024 9.32°C
2014 8.51°C
2017 8.44°C
2019 8.30°C
2012 7.86°C
2007 7.40°C
2023 7.15°C
2015 6.42°C
2011 5.98°C
2016 5.87°C
2008 5.80°C
2020 5.70°C
2009 5.65°C
2021 5.31°C
2022 5.17°C
2010 4.85°C
2006 4.60°C
2005 4.10°C
2018 3.00°C
2013 1.42°C

Komentář: Březen byl letos nejteplejší za uvedené období, stejně jako únor. Podobně teplo bylo tento měsíc v letech 2014 a 2017. Naopak nejstudenější byl březen v roce 2013, kdy si možná pamatujete celodenní mráz ještě v polovině poslední dekády měsíce. Dosti chladno bylo v březnu též v roce 2018 nebo v roce 2005.

Srážkový žebříček let 2005-2024

V této části uvádíme výpis průměrných srážek za uvedený měsíc let 2005-2024 sestupně. Na závěr zobrazujeme graf vývoje srážek rok po roku od historie po současnost, včetně křivky trendu.

2020 1.87mm
2006 1.60mm
2023 1.40mm
2010 1.35mm
2018 1.15mm
2009 1.13mm
2019 0.95mm
2015 0.90mm
2011 a 2017 0.87mm
2021 0.79mm
2013 0.67mm
2022 0.64mm
2016 0.63mm
2014 0.59mm
2008 0.44mm
2007 0.39mm
2024 0.31mm
2012 0.25mm
2005 0.07mm

Komentář: Mezi sušší se řadí letošní březen a to přesně mezi tři nejsušší od roku 2005, mezi které patří březen roku 2012 a ten v samotném roce 2005 jako nejsušší. Loňský březen patřil naopak mezi nejvlhčí, mezi které počítáme dále březen 2006 a nejvlhčí 2020.

Vývoj průměrné teploty, srážek a jejich trend

Graf je společný pro vývoj teploty a srážek, základní klimatické charakteristiky. Ukazuje vývoj průměrné teploty vzduchu (oranžově) a průměrných srážek za tento měsíc (světle modře). Dále ukazuje lineární trendy vývoj uvedené průměrné teploty a srážek od roku 2005 (červená a tmavě modrá čára zakončená šipkou ve směru plynutí času). Tato ukazuje jaký je výsledný trend vývoje teploty a srážek za období jako celek – klimatické charakteristiky měsíce od roku 2005 do aktuálního roku.

Klimatické charakteristiky k březnu 2024. Vývoj průměrné teploty a srážek v období let 2005-2024.

Teplotní vývoj v březnu vidíme velmi proměnlivý, zejména v letech 2012 až 2019 se střídala studená a dosti teplá období. Teplejší březny se odehrály také v úplně posledních letech. Celkový trend teploty vzduchu je významně rostoucí z cca 5.1°C na 7.0°C. U srážek je proměnlivost menší a i trend vývoje zanedbatelný, je lehce rostoucí z cca 0.7mm na 1.0mm.

Závěr: Klimatické charakteristiky k březnu 2024

Závěrem konstatujme, že v tomto měsíci k roku 2024 máme dle aktuálního dlouhodobého normálu počítaného od roku 2005 následující statistiky v podobě počtu případů s určitou odchylkou či bez odchylky:

  • Teplotně nadprůměrné: 9
  • Srážkově nadprůměrné: 6
  • Teplotně průměrné: 4
  • Srážkově průměrné: 9
  • Teplotně podprůměrné: 7
  • Srážkově podprůměrné: 5

Trend vývoje základních prvků:

Hodnoty k měsíci aktuálního roku:

  • Průměrná teplota vzduchu: 5.83°C
  • Průměrné srážky: 0.84mm
  • Průměr celkových srážek: 26.20mm

Uveďme také, že průměr znamená pro účely těchto statistik odchylku do +/-0.3°C/mm. Odchylky mezi těmito hodnotami jsou zanedbány a období se hodnotí jako průměrné. Trend vývoje prvků se vztahuje k celému období vždy k aktuálnímu roku. Míru intenzity trendu ukazují barevné šipky. Při nepatrném trendu se považuje tento za nevýznamný a je hodnocen jako setrvalý.