Klimatologie

Informace týkající se oboru klimatologie. Naučné informace a nové poznatky v podobě objasnění pojmů a klimatických jevů (například jevy ENSO). Nové informace o vynálezech, zavádění nových technologií a podobně. Informace a nová zjištění o historii klimatu. Spojitost klimatu s dalšími obory jako jsou hlavně zoologie, botanika nebo geologie a glaciologie či limnologie. Studie klimatu zaměřené na veškeré možné informace, které lze o vývoji klimatu na Zemi i v dávné minulosti zjistit. Výsledky zjištění i naučné informace. Vztah klimatu minulého, současného a budoucího. Tématika týkající se změny klimatu. Znalost historie klimatu a jeho vývoje je důležitá pro pochopení současného klimatu. Ale hlavně také pro odhad budoucího vývoje klimatu, které numerické předpovědní modely různých druhů předpokládají odlišně. Klima a jeho změna závisí na mnoha faktorech. Sebemenší změna může ovlivnit klima i nad velkou oblastí Světa.

Úkolem klimatologie je prostřednictvím odborníků soustředěných do odborných týmů zkoumat klima dnes a denně. A na základě toho poskytovat institucím i veřejnosti odborné a studii podložené informace o vývoji klimatu, o jeho očekávaném vývoji. To vše s cílem poskytnout možnosti prevence a obrany před nepříznivými důsledky změny klimatu. Klima ovlivňuje život a činnosti lidstva doslova na každém kroku.