Předpověď srážek

Předpověď srážek je důležitá prakticky pro všechny venkovní aktivity. Jde o informace týkající se předpověď výskytu srážek. A to zejména druhy, intenzity a trvání srážek. Dále očekávaných úhrnů srážek, především v případě očekávání významných ať už dešťových nebo sněhových srážek. Kombinuje se například i s předpovědí bouřek v případě očekávání konvekčních srážek. Informace jsou většinou doplněny mapami očekávaných úhrnů srážek podle numerických předpovědních modelů. Zejména při výjimečných situacích je komentován vývoj numerických předpovědí jednotlivých modelů a jejich případná shoda či naopak rozcházení se jednotlivých. A to druhů předpovědních modelů i výstupů konkrétních modelů. Předpověď srážek je předpovědí jednoho ze základních meteorologických prvků a také prvků určujících klima dané oblasti.

Důsledků významných srážek je mnoho. V zimě jde o vznik sněhové pokrývky jako kluzké vrstvy, případně ledovky v případě mrznoucích srážek. Jde o značně nebezpečné jevy. V teplé části roků může jít o přívalové srážky nebo vytrvalé a intenzivní srážky. Ty mohou působit hydrologický extrém rozvodnění vodních toků (povodeň) v závislosti na aktuální hydrologické situaci v dané oblasti. Informace se tedy prolínají s těmi o hydrologickém extrému povodni.