Týdenní výhledy

Týdenní výhledy jsou předpovědi počasí den po dni nebo stručné předpovědi základních prvků pro období týdne jako celku. Zde jsou vydávány týdenní výhledy pravidelně každou neděli. Jde o stručné výhledy očekávaného průběhu počasí. Články mají shodně tříděný obsah. Uvádějí popis průběhu počasí, který se v dalším týdnu očekává. Dále předpověď rozmezí hodnot základních prvků počasí a to teploty vzduchu v minimech a maximech a atmosférických srážek v podobě celkového úhrnu. Oba prvky s očekávanými odchylkami od dlouhodobého normálu období v ČR. Na závěr je poskytnuta očekávaná synoptická příčina, tedy vývoj synoptické situace. Případně další dodatkové informace. Publikovány jsou zde i ostatní předpovědi počasí s rozsahem zhruba na týden dopředu. Předpovědi konkrétních prvků jsou řazeny do jiných patřičných rubrik.