chod teploty

HydrometeorologieZajímavosti

Faktory ovlivňující denní amplitudu teploty

Hodnocení článku

Hodnocení článkuČlánek faktory ovlivňující denní amplitudu teploty má za úkol poskytnout popis stavu veličin, tedy ostatních prvků počasí, které mají vliv na vývoj teploty vzduchu během dne. Takových faktorů je mnoho a působí různě v jednotlivých částech dne. Různě se též uplatňují v rámci roku, někdy mohou mít větší vliv a jindy naopak. Kdy čekat stálou teplotu vzduchu během celého dne? Kdy se naopak připravit například na ranní zimu a odpolední doslova velmi teplé počasí? Jak podle toho také poté volit oblečení? Usnadnit volbu a rozhodování by měl právě tento text. Zaměřuje se detailněji na faktory počasí, které chod teploty vzduchu ovlivní. Nutno začít základními pojmy. Faktory ovlivňující denní chod teploty vzduchu Denním chodem teploty rozumíme průběh teploty, tedy hodnot teploty v rámci daného dne. Celý den se označuje časovým úsekem 00-24h. Denní amplitudou teploty rozumíme výchylku teploty mezi minimem teploty dne a jejím maximem v rámci jednoho dne (definice dne výše). Minimum zpravidla měříme brzy ráno před východem Slunce. … >

Přečíst celé
HydrometeorologiePočasí

Teplota vzduchu a její zvláštní chod

Hodnocení článku

Hodnocení článkuTeplota vzduchu je základním prvkem v meteorologii i klimatologii a je základní složkou aktuální povětrnostní situace na daném místě v konkrétním čase. A také složkou klimatu dané oblasti v určitém časovém intervalu. Bez znalosti teploty vzduchu nepopíšeme dostatečně jasně převládající počasí v konkrétním místě. A ani klima dané oblasti v určitém období. O teplotě vzduchu pojednává ohledně základních teoretických poznatků zdejší stránka Teplota vzduchu, O specifickém chodu teploty s výškou (vertikální cirkulace) pak stránka Teplotní inverze. V tomto příspěvku se budeme detailněji zabývat tématikou teplota vzduchu a její zvláštní chod, tedy netypickými situacemi. Z hlediska teorie k tématice synoptických typů doporučíme též zdejší stránku Synoptické situace. Tam synoptické typy detailně popisujeme a též pomocí náčrtů vyobrazujeme. Proto v dalším textu zde počítáme  s tím, že čtenář má základní přehled o této problematice. Další znalosti se čtenáři pokusí předložit tento text. OBSAH ČLÁNKU Pojem teplota vzduchu Pojem pocitová teplota Vlivy teploty vzduchu Chod teploty vzduchu v našich podmínkách Zvláštní chod … >

Přečíst celé