Zajímavosti

Většinou jde o informace teoretického typu nebo informace se zajímavými hodnotami prvků. Také zde jsou publikovány nezařaditelné články do jiných rubrik. Naučné informace z rubriky hydrometeorologie jsou též považovány za zajímavosti. Totéž je možné říci o některých informacích z oboru klimatologie. Patří sem například rekordní hodnoty prvků nebo objasnění souvislostí synoptického vývoje a průběhu počasí. Dále jsou zde publikovány články podoby různých úvah, námětů a podobně. Příkladem je tématika důvěřivosti předpovědi počasí, novinky z oborů všeho druhu, konání akcí na meteorologických a jiných pracovištích. Pojednání na různá témata a objasnění z naší strany. Například uvádění různých mediálních nepřesností týkajících se oborů hydrometeorologie či klimatologie na pravou míru a pojednání na další témata. Ta většinou vzejdou z obecné diskuze, zejména na naší stránce sociální sítě Facebook.

Též jde o články představující nejrůznější projekty v oborech, výročí významných událostí v počasí a hydrologii, novinky v oborech a různá upřesnění definic termínů. Jsou zde návody, jak správně interpretovat předpovědi počasí numerických modelů i jak rozlišit nepravdy v podobě bulvárních informací a médií ve vztahu k tématice. Dále jsou publikovány návody, kde najít konkrétní informace vztahující se k oborům. Například kde sledovat srážky. Články této rubriky též pojednávají o pranostikách, které se například pro předpověď počasí dnes již nepoužívají. Případně o dalších nezařazených tématech a další zajímavosti.