meteorologie

HydrometeorologiePočasí

Teplota vzduchu a její zvláštní chod

Hodnocení článku

Hodnocení článkuTeplota vzduchu je základním prvkem v meteorologii i klimatologii a je základní složkou aktuální povětrnostní situace na daném místě v konkrétním čase. A také složkou klimatu dané oblasti v určitém časovém intervalu. Bez znalosti teploty vzduchu nepopíšeme dostatečně jasně převládající počasí v konkrétním místě. A ani klima dané oblasti v určitém období. O teplotě vzduchu pojednává ohledně základních teoretických poznatků zdejší stránka Teplota vzduchu, O specifickém chodu teploty s výškou (vertikální cirkulace) pak stránka Teplotní inverze. V tomto příspěvku se budeme detailněji zabývat tématikou teplota vzduchu a její zvláštní chod, tedy netypickými situacemi. Z hlediska teorie k tématice synoptických typů doporučíme též zdejší stránku Synoptické situace. Tam synoptické typy detailně popisujeme a též pomocí náčrtů vyobrazujeme. Proto v dalším textu zde počítáme  s tím, že čtenář má základní přehled o této problematice. Další znalosti se čtenáři pokusí předložit tento text. OBSAH ČLÁNKU Pojem teplota vzduchu Pojem pocitová teplota Vlivy teploty vzduchu Chod teploty vzduchu v našich podmínkách Zvláštní chod … >

Přečíst celé