nasycení území

HydrometeorologieZajímavosti

Nasycení území a riziko přívalové povodně

Hodnocení článku

Hodnocení článkuJakou spojitost má nasycení území a riziko přívalové povodně se pokouší prezentovat a vyložit tento článek. Objasní pojmy půdní vláha, nasycenost území, zvýšený odtok z území a další. Pojedná o stanovení rizika výskytu přívalové povodně při srážkách určité intenzity v závislosti na nasycenosti území. Kde zájemce najde informace o nasycenosti území a jak je má správně interpretovat? I na tyto otázky má za úkol tento text odpovědět. Nasycenost území se v posledních letech sleduje s přibývajícími prudkými lijáky stále častěji. A bohužel s prognózou odvíjející se od klimatické změny bude zájem o tyto informace a intenzita jejich sledování stoupat. Nasycenost území mezi základními hydrologickými pojmy Půdní vláha se určuje do určité hloubky v půdě pod přírodním povrchem. Existuje odhad půdní vláhy do 20cm či 40cm hloubky. Udává se v procentech nasycení v daném půdním profilu. Jde o indikátor stavu sucha na daném území. Nasycení území ukazuje nasycenost území vodou a to v celém půdním profilu až k hladině podzemní … >

Přečíst celé
Hydrologická situace

Hydrologická situace je většinou dobrá

Hodnocení článku

Hodnocení článkuPo srážkově velkém přídělu z minulého týdne se hydrologická situace v ČR významně zlepšila. V oblastech, které nevykazovaly nízké vodnosti a nasycení území až příliš. Tam byly po několik dnů četné povodňové průtoky, včetně překročení nejvyšších stavů – ohrožení. Hydrologická situace je většinou dobrá. Slovo většinou ovšem naznačuje, že stále máme i opačnou situaci. Výjimkou je stále zejména severozápad Čech, kde jsou vodnosti nižší a vodní kapacitě v půdě též. Více srážek je totiž dlouhodobě stále na východě země, dále na jihu a případně částečně v centru republiky. O posledních srážkách píšeme v článku Spadlo až přes 120mm srážek za den. V ČR obecně spadlo 603% srážkového normálu týdne 12. až 18. října. Obrácený hydrologický průběh, nejvyšší vodnosti na podzim Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky v ČR k 22.10.2020, zdroj: chmi.cz Podzimní období bývá u nás zpravidla ve znamení nižších vodností toků po letním období. Nepočítaje případné manipulace na vodních dílech, jako je zejména vypouštění … >

Přečíst celé
HydrometeorologiePočasí

Index předchozích srážek a jeho vliv na odtok

Hodnocení článku

Hodnocení článkuIndex nebo také ukazatel předchozích srážek je důležitou veličinou pro predikci hydrologické odezvy na danou srážkovou činnost. Tento označujeme jako API (Antecedent Precipitation Index). Meteorologický slovník terminologický a výkladový objasňuje pojem jako “veličinu k vyjádření nasycenosti povodí, založenou na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období s klesající vahou směrem do minulosti” (ČMeS 2014). Jinými slovy jde o hodnocení časové distribuce srážek. Jedná se o jeden z mnoha faktorů pro hodnocení sucha a stanovení jeho indexu. Index předchozích srážek (API) Pro úplnost se podívejme nejprve na to, jak se API zjišťuje, tedy přesněji řečeno vypočítává. Vypočítat lze pomocí vzorce: API30 = ∑n=30 Ci x Pi (mm) i zde znamená pořadí dne nazpět ode dne určování indexu, C je evapotranspirační konstanta (u nás většinou 0.93) a P jsou denní úhrny srážek v mm v určitém dni (i) před výskytem srážek (Šercl a Pecha 2019). Někteří autoři navrhují mírně odlišný vzorec pro výpočet API, například tento v obecné podobě: APIn = ∑n Ri ki n je počet dní … >

Přečíst celé