Hydrologická situace

Hydrologická situace je většinou dobrá

Hodnocení článku

Po srážkově velkém přídělu z minulého týdne se hydrologická situace v ČR významně zlepšila. V oblastech, které nevykazovaly nízké vodnosti a nasycení území až příliš. Tam byly po několik dnů četné povodňové průtoky, včetně překročení nejvyšších stavů – ohrožení. Hydrologická situace je většinou dobrá. Slovo většinou ovšem naznačuje, že stále máme i opačnou situaci. Výjimkou je stále zejména severozápad Čech, kde jsou vodnosti nižší a vodní kapacitě v půdě též. Více srážek je totiž dlouhodobě stále na východě země, dále na jihu a případně částečně v centru republiky. O posledních srážkách píšeme v článku Spadlo až přes 120mm srážek za den. V ČR obecně spadlo 603% srážkového normálu týdne 12. až 18. října.

Obrácený hydrologický průběh, nejvyšší vodnosti na podzim

Hydrologická situace je dobrá. Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky k 22.10.2020.

Obr. 1 Hydrologická situace je většinou dobrá. Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky v ČR k 22.10.2020, zdroj: chmi.cz

Podzimní období bývá u nás zpravidla ve znamení nižších vodností toků po letním období. Nepočítaje případné manipulace na vodních dílech, jako je zejména vypouštění rybníků. Na počátku jara bývá vodnost nejvyšší po jarním tání sněhu a obecně po celé chladné části roku s minimálním či často žádným výparem. Během jara se zvolna snižuje, v létě se snižuje v závislosti na počasí významněji. Snižování vodností pokračuje i zpočátku podzimu. To jsou vodnosti zpravidla nejnižší. Ale rozhodně se počasí nechová každý rok shodně. Minulý a před minulý rok tomu takto skutečně bylo. Ale letos je situace zcela opačná. Velmi nízké vodnosti byly zaznamenány vyjma horských toků právě po zimě, která byla teplá a celkově chudá na srážky a to zejména na sněhové s jejich akumulací. Významné srážkové epizody v červnu a červenci a dále poté na konci září a nyní v říjnu situaci zcela změnily. Vodnosti toků jsou nyní mnohde mnohem vyšší než v březnu a v dubnu.

Stále se ovšem jsou místa, kde srážek nespadlo tolik, aby byl jejich několikaměsíční deficit zcela vyrovnán. Jde hlavně o nižší polohy severozápadu Čech a jihozápadu Čech. Obecně území od Prahy těmito směry. Tam je vodní kapacita nižší (obr. 1), totéž platí o nasycení území a tedy i vodnostech toků (obr. 2).

Hydrologická situace v ČR aktuálně – stručný přehled

Obr. 2 Hydrologická situace je většinou dobrá. Vodnosti toků v ČR ve sledovaných profilech v podobě m-denních průtoků k 22.10.2020, zdroj: hydro.chmi.cz

Se suchem se opravdu v ČR na tocích nesetkáváme, pokud nebudeme počítat skutečné výjimky. Jedna se nachází právě na severozápadě Čech. Tam a na jihozápadě jsou vodnosti nižší, to koresponduje s využitelnou vodní kapacitou v půdě (obr. 1) i nasycením území. Vysoce nadprůměrné vodnosti přetrvávají vysoce nadprůměrné vodnosti o hodnotě m-denního průtoku vyššího než Q30. Vyšší vodnosti vykazují i toky východních Čech či Vysočiny a východu jižních Čech. Situace by se neměla až na výjimky v dalších dnech měnit. A výjimkami budou případně přechodné vzestupy toků zejména v horských polohách s vysoce nasyceným územím. Půjde o reakci na případné srážky. jinde budou srážky nevýznamné. Hydrologická situace se ovšem nebude nikde zhoršovat.