HydrometeorologiePočasíZajímavosti

Jak najít a správně číst předpovědní mapy?

Hodnocení článku

Příspěvek Základy čtení synoptických map seznámil s tím, jak se vyznat v na první pohled složitě vypadajících povětrnostních mapách. Na těch je znázorněno tlakové pole a další synoptické útvary počasí, které ukazují na jeho další pravděpodobný vývoj. Nyní se budeme zabývat čtením základních předpovědních map numerických modelů, které můžete na internetu najít. Půjde o základní prvky, jejichž předpověď můžeme využít každodenně proto, abychom zjistili jaké počasí model v budoucnu předpokládá. Článek poskytuje návod jak správně číst předpovědní mapy a případně kde je najít.

Na internetu najdete dnes mnoho serverů, které poskytují dle svého grafického zpracování výstupové mapy numerických modelů počasí nebo i klimatických modelů. Tyto výstupy prezentují zejména přímo provozovatelé numerických modelů a to meteorologické organizace, spojení organizací nebo centra. Další servery mohou data z numerických modelů přebírat a grafické výstupy si zpracovat dle vlastních představ. A takových serverů najdeme dnes na internetu hodně. Četné množství je jich s předpovědí pro Evropu či střední Evropu německých. A mnohé jsou hodně známé, mezi nejznámější patří Weterzentrale, Wetter3, Modellzentrale, Pivotalweather, Weatheronline, Wxcharts, Wetteronline a další. Model pro ČR provozuje ve spolupráci samozřejmě ČHMÚ. Každý server nabízí mapy také v jiném jazyce, i na to se pokusíme poskytnout návod jak správně rozumět názvům a termínům v oblasti předpovědi.

Některé tyto mapy nabízíme na stránkách s modelovou předpovědí různých prvků, například Předpověď srážek (a další).

Jak správně číst předpovědní mapy? Každá mapa zobrazující předpověď jednoho modelu má shodný zdroj dat

Pokud budeme hledat předpověď jednoho modelu, najdeme ji v mnoha provedeních. Stále to bude ovšem předpověď jednoho numerického modelu. Takže například předpověď amerického modelu GFS (globální model předpovídající pro celý Svět) najdeme snad na všech serverech, které prezentují výstupové mapy numerických modelů. Správně tedy bude “předpověď teploty vzduchu v 850hPa od modelu GFS, zpracování na serveru Wetterzentrale” a nikoli “předpověď teploty vzduchu v 850hPa od modelu Wetterzentrale“.

V další části článku poskytneme základní návod čtení předpovědních map numerických modelů.

Vazby teploty, tlaku a větru. Jak správně číst synoptické mapy? Silný vítr, jeho výskyt a synoptické příčiny. Tlak vzduchu v ČR a okolí 29.12.2016.

Jak správně číst předpovědní mapy: Zásady čtení synoptických map a návod jak je kde najít

Obecně nám předpovědní mapy ukazují:

 • Předpověď daného prvku (teplota, srážky za určitý čas, druh srážek, tlak vzduchu, směr a rychlost větru, nárazy větru atp.)
 • Zobrazení na mapě pomocí barevného pole se stupnicí, někdy včetně konkrétních hodnot
 • Termín vydání a termín předpovědi (v podobě data i v podobě počtu hodin do budoucna), časy jsou zpravidla v UTC = světový čas, tj. +1h SEČ a +2h SELČ

Mapy na serveru Wetterzentrale

Velmi známé jsou mapy serveru Wetterzentrale.de, které i na našem webu četně prezentujeme. Zpracování těchto map je graficky pěkné a je zde k dispozici přehledná nabídka předpovědních modelů i předpovídaných prvků. Předpovědních modelů i prvků je zde nabídnuto hodně. Stránka je v němčině, neboť jde o německý server. Bude se proto hodit základní znalost jazyka. Základní pojmy nabízíme v překladu.

Návod jak se dostat k mapám předpovědních modelů z hlavní stránky: Wetterzentrale.de >Top Karten (první nabídka) >Volba modelu či zobrazení (např. Globální – GFS). Dále zvolíme požadovaný prvek (například teplota vzduchu v 850hPa), území předpovědi (například střední Evropa). Vlevo nahoře máme v černém obdélníku nabídku dalších modelů, takže lze velmi jednoduše přepínat. Nad předpovědní mapou volíme termín předpovědi v podobě počtu hodin do budoucna (při najetí myší na požadovaný čas se zobrazí přímo datum a čas předpovědi). Jednotlivé výstupy modelu jsou barevně rozlišeny. Výstup z 00 UTC je zelený, z 06 UTC žlutý, z 12 UTC modrý a z 18 UTC oranžový – to jsou základní. Modely, které jsou zobrazeny tučně v černém podkladu vlevo nahoře, aktuálně daný prvek na zvolený termín předpovídají. Vpravo u okraje nad mapou můžeme volit i interval předpovědi, zda chceme zobrazit mapy (zpravidla) po 3, 6, 12 či 24 hodinách. Jak na čtení předpovědních map německých serverů?

Překlad meteorologických prvků
 • Geopotencial Höhe = geopotenciální výška (uvedeno též tlakové pole)
 • 850hPa Temperatur = teplota vzduchu v hladině 850hPa (1 500m)
 • 850hPa Stromlinien = proudění vzduchu v hladině 850hPa
 • Wind = vítr a to směr a rychlost (v 925hPa, 700hPa, 500hPa, 300hPa, 200hPa – nejčastěji, tečně tryskové proudění, jde o výšky cca od 700m až do 12 000m)
 • Spitzenwind = nárazy větru
 • Temp či Tepetatur = teplota vzduchu (minimální a maximální, průměrná, plus HD zobrazení)
 • Taupunkt = rosný bod, resp. teplota rosného bodu
 • Gesamtbedeckunkgsgrad = celková oblačnost
 • Niederschlag = srážky, zpravidla za 3h
 • Gesamtniederschlag = akumulace srážek, celkem srážek
 • Hohe, Mittelhohe a Tiefe Wolken = vysoká, střední a nízká oblačnost
 • CAPE/LI = hodnoty energie CAPE a Lifted index (souvisí s konvekcí)
 • Gesamtschneehöhe = celková sněhová pokrývka
 • Bodendruck = tlak vzduchu
 • Neu schnee a neu schneehöhe = nový sníh

Názvy platí obecně na všech německých stránkách.

Na mapě pak najdete v horní části datum výstupu modelu (tučně vlevo), dále název předpovídaného prvku na mapě (uprostřed) a datum předpovědi (tučně vpravo). Dole pod mapou je zdroj dat (tedy předpovědní model) a zpracování dat (server). Dále je zobrazena případně barevná stupnice hodnot předpovídaného prvku.

Další předpovědi na serveru Wetterzentrale

Pokud se vrátíme do základní nabídky, panelu menu nahoře stránky (je zobrazen stále) a to na druhou záložku menu, máme k dispozici další předpovědi. Tato karta se jmenuje diagramy, jinými slovy jde o grafické znázornění předpovědi počasí dle různých modelů – tzv. meteogramy a ensembly. Meteogramy zobrazují obecnou předpověď základních prvků na hodiny až několik dní dopředu pro konkrétní lokalitu. Dále jsou k dispozici ensembly, což jsou též předpovědi základních prvků prostřednictvím grafu. Zde jsou zobrazeny ale všechny varianty předpovědi (běhy modelu) s vyznačením průměru. Vidíme zde tedy různé varianty vývoje a míru nejistoty prognózy, která s přibývajícím časem vždy zvětšuje. K dispozici jsou různé typy diagramů, kde barevné čáry (slabé) znamenají ony zmíněné varianty vývoje v každé předpovědi. Červenou silnou čárou je zobrazen dlouhodobý průměr (nyní za období let 1981-2010) a AVG je průměr dané předpovědi (všech variant vývoje), který je zobrazován v klasických výstupech modelových map či grafů.

Na webu najdete také vybrané archivní mapy v podobě zejména re analýz tlakového pole a teploty vzduchu v 850hPa. K dispozici jsou také některé synoptické mapy, které najdete zejména na stránkách meteorologických organizací (ČHMÚ, DWD, Metoffice a podobně). O čtení synoptických map bylo pojednáno v článku, na který odkazujeme v úvodu tohoto textu.

Mapy serveru Wetter3

Nyní se podíváme krátce na stránku Wetter3, kde najdete obdobné a i další mapy. Jde o výstupy základních modelů (data jsou tedy shodná), ale o jiné grafické zpracování těchto dat.

Návod jak s dostat k mapách předpovědních modelů na stránce: Wetter3 >výběr zobrazení map (poměrně užitečné jsou mapy vysokého rozlišení (Hoch aufgelös) – třetí karta z přehledu zleva). Dobré je i standardní zobrazení (první karta zleva). Dostat se zde k mapám není nic složitého, neboť nabídka je hned na úvodní stránce.

Návod bude dále poskytnut pro velké rozlišení map. Tam volíme v nabídce model, dále pod tím pak v rozbalovacích nabídkách další. Zejména jde o parametry, nejprve ale výstup modelu (zpravidla nejnovější, pokud se chceme podívat na starší výsledky, tak zvolíme požadovaný dostupný starší výstup). Důležité je zvolit parametr a poté čas předpovědi.

Překlad meteorologických prvků
 • Relative Feuchte = relativní vlhkost vzduchu
 • Grenzschichtbewoelkung = mezní vrstva oblaků
 • Convective Inhibition = zádržná vrstva konvekce, tzv. CIN
 • Akumulierter = akumulace, suma (u srážek)
 • Schnefallgrenze = výška hranice sněžení
 • Schenndecke = sněhová pokrývka
 • Grenze = výška (používáno u teplot, výška s výskytem teploty 0°C – nulová izoterma)
 • Modell-Wetter = průběh oblačnosti a počasí
 • Vertikalbewegung = vertikální pohyby (souvislost s konvekcí)

Další pojmy byly přeloženy výše u návodu čtení map serveru Wetterzentrale

Na tomto webu najdeme dále synoptické mapy a další mapy (tento návod má ale sloužit základním účelům používání výstupů numerických modelů).