HydrometeorologiePočasíZajímavosti

Jak najít a správně číst předpovědní mapy?

Hodnocení článku

Příspěvek Základy čtení synoptických map seznámil s tím, jak se vyznat v na první pohled složitě vypadajících povětrnostních mapách. Na těch je znázorněno tlakové pole a další synoptické útvary počasí, které ukazují na jeho další pravděpodobný vývoj. Nyní se budeme zabývat čtením základních předpovědních map numerických modelů, které můžete na internetu najít. Půjde o základní prvky, jejichž předpověď můžeme využít každodenně proto, abychom zjistili jaké počasí model v budoucnu předpokládá. Článek poskytuje návod jak správně číst předpovědní mapy a případně kde je najít.

Na internetu najdete dnes mnoho serverů, které poskytují dle svého grafického zpracování výstupové předpovědní mapy numerických modelů počasí nebo i klimatických modelů. Tyto výstupy prezentují zejména přímo provozovatelé numerických modelů a to meteorologické organizace, spojení organizací nebo centra. Další servery mohou data z numerických modelů přebírat a grafické výstupy si zpracovat dle vlastních představ. A takových serverů najdeme dnes na internetu hodně. Četné množství je jich s předpovědí pro Evropu či střední Evropu německých. A mnohé jsou hodně známé, mezi nejznámější patří Weterzentrale, Wetter3, Modellzentrale, Pivotalweather, Weatheronline, Wxcharts, Wetteronline a další. Model pro ČR provozuje ve spolupráci samozřejmě ČHMÚ. Každý server nabízí mapy také v jiném jazyce, i na to se pokusíme poskytnout návod jak správně číst předpovědní mapy. Jak tedy rozumět názvům a termínům v oblasti předpovědi.

Některé tyto mapy nabízíme na stránkách s modelovou předpovědí různých prvků, například Předpověď srážek (a další).

Jak správně číst předpovědní mapy? Každá mapa zobrazující předpověď jednoho modelu má shodný zdroj dat

Pokud budeme hledat předpověď jednoho modelu, najdeme ji v mnoha provedeních. Stále to bude ovšem předpověď jednoho numerického modelu. Takže například předpověď amerického modelu GFS (globální model předpovídající pro celý Svět) najdeme snad na všech serverech, které prezentují výstupové mapy numerických modelů. Správně tedy bude “předpověď teploty vzduchu v 850hPa od modelu GFS, zpracování na serveru Wetterzentrale” a nikoli “předpověď teploty vzduchu v 850hPa od modelu Wetterzentrale“.

V další části článku poskytneme základní návod jak najít a správně číst předpovědní mapy numerických modelů.

Vazby teploty, tlaku a větru. Jak správně číst synoptické mapy? Silný vítr, jeho výskyt a synoptické příčiny. Tlak vzduchu v ČR a okolí 29.12.2016.

Obr. 1 Jak najít a správně číst synoptické mapy? Ukázka předpovědi tlakového pole s mohutnou anticyklonou nad naším územím

Jak správně číst předpovědní mapy: Zásady čtení synoptických map a návod jak je kde najít

Obecně nám předpovědní mapy ukazují:

 • Předpověď daného prvku (teplota, srážky za určitý čas, druh srážek, tlak vzduchu, směr a rychlost větru, nárazy větru atp.)
 • Zobrazení na mapě pomocí barevného pole se stupnicí, někdy včetně konkrétních hodnot
 • Termín vydání a termín předpovědi (v podobě data i v podobě počtu hodin do budoucna), časy jsou zpravidla v UTC = světový čas, tj. +1h SEČ a +2h SELČ

Mapy na serveru Wetterzentrale

Velmi známé jsou předpovědní mapy serveru Wetterzentrale.de, které i na našem webu četně prezentujeme. Zpracování těchto map je graficky pěkné a je zde k dispozici přehledná nabídka předpovědních modelů i předpovídaných prvků. Předpovědních modelů i prvků je zde nabídnuto hodně. Stránka je v němčině, neboť jde o německý server. Bude se proto hodit základní znalost jazyka. Základní pojmy jak správně číst tyto předpovědní mapy nabízíme v překladu.

Návod jak se dostat k mapám předpovědních modelů z hlavní stránky: Wetterzentrale.de >Top Karten (první nabídka) >Volba modelu či zobrazení (např. Globální – GFS). Dále zvolíme požadovaný prvek (například teplota vzduchu v 850hPa), území předpovědi (například střední Evropa). Vlevo nahoře máme v černém obdélníku nabídku dalších modelů, takže lze velmi jednoduše přepínat. Nad předpovědní mapou volíme termín předpovědi v podobě počtu hodin do budoucna (při najetí myší na požadovaný čas se zobrazí přímo datum a čas předpovědi). Jednotlivé výstupy modelu jsou barevně rozlišeny. Výstup z 00 UTC je zelený, z 06 UTC žlutý, z 12 UTC modrý a z 18 UTC oranžový – to jsou základní. Modely, které jsou zobrazeny tučně v černém podkladu vlevo nahoře, aktuálně daný prvek na zvolený termín předpovídají. Vpravo u okraje nad mapou můžeme volit i interval předpovědi, zda chceme zobrazit mapy (zpravidla) po 3, 6, 12 či 24 hodinách. Jak na čtení předpovědních map německých serverů?

Překlad meteorologických prvků
 • Geopotencial Höhe = geopotenciální výška (uvedeno též tlakové pole)
 • 850hPa Temperatur = teplota vzduchu v hladině 850hPa (1 500m)
 • 850hPa Stromlinien = proudění vzduchu v hladině 850hPa
 • Wind = vítr a to směr a rychlost (v 925hPa, 700hPa, 500hPa, 300hPa, 200hPa – nejčastěji, tečně tryskové proudění, jde o výšky cca od 700m až do 12 000m)
 • Spitzenwind = nárazy větru
 • Temp či Tepetatur = teplota vzduchu (minimální a maximální, průměrná, plus HD zobrazení)
 • Taupunkt = rosný bod, resp. teplota rosného bodu
 • Gesamtbedeckunkgsgrad = celková oblačnost
 • Niederschlag = srážky, zpravidla za 3h
 • Gesamtniederschlag = akumulace srážek, celkem srážek
 • Hohe, Mittelhohe a Tiefe Wolken = vysoká, střední a nízká oblačnost
 • CAPE/LI = hodnoty energie CAPE a Lifted index (souvisí s konvekcí)
 • Gesamtschneehöhe = celková sněhová pokrývka
 • Bodendruck = tlak vzduchu
 • Neu schnee a neu schneehöhe = nový sníh

Názvy platí obecně na všech německých stránkách.

Na mapě pak najdete v horní části datum výstupu modelu (tučně vlevo), dále název předpovídaného prvku na mapě (uprostřed) a datum předpovědi (tučně vpravo). Dole pod mapou je zdroj dat (tedy předpovědní model) a zpracování dat (server). Dále je zobrazena případně barevná stupnice hodnot předpovídaného prvku.

Další předpovědi na serveru Wetterzentrale

Pokud se vrátíme do základní nabídky, panelu menu nahoře stránky (je zobrazen stále) a to na druhou záložku menu, máme k dispozici další předpovědi. Tato karta se jmenuje diagramy, jinými slovy jde o grafické znázornění předpovědi počasí dle různých modelů – tzv. meteogramy a ensembly. Meteogramy zobrazují obecnou předpověď základních prvků na hodiny až několik dní dopředu pro konkrétní lokalitu. Dále jsou k dispozici ensembly, což jsou též předpovědi základních prvků prostřednictvím grafu. Zde jsou zobrazeny ale všechny varianty předpovědi (běhy modelu) s vyznačením průměru. Vidíme zde tedy různé varianty vývoje a míru nejistoty prognózy, která s přibývajícím časem vždy zvětšuje. K dispozici jsou různé typy diagramů, kde barevné čáry (slabé) znamenají ony zmíněné varianty vývoje v každé předpovědi. Červenou silnou čárou je zobrazen dlouhodobý průměr (nyní za období let 1981-2010) a AVG je průměr dané předpovědi (všech variant vývoje), který je zobrazován v klasických výstupech modelových map či grafů.

Na webu najdete také vybrané archivní mapy v podobě zejména re analýz tlakového pole a teploty vzduchu v 850hPa. K dispozici jsou také některé synoptické mapy, které najdete zejména na stránkách meteorologických organizací (ČHMÚ, DWD, Metoffice a podobně). O čtení synoptických map bylo pojednáno v článku, na který odkazujeme v úvodu tohoto textu.

Mapy serveru Wetter3

Nyní se podíváme krátce na stránku Wetter3, kde najdete obdobné a i další mapy. Jde o výstupy základních modelů (data jsou tedy shodná), ale o jiné grafické zpracování těchto dat.

Návod jak s dostat k mapách předpovědních modelů na stránce: Wetter3 >výběr zobrazení map (poměrně užitečné jsou mapy vysokého rozlišení (Hoch aufgelös) – třetí karta z přehledu zleva). Dobré je i standardní zobrazení (první karta zleva). Dostat se zde k mapám není nic složitého, neboť nabídka je hned na úvodní stránce.

Návod bude dále poskytnut pro velké rozlišení map. Tam volíme v nabídce model, dále pod tím pak v rozbalovacích nabídkách další. Zejména jde o parametry, nejprve ale výstup modelu (zpravidla nejnovější, pokud se chceme podívat na starší výsledky, tak zvolíme požadovaný dostupný starší výstup). Důležité je zvolit parametr a poté čas předpovědi.

Překlad meteorologických prvků
 • Relative Feuchte = relativní vlhkost vzduchu
 • Grenzschichtbewoelkung = mezní vrstva oblaků
 • Convective Inhibition = zádržná vrstva konvekce, tzv. CIN
 • Akumulierter = akumulace, suma (u srážek)
 • Schnefallgrenze = výška hranice sněžení
 • Schenndecke = sněhová pokrývka
 • Grenze = výška (používáno u teplot, výška s výskytem teploty 0°C – nulová izoterma)
 • Modell-Wetter = průběh oblačnosti a počasí
 • Vertikalbewegung = vertikální pohyby (souvislost s konvekcí)

Další pojmy byly přeloženy výše u návodu čtení map serveru Wetterzentrale.

Na tomto webu najdeme dále synoptické mapy a další mapy (tento návod má ale sloužit základním účelům používání výstupů numerických modelů).

Mapy serveru Pivotalweather

Jak už z názvu napovídá, na internetu najdeme také mapy na anglických serverem. Jedním z nich je poměrně dobře graficky propracovaný server Pivotalweather.com. Zde najdeme také mnoho předpovědních map.

Návod jak se dostat k mapám předpovědních modelů na stránce: Pivotalweather.com >Models (dále výběr požadovaných). První stránka serveru obsahuje rozcestník, neboť jsou na stránce k dispozici i jiné informace. Přejít musíme proto na kartu Modely (druhá záložka menu zleva). Zde už máme k dispozici samotné mapy. A volíme zde požadované parametry. Nahoře nad mapou druh modelu, dále území a zobrazení. Z hlediska území pro nás bude vhodné Německo a okolí. V levém panelu volíme nejprve výstup modelu a poté čas předpovědi (též se při najetí myší na čas v hodinách zobrazí přímo datum předpovědi). A dále volíme meteorologické prvky. Ty jsou rozděleny do jednotlivých kategorií podle typu (například zimní jevy). Jak správně číst předpovědní mapy anglických serverů?

Překlad meteorologických prvků
 • Precipitation = srážky
 • Temperature = teplota
 • Wind = vítr
 • Relative humidity = relativní vlhkost
 • Dew point = rosný bod
 • Wind chill = ochlazování větrem a Heat index = pocit dusna
 • Type a rate = druh a míra (u srážek)
 • Accumulated = akumulace, suma (u srážek, nazváno jako QPF)
 • Cloud cover = pokrytí oblaky
 • Precipitable water = vysrážitelná voda
 • Anomaly = odchylky
 • Snowfall = úhrn sněhu
 • Snow depth = sněhová pokrývka
 • Freezing rain = mrznoucí déšť (celková suma)

Parametry – shora (modré podbarvení menu): První druh obsahuje údaje o vzduchu, teplota, proudění aj., druhý vlhkost, rosný bod, srážky a oblačnost, třetí výškové parametry, čtvrtý dynamiku atmosféry, pátý pak parametry pro výskyt konvekce a šestý zimní projevy. Pod mapou se většinou nachází stupnice (je-li prostřednictvím ní na mapě předpovídáno).

Na serveru jsou k dispozici i další mapy, speciálně pro území USA. Server ale nenabízí tak velké množství numerických modelů.

Mapy serveru Meteomodel

Existují i polské servery s nabídkou modelových map, jak najít předpovědní mapy zde? Užitečný je zejména server Meteomodel, který nabízí mnoho map modelu GFS se zaměřením na konvekční procesy a tedy vznik bouřek.

Návod jak se dostat k mapám předpovědních modelů na stránce: Meteomodel.pl >Modele (třetí karta menu zleva) a dále výběr modelu a zobrazení. Stránka nabízí několik hlavních modelů, včetně ensemblů. Zde najdete základní mapy modelu GFS pohromadě. Tuto nabídku je dobré využít pro předpověď parametrů konvekce. I u nás na webu tyto mapy pro prezentaci používáme. Zde nabídneme základní překlad a význam základních parametrů. Jak na čtení předpovědních map polských stránek?

Překlad meteorologických prvků
 • Podstawowe = základní (minimální a maximální teplota, srážky za určitý čas, teplota ve výšce, vlhkost vzduchu, vítr ve výšce a nárazy větru)
 • Róžne = různé (například mlhy)
 • Konwekcja = konvekce (nepřeberné množství map – například CAPE, LI, CIN, DLS, LCL, SHIP, KI aj. – objasníme)
 • Inne = jiné (meteogramy, diagramy a výškové diagramy – např. SKEWT)

Nyní význam základních parametrů pro konvekční jevy:

 • CAPE = energie
 • CIN = zádržná vrstva konvekce
 • DLS = střih větru – vysoký, LLS = střih větru – nízký
 • SHIP = velikost krup
 • LCL = konvekční kondenzační hladina

Mapy jsou obdobné jako na jiných serverech. Vlevo nad mapou datum výstupu a prvek, vpravo datum předpovědi. Dole zpracování a zdroj dat.

Mapy serveru Weatheronline

A na závěr, že neexistují jen německé či anglické servery s prezentací modelových map. Existuje i český a jde o server Weatheronline (i když jeho původ má kořeny přeci jen jinde). Pojmy jsou tedy psány na této adrese česky, přesto poskytneme alespoň návod jak najít ony předpovědní mapy modelů.

Návod jak se dostat k mapách předpovědních modelů na stránce: Weatheronline.cz >Předpověď počasí >Profesionální. Zde je k dispozici prohlížeč map velkého množství modelů, včetně modelu CFS, který předpovídá na skutečně dlouho dopředu (běžně ale využitelné). Po zobrazení stránky zjistíte, že většina názvů je česky, ale ne všechny. K tomuto vám poslouží překlad názvů z anglického serveru Pivotalweather. Tento server má totiž i anglickou verzi (ta je původní a patrně hlavní – Weatheronline.co.uk). Na této stránce se tak setkáváme s neúplným překladem, kdy jsou míchány české pojmy s některými anglickými a tedy nepřeloženými. Na anglické verzi je nabídka trochu jiná, nabídka modelových map je na kartě Weather maps (též třetí karta menu zleva) >Expert charts.

Nabídka modelů i parametrů k zobrazení na předpovědních mapách je zde ale velká.

Závěr: Jak správně číst předpovědní mapy?

Článek má poskytnout rychlý návod, jak najít a správně číst předpovědní mapy. A jak zobrazit mapy numerických modelů na hlavních stránkách se zpracováním modelových dat. Dále má poskytnout základní vodítko, jak se v mapách vyznat a jak je interpretovat. Tedy pro čtení předpovědních map. Není jeho cílem detailně s weby a mapami čtenáře seznamovat. To bude úkolem některého budoucího článku. Tento svůj cíl splnil a poskytl návod jak nají modelové mapy a základní návod jak se v nich vyznat na pěti základních webech s nabídkou modelových map.

Jak pracují modely se dozvíte na stránce Numerické modely.