Extrémní počasí

Extrémní počasí jako počasí, které nějakým způsobem vybočuje ze standardů klimatu našeho území. Jde o výskyt nadměrných intenzit jednotlivých meteorologických prvků nebo výskyt obecně nebezpečných jevů. Tyto jevy mají vliv na běžný život a mohou ohrozit zdraví a životy lidí nebo jejich majetek. Zde není pojednáváno o výstražných informacích, ani nejsou tyto informace takto pokládány. Jde pouze o informace o výskytu nebo očekávaném výskytu extrémních projevů počasí. Mezi takové řadíme zejména vysoké či nízké hodnoty teploty, nadměrné srážky, jevy spojené se sněhem a ledem, silný vítr nebo významné bouřky. Proběhlé události zahrnuje rubrika Historie počasí.

Za standardy klimatu jsou považovány průměrné hodnoty prvků nebo pro naše území a dané roční období přirozené jevy. Extrémní počasí je tedy vždy vztahováno i k roční době a to právě podle klimatických normálů daného období, ve kterém jev a prvek hodnotíme. Informace o extrémech konkrétního meteorologického prvku obsahují též speciální rubriky.

Evropa a SvětExtrémní počasí

V Řecku hoří a v Itálii prší

Hodnocení článku

Hodnocení článkuV Evropě mám počasí ukazuje svoji extremitu v různé podobě. Ukazuje nám značné rozdíly a rozkolísanost klimatu vlivem jeho globální změny. V některých oblastech máme dlouhodobě nedostatek srážek a horké počasí, což společně působí vznik a šíření velkých požárů. …