Extrémní počasí

Extrémní počasí jako počasí, které nějakým způsobem vybočuje ze standardů klimatu našeho území. Jde o výskyt nadměrných intenzit jednotlivých meteorologických prvků nebo výskyt obecně nebezpečných jevů. Tyto jevy mají vliv na běžný život a mohou ohrozit zdraví a životy lidí nebo jejich majetek. Zde není pojednáváno o výstražných informacích, ani nejsou tyto informace takto pokládány. Jde pouze o informace o výskytu nebo očekávaném výskytu extrémních projevů počasí. Mezi takové řadíme zejména vysoké či nízké hodnoty teploty, nadměrné srážky, jevy spojené se sněhem a ledem, silný vítr nebo významné bouřky. Proběhlé události zahrnuje rubrika Historie počasí.

Za standardy klimatu jsou považovány průměrné hodnoty prvků nebo pro naše území a dané roční období přirozené jevy. Extrémní počasí je tedy vždy vztahováno i k roční době a to právě podle klimatických normálů daného období, ve kterém jev a prvek hodnotíme. Informace o extrémech konkrétního meteorologického prvku obsahují též speciální rubriky.

Evropa a SvětExtrémní počasí

V Řecku hoří a v Itálii prší

Hodnocení článku

Hodnocení článkuV Evropě mám počasí ukazuje svoji extremitu v různé podobě. Ukazuje nám značné rozdíly a rozkolísanost klimatu vlivem jeho globální změny. V některých oblastech máme dlouhodobě nedostatek srážek a horké počasí, což společně působí vznik a šíření velkých požárů. Existují ovšem oblasti, kde panuje dlouhodobě vlhké počasí a vyskytují se tam i intenzivní srážky. Takové počasí máme i na našem území, avšak zde ho můžeme vítat. Toto počasí u nás nyní doplňuje srážkový deficit po delším horkém a slunném období. Ale rozdílné extrémy počasí počasí dokáže i na mnohem menším území. A to na území jednoho rozsáhlejšího státu. Zatímco na severu Itálie se vyskytly prudké bouřkové srážky, které vyvolaly povodně, tak na jihu v oblasti Sicílie se rozhořely požáry. V této části se vyskytuje dlouhodoběji sucho, což vyústilo nyní na přelomu týdnů ve vznícení se několika požárů. Hoří také na jihovýchodě Evropy v severovýchodní oblasti Řecka a to již delší dobu. Na hranicích s Tureckem hoří největší požár na … >

Přečíst celé
Evropa a SvětExtrémní počasíPovodeň

Povodně v Itálii i Chorvatsku

Hodnocení článku

Hodnocení článkuŽe jsou u nás povodně? Takto to možná zní z některých médií, co možná nejstrašidelněji. Ale nelze to takto rozhodně říci, vedle toho máme ovšem skutečně povodně v Itálii i Chorvatsku. Dosti oblíbených rekreačních oblastech. U nás rozvodnil včerejší déšť některé toky na Moravě a ve Slezsku, avšak spíše krátce. O povodni jako takové nelze určitě hovořit. Vyskytla se lokální povodňová situace na některých menších tocích v reakci na silný déletrvající déšť v oblasti jihu Vysočiny a Moravy či Slezska. V této oblasti spadlo místy 40 až 60mm srážek za den (60.4mm Frenštát pod Radhoštěm) a to včerejší 7. hodiny ranní. Během dne byly srážky již méně vydatné, byť na jihu Moravy převládly. Avšak vodní toky začaly poměrně rychle klesat. Původní předpověď o větších vzestupech hladin toků na ostatních místech se nepotvrdila. Srážková činnost byla méně významná než se původně očekávalo. V maximech ovšem na JV/V republiky spadlo srážek hodně. V Itálii zabila velká voda ale už 6 lidí … >

Přečíst celé
Evropa a SvětExtrémní počasíKlimatologie

Rok 2022 byl v Evropě druhý nejteplejší

Hodnocení článku

Hodnocení článkuRok 2022 byl v Evropě druhý nejteplejší v historii měření s doposud nejteplejším létem provázeným mimořádně dlouhými a intenzivními vlnami veder. Tyto postihly zejména západ, jihozápad a sever kontinentu. Zcela nejteplejší byl rok 2020. Z pohledu celého Světa šlo o pátý nejteplejší rok. Jednalo se o další rok s klimatickými extrémy v Evropě i na celém Světě. Informace o stavu klimatu v minulém roce zveřejnila agentura pro sledování atmosféry Copernicus. Opětovně narostla koncentrace oxidu uhličitého a metanu v atmosféře. Navíc byly zaznamenány nejvyšší emise škodlivých plynů z lesních požárů za posledních 15 let. Další varovná zpráva a důkaz klimatické změny Oteplování bohužel pokračuje a o tom nás přesvědčilo počasí nejen v Evropě, ale i ve Světě i v minulém roce. Extrémy počasí se odehrály na celém Světě a pocítit je bylo možné i u nás. Evropa zažila v určitých regionech opravdu rekordně vysokou teplotu během léta. Nejvyšší teplota byla dosažena ve Španělsku i Francii a na poměry spíše chladnější … >

Přečíst celé