Evropa a SvětExtrémní počasí

V Řecku hoří a v Itálii prší

Hodnocení článku

V Evropě mám počasí ukazuje svoji extremitu v různé podobě. Ukazuje nám značné rozdíly a rozkolísanost klimatu vlivem jeho globální změny. V některých oblastech máme dlouhodobě nedostatek srážek a horké počasí, což společně působí vznik a šíření velkých požárů. Existují ovšem oblasti, kde panuje dlouhodobě vlhké počasí a vyskytují se tam i intenzivní srážky. Takové počasí máme i na našem území, avšak zde ho můžeme vítat. Toto počasí u nás nyní doplňuje srážkový deficit po delším horkém a slunném období. Ale rozdílné extrémy počasí počasí dokáže i na mnohem menším území. A to na území jednoho rozsáhlejšího státu.

Zatímco na severu Itálie se vyskytly prudké bouřkové srážky, které vyvolaly povodně, tak na jihu v oblasti Sicílie se rozhořely požáry. V této části se vyskytuje dlouhodoběji sucho, což vyústilo nyní na přelomu týdnů ve vznícení se několika požárů. Hoří také na jihovýchodě Evropy v severovýchodní oblasti Řecka a to již delší dobu. Na hranicích s Tureckem hoří největší požár na území Evropské unie za polední roky.

Desítky nových lesních požárů na Sicílii, na severu Itálie sněžení na horách

I na území jednoho regionu v evropských podmínkách nám v současnosti počasí ukazuje velkou rozmanitost. Na severu jedné země padají přívaly vody a působí záplavy i sesuvy půdy. Na druhé straně spaluje oheň lesní porosty a ohrožuje obyvatele. A přesně takto zní hlavní důsledek globálního oteplování vyvolávajícího změnu klimatu. Požáry i povodně se vyskytovaly vždy a jde o přirozené a z určitých pohledů i dokonce blahodárné jevy. Tyto nebyly/nejsou ale v takové míře a intenzitě.

Od konce minulého týdne začaly hořet na Sicílii desítky požárů. S hašením požárů pomáhají v oblasti letouny. V některých oblastech se požáry blíží k obytným oblastem. Jižní část Itálie, ostrov Sicílie, spaluje tedy oheň. Sever Itálie splachují přívalové srážky v silných bouřích, které přinesly do oblasti též ochlazení. Společným jmenovatelem počasí na severu Itálie i středoevropské oblasti a našeho území je tedy zvlněné frontální rozhraní patřící tlakové níži. Cyklona má aktuálně svůj střed právě nad severem Itálie (obr. 1) a přináší tam to nejextrémnější počasí. Tedy alespoň co se týče znaků počasí tlakové níže. Jih Itálie stále neovlivňuje a tam panuje málo oblačné počasí.

V Řecku hoří a v Itálii prší. Synoptická situace na 29.8.2023 v Evropě a tlaková níže nad severem Itálie.

Obr. 1 Synoptická situace na 29.8.2023, tlaková níže na severu Itálie a s ní spojené rozhraní okludující nad Polskem, zdroj: chmi.cz

Po přívalových srážkách jsou v oblasti zaplaveny ulice měst. Ve městě Janov spadlo například 155mm srážek za kratší čas. Sesuvy půdy podmáčené srážkovou činností zastavily železniční provoz na francouzské straně Alp. Kvůli zřícení se kamenných bloků došlo též k uzavření několika silnic. V italských horách se vyskytlo již také sněžení. Zároveň jsou v oblasti rozvodněny horské řeky. V některých oblastech se vyskytuje i sněhová pokrývka a to asi od nadmořské výšky 2000m.

Požáry v Řecku zatím hasiči nemají pod kontrolou

Již nějaký čas hoří v Řecku a to v jeho severovýchodní části. Hoří tam největší požár v celé EU za poslední roky a hasiči ho stále nemají pod kontrolou. V boji s požáry pomůže i naše země. Na počátku týdne vznikla v oblasti nová ohniska požárů. Celkem tam zasahuje téměř 500 hasičů, kteří se snaží zabránit hlavně dalšímu šíření ohně. Stále zůstává na četných místech vysoké riziko vzniku požárů. Spálená plocha požárů v Řecku od začátku letošního roku zaujímá 1531km2, což je nejvíce z unie a pro představuje jde o polovinu rozlohy našeho Libereckého či Karlovarského kraje. Věřme, že počasí nepoměr srovná a přinese do oblastí kompenzaci v podobě.

Zdroj: ceskenoviny.cz