Evropa a SvětExtrémní počasíPovodeň

Povodně v Itálii i Chorvatsku

Hodnocení článku

Že jsou u nás povodně? Takto to možná zní z některých médií, co možná nejstrašidelněji. Ale nelze to takto rozhodně říci, vedle toho máme ovšem skutečně povodně v Itálii i Chorvatsku. Dosti oblíbených rekreačních oblastech. U nás rozvodnil včerejší déšť některé toky na Moravě a ve Slezsku, avšak spíše krátce. O povodni jako takové nelze určitě hovořit. Vyskytla se lokální povodňová situace na některých menších tocích v reakci na silný déletrvající déšť v oblasti jihu Vysočiny a Moravy či Slezska. V této oblasti spadlo místy 40 až 60mm srážek za den (60.4mm Frenštát pod Radhoštěm) a to včerejší 7. hodiny ranní. Během dne byly srážky již méně vydatné, byť na jihu Moravy převládly. Avšak vodní toky začaly poměrně rychle klesat. Původní předpověď o větších vzestupech hladin toků na ostatních místech se nepotvrdila. Srážková činnost byla méně významná než se původně očekávalo. V maximech ovšem na JV/V republiky spadlo srážek hodně.

V Itálii zabila velká voda ale už 6 lidí a situace je zde podstatně horší. I větší toky se totiž rozvodnily tak, že vystoupily z břehů a zatopili okolní oblasti. V oblasti severovýchodu Itálie se vyskytla první vlna povodeň na začátku měsíce května, která připravila “půda” pro vznik této velké povodně a to nasycením území.

Povodeň na Jaderském pobřeží Itálie

Povodně v Itálii i Chorvatsku. Suma srážek za den v Evropě do 17.5.2023.

Obr. 1 Akumulace srážek za den v Evropě do 17.5.2023 8 SELČ, zdroj: modellzentrale.de

V této oblasti se po velmi bohatých srážkách rozvodnilo minimálně deset vodních toků. Významná srážková činnost se vyskytuje od přelomu týdnů v pásu Středozemní moře, Itálie až střední Evropa. Souvisí s přechodem tlakových níží, z nichž významnější byla cyklona zvaná “Minerva”. Tato postoupila nad Itálii během pondělí a noci na úterý, během dne směřovala dále k severu nad střední Evropu a ovlivnila svými významnými srážkami i počasí na východě naší země. Navíc v oblasti Itálie se vyskytly významné srážky zejména v uvedené oblasti již na začátku května a tyto významněji nasytily tamní území. Reakce vodních toků v této oblasti na další velmi významné srážky byly velmi rychlé. Na obrázku 1 vidíte sumu srážek v Evropě za den do 17.5.2023 osmé hodiny ranní.

Povodeň i v Chorvatsku a Rakousku

V Itálii se místy srážkové úhrny přehouply přes 100mm a dosáhly ojediněle až 130mm, u nás dosáhly 50-60mm, podobně jako u našich jižních sousedů v Rakousku. Tam ovšem spadlo významné množství srážek plošněji, tedy na četných místech země. I zde se rozvodnily vodní toky a způsobily povodně. Prudké srážky přinesly mnohde tzv. bleskové povodně.

Ve známých destinacích Chorvatska jako Zadar, Karlovac a dalších došlo k zatopení menších měst. V oblasti rakouských Korutan dochází k sesuvům půdy. Ve Vídni spadlo tolik srážek kolik by tam mělo průměrně napršet za celý květen.

Před vodou neutečeš, pořekadlo skutečně platí. Sucho určitě není dobré, ale též se ne nadarmo říká, že všeho moc škodí. Počasí nás ovšem stále přesvědčuje, že extrémy k němu patří. Se změnou klimatu se objeví v některých oblastech některé druhy extrémů častěji než bývalo obvyklé. Počasí by mělo být v této souvislosti hůře předvídatelné.