Spadlé srážky

Spadlé srážky na území ČR za různé časové úseky. Zejména informace o maximálních srážkových úhrnech v ČR za určitá časová období při významnějších srážkových událostech. Těmi jsou zejména trvalé srážky, přívalové srážky v bouřkách nebo trvalé sněžení. Též sem spadají informace o sněhové pokrývce a nově napadaném sněhu. Srážkové úhrny naměřené na staniční síti našeho území. Informace mohou být doplněny mapovými podklady se znázorněním spadlých srážek na našem území. Zpravidla se jedná o spadlé srážky za uplynulých 24 hodin. Případně pak o dvou nebo třídenní úhrny srážek. Dále pak méně často o týdenní a měsíční úhrny, jejich srovnání s dlouhodobým normálem a podobně. V případě výskytu extrémních srážek (zejména letních přívalových) mohou být prezentovány hodnoty srážkových úhrnů i v řádu hodin nebo minut.