Spadlé srážky

Spadlé srážky na území ČR za různé časové úseky. Zejména informace o maximálních srážkových úhrnech v ČR za určitá časová období při významnějších srážkových událostech. Těmi jsou zejména trvalé srážky, přívalové srážky v bouřkách nebo trvalé sněžení. Též sem spadají informace o sněhové pokrývce a nově napadaném sněhu. Srážkové úhrny naměřené na staniční síti našeho území. Informace mohou být doplněny mapovými podklady se znázorněním spadlých srážek na našem území. Zpravidla se jedná o spadlé srážky za uplynulých 24 hodin. Případně pak o dvou nebo třídenní úhrny srážek. Dále pak méně často o týdenní a měsíční úhrny, jejich srovnání s dlouhodobým normálem a podobně. V případě výskytu extrémních srážek (zejména letních přívalových) mohou být prezentovány hodnoty srážkových úhrnů i v řádu hodin nebo minut.

Historie počasíHydrologická situaceSpadlé srážky

Plošné srážky zmírnily sucho

Hodnocení článku

Hodnocení článkuPlošné srážky zmírnil sucho, výborná zpráva nejen pro zemědělce a zahrádkáře, pro samotnou vegetaci, ale i například pro houbaře. Podhoubí naštěstí zcela nezaschlo a postačilo na přelomu července a srpna několik chladnějších dnů s déletrvajícími a intenzivnějšími srážkami. Nejvíce srážek spadlo o víkendu, od noci na sobotu do noci na pondělí. Tyto srážky měly místy i vysokou intenzitu a zejména pak na četných místech delší trvání. Trvalejší srážky znamená zpravidla plošné srážky podoby deště lze označit v létě za dosti ojedinělý jev. Zvláště s oteplováním Země nutno si takové situace vážit. Bez výskytu těchto srážek by nedošlo k zásadnímu zmírnění sucha a k většímu zlepšení půdní vláhové bilance, ke kterému došlo právě v posledním týdnu. Víkendové úhrny srážek dosáhly místy 50-75mm za den Hodně srážek spadlo od východu středních Čech, směrem na jihovýchod a sever/severovýchod ČR a ty nejintenzivnější se vyskytly během sobotního odpoledne , večera, noci na neděli a počátku neděle. Zejména horské toky krátce rozvodnily na nižší … >

Přečíst celé
Historie počasíHydrologická situaceSpadlé srážky

Srážky zmírnily sucho a další přijdou

Hodnocení článku

Hodnocení článkuSpadlé srážky zmírnily sucho a ty vydatnější se vyskytly také v oblastech, kde byla situace se suchem nejhorší. Nejvíce srážek spadlo za pondělní odpoledne, večer, noc na úterý a úterní den v jižních Čechách a v centru středních Čech, přesněji i v centru Prahy. Za pondělní večer a noc na úterý spadlo nejvíce srážek v centru Prahy a okolí, na Klatovsku, Příbramsku a na jihu Čech. Srážky zmírnily půdní sucho v těchto oblastech a snížily index rizika vzniku požárů. Závažné požáry na území ČR v současné době již nehrozí. Další srážky lokálního charakteru se vyskytly včera odpoledne a v podvečer zejména na jihu a jihozápadě Čech. Právě zde očekávejme častější výskyt bouřkové činnosti i s významnějšími úhrny srážek také dnes a zítra. Obecně můžeme počítat s tím, že srážky se stanou v dalších dnech častějším jevem a budou tedy průběžnější. Sucho, které panovalo v ČR do konce minulého týdne, zatím nehrozí. V oblastech s nejvyšším deficitem srážek tento doplněn … >

Přečíst celé
Historie počasíHydrologická situaceSpadlé srážky

Srážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii

Hodnocení článku

Hodnocení článkuSrážkový příděl výrazně zlepšil hydrologii až na výjimky na celém území ČR. Minulý týden spadlo v ČR v průměru 36mm srážek, tedy 355% normálu. Nejvíce srážek spadlo na jihu republiky (včetně jihozápadu – Šumavy) a to 50 až 80mm, ojediněle nad 80mm. S tím, že většina úhrnu spadlo v nejdeštivější den s výskytem intenzivních srážek a to v pátek. Místy spadlo 30 až 50mm srážek. Bohatého přídělu srážek se dočkala zejména jižní Morava, kde byly dosud srážky podprůměrné. Poměrně hodně srážek spadlo i ve střední až východní/jihovýchodní části Čech. Na jihovýchodě Čech existovalo vyšší nasycení a reakce vodních toků v této oblasti tomu odpovídala. Vyšší srážky byly dosaženy i v části severní Moravy (obr. 1).  Tyto srážky značně vylepšily na mnohých místech poměr úhrnu ve vztahu k dlouhodobému normálu. Též značně zlepšily vodnosti toků a to mnohde s významným odtokem srážek, který vyvolal rozvodnění toků. Též došlo ke zvýšení hladiny podzemní vod, což můžeme pozorovat zejména nyní s mírným … >

Přečíst celé