Pokročilé čtení synoptických map

Hodnocení článku

V článku pokročilé čtení synoptických map počítáme s tím, že má čtenář znalosti základů čtení synoptických map. Pro základní znalosti jak se vyznat v synoptické mapě nabízíme článek Základy čtení synoptických map. Všem čtenářům tohoto článku, kteří nemají znalosti základů, doporučujeme si nejprve přečíst ten. Tam pojednáváme o tom, co je to vůbec synoptická mapa, jaké má druhy. Dále kdo jí sestavuje a co základního obsahuje. Jako příklad používáme synoptické mapy sestavené Českým hydrometeorologickým ústavem. V tomto článku přidáme další informace o čtení synoptických map. A jako příklad použijeme další dostupné synoptické mapy, které lze najít na internetu. Návod se bude týkat tedy hlavně na čtení těchto, jinými slovy jak se v nich vyznat. Mapy také prezentujeme aktuálně na stránce Předpověď tlaku.

Některé mapy vypadají složitě až nepřehledně

Existují barevné mapy, které jsou i poměrně jednoduché na čtení pro každého. Poté existují černobílé mapy plné různých znaků, koleček či hodnot. Ty jsou obtížnější pro čtení, i na klíč ke čtení těchto se zaměříme v tomto mírně pokročilém textu. Synoptickou mapu, která má tzv. základy shodné sestavuje téměř každá meteorologická organizace. Mapy se samozřejmě mírně liší, v některých jak zmiňujeme výše chybí barevné rozlišení. Synoptické mapy veřejně najdeme například na stránce německé DWD, na stránce polské IMGW, dále na anglické Metoffice a podobně. To je součástí našeho článku Jak najít a správně číst předpovědní mapy?

Synoptická mapa DWD

Velmi pestrou škálu informací nabízí synoptická mapa sestavovaná německou meteorologickou službou DWD. Obecně se co do znaků podobá mapě naší meteoslužby. Používá ovšem i další, objasněme je dále. DWD nabízí mapu analýzy synoptické situace a poté mapy předpovědi synoptické situace. Stejně jako naše meteoslužba. Předpovědní mapy jsou k dispozici až na 108 hodin dopředu, tedy na více než 4 dny.

Analýza situace

Pokročilé čtení synoptických map. Analýza synoptické situace od DWD.

Obr. 1 Příklad mapy DWD – analýza synoptické situace k uvedenému termínu (4 krát denně), zdroj: dwd.de

Na mapě analýzy synoptické situace jsou podobné znaky jako na každé synoptické mapě. Jsou to tlakové útvary, označené jako H (Hoch – tlaková výše) a T (Tief – tlaková níže) a izobary. Ted čáry spojující místa se shodným tlakem vzduchu. Tyto uvádí analýza méně podrobně a to po 5hPa. Zakresleny jsou čáry instability (oranžová čára s krátkými čárkami, vycházejícími z ní ve střídavém směru). Dále atmosférické fronty podle platných zásad, viz základy čtení map. K tomu též základní informace o průběhu počasí na stanicích. Taková informace z jedné stanice se skládá z číselných hodnot podoby zkratek a znaků počasí. Každá hodnota je uvedena na určitém místě. Nyní následuje detailní popis, co která informace znamená. V tomto případě se totiž běžný uživatel v informaci nevyzná.

Co vám například říkají čísla (zleva shora): 24, 66, 118, -18, 17 a 9, plus uprostřed praporek a nevyplněné kolečko? Vaše odpověď bude znít zřejmě nic nebo nic moc. Ale po nastudování návodu v tomto článku budete moci říci, že vám říkají jaké je na dané stanici v daný čas počasí. Toto počasí je totiž popsáno v podobě stavu a hodnot základních meteorologických prvků v zakódované podobě. Hodnoty se uvádějí bez jednotek a některé zkráceně tak, aby nebyl kód s informacemi příliš obsáhlý.

Kódované informace o počasí z meteostanic objasňujeme na konci tohoto článku.

Předpovědní mapa

Pokročilé čtení synoptických map. Předpovědní synoptická situace od DWD.

Obr. 2 Příklad mapy DWD – předpověď synoptické situace na 24 hodin dopředu, zdroj: dwd.de

Předpovědní mapa DWD vypadá podstatně jednodušeji. Avšak také bude nutné znát základní meteorologické značky. Vedle týchž informací jako v případě analýzy prezentují projevy počasí uznávané znaky. Obecně uznávané znaky v meteorologii najdete na naší stránce o značkách, viz odkaz. Znaky jsou také objasněny dole pod mapou, názvy se uvedí anglicky. Celá mapa má barevný podklad s tím, že barva znázorňuje rozložení teploty vzduchu podle dole uvedené široké stupnice.

Překlad průběhu počasí: Fog = mlha, Freezing fog = mrznoucí mlha, Drizzle = mrholení, Rain = déšť, Freezing rain = mrznoucí déšť, Rain/Snow shower = dešťové/sněhové přeháňky, Hail = kroupy a Thunderstorm = bouřka.

Synoptická mapa Metoffice

Pokročilé čtení synoptických map. Předpovědní černobílá mapa od Metoffice.

Obr. 3 Příklad mapy Metoffice – černobílá předpovědní mapa, zdroj: metoffice.gov.uk

Prezentována v barevné verzi i v černobílé verzi. První verze slouží pro znalejší, kteří znají alespoň základy čtení synoptických map. Černobílá s dalšími meteorologickými údaji pak pokročilejším uživatelům. Neliší se od barevné verze, jen nutno, aby uživatel věděl jak jsou přesně značeny například atmosférické fronty. Jinak barevnou mapu nepotřebuje, ale v současné moderní době má barevná lepší vzhled. Opět zde jsou tlakové útvary jako cyklony (L) a anticyklony (H), dále izobary a atmosférické fronty.

Synoptická mapa NWS

Pokročilé čtení synoptických map. Analýza synoptické situace od NWS.

Obr. 4 Příklad mapy NWS – analýza synoptické situace, zdroj: wpc.ncep.noaa.gov

National Weather Service publikuje synoptickou mapu pro USA a okolí. Jde o klasickou černobílou mapu. Jak asi každý řekne s různými čísly a čarami. Mapa je k dispozici ale i v barevné verzi. Zde lépe vidíme na první pohled rozlišení tlakových útvarů (H – výše a L – níže) a atmosférických front. Platí zde shodné značky a zásady pro čtení. Dále zde jsou uvedeny informace o aktuálním počasí (viz dole).

Synoptická mapa KNMI

Sestavuje meteorologická služba pro Holandsko, zkr. KNMI. Mapa má oproti výše uvedeným opět jinou grafickou podobu, ale v základu poskytuje tytéž informace. A to ty základní potřebné informace, opět zde stačí mít základní znalosti čtení synoptických map. Též poskytují analýzu k danému termínu (vždy nejnovější) a poté předpovědní mapy. Jinak může být zakreslena čára ukazující linii instability a to plnou červenou čárou. Modrou plnou čárou jsou zde zakresleny brázdy nízkého tlaku vzduchu. To je zásadní rozdíl a je nutné správně tyto synoptické útvary interpretovat. Proto doporučíme naší stránku Synoptické situace.

Pokročilé čtení synoptických map. Předpovědní synoptická mapa od KNMI.

Obr. 5 Příklad mapy KNMI – předpovědní synoptická mapa, zdroj: knmi.nl

Kódované informace o počasí ze stanic

Dle níže uvedeného náčrtu zobrazeného ve větším rozlišením než v případě mapy popíšeme, co uvedené hodnoty znamenají a jak se zkratky tvoří.

Pokročilé čtení synoptických map. Vysvětlivky údajů o počasí na stanici.

Obr. 1 Náčrt údajů o počasí na meteostanici a vysvětlení uvedených kódovaných hodnot

Na ukázce údajů o počasí na stanici zapsaných ve zkrácené podobě vidíte kompletní výpis informací. V praxi mohou některé informace chybět. Samozřejmě, že nebude uvedena například informace o výskytu nízké oblačnosti a její výšce nad povrchem, když se v daném místě a čase na stanici nebude také oblačnost vyskytovat. Podobně to platí například pro průběh počasí. Většinou údajů se objeví při každém hlášení ze stanice.

Pro přehlednost informace ve vysvětlivkách rozdělujeme a barevně odlišujeme. Zvlášť tedy značíme údaje týkající se teploty, srážek, větru a podobně. Některé informace jsou zapsány čísly běžně, případně ve zkrácené podobě. Další údaje, které je možné vyjádřit znaky, jsou vyjádřeny ustálenými meteorologickými značkami. Jde zejména o oblaky a údaje o průběhu počasí (výskyt srážek a dalších meteorů).

Návod ke čtení

Teplotu vzduchu nebude problém přečíst, je uvedena celým číslem. V našem příkladu je na stanici 26°C. Údaj uprostřed v podobě znaku vyjadřuje výskyt vysokých oblaků druhu Cirrus. A údaj vpravo značí tlak vzduchu na stanici. Ten už nemusí dávat smysl, ale pokud objasníme poučku jak se tato hodnota zkracuje, už tomu bude zcela jinak.

Hodnota 201 uvedená v příkladu výše značí tlak vzduchu 1020.1hPa. Tlak například 1011.5hPa označí číslo 115 a podobně. Hodnota pod tlakem značí změnu tlaku vzduchu, tendenci. A zapisuje se opět v podobě celého čísla, byť značí poněkud jinou hodnotu. Uvedená hodnota 10 značí změnu o 1.0hPa. A jak se tlak mění, to značí lomítko uvedené pod hodnotou. Ani hodnota 70 ohledně výšky nelze vykládat jako skutečná hodnota výšky. Tato totiž značí výšku 20km nad povrchem. Jde o výšku středních oblaků. Opět může hodnota chybět, pokud chybí střední oblaky na obloze. Uprostřed je údaj o větru, který vyjadřuje praporek. Na příkladu uvádíme vítr o rychlosti 7.5m/s. Vlevo od symbolu vidíme kolečko pokrytí oblohy oblaky, které ukazuje zataženo (8/8) a další menší vyplněné kolečko ukazuje aktuální průběh počasí a to výskyt deště.

Rosný bod a oblačnost

Teplotu rosného bodu pod těmito značkami též není problém přečíst, uvádí se celým číslem. V dolní části tzv. kruhu informací jsou údaje o nízké oblačnosti. Značka uprostřed (v příkladu jde o Stratus) a vlevo číselně výška výskytu nízké oblačnosti. Číslo ovšem znamená rozmezí pro výškové metry, v tomto případě jde o výskyt do 600m n.m. Vpravo je číselně pokrytí oblohy těmito oblaky, v příkladu jde o 5/8. A konečně vpravo dole je údaj o průběhu počasí za 1-6 hodin, kde může informace často chybět. A to v případě absence průběhu počasí. V příkladu je uvedena bouřka za posledních 1-6 hodin.

Závěr

Po prostudování tohoto článku zhušťujícího teorii čtení synoptických map a upřesňujícího článek Základy čtení synoptických map by neměl být problém synoptické mapy číst. Zpočátku budete návod určitě potřebovat, ale pokud chcete s mapami pracovat a pokoušet se podle nich o předpověď počasí nebo o zjištění aktuálního počasí, tak časem již určitě ne. Zpočátku vám mohou připadat zvláštní údaje o počasí na stanicích, z hodnoty například 111 můžete mít na první pohled problém vyčíst hodnotu tlaku vzduchu. Ale není to těžké, jde o tlak 1011.1hPa. Pozor u změny tlaku vzduchu, nejde o celé číslo jak se uvádí v informaci. Vždy jde o desetinné číslo, takže hodnota 26 bude znamenat změnu o 2.6hPa. Pokud máte nastudovány základní meteorologické znaky (přehled a popis uvádíme na odkazované stránce), není problém určit a správně přečíst ani ostatní údaje.

Veškeré potřebné informace uvádíme již v článku o základech čtení. Na synoptických mapách se žádné další údaje zpravidla nevyskytují. Důležité nutno znát značky atmosférických front či dalších útvarů a umět správně přečíst písmena, jako znaky středů tlakových útvarů. A též vědět, co jsou to izobary a co značí.

Meteo Aktuality

Od mala mě fascinuje voda a projevy s ní spojené. Přírodní živly a to zejména extrémní průběh počasí. Chuť o nich informovat a také uvádět na pravou míru přemíru bulvárních informací nejen na internetu mě přiměla vytvořit stránky. Proto jsem 21. ledna 2011 založil na Facebooku projekt v podobě stránky, k níž brzy vznikla webová stránka. Projekt seriózního meteorologického servisu přináší seriózní informace o počasí a souvisejících oborech. Cílem je poskytovat informace o počasí, objasňovat příčiny, souvislosti a vzdělávat v oboru. Více lidí si sice vždy raději přečte nepravdivé a katastrofální informace plné extrémů než to, že počasí bude průměrné. Ale seriózní informace mají také své uplatnění. Za tímto cílem si stojím! To, zda se mi to daří plnit musíte posoudit vy, milí čtenáři.

Meteo Aktuality má 1105 příspěvků. Zobrazit vše od Meteo Aktuality