Sucho

Průběžné informace o hydrometeorologickém jevu sucho na území v ČR Pravidelné informace vycházejí zejména při jeho rozsáhlejším a hlubším výskytu. Sucho je aktuální převážně v teplé části roku v rámci hydrologické situace nebo samostatné informace o výskytu sucha. Dále též obecné a naučné informace z této oblasti v podobě klasifikace sucha a objasnění jeho základních pojmů. Též informace a novinky o studiu sucha i v dávné minulosti a poznatky plynoucí z aktuálně provedených rekonstrukcí suchých epizod.

Informace v článcích poskytují detailní přehled o situaci týkající se extrému sucha a to zejména původního čili klimatického a hydrologického. Poskytovány jsou v obdobích s výskytem sucha nebo při riziku jeho vzniku. Závisí na meteorologických informacích a dosavadním klimatickém průběhu v dané oblasti, zpravidla rozsáhlejší. Ale v článcích je také poukazováno z pohledu našeho území na místní výskyt sucha v určité podobě.

Hydrologická situacePředpověď srážekPrognózy počasíSucho

Déšť vadil a teď schází

Hodnocení článku

Hodnocení článkuDéšť vadil a teď schází, aneb chladné a vlhké jaro se překlopilo do suchého a teplého začínajícího léta. Klimatologické léto je doslova za dveřmi, začíná ve čtvrtek 1. června 2023, o přibližně 20 dní později začne astronomické v podobě letního slunovratu. Teplotě máme léto zatím jen velmi přechodně při dosažení maxima teploty 25°C a i v tomto týdnu se teplota na tuto hodnotu dostane, avšak zatím spíše v ojedinělých případech dnů v rámci týdne. Přesto máme slunečné počasí dlouhodoběji bez významnějších srážek a v posledních dnech zcela bez srážek. Toto se projevuje v nižších a nížinných oblastech velkým úbytkem půdní vláhy vlivem vysokého výparu, které v těchto dnech již máme. Snižují ve vodnosti toků a díky zásobě podzemních vod udržující relativně dobrou vydatnost pramenů se zatím objevují na tocích nízké průtoky (resp. stavy sucha) ojediněle. Vyhlídky ovšem slibují hodně slunečního svitu a sucha nadále. Sucho se v ČR tento týden rozšíří, stejně tak riziko požárů Dovolme si připomenout komentáře … >

Přečíst celé
Hydrologická situaceSucho

Letos může zahrozit sucho

Hodnocení článku

Hodnocení článkuSucho momentálně jako většinou v chladné části roku v ČR více méně není. Přesto letos může zahrozit sucho i poměrně výrazné, které by nám připomnělo situaci přesně před dvaceti lety. Vše záleží na dalším vývoji počasí, protože právě zbývající druhá polovina zimy a také jarní období o tom rozhodnou. V současné době máme po několikatýdenním až velmi či případně rekordně teplém počasí. Po skončení kratší zimní epizody před Vánocemi, která pomohla zlepšit tehdejší místní deficit půdní vláhy a hladin podzemních vod zejména v nížinách, panuje teplo bez sněhu. A to dokonce i v horských oblastech. Pakliže takovýto stav přetrvá do konce zimy, určitě to s sebou přinese negativní dopady. Mnozí zastávají podle všeho názor, že sníh by celou zimu být nemusel. Tedy alespoň proto, že oni ho nemají rádi. To ovšem rozhodně neznamená, že sníh nepatří k našemu počasí. Zcela naopak! Sníh dokáže předejít suchu nebo ho značně zmírnit Sněhová pokrývka hraje nejzásadnější roli co se týče doplnění půdní … >

Přečíst celé
Hydrologická situaceSucho

Sucho se místy zmírnilo

Hodnocení článku

Hodnocení článkuSucho se místy zmírnilo, byť někteří určitě souhlasit z pohledu konkrétní oblasti nebudou. Obecně se sucho v ČR po chladnějším a deštivějším období trvajícím od minulé soboty zmírnilo. Samozřejmě v některých oblastech znatelně, v jiných minimálně. Záleží opět také na tom, jak sucho hodnotíme. Sucho hodnotíme z meteorologického, půdního a hydrologického hlediska. Do posledního tzv. patra se promítne průběh počasí nejobtížněji a nejdéle. U prvního je tomu opačně, neboť meteorologické sucho ukazuje míru deficitu srážek za určité období oproti srážkovému normálu. Jak to vypadá se suchem v ČR podle různých úhlů pohledu aktuálně? Takové informace Vám poskytne tento článek. Meteorologické sucho téměř není, hydrologické se skoro nezměnilo Obr. 1 Poměr srážek od začátku roku v ČR k normálu let 1991-2010 k 21.8.2022, zdroj: chmi.cz Srážek spadlo v ČR v posledních pěti dnech hodně, ale samozřejmě najdeme místa, která jich byla spíše ušetřena. Alespoň těch, které by byly vydatnější a přinesly zlepšení co do sucha a k vyrovnání srážkového deficitu. … >

Přečíst celé