Sucho

Průběžné informace o hydrometeorologickém jevu sucho na území v ČR Pravidelné informace vycházejí zejména při jeho rozsáhlejším a hlubším výskytu. Sucho je aktuální převážně v teplé části roku v rámci hydrologické situace nebo samostatné informace o výskytu sucha. Dále též obecné a naučné informace z této oblasti v podobě klasifikace sucha a objasnění jeho základních pojmů. Též informace a novinky o studiu sucha i v dávné minulosti a poznatky plynoucí z aktuálně provedených rekonstrukcí suchých epizod.

Informace v článcích poskytují detailní přehled o situaci týkající se extrému sucha a to zejména původního čili klimatického a hydrologického. Poskytovány jsou v obdobích s výskytem sucha nebo při riziku jeho vzniku. Závisí na meteorologických informacích a dosavadním klimatickém průběhu v dané oblasti, zpravidla rozsáhlejší. Ale v článcích je také poukazováno z pohledu našeho území na místní výskyt sucha v určité podobě.