předpověď počasí

Obecně veškeré prognózy počasí. Od velmi krátkodobé až po měsíční výhled počasí. Vyhlídka počasí s popisem očekávaného vývoje všech prvků, alespoň základních. Dále detailní předpovědi některých prvků, například srážek, zejména při očekávání výjimečné situace.