Kosmova kronika

Historie počasíPočasí

První známá povodeň u nás, před 900 lety na Vltavě

Hodnocení článku

Hodnocení článkuPsal se rok 1118, kdy se na Vltavě v Praze vyskytla velká povodeň. Letos od ní tedy tedy uplynulo přesně 900 let. Byla to první pro nás v dnešní době známá povodeň na Vltavě, o které existují i přestože jde o dávnou historii záznamy, podle nichž lze povodeň do jisté míry rekonstruovat. Zájemce o problematiku odkazujeme na naší stránku Největší povodně v ČR, kde jsou velké povodně v historii popsány. Nejstarší věrohodně doloženou povodní u nás je povodeň na Vltavě v roce 1118. Zmínku najdeme v jedné kapitole Kosmovy kroniky (Daňhelka, 2018). Dle dokumentárních pramenů z dávné minulosti můžeme zjistit kdy se tato povodeň ohledně daného roku vyskytla a jak byla významná. Zůstávají ovšem stále určité nejasnosti, které se možná nikdy nepodaří rozluštit. První známá povodeň u nás, co o ní víme? Výskyt a velikost povodně 1118 Z kroniky vyplývá, že se povodeň vyskytla v měsíci září dle platného kalendáře dané doby. V překladu do dnešní doby by to … >

Přečíst celé