Střednědobá předpověď

TEPLOTA: Pozítří v 15 UTC:Za dva dny v 15 UTC:SRÁŽKY: Akumulace srážek na 96 hodin:Akumulace srážek na 144 hodin:Další mapy numerických předpovědních modelů prvků na nejbližší dobu zobrazíte pro konkrétní prvek kliknutím na první a třetí mapu.

Mapy ukazují základní přehled vývoje teploty vzduchu a sumy srážek na další dny. Rozšiřují základní prognózu na 1-2 dny uvedenou v pravém postranním panelu. Jde o předpověď modelu GFS podle výstupu z 00UTC, tj. aktualizace jednou denně mezi 6. – 7. hodinou. Další mapy i od jiných modelů najdete na stránce Wetterzentrale/topkarten.

Postranní panel >>>

Pravý postranní panel, který vidíte na našem webu, nabízí rychlý přehled informací. Zobrazuje se na všech stránkách kromě článků. Zde poskytneme základní klíč ke čtení informací v něm obsažených. Obsáhlejší návod na interpretaci najdete na stránce o tomto webu.

Shora až dolů jsou na panelu zobrazeny základní informace o stavu počasí, jeho prognóze i o stavu hydrologické situace v ČR či okolí.

Oblačnost ukazuje v černobílém spektru významnou oblačnost nad ČR (každých 15 minut) i Evropou (každou hodinu). Spektrum je zvoleno tak, aby byly snímky čitelné za tmy. Černá značí jasno, sytě bílá zataženo významnou oblačností. Pro sledování např. mlh přejděte na patřičnou stránku.

Srážky ukazují jednak jejich aktuální výskyt v ČR a i na západě od ČR (každých 30, resp. 5 minut). A také jejich spadlé úhrny za poslední den i týden v ČR.

Teplota vzduchu je prezentována barevnou mapou, kde odstíny chladnějších barev značí nižší hodnoty a odstíny teplejších barev naopak (každou hodinu).

Prognózy počasí ukazují stav základních prvků v nejbližší době. Jde o (A) teplotu vzduchu a (C) nárazy větru druhý den v 15 UTC a (B) sumu srážek na 2 dny dopředu. Aktualizováno dle výstupu modelu GFS z 00 UTC – takže obměna map probírá jednou denně v období mezi 6. – 7. hodinou.

U teploty odstíny modré až fialové jsou záporné hodnoty, odstíny zelené teplota do 10-12°C a odstíny oranžové teplota nad 15°C, červená pak nad 25-30°C. U srážek světle modrá jsou nejnižší úhrny, modrá jsou vyšší a fialová či tmavě fialová nejvyšší.

Klimatický výhled ukazuje předpověď odchylek (A) teploty vzduchu a (B) atmosférických srážek od dlouhodobého normálu v Evropě. Zhruba do 10. dne měsíce je předpověď na aktuální měsíc, poté na následující.

Odchylky jsou znázorněny v případě teploty co do kladných hodnot odstíny červené a co do záporných odstíny modré. V případě srážek co do kladných hodnot odstíny zelené a co do záporných hodnot odstíny červenohnědé.

Synoptické mapy ukazují jak (A) analýzu synoptické situace ve 4 termínech denně. Tak (B) také prognózu situace na druhý den ve 14 hodin (jednou denně).

Ukazují izobary (rozložení tlaku vzduchu), tlakové útvary a atmosférické fronty či další synoptické prvky. Vše barevně rozlišeno podle platných zásad.

Hydrologická situace ukazuje (A) vodní kapacitu v půdě – půdní sucho (denně).

Modrá značí nejvyšší kapacitu, žlutá sníženou a červená nejnižší.

(B) Vodní stavy toků s extrémy – hydrologické sucho (každých 10 minut).

Zde jsou zobrazena kolečka prezentující měrné profily na tocích – světle modrá značí normální stav. Bílá značí sucho, světle zelená 1.SPA, oranžová 2.SPA, červená 3.SPA a fialová 3.SPA extrémní ohrožení.

Kvalita ovzduší ukazuje aktuální hodinový přehled koncentrací znečišťujících látek v ovzduší na měřících stanicích ČHMÚ v ČR a také v polském a rakouském pohraničí.

Zelená kolečka ukazuje nejlepší kvalitu ovzduší, oranžová střední a červená až tmavě fialová nejhorší.

Jde o rychlý přehled a menší náhledy. Pro detailní informace je určitě dobré v případě některých map přejít na konkrétní stránku – vždy po kliknutí na uvedenou mapu.

Panel najdete na každé stránce kromě článků a to vpravo >>>

Poslední publikované články: