O tomto webu

Hodnocení stránky

Základní informace o tomto webu. Vítáme vás na oficiální webové prezentaci projektu METEO AKTUALITY.

O WEBU

O tomto webu. Naše služby. Logo projektu Meteo Aktuality.

<strong>Vzhled webu</strong><strong>Přehled informací</strong><strong>Obsah webu</strong><strong>Stručný přehled</strong><strong>Hlavní informace</strong><strong>Aktuálně</strong><strong>Prognózy</strong><strong>Historie</strong><strong>Meteorologie</strong><strong>Hydrologie</strong><strong>Klimatologie</strong><strong>Zápatí</strong><strong>Články</strong><strong>Optimalizace</strong>

Vzhled webu

Web je koncipován do podoby magazínu s aktualitami v podobě centra stránky, boxů v záhlaví, zápatí i na postranních panelech. Pravý postranní panel je základem informací a základním přehledem (viz dále). Zobrazuje se vždy, kromě článků. Levý postranní panel patří právě článkům. Pokud máte na webu otevřený článek, vidíte levý panel. Tam jsou důležité informace týkající se právě článků. Například možnost odběru informací nebo konkrétního souboru článku na email. Na webu se také zobrazují vydané články a to v kategoriích (více méně měníme) a v podobě prostého výpisu posledních článků (dole nebo v aktualitách zcela nahoře webu).

Web má pozadí vyplněné obrázkem a průhledné barvy pozadí různých částí webu. Barevně je zobrazen název a stručný popis webu, tj. náš projekt. Barevně je zobrazeno i horní, hlavní, menu včetně částí, kde jsou rozbalovány pod stránky hlavních stránek menu. Barvy najdete i jinde, například na tlačítkách. Celý web má rámečkové rozvržení, tj. toto vše uvedené je obklopeno mírným rámem. Web je sladěn vždy do odstínů barev, které nejlépe popisují aktuální roční období. Tomu odpovídá i obrázek na pozadí. Barvy jsou vždy voleny tak, aby odstíny jednak odpovídaly období a jednak, aby byl obsah na tomto podkladu co nejlépe čitelný.

Barevné vzhledy webu během roku

Barvy měníme od 1.12.2022 méně výrazně a méně často:

 • CHLADNÁ ČÁST ROKU (1.11. – 30.4.): Studené barvy modrofialové.
 • TEPLÁ ČÁST ROKU (1.5. – 31.10.): Teplé barvy oranžovočervené.

Vzhled webu jsme barevně a co se týče dalších prvků vzhledu zjednodušili, věříme, že se Vám nyní čte snadněji.

Věříme, že spokojenost vás, návštěvníků, se bude týkat obsahu i vzhledu a způsobu prezentace informací na našem webu. Nyní nám dovolte vás informovat právě o tom obsahu a způsobu prezentace informací. Vaše MA.

INFORMACE NA WEBU

Najdete zde informace z těchto základních oblastí:

 1. O projektu (informace o projektu a jeho činnosti, včetně tohoto webu)
 2. Historie počasí (průběh počasí v minulosti a významné události)
 3. Aktuální stav počasí (veškeré informace o počasí, které se odehrává právě nyní
 4. Prognózy počasí (veškeré informace o očekávaném počasí)
 5. Meteorologie (naučné informace z oboru a zajímavosti)
 6. Hydrologie (hydrologická situace a naučné informace z tohoto oboru plus zajímavosti)
 7. Klimatologie (klimatická data od nás, extrémní hodnoty, naučné informace z oboru a zajímavosti)
 8. Encyklopedie (druhý web podoby wiki otevřené encyklopedie odborných a jiných výrazů z oborů činnosti – od 1.12.2020)

Tento web nabízí zejména tyto druhy informací:

 • Jaké bylo, je a bude počasí v ČR a okolí: přehledné a rychlé informace o počasí, stavu a vývoji klimatu a stavu ovzduší, zejména v ČR či Evropě
 • Naučné: výklad terminologie z oborů a rozbory témat
 • Zajímavosti a novinky: zajímavé poznatky a novinky z oborů činnosti
 • Klimatická data: prezentace vlastních dat, sestav dat aj.

O tomto webu: Obsah

Jaké informace kde najdete, včetně vložených odkazů v textu. Pokud nemůžete najít některé informace, možná u nás jsou, ale jen nevidíte na první pohled odkaz na stránku, na které by mohly být nebo vůbec nevíte kde je hledat. Tento přehled by vám to měl usnadnit. Na webu najdete čtyři základní skupiny informací. Nejstručnější v podobě aktualit o počasí a souvisejícím v hlavičce stránky a blízkém okolí. Stručné a tedy rychlé v pravém postranním panelu s možností pro kliknutí na stránky s dalším obsahem. Tyto jsou tzv. třetí sekcí informací a hlavní.

Jde o stránky s informacemi různého druhu. Čtvrtou sekcí jsou doplňující články, opět s různými informacemi. Tyto přinášejí informace o proběhlém i očekávaném počasí a rozšiřují základní prognózy. Popisují toto detailněji s vazbou například na synoptické příčiny počasí a to dle potřeby, zejména při význačném počasí. Také rozšiřují základní teoretické informace na různá témata. Jejich snahou je čtenářům více přiblížit konkrétní tématiku. Též přinášejí různé zajímavosti a informace o zajímavém počasí ve Světě.

Hlavní obsah koncipujeme následovně od nejstručnějších informací k nejdetailnějším:

 • Stručný přehled
 • Hlavní obsah
 • Články

Části webu:

 1. Záhlaví (oblast kolem názvu webu a menu)
 2. Stránka (od záhlaví po zápatí webu, hlavní informace)
 3. Postranní panel (rychlé informace)
 4. Zápatí (oblast úplné dolní části webu)

STRUČNÝ PŘEHLED

Nejprve poskytujeme základní přehled o počasí, ovzduší a hydrologii v ČR či případně okolí. Jinými slovy stručný, ale komplexní přehled o aktuálním počasí v ČR a okolí a související informace. Dále aktuální prognózy základních prvků, včetně synoptické situace. A do třetice základní informace o hydrologické situaci i kvalitě ovzduší. Toto doplňuje bohatou nabídkou odkazů na stránky s užitečnými informacemi různého druhu. Takže celkově rychlý přehled stavu počasí, jeho očekávaného vývoje v nejbližší době s jeho vlivem na hydrologickou situaci či čistotu ovzduší. Tyto informace v přehledu odkazují na naše základní stránky (viz dále), pro detailnější informace ke každému prvku.

Najdete je v pravém postranním panelu a nahoře uprostřed hlavní stránky webu. Tak například na hlavní stránce v panelu najdete aktuální srážky v ČR i okolí v podobě radarových odrazů. A též spadlé srážky v ČR za den i za týden. Na stránce s informacemi o srážkách pak najdete další mapy. Ty informují vedle uvedeného i o srážkách v jiných státech Evropy nebo o dalších souvisejících charakteristikách.

Kompletní přehled informací a návod na jejich interpretaci:

1) Oblačnost

Animace oblačnosti v ČR a okolí ze snímků každých 15 minut Statický snímek oblačnosti nad Evropou a aktualizací každou hodinu

Ukazuje v černobílém spektru významnou oblačnost nad ČR i Evropou. Spektrum se volí tak, aby byly snímky čitelné za tmy.

Černá značí jasno, sytě bílá zataženo významnou oblačností. Uvedené spektrální kanály snímků zobrazují pouze významnější oblačnost. Výskyt mlh na snímcích patrný není. Ani zde nelze rozlišit případné oblačné patro nebo druh oblaků. Pro sledování např. mlh přejděte na patřičnou stránku. Tenká oblačnost se zobrazuje pouze jako méně sytá černá barva.

2) Srážky a sněhová pokrývka**

Aktuálně se vyskytující srážky v ČR – animace ze snímků každých 30 minut Aktuálně se vyskytující srážky v Německu – statický snímek s aktualizací každých 5 minut, Spadlé srážky v ČR za minulý den a za uplynulý týden a s týdenní aktualizací i poměr srážek spadlých od 1. ledna daného roku k normálu let 1961-2010

Ukazují jednak jejich aktuální výskyt v ČR a výskyt na západě od ČR. A také jejich spadlé úhrny za poslední den i týden v ČR. Zobrazen je radar Německa ukazující srážky na tomto území z toho důvodu, že ze západních směrů srážková oblačnost přichází do ČR nejčastěji. Jde o převažující složku proudění ve střední Evropě. Pro zobrazení radarových dat dalších zemí přejděte na uvedenou stránku o aktuálních srážkách.

Dále jsou prezentovány mapy s úhrny srážek za jeden den i minulý týden či měsíc. Dobře je zde patrné rozložení i vydatnost srážek v rámci naší země.

3) Blesky*

Detekované bleskové výboje, tedy výskyt bouřkové činnosti, nad ČR a okolím každých 10 minut dle české detekce blesků ČHMÚ

Přehled výbojů blesků dobře ukazuje jednak výskyt ojedinělých bouřek i významných lokálních bouří. Také zde dobře uvidíme pás bouřek například na významné studené frontě. Informace ukazuje též četnost bleskových výbojů s barevným rozlišením stáří blesků.

3) Teplota vzduchu a UV index*

Na území ČR i Evropy s aktualizací každou hodinu v případě teploty, rozložení hodnot nad Evropou i Světem v případě UV indexu

Prezentuje se barevnou mapou, kde odstíny chladnějších barev značí nižší hodnoty a odstíny teplejších barev naopak. Hodnoty teploty odpovídají aktuálnímu období a aktuální situaci, podle stupnice pod mapou. Pro větší rozlišení a další mapy přejděte na stránku o aktuální teplotě.

V teplé části roku (cca duben až září) doplňujeme informace ještě o rozložení UV indexu nad Evropou i celou Zemí.

4) Sondážní měření*

Informace o průběhu základních meteorologických prvků ve vysoké troposféře a indexy ukazují pravděpodobnost vývoje konvekce vdaný den.

Ukazuje hodnoty meteorologických prvků ve výšce. Důležité při hodnocení podmínek pro vznik termické konvekce s rozvojem bouřkové činnosti.

5) Synoptická situace

Aktuální (analýza) synoptické situace – aktualizace k 00, 06, 12 a 18 UTC. Předpovědní synoptická situace – aktualizace jednou denně, zní k termínu 14 hodin Základní přehled o příčinách aktuálního i očekávaného počasí

Ukazují (A) analýzu synoptické situace ve 4 termínech denně. Také (B) prognózu situace na druhý den ve 14 hodin (jednou denně). pro větší rozlišení klikněte na stránku s předpovědí tlaku, případně s výhledem tlaku (delší období). Prognózu doplňuje mapa s názvy tlakových útvarů – tlakových výší a níží. Pro další mapy je třeba kliknout na patřičnou stránku.

Zobrazují izobary (rozložení tlaku vzduchu), tlakové útvary a atmosférické fronty či další synoptické prvky. Vše je barevně rozlišeno podle platných a ustálených zásad. Podle rozložení tlakových výší a níží poznáme pravděpodobné podmínky počasí v daných oblastech. Na rozhraních významně odlišných tlakových útvarů bude větrné počasí. Podle polohy atmosférických front, které jsou zobrazeny typicky podle zásad: teplá fronta červeně s půlkruhy, studená fronta modře s trojúhelníky a okluzní fronta růžově s kombinací půlkruhů a trojúhelníků – vždy ve směru postupu fronty. Mapy zobrazují i směr proudění pomocí šipek.

5) Hydrologická situace

Půdní sucho ve svrchní vrstvě půdy s aktualizací každý den

Aktuální stavy vodních toků v měrných profilech (extrémy vyznačeny) s aktualizací každých 10 minut

Stav podzemních vod dle týdenního hodnocení v mělkých vrtech

Základní přehled o stavu vodní bilance a hydrologické situaci v ČR

Prezentuje (A) vodní kapacitu v půdě – půdní sucho (denně). Jde o využitelnou vodní kapacitu vegetace v půdě do hloubky 20cm pod travním porostem. Tato je udávána v procentech kapacity tohoto půdního profilu. Bere v potaz spadlé srážky, jejich druh, charakter, podmínky pro výpar, případně odtok z území.

Modrá značí nejvyšší kapacitu, žlutá sníženou a červená nejnižší.

(B) Vodní stavy toků s extrémy – hydrologické sucho. Jde o prezentaci obecného přehledu stavů v profilech vodních toků sítě ČHMÚ. Tedy v podobě přehledu, zda jsou tyto normální nebo z normálu vybočují. Detailnější informace o stavech a další mapy najdete na stránce o hydrologické situaci.

Zde jsou zobrazena kolečka prezentující měrné profily na tocích – světle modrá značí normální stav. Bílá značí sucho, světle zelená (SPA 1), oranžová (SPA 2), červená (SPA 3) a fialová (SPA 3 – extrémní ohrožení).

A (C) ukazuje stavy podzemních vod v ČR podle údajů z mělkých vrtů. Zde dobře vidíme odraz případného déletrvajícího a významného půdního sucha. Stav podzemních vod máme vždy též v korelaci s vodnostmi vodních toků zobrazených s rozlišením extrémů na druhé mapě, tj. B.

6) Kvalita ovzduší

Index kvality podle metodiky ISKO na stanicích monitoringu v ČR i okolí jako průměr za 3 hodiny s aktualizací každou hodinu Přehled o stavu ovzduší, sestaveno dle koncentrací níže uvedených látek v ovzduší

Ukazuje aktuální hodinový přehled koncentrací znečišťujících látek v ovzduší na měřících stanicích ČHMÚ v ČR a také v polském a rakouském pohraničí. Jedná se o index kvality ovzduší hodnocený v rámci ISKO (Integrovaný systém kvality ovzduší). A to na základě 3 hodinových průměrných koncentrací následujících látek: Oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), ozon (O3)a prachové částice (frakce PM10). Jde o souhrn na základě uvedeného období a koncentrací uvedených látek na stanicích imisního monitoringu nejen v ČR.

Zelená kolečka ukazují nejlepší kvalitu ovzduší, oranžová střední a červená až tmavě fialová nejhorší.

7) Biometeorologie*

Informace o ohrožení pylem, o aktivitě klíštěte nebo komára ve volné přírodě.

Forma indexu na základě podmínek pro výskyt nebo aktivitu dle očekávané intenzity. Toto nachází velké uplatnění během vegetační sezóny, pyl a aktivita klíštěte zejména na jaře a na počátku léta a aktivita komárů pak během léta.

8) Fenologie*

Ukázka míry rozvoje vegetace vůči normálu na území ČR formou barevné stupnice.

Využitelné ve vegetačním období, ukazuje odchylku rozvoje vegetace v ČR od dlouhodobého normálu na základě klimatických a meteorologických podmínek v daném roce.

*Informace uvedeny obecně v teplé polovině roku, tj. nejdříve od dubna a nejpozději do října = sezónní informace – léto.

**Informace uvedeny obecně v chladné polovině roku, tj. nejdříve od listopadu a nejpozději do března = sezónní informace – zima.

Další stručné informace na webu:

Co sledovat …

Veškeré důležité odkazy na seriózní webové stránky s užitečnými informacemi na jednom místě Odkazy na tematické informace v rámci oborů meteorologie, hydrologie, klimatologie a příbuzných s doporučením k aktuálnímu ročnímu období.

Nabízíme doporučené odkazy na mnohé stránky přinášející informace týkající se oborů činnosti – meteorologie, hydrologie, klimatologie, čistota ovzduší a životní prostředí. V posledním boxu panelu, přehledně v různých kategoriích.

Dále nabízíme doporučené stránky. Pro přidání vaší stránky nás kontaktujte, prosíme, na hlavním emailu. Dohodneme možnosti přidání, stránky nemusejí být spojeny s tématikou, kterou se zabývá nás web. Jedná se o textovou reklamu.

Panel vpravo nabízí rychlý přehled s menšími náhledy. Vybrané mapy se zobrazují včetně snímků z webkamer v prostřední části stránky nahoře. Pro detailnější a četnější informace je určitě vhodné přejít na konkrétní stránku – vždy po kliknutí na uvedenou mapu nebo textové odkazy.

Pravý panel najdete na hlavní stránce webu!

Předpovědní mapy

Těm patří prostřední část hlavní stránky v horní části webu. Ukazují prognózu hlavních prvků na nejbližší dobu plus klimatický výhled základních prvků na příští (aktuální) měsíc.

Hlavní předpovědní mapy obsahují předpověď prvků oblačnost, suma srážek, min./max. teploty a to na 2 až 3 dny dopředu. Klimatická předpověď ukazuje odchylky teploty vzduchu a srážek na následující (do cca 12. dne měsíce na aktuální) měsíc podle modelu CFS. Uvádíme i včetně map s vyznačením míry nejistoty předpovědi.

HLAVNÍ PŘEHLED

 • Stručná předpověď počasí na aktuální/následující den (záhlaví, celý web)
 • Informace o provozu projektu/Výstražné informace, tzv. extrémy (zcela nahoře)
 • Prognózy (dole)
 • Poslední vydané články (zcela dole)
 • Webkamery (dole)
 • Odkazy a doporučené weby (uprostřed)
 • Informace o projektu, tématech činnosti a nabídce hlavních informací s poslední aktualizací (zápatí, celý web)

Dalším stručným náhledem informací je obsah prostřední části hlavní stránky. V záhlaví je prostor pro stručnou předpověď počasí na den a to aktuální den (do 19. hodiny) a následně na den následující. Tímto poskytneme návštěvníkovi základní obecně nejžádanější informaci jako první. Úplně v horní části hlavní stránky stručně informujeme o našem provozu (vlevo) a o extrémech v počasí a hydrologii (vpravo). Pro více informací nutno kliknout na patřičné stránky (odkazy uvádíme). Dále nahoře najde čtenář též informace o aktuální teplotě vzduchu a snímky vybraných webkamer s ilustrací aktuálního počasí po celé ČR. Informace o aktuálním stavu pokračují v pravém postranním panelu hlavní stránky přehledem o výskytu oblačnosti, srážek, blesků, spadlých srážkách, hydrologické situaci a podobně (viz výše).

Prostřední část webu patří uprostřed stránky na výšku odkazům na weby s tématikou počasí, meteorologie, hydrologie a příbuzné či dalším doporučeným odkazům.  A dolní část se věnuje základním předpovědním mapám hlavního modelu GFS v rámci předpovědi hlavních prvků na nejbližší dny dopředu. Klimatická předpověď odchylek prvků na měsíc podle modelu CFS přináší hodně žádanou informaci o tom, jak to obecně pravděpodobně bude vypadat s hlavními prvky vůči normálu v dalším měsíci. Další mapy najdete na patřičných stránkách, viz vždy karta “Další mapy”. Dále se dole zobrazují poslední vydané články na webu.

Následuje zápatí webu informující o projektu, zaměření, tématech informací a nabídce hlavních informací s pravidelnou aktualizací. Poslední aktualizace těchto informací se zobrazuje formou datumu.

Komplexní přehled

Na webu dáváme skutečně komplexní přehled o počasí, podnebí a vodstvu i souvisejících v aktuálním čase i co do prognózy. Každý čtenář najde informace v takové míře, v jaké je vyžaduje. Pakliže si přijde pro stručnou předpověď, určitě ocení informaci v záhlaví. Pro detailnější předpověď na den může kliknout na odkaz, který ho přivede na stránku předpovědi na den. Čtenář, který chce zjistit aktuální počasí nebo stav hydrologické situace ocení informace mezi záhlavím a zápatím webu, zejména v pravém panelu. Opět může přejít na detailnější informace prostřednictvím odkazů na samotné stránky, podle toho zda ho zrovna zajímá aktuální výskyt srážek nebo informace o suchu.

A do třetice návštěvník, který si chce prohlédnout modelovou předpověď počasí prostřednictvím map zabrousí do dolní části stránky (části mezi záhlavím a zápatím). V případě potřeby více map a na delší časový horizont pak může opět přejít na dané stránky podle prvku/ů, který/é chce sledovat. Samozřejmě si na webu při té příležitosti může přečíst i nějaký článek nebo si na web může přijít přečíst pouze určitý článek. Poslední vydané najde opět v dolní části samotné stránky.

HLAVNÍ NABÍDKA INFORMACÍ

Jednotlivé sekce nabídky (horní menu – zleva):

 • Aktuálně
 • Prognózy
 • Historie
 • Meteorologie
 • Hydrologie
 • Klimatologie
 • Encyklopedie
 • Spodní menu – informace o projektu a ostatní

O jednotlivých kategoriích najdete více na dalších kartách.

Aktuálně

Velký důraz klademe při naší činnosti na to, jaké počasí se v ČR a okolí či případně nad Evropou odehrává. Speciálně informujeme o význačném průběhu počasí. A to několika způsoby. Jednotlivé informace najdete na různých stránkách menu. Informace o průběhu počasí v posledních hodinách na vybraných, hlavních meteorologických stanicích ČHMÚ a aktuální počasí na profesionálních stanicích ČHMÚ v podobě prezentace Teletextu ČR nabízí stránka Počasí na stanicích. Jaké počasí kde v ČR skutečně je se můžete podívat živě na webkamerách, které jsou v dnešní době velmi rozšířeny a jsou velkým doplňkem monitorovacího zařízení aktuálního počasí. Přehled důležitých kamer z ČR nabízí stránka Webové kamery.

Přehled stavu jednotlivých základních meteorologických prvků v ČR a Evropě je k dispozici na stránkách Aktuální teplota, pokrytí oblohy oblaky na stránce Aktuální oblačnost a výskyt srážkové činnosti či spadlé srážky  najdete na stránce Aktuální srážky.

Prognózy

Též velký důraz klademe na očekávané počasí v budoucnosti a to od horizontu následujícího dne až po celé sezóny. Podle toho rozlišujeme informace prognóz počasí velmi podobné až stručné v podobě výhledů odchylek základních meteorologických či klimatologických prvků. Základní předpověď na krátký čas dopředu je s denní aktualizací prezentována na stránce Předpověď na den.

Pokud vás zajímá, jak bude v několika dalších dnech. Pak poslouží souhrnný přehled vývoj počasí den po dni na stránce Výhled na týden v grafické podobě s aktualizací v úterý, čtvrtek a neděli každého týdne.

Souhrnné a modelové prognózy

Pokud vás zajímá předpokládaný chod teplot a srážek vůči normálu v dlouhém období, určitě pro vás bude vhodná stránka Výhled na měsíc v textové i grafické podobě s aktualizací vždy poslední den v měsíci. Poté jsou tu speciální prognózy pro různé aktivity, které jsou provozovány v určitém období roku (tzv. sezóně vůči dané aktivitě). Jde o Počasí na houby s indexem vhodnosti sběru hub, provoz v sezóně cca od srpna do listopadu dle situace. V letním období jde od roku 2020 nově o Počasí k vodě, v provozu v sezóně asi od června do září. Ohledně prognóz počasí jsou k dispozici mapy s prognózou jednotlivých prvků na nejbližší hodiny až dny (do 48-72h) na stránkách: ohledně teploty vzduchu – Předpověď teploty, pokrytí oblohy oblaky – Předpověď oblačnosti.

Výskyt srážek v dalších dnech a akumulace srážek – Předpověď srážek

Poté směru a rychlosti větru, včetně jeho nárazů – Předpověď větru a též rozložení tlaku vzduchu a synoptické mapy – Předpověď tlaku.

Dlouhodobé a speciální prognózy

Předpověď základních prvků dle globálního modelu GFS (zatím jen) nabízíme i pro střednědobý horizont (nad 72h a to do 168h) na stránce Střednědobé předpovědi (rozcestník) a podle jednotlivých prvků poté na stránkách Výhledy teploty, Výhled srážek, Výhled větru a Výhled tlaku. A pamatováno je i na dlouhodobý horizont, byť se na tento předpovědi počasí potýkají se značnými nepřesnostmi, jsou žádané.

Proto poskytujeme prognózy hlavních prvků a souhrnné mapy (vybrané) s odchylkami od dlouhodobých normálů na stránce Dlouhodobé předpovědi. Připravujeme také sezónní služby, vztahující se k určitým obdobím.

Jde o Počasí na hory, Počasí k vodě a Počasí na houby s předpovědí očekávaného počasí a obecně podmínek pro dané aktivity.

Historie

Jednou z našich činností je analyzovat průběh počasí a jeho synoptické příčiny v minulosti. Těmito informacemi se zabývá uvedená sekce. Nabízí dvě základní stránky a to stránku Shrnutí počasí a též na stránce Významné události. Na těchto se jednak dozvíte jaké počasí bylo v minulém měsíci (pravidelná aktualizace do 10. dne měsíce následujícího) a jednak také jaké extrémní situace se kdy v ČR v počasí a hydrologii vyskytly (aktualizace dle výskytu situací po zpracování). Další podstránky informují případně o konkrétních událostech, například významných cyklonách (vybrané informace/události).

Meteorologie

Vzdělávat – další náš cíl. Poskytovat teoretické informace veřejnosti, tím se zabývá sekce menu Meteorologie, dále Hydrologie a Klimatologie. Zde jsou veškeré teoretické informace různé problematiky v základní podobě. Najdete zde například stránku Historie meteorologie se základním přehledem milníku v tomto vědním oboru, kdy se něco zásadního stalo, objasnilo, zavedlo a podobně a to od prvních zmínek o počasí v dávné historii až po nedávné zavedení nejnovějších technologií (výpis bude pokračovat dle dalšího vývoje ve vědě).

Historií by měl začínat výklad o každé vědě. Základem naučných informací z tohoto oboru je Atlas oblaků, k němuž náleží jednotlivé články o deseti základních druzích oblaků, které na našem webu vyšly (jsou součástí menu), dále pak také zmínka o dalších oblacích na stránce Ostatní oblaky. Vzdělávací informace tohoto oboru tvoří nepřeberné množství dalších stránek a také dalších vydaných článků, které vycházejí stále a průběžně.

Hydrologie

Základem informací z vědního oboru je aktuální Hydrologická situace. Stránka přináší veškeré informace o spadlých srážkách, výparu a tedy vodní bilanci. Monitoruje výskyt sucha na území ČR a ukazuje vývoj vodních stavů v ČR ve vybraných hlásných stanicích/profilech dílčích povodí. Též je zde pamatováno na hydrologické prognózy, tedy na předpovědi vývoje hydrologické situace v závislosti na meteorologickém vývoji a aktuální hydrologické situaci. Naučné informace obsahují mnoho teoretických poznatků a zajímavostí. Informace o vodě obecně přináší stránka Voda, tyto rozšiřuje a rozpracovává důležité téma stránka Vodní toky.

Zde jsou položeny základy teorie vodních toků a jejich koryt. O vodním právu a dělení vodních toků pojednává stránka Vodní toky v ČR. Přehled větších vodních toků a základní informace o nich přináší soubor článků o vodních tocích v jednotlivých povodí, dle výkonu správy toků. Též nabízíme vzdělávací informace o Hrazení toků a též o Přehradách v ČR, shodně jako v případě vodních toků. Stručné informace jsou k dispozici i o ostatní retenci vody obecně a u nás, základ má tato problematika na stránce Stojaté vody.

Nabízejí je stránky Rybníky, dále se zaměřením přímo na výčet a popis našich rybníků – Rybníky v ČR a též stránka věnující se dalším vodním plochám –  Jezera a mokřady. V případě rybníků je jejich výčet a popis podrobnější a je rozdělen na oblasti povodí dle správy toků na území ČR, stejně jako v případě vodních toků a přehrad. Plus další informace na jiných stránkách.

Klimatologie

Na jedné straně informace o podnebí Světa a v jednotlivých klimatických či chcete-li podnebných pásmech nabízí stránka Podnebí Světa. Informace v jednotlivých pásmech rozpracovávají dílčí stránky menu. Speciální stránka je věnována našemu převažujícími klimatu a cirkulaci, viz Klima v ČR.

Samostatně jsou uvedeny naučné informace a zajímavosti o ledovcích, krách a ledových oblastech, na stránce Led na Zemi a o oceánském počasí a proudech s vlivem na klima na stránce Oceánské klima.

Spodní menu

Informace o projektu O projektu, jeho účelu, informacích a webu poskytujeme ve spodním menu. Na jedné ze stránek tohoto menu se právě nacházíte. Takže vedle informací o tomto webu se zde nacházejí informace o nás a naší činnosti, na stránkách O projektu, dále jde o stránku Naše služby a co přesně děláme najdete na stránce Popis činnosti. Na nich se dozvíte vše o tom, kdo jsme, co děláme a proč to děláme či kdy a kde to děláme. Součástí některých hlavních stránek jsou i podstránky. O tom jak a kdy nás rychle kontaktovat přes formulář z webu najdete na stránce Rychlé podání.

Také zde poskytujeme prezentaci veškerých úplných naměřených dat z naší stanice na stránce Klimatická data. Další podstránky menu prezentují data za jednotlivá období a to roků, sezón a měsíců. Nově vyhodnocená data jsou doplněna podle časového období na stránky Měsíční data, podle ročních období v klimatologickém členění Sezónní data či za celý rok Roční data.

Dále zde najdete informace o námi vydávaném časopisu Meteolisty a jeho publikovaná čísla.

Zápatí

 • Informace o projektu, jeho provozu a druhu informací
 • Kontakty projektu
 • Oborové odkazy

Ve třech boxech uvádíme stručné informace – výčet výše odpovídá postupu zleva. Ty se týkají našeho projektu a jeho provozu, našich služeb a druhů informací v rámci nich poskytovaných. A to včetně aktuálně poskytovaných informací s pravidelnou aktualizací. Aktualizaci v podobě data případně hodiny uvádíme právě zde v tomto boxu vlevo. Uprostřed zobrazujeme veškeré kontakty na nás.

Informace na webu průběžně kontrolujeme, případné chyby a výpadky odstraňujeme. Též zobrazujeme některé informace, s využitím pouze v určité části roku, tzv. sezónně.

ČLÁNKY

Uvedené informace na hlavní stránce webu rozšířené o informace na stránkách doplňují články. Ty mají za úkol podrobněji popsat určité téma a to v reakci na aktuální či očekávanou situaci, případně situaci proběhlou v prvé řadě. A ve druhé řadě přinášet informace naučného charakteru s detailním výkladem teoretických informací s vazbou na praxi. Dále informace zejména o extrémním dění v zahraničí. Doplněním uvedených informací tak může být například rozbor extrémů teploty vzduchu v předchozím dni nebo období či spad vyššího úhrnů srážek. Ale také detailnější informace o současné hydrologické situaci či předpověď uvedeného.

O tomto webu: Optimalizace webu

Optimalizovali jsme pro své návštěvníky naší webovou prezentaci a to po všech stránkách. Optimalizační práce zahrnovaly níže uvedené procesy, které vedly k celkovému zlepšení procházení webu a jeho částí. Optimalizace se týká jak počítačové verze webu, tak i verze mobilní. Tyto práce budou pokračovat v určité míře i v budoucnu, neboť zejména některé oblasti webu lze stále zlepšovat.

BEZPEČNOST

Pro návštěvníky jedna z priorit, dnes již nutnost v podobě protokolu HTTPS (najdete na začátku adresy webu) s ikonou zámku (najdete vedle adresy v prohlížeči). Náš web používá platný certifikát zabezpečení (SSL). V levém rohu řádku s adresou webu se vám tedy zobrazuje v prohlížečích informace o tom, že připojení k webu je bezpečné. To je dnes naprostý základ co se týče webových stránek. Některé prohlížeče zobrazují ikonu zámku, jiné ikonu informace atd. Po kliknutí na tyto ikony se vám zobrazí podrobnosti. Zabezpečení máme po všech stránkách vyřešené. Znamená mimo jiné, že veškeré údaje a procházení tohoto webu jsou soukromé. Provést můžete ohledně webu v prohlížeči další nastavení.

Ne méně důležité je zabezpečení samotného webu, který má ochranu proti spamu na vysoké úrovni. To znamená, že se nebudete setkávat například u našich příspěvků s komentáři typického druhu SPAM. Ani se na webu nebudou vyskytovat žádní roboti v podobě útočníků s cílem škodit webu i jeho uživatelům.

Souhrn uvedeného

Shrnutí:

 • Bezpečný protokol HTTPS
 • Platný certifikát SSL
 • Speciální a zabezpečená mobilní verze webu (AMP)
 • Ochrana proti SPAM útokům (registrace, komentáře obsahu aj.)

RYCHLOST

Dnes velmi důležitá položka optimalizace webové stránky, dík které je načítání webu pro návštěvníky rychlé. Pro snadné procházení webu jeho návštěvníky i nalezení webu a jeho obsahu na internetu je rychlost tedy po bezpečnosti na dalším místě. Dík tomu mají z webu lepší požitek. Náš web je optimalizovaný co do rychlosti a metriky jsou v mezích průměru. Samozřejmě, že v této oblasti je možné pokračovat v opravě a odstranění určitých překážek, které ještě rychlost zobrazení webu zhoršují. V posledních měsících jsme intenzivně pracovali na jejich maximálním vylepšení. Vlivem toho se musel do jisté míry změnit obsah a rozložení informací na webu. Uvedené platí nejen pro počítačovou verzi webu, ale i pro tu mobilní. V tomto budeme průběžně pokračovat i nadále, pro dosažení opravdu nejlepších výsledků. Co je pro zobrazování webu důležité se dozvíte v krátkém shrnutí níže.

Shrnutí:

 • Rychlé první vykreslení obrázku či textu
 • Žádná nebo téměř žádná blokace – od prvního vykreslení po dobu do interaktivity
 • Krátká doba do plné interaktivity
 • Rychlé vykreslení největšího obsahu (největší tet či obrázek)
 • Vyplnění obsahu stránky s proměnlivou rychlostí (zaznamenáváme zde výchylky vlivem serveru podle aktuálního zatížení)
 • Rychlý protokol http/2

PŘÍVĚTIVOST

Ta spočívá hlavně v samotném procházení webu, tedy jak zobrazování webu na návštěvníka působí. Jde o vzhled, rozmístění prvků jako jsou obrázky a zejména jde o stabilitu obsahu. Přesněji o optimalizaci zobrazování prvků tak, aby obsah stránky náhle neposkočil při “dokreslování” dalšího obsahu – přesuny. V tomto případě jsou hodnoty také v akceptovatelných mezích, tedy v normálu.

Shrnutí:

 • Bez významných přesunů viditelných prvků v zobrazované oblasti webu (typicky přeskakování obrázků, bannerů atp.)
 • Přehledné rozložení zobrazovaných informací
 • Vhodné proporce textu (velikost, barvy aj.)

U webových stránek jsou tyto tři hodnoceny. Rychlost a přívětivost zobrazování obsahu podléhá souboru metrik od společnosti Google pro zajištění skvělého uživatelského prostředí na webové stránce – tzv. Core Web Vitals. Do tohoto souboru hodnocených prvků spadají tři metriky. První je zobrazení největšího obsahu (text, obrázek) na stránce = LCP. Druhou celkový čas blokování zobrazení stránky (TBT). Tyto dvě ukazují rychlost zobrazování stránky. Třetí oráží přívětivost zobrazování obsahu stránky a jde o kumulativní změnu rozvržení prvků na stránce (CLS). Někdy jsou uváděny ještě další metriky. A samozřejmě existují i další, které ovšem nespadají pod hlavní sdružené pod tuto iniciativu Google.

Ověření splnění metrik

Na internetu existují online nástroje pro kontrolu hodnot těchto a dalších metrik každé funkční webové stránky. Naše stránka splňuje požadované hodnoty těchto metrik. Maximálně ve výkyvech u některých s mírnou rezervou, ale v mezích normálu. Záleží samozřejmě na nástroji, prostřednictvím kterého se tyto měří, ale třeba i na připojení k internetu nebo obrazovce kde se stránka zobrazuje. A dále hlavně na umístění serveru, ze kterého nástroj tzv. test provádí. Můžete si dát naší stránku z tohoto pohledu i otestovat, doporučit lze zejména:

 • Nástroj WEBPAGETEST (po kliknutí na odkaz zadejte adresu našeho webu – pro PC)
 • Nástroj PageSpeed Insights (po kliknutí na odkaz se začne testovat náš web – pro PC)

Rozdílné jsou výsledky pro zobrazení na počítači a v mobilní verzi (mobilní telefon a tablet). Hlavní verze naší stránky pro PC nevyhovuje mobilním uživatelům a ani jim není zobrazována. Proto je nutné zadat adresu mobilní verze našeho webu, viz následující odkazy:

 • Nástroj WEBPAGETEST (po kliknutí na odkaz zadejte adresu našeho webu – pro mobilní verzi https://www.pocasimeteoaktuality.cz/?amp=1)
 • Nástroj PageSpeed Insights (po kliknutí na odkaz se začne testovat náš web – pro mobilní verzi)

Zde splňujeme požadavky plně, minimálně kritéria výše uvedených Core Web Vitals. Vzhledem k méně náročné grafické podobě mobilní verze webu a menšího množství informací a prvků s jejich zobrazením je načtení jednodušší.

Vysvětlivky a další nástroje

První uvedený nástroj hodnotí splnění metrik pomocí písmen (nejlepší A) plus ukazuje hodnoty všech základních metrik. Zleva například bezpečnost, načtení prvního bajtu, komprese či další. Druhý hodnotí web pomocí číselného skóre (nejlepší 100) na bázi pro vás možná známého rozšíření prohlížeče Chrome (Lighthouse). I tak lze totiž naší stránku otestovat (na našem webu načteném v prohlížeči spustíte tuto službu, pokud ji máte k dispozici). Zelená barva či podbarvení je u těchto vždy nejlepším hodnocením.

Lze též doporučit nástroje GTmetrics, Dotcom Tools či Yellow Lab Tools.

Neustále kontrolujeme a podle potřeby zlepšujeme nejdůležitější metriky u našeho webu pro váš co nejlepší požitek při procházení obsahu webu a získávání jakýchkoli informací! Vaše MA.

Máte ohledně našeho webu nějaké připomínky a dotazy? Kontaktujte nás rychle přímo z webu přes formulář:


Napsat komentář