O tomto webu

()

Základní informace o tomto webu. Vítáme vás na oficiální webové prezentaci projektu METEO AKTUALITY.

O WEBU

Webová stránka projektu je rozdělena na dvě verze. První z nich je základní a zobrazuje se návštěvníkům na počítačích. Tedy na klasických stolních počítačích a na notebookách. Druhá je mobilní, která je plně přizpůsobena pro zobrazení na menších obrazovkách než jsou počítače. V současné době jde zejména o mobilní telefony a tablety. Nejprve přinášíme několik informací o tom, co přesně můžete od těchto verzí očekávat. Obě verze mají společné to, že zobrazují publikované články, jen jiným způsobem.

Budeme rádi, když vyjádříte svůj názor a ohodnotíte náš web. Formulář pro hodnocení najdete na konci této stránky. Děkujeme.

Základní verze webu: Pro počítače

Zvaná anglicky jako desktop, je základní verzí, kde se zobrazují veškeré informace nabízené na webu. Motiv této verze webu nabízí detailnější třídění zobrazení vydaných článků. Dále nabízí v menu veškeré existující stránky na webu, které jsou v provozu. Poté nabízí postranní panely, včetně dalších informací v zápatí webu. Tuto verzi webu je možné na počítačích zobrazit bez problémů. Pro zobrazení na mobilním telefonu či tabletu se ovšem nehodí a zobrazována na těchto zařízeních není.

Mobilní verze webu: Pro mobilní telefony a tablety

Aby bylo možné snadno a hlavně rychle zobrazit náš web na menších zařízeních, které jsou dnes velmi rozšířené pro prohlížení internetu, je tu speciální veze webu. Anglicky nazvaná mobile. Tato verze obsahuje jiný motiv zobrazení webu, kde jsou zobrazeny vydané příspěvky prostším výpisem. Menu nabízí základní stránky nebo případně kategorie příspěvků. V této verzi, aby bylo zobrazení webu dobře možné na malých obrazovkách neobsahuje některé informační panely.

INFORMACE NA WEBU

Níže uvedená mapa webu uvádí výčet všech informací, které na webu najdete. Jde o přehled základní, plné verze pro počítače.

Najdete zde informace z těchto základních oblastí:

 1. O projektu (informace o projektu a jeho činnosti, včetně tohoto webu)
 2. Historie počasí (průběh počasí v minulosti a významné události)
 3. Aktuální stav počasí (veškeré informace o počasí, které se odehrává právě nyní
 4. Prognózy počasí (veškeré informace o očekávaném počasí)
 5. Meteorologie (naučné informace z oboru a zajímavosti)
 6. Hydrologie (hydrologická situace a naučné informace z tohoto oboru plus zajímavosti)
 7. Klimatologie (klimatická data od nás, extrémní hodnoty, naučné informace z oboru a zajímavosti)
 8. Encyklopedie (druhý web podoby wiki otevřené encyklopedie odborných a jiných výrazů z oborů činnosti – od 1.12.2020)

Tento web nabízí zejména tyto druhy informací:

 • Jaké bylo, je a bude počasí v ČR a okolí: přehledné a rychlé informace o počasí, stavu a vývoji klimatu a stavu ovzduší, zejména v ČR či Evropě
 • Naučné: výklad terminologie z oborů a rozbory témat
 • Zajímavosti a novinky: zajímavé poznatky a novinky z oborů činnosti
 • Klimatická data: prezentace vlastních dat, sestav dat aj.

Základní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte na emailu: info@pocasimeteoaktuality.cz  na naší Facebook stránce (komentáře a vámi vložené příspěvkypřípadně můžete využít zdejší webové kontaktní formuláře – za případné náměty na články nebo návrhy na zlepšení budeme rádi.

Web byl oficiálně přesunut na vlastní doménu na konci roku 2019. Má novou podobu a více možností. Základní struktura informací na webu se spíše nezměnila, níže nabízíme přehled konečné podoby obsahu webu. Web na původní (subdoméně) existuje, ale již není v provozu.

Obsah webu

Jaké informace kde najdete, včetně vložených odkazů v textu. Pokud nemůžete najít některé informace, možná u nás jsou, ale jen nevidíte na první pohled odkaz na stránku, na které by mohly být nebo vůbec nevíte kde je hledat. Tento přehled by vám to měl usnadnit. Na webu najdete čtyři základní skupiny informací. Nejstručnější v podobě aktualit o počasí a souvisejícím v hlavičce stránky a blízkém okolí. Stručné a tedy rychlé v pravém postranním panelu s možností pro kliknutí na stránky s dalším obsahem. Tyto jsou tzv. třetí sekcí informací a hlavní.

Jde o stránky s informacemi různého druhu. Čtvrtou sekcí jsou doplňující články, opět s různými informacemi. Tyto přinášejí informace o proběhlém i očekávaném počasí a rozšiřují základní prognózy. Popisují toto detailněji s vazbou například na synoptické příčiny počasí a to dle potřeby, zejména při význačném počasí. Také rozšiřují základní teoretické informace na různá témata. Jejich snahou je čtenářům více přiblížit konkrétní tématiku. Též přinášejí různé zajímavosti a informace o zajímavém počasí ve Světě.

AKTUALITY

V pravé řadě poskytujeme aktuální informace, které se průběžně mění. Náš web je obrovsky dynamický, neboť je nutné v oborech činnosti zajistit co nejvyšší aktuálnost většiny informací. Takže nejen, že průběžně vycházejí články na různá témata. V hlavičce webu najdete vždy aktualitu, která informuje o aktuálním dění v počasí i o tom, co od počasí v ČR v dohledné době očekávat. V aktualitě můžete najít případné odkazy na stránce kde například sledovat průběhu počasí. Též tato odkazuje na očekávané nebezpečné jevy. Jejich výpis najdete poté pod hlavičkou webu v samostatné sekci. Tato se zobrazuje jen pokud jsou nebezpečné jevy očekávány. Detailní popis a předpověď těchto najdete na samotné stránce (viz dále).

STRUČNÝ PŘEHLED

Ve druhé řadě poskytujeme základní přehled o počasí a hydrologii v ČR či případně okolí. Jinými slovy stručný, ale komplexní přehled o aktuálním počasí v ČR a okolí. Dále aktuální prognózy základních prvků, včetně synoptické situace. A do třetice základní informace o hydrologické situaci. Takže celkově rychlý přehled stavu počasí, jeho očekávaného vývoje v nejbližší době s jeho vlivem na hydrologickou situaci. Tyto informace v přehledu odkazují na naše základní stránky (viz dále), pro detailnější informace ke každému prvku.

Najdete je v pravém postranním panelu hlavní stránky. Tak například na hlavní stránce v panelu najdete aktuální srážky v ČR i okolí v podobě radarových odrazů. A též spadlé srážky v ČR za den i za týden. Na stránce s informacemi o srážkách pak najdete další mapy. Ty informují vedle uvedeného i o bleskových výbojích v ČR nebo o srážkách v jiných státech Evropy či o spadlých srážkách a jejich poměru k dlouhodobému normálu. Nebo o dalších souvisejících charakteristikách.

Základní struktura a návod na interpretaci
 • Oblačnost  – pohled na oblačnosti nad ČR a okolím i nad celou Evropou. Detailnější informace na stránce o aktuální oblačnosti (kliknutí na mapu). Aby byly snímky čitelné i v nočních hodinách, jsou zobrazeny produkty s odstíny šedé.
 • Srážky – nejprve přehled aktuálně se vyskytujících srážek v ČR a částečně nad západní Evropou. Dále přehled spadlých srážek za uplynulý den i týden. Detailnější informace najdete na stránce o aktuálních srážkách (kliknutím na mapu).
 • Teplota – aktuální přehledová mapka teploty vzduchu v ČR a aktualizací každou hodinu. Dle stupnice je možno poznat vývoj teploty, kdy odstíny modré značí nižší teplotu a odstínech oranžové vyšší. Detailnější informace o teplotě vzduchu jen v ČR najdete na stránce o teplotu (kliknutím na mapu).
 • Prognózy – základní informace jsou zobrazeny i co do očekávaných hodnot základních prvků. Teploty vzduchu druhý den v 15 UTC, akumulace úhrnů srážek na další 2 dny, nárazy větru druhý den v 15 UTC. Aktualizace vždy ráno podle výstupu z 00 UTC. Více předpovědních map najdete v menu prognózy počasí (kliknutím na mapy).
 • Synoptická situace – pro prezentaci rozložení synoptických útvarů nad Evropou jako základních příčin průběhu počasí je uvedena analýza synoptické situace – aktuální stav vždy ke 4 termínům denně zpětně. A dále předpovědní synoptická situace na druhý den dopředu ve 14 hodin. Detailnější informace o vývoji tlaku vzduchu a další synoptické mapy najdete na stránce o předpovědi tlaku vzduchu (kliknutím na mapu).
 • Hydrologická situace – ze komplexnímu základnímu přehledu souvisí také hydrologická situace a vliv proběhlého či aktuálního počasí na ní. Uveden je stav využitelné vody v půdě do 20cm k aktuálnímu dni celoročně – půdní sucho. Dále stavy vodních toků a jejich extrémy v profilech v ČR – hydrologické sucho. Další informace o hydrologické situaci najdete na stejnojmenné stránce (kliknutím na mapu).

HLAVNÍ NABÍDKA INFORMACÍ

Jednotlivé sekce nabídky (menu – zleva):

O projektu

V prvé řadě poskytujeme informace o nás jako projektu a o vše, co vidíte nejen na této webové prezentaci. Na jedné ze stránek tohoto menu se právě nacházíte. Takže vedle informací o tomto webu se zde nacházejí informace o nás a naší činnosti, na stránkách O projektu, dále jde o stránku Naše služby a co přesně děláme najdete na stránce Popis činnosti. Na nich se dozvíte vše o tom, kdo jsme, co děláme a proč to děláme či kdy a kde to děláme. Součástí některých hlavních stránek jsou i podstránky. O tom jak a kdy nás rychle kontaktovat přes formulář z webu najdete na stránce Rychlé podání.

Historie počasí

Jednou z našich činností je analyzovat průběh počasí a jeho synoptické příčiny v minulosti. Těmito informacemi se zabývá uvedená sekce. Nabízí dvě základní stránky a to stránku Shrnutí počasí a též na stránce Významné události. Na těchto se jednak dozvíte jaké počasí bylo v minulém měsíci (pravidelná aktualizace do 10. dne měsíce následujícího) a jednak také jaké extrémní situace se kdy v ČR v počasí a hydrologii vyskytly (aktualizace dle výskytu situací po zpracování). Další podstránky informují případně o konkrétních událostech, například významných cyklonách (vybrané informace/události).

Aktuální počasí

Velký důraz klademe při naší činnosti na to, jaké počasí se v ČR a okolí či případně nad Evropou odehrává. Speciálně informujeme o význačném průběhu počasí. A to několika způsoby. Jednotlivé informace najdete na různých stránkách menu. Informace o průběhu počasí v posledních hodinách na vybraných, hlavních meteorologických stanicích ČHMÚ a aktuální počasí na profesionálních stanicích ČHMÚ v podobě prezentace Teletextu ČR nabízí stránka Počasí na stanicích. Jaké počasí kde v ČR skutečně je se můžete podívat živě na webkamerách, které jsou v dnešní době velmi rozšířeny a jsou velkým doplňkem monitorovacího zařízení aktuálního počasí. Přehled důležitých kamer z ČR nabízí stránka Webové kamery.

Přehled stavu jednotlivých základních meteorologických prvků v ČR a Evropě je k dispozici na stránkách Aktuální teplota, pokrytí oblohy oblaky na stránce Aktuální oblačnost a výskyt srážkové činnosti či spadlé srážky  najdete na stránce Aktuální srážky.

Prognózy počasí

Též velký důraz je kladen na očekávané počasí v budoucnosti a to od horizontu následujícího dne až po celé sezóny. Podle toho rozlišujeme informace prognóz počasí velmi podobné až stručné v podobě výhledů odchylek základních meteorologických či klimatologických prvků. Základní předpověď na krátký čas dopředu je s denní aktualizací prezentována na stránce Předpověď na den.

Pokud vás zajímá, jak bude v několika dalších dnech. Pak poslouží souhrnný přehled vývoj počasí den po dni na stránce Výhled na týden v grafické podobě s aktualizací v úterý, čtvrtek a neděli každého týdne.

Souhrnné a modelové prognózy

Pokud vás zajímá předpokládaný chod teplot a srážek vůči normálu v dlouhém období, určitě pro vás bude vhodná stránka Výhled na měsíc v textové i grafické podobě s aktualizací vždy poslední den v měsíci. Poté jsou tu speciální prognózy pro různé aktivity, které jsou provozovány v určitém období roku (tzv. sezóně vůči dané aktivitě). Jde o Počasí na houby s indexem vhodnosti sběru hub, provoz v sezóně cca od srpna do listopadu dle situace. V letním období jde od roku 2020 nově o Počasí k vodě, v provozu v sezóně asi od června do září. Ohledně prognóz počasí jsou k dispozici mapy s prognózou jednotlivých prvků na nejbližší hodiny až dny (do 48-72h) na stránkách: ohledně teploty vzduchu – Předpověď teploty, pokrytí oblohy oblaky – Předpověď oblačnosti.

Výskyt srážek v dalších dnech a akumulace srážek – Předpověď srážek. 

Poté směru a rychlosti větru, včetně jeho nárazů – Předpověď větru a též rozložení tlaku vzduchu a synoptické mapy – Předpověď tlaku.

Dlouhodobé a speciální prognózy

Předpověď základních prvků dle globálního modelu GFS (zatím jen) nabízíme i pro střednědobý horizont (nad 72h a to do 168h) na stránce Střednědobé předpovědi (rozcestník) a podle jednotlivých prvků poté na stránkách Výhledy teploty, Výhled srážek, Výhled větru a Výhled tlaku. A pamatováno je i na dlouhodobý horizont, byť se na tento předpovědi počasí potýkají se značnými nepřesnostmi, jsou žádané. Proto poskytujeme prognózy hlavních prvků a souhrnné mapy (vybrané) s odchylkami od dlouhodobých normálů na stránce Dlouhodobé předpovědi. Připravujeme také sezónní služby, vztahující se k určitým obdobím.

Jde o Počasí na hory, Počasí k vodě a Počasí na houby s předpovědí očekávaného počasí a obecně podmínek pro dané aktivity.

Meteorologie

Vzdělávat je dalším naším cílem. Poskytovat teoretické informace veřejnosti, tím se zabývá sekce menu Meteorologie, dále Hydrologie a Klimatologie. Zde jsou veškeré teoretické informace různé problematiky v základní podobě. Najdete zde například stránku Historie meteorologie se základním přehledem milníku v tomto vědním oboru, kdy se něco zásadního stalo, objasnilo, zavedlo a podobně a to od prvních zmínek o počasí v dávné historii až po nedávné zavedení nejnovějších technologií (výpis bude pokračovat dle dalšího vývoje ve vědě).

Historií by měl začínat výklad o každé vědě. Základem naučných informací z tohoto oboru je Atlas oblaků, k němuž náleží jednotlivé články o deseti základních druzích oblaků, které na našem webu vyšly (jsou součástí menu), dále pak také zmínka o dalších oblacích na stránce Ostatní oblaky. Vzdělávací informace tohoto oboru tvoří nepřeberné množství dalších stránek a také dalších vydaných článků, které vycházejí stále a průběžně.

Hydrologie

Základem informací z vědního oboru je aktuální Hydrologická situace. Stránka přináší veškeré informace o spadlých srážkách, výparu a tedy vodní bilanci. Monitoruje výskyt sucha na území ČR a ukazuje vývoj vodních stavů v ČR ve vybraných hlásných stanicích/profilech dílčích povodí. Též je zde pamatováno na hydrologické prognózy, tedy na předpovědi vývoje hydrologické situace v závislosti na meteorologickém vývoji a aktuální hydrologické situaci. Naučné informace obsahují mnoho teoretických poznatků a zajímavostí. Informace o vodě obecně přináší stránka Voda, tyto rozšiřuje a rozpracovává důležité téma stránka Vodní toky.

Zde jsou položeny základy teorie vodních toků a jejich koryt. O vodním právu a dělení vodních toků pojednává stránka Vodní toky v ČR. Přehled větších vodních toků a základní informace o nich přináší soubor článků o vodních tocích v jednotlivých povodí, dle výkonu správy toků. Též nabízíme vzdělávací informace o Hrazení toků a též o Přehradách v ČR, shodně jako v případě vodních toků. Stručné informace jsou k dispozici i o ostatní retenci vody obecně a u nás, základ má tato problematika na stránce Stojaté vody.

Nabízejí je stránky Rybníky, dále se zaměřením přímo na výčet a popis našich rybníků – Rybníky v ČR a též stránka věnující se dalším vodním plochám –  Jezera a mokřady. V případě rybníků je jejich výčet a popis podrobnější a je rozdělen na oblasti povodí dle správy toků na území ČR, stejně jako v případě vodních toků a přehrad. Plus další informace na jiných stránkách.

Klimatologie

Na jedné straně informace o podnebí Světa a v jednotlivých klimatických či chcete-li podnebných pásmech nabízí stránka Podnebí Světa. Informace v jednotlivých pásmech rozpracovávají dílčí stránky menu. Speciální stránka je věnována našemu převažujícími klimatu a cirkulaci, viz Klima v ČR.

Samostatně jsou uvedeny naučné informace a zajímavosti o ledovcích, krách a ledových oblastech, na stránce Led na Zemi a o oceánském počasí a proudech s vlivem na klima na stránce Oceánské klima.

Na druhé straně poskytujeme prezentaci veškerých úplných naměřených dat z naší stanice na stránce Klimatická data. Další podstránky menu prezentují data za jednotlivá období a to roků, sezón a měsíců. Nově vyhodnocená data jsou doplněna podle časového období na stránky Měsíční data, podle ročních období v klimatologickém členění Sezónní data či za celý rok Roční data.

NOVINKA! METEO ENCYKLOPEDIE

Dne 1. prosince 2020 byl publikován wiki web s názvem Meteo encyklopedie. Jde o web v podobě otevřené encyklopedie (wiki) mnohých odborných a ostatních pojmů či názvů. Stále bude dle potřeby rozšiřován a aktualizován. Věříme, že web rádi využijete k vyhledání potřebného pojmu či problematiky. Základní informace by měl spolehlivě nabídnout.

Víte, že náš obsah můžete hodnotit? Jde o obsah prezentovaný pomocí článků a stránek. U každé stránky i každého článku je na konci možnost hodnocení přínosu informací v nich prezentovaných. V horní části těchto se zobrazuje průměrné hodnocení hodnotících čtenářů. Budeme rádi za to, když svůj názor na jednotlivé informace vyjádříte i vy! A také budeme rádi za zpětnou vazbu ve vztahu k našemu webu jako celku. Jedině, když nám vy řeknete co vám tu chybí a co nevyhovuje, tak to můžeme my změnit a napravit. Můžete tak učinit vedle zápatí našeho webu také na konci této stránky. Děkujeme všem za zpětnou vazbu, pomoci tím můžete i dalším návštěvníkům.

Jak se vám tento příspěvek líbil?

Prosíme o jeho hodnocení!

Průměrné hodnocení / 5. Počet hlasů:

Žádné hlasování. Buďte první, kdo ohodnotí příspěvek!

Jak byl pro vás tento příspěvek užitečný?

Sdílejte příspěvěk s ostatními na sociálních sítích!

Mrzí nás, že pro vás příspěvek nebyl užitečný.

Napište nám konkrétní důvody a co je v něm špatně. Děkujeme!

Jak můžeme tento příspěvek vylepšit? Co je v něm špatně, co v něm chybí?

Nový článek na webu?

Chcete dostávat upozornění při publikování článku? Přihlaste se k odběru nově publikovaných článků na našem webu zadáním emailu níže.

Přijde vždy jen objednaný email a tento odběr lze kdykoli odhlásit.

Napsat komentář