O tomto webu

Základní informace o webu. Vítáme vás na oficiální webové prezentaci projektu METEO AKTUALITY.

INFORMACE NA WEBU

Najdete zde informace z těchto základních oblastí:

 1. O projektu (informace o projektu a jeho činnosti, včetně tohoto webu)
 2. Historie počasí (průběh počasí v minulosti a významné události)
 3. Aktuální stav počasí (veškeré informace o počasí, které se odehrává právě nyní
 4. Prognózy počasí (veškeré informace o očekávaném počasí)
 5. Meteorologie (naučné informace z oboru a zajímavosti)
 6. Hydrologie (hydrologická situace a naučné informace z tohoto oboru plus zajímavosti)
 7. Klimatologie (klimatická data od nás, extrémní hodnoty, naučné informace z oboru a zajímavosti)
 8. Encyklopedie (PŘIPRAVUJEME. Druhý web podoby wiki otevřené encyklopedie odborných a jiných výrazů z oborů činnosti)

Tento web přináší zejména tyto druhy informací:

 • Jak bylo, je a bude: přehledné a rychlé informace o počasí, stavu a vývoji klimatu a stavu ovzduší, zejména v ČR či Evropě
 • Naučné: výklad terminologie z oborů a rozbory témat
 • Zajímavosti a novinky: zajímavé poznatky a novinky z oborů činnosti
 • Data: prezentace vlastních dat, sestav dat aj.

Základní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte na emailu: [email protected]  na naší Facebook stránce (komentáře a vámi vložené příspěvkypřípadně můžete využít zdejší webové kontaktní formuláře (za případné náměty na články nebo návrhy na zlepšení budeme rádi) pro rychlá podání (viz též stránka Rychlé podání).

Web byl oficiálně na konci roku 2019 přesunut na vlastní doménu. Má novou podobu a více možností. O těch seznamuje kompletně dokument O webu Meteo Aktuality. Základní struktura informací na webu se spíše nezměnila.

Mapa webu

Jaké informace kde najdete, včetně vložených odkazů v textu. Pokud nemůžete najít některé informace, možná u nás jsou, ale jen nevidíte na první pohled odkaz na stránku, na které by mohly být nebo vůbec nevíte kde je hledat. Tento přehled by vám to měl usnadnit.

O projektu

V prvé řadě poskytujeme informace o nás jako projektu a o vše, co vidíte nejen na této webové prezentaci. Na jedné ze stránek tohoto menu se právě nacházíte. Takže vedle informací o tomto webu se zde nacházejí informace o nás a naší činnosti, na stránkách O projektuNaše služby a Popis činnosti. Na nich se dozvíte vše o tom, kdo jsme, co děláme a proč to děláme či kdy a kde to děláme. Součástí některých hlavních stránek jsou i podstránky. O tom jak a kdy nás rychle kontaktovat přes formulář z webu najdete na stránce Rychlé podání.

Historie počasí

Jednou z našich činností je analyzovat průběh počasí a jeho synoptické příčiny v minulosti. Těmito informacemi se zabývá uvedená sekce. Nabízí dvě základní stránky a to stránku Shrnutí počasí Významné události. Na těchto se jednak dozvíte jaké počasí bylo v minulém měsíci (pravidelná aktualizace do 10. dne měsíce následujícího) a jednak také jaké extrémní situace se kdy v ČR v počasí a hydrologii vyskytly (aktualizace dle výskytu situací po zpracování). Další podstránky informují případně o konkrétních událostech, například významných cyklonách (vybrané informace/události).

Aktuální počasí

Velký důraz klademe při naší činnosti na to, jaké počasí se v ČR a okolí či případně nad Evropou odehrává. Speciálně informujeme o význačném průběhu počasí. A to několika způsoby. Jednotlivé informace najdete na různých stránkách menu. Informace o průběhu počasí v posledních hodinách na vybraných, hlavních meteorologických stanicích ČHMÚ a aktuální počasí na profesionálních stanicích ČHMÚ v podobě prezentace Teletextu ČR nabízí stránka Počasí na stanicích. Jaké počasí kde v ČR skutečně je se můžete podívat živě na webkamerách, které jsou v dnešní době velmi rozšířeny a jsou velkým doplňkem monitorovacího zařízení aktuálního počasí. Přehled důležitých kamer z ČR nabízí stránka Webové kamery. Přehled stavu jednotlivých základních meteorologických prvků v ČR a Evropě je k dispozici na stránkách Aktuální teplota, Aktuální oblačnost a Aktuální srážky.

Prognózy počasí

Též velký důraz je kladen na očekávané počasí v budoucnosti a to od horizontu následujícího dne až po celé sezóny. Podle toho rozlišujeme informace prognóz počasí velmi podobné až stručné v podobě výhledů odchylek základních meteorologických či klimatologických prvků. Základní předpověď na krátký čas dopředu je s denní aktualizací prezentována na stránce Předpověď na den. Pokud vás zajímá, jak bude v několika dalších dnech, pak poslouží souhrnný přehled na stránce Výhled na týden v grafické podobě s aktualizací v úterý, čtvrtek a neděli každého týdne.

Pokud vás zajímá předpokládaný chod teplot a srážek vůči normálu v dlouhém období, určitě pro vás bude vhodná stránka Výhled na měsíc v textové i grafické podobě s aktualizací vždy poslední den v měsíci. Poté jsou tu speciální prognózy pro různé aktivity, které jsou provozovány v určitém období roku (tzv. sezóně vůči dané aktivitě). Jde o Počasí na houby s indexem vhodnosti sběru hub, provoz v sezóně cca od srpna do listopadu dle situace. V letním období jde od roku 2020 nově o Počasí k vodě, v provozu v sezóně asi od června do září. Ohledně prognóz počasí jsou k dispozici mapy s prognózou jednotlivých prvků na nejbližší hodiny až dny (do 48-72h) na stránkách Předpověď teploty, Předpověď oblačnosti, Předpověď srážek, Předpověď větru a Předpověď tlaku.

Předpověď základních prvků dle globálního modelu GFS (zatím jen) nabízíme i pro střednědobý horizont (nad 72h do 144-168h) na stránce Střednědobé předpovědi. A pamatováno je i na dlouhodobý horizont, byť se na tento předpovědi počasí potýkají se značnými nepřesnostmi, jsou žádané. Proto poskytujeme prognózy hlavních prvků a souhrnné mapy s odchylkami od dlouhodobých normálů na stránce Dlouhodobé předpovědi. Připravujeme také stránky Počasí na hory (zimní období) a Počasí k vodě (letní období).

Meteorologie

Vzdělávat je dalším naším cílem. Poskytovat teoretické informace veřejnosti, tím se zabývá sekce menu Meteorologie, dále Hydrologie a Klimatologie. Zde jsou veškeré teoretické informace různé problematiky v základní podobě. Najdete zde například stránku Historie meteorologie se základním přehledem milníku v tomto vědním oboru, kdy se něco zásadního stalo, objasnilo, zavedlo a podobně a to od prvních zmínek o počasí v dávné historii až po nedávné zavedení nejnovějších technologií (výpis bude pokračovat dle dalšího vývoje ve vědě).

Historií by měl začínat výklad o každé vědě. Základem naučných informací z tohoto oboru je Atlas oblaků, k němuž náleží jednotlivé články o deseti základních druzích oblaků, které na našem webu vyšly (jsou součástí menu), dále pak také zmínka o dalších oblacích na stránce Ostatní oblaky. Vzdělávací informace tohoto oboru tvoří nepřeberné množství dalších stránek a také dalších vydaných článků, které vycházejí stále a průběžně.

Hydrologie

Základem informací z vědního oboru je aktuální Hydrologická situace. Stránka přináší veškeré informace o spadlých srážkách, výparu a tedy vodní bilanci. Monitoruje výskyt sucha na území ČR a ukazuje vývoj vodních stavů v ČR ve vybraných hlásných stanicích/profilech dílčích povodí. Též je zde pamatováno na hydrologické prognózy, tedy na předpovědi vývoje hydrologické situace v závislosti na meteorologickém vývoji a aktuální hydrologické situaci. Naučné informace obsahují mnoho teoretických poznatků a zajímavostí. Informace o vodě obecně přináší stránka Voda, tyto rozšiřuje a rozpracovává důležité téma stránka Vodní toky.

Zde jsou položeny základy teorie vodních toků a jejich koryt. O vodním právu a dělení vodních toků pojednává stránka Vodní toky v ČR. Přehled větších vodních toků a základní informace o nich přináší soubor článků o vodních tocích v jednotlivých povodí, dle výkonu správy toků. Též nabízíme vzdělávací informace o Hrazení toků a též o Přehradách v ČR, shodně jako v případě vodních toků. Stručné informace jsou k dispozici i o ostatní retenci vody obecně a u nás, základ má tato problematika na stránce Stojaté vody. Nabízejí je stránky Rybníky, Rybníky v ČR a Jezera a mokřady. V případě rybníků je jejich výčet a popis podrobnější a je rozdělen na oblasti povodí dle správy toků na území ČR, stejně jako v případě vodních toků a přehrad.

Klimatologie

Na jedné straně informace o podnebí Světa a v jednotlivých klimatických či chcete-li podnebných pásmech nabízí stránka Podnebí Světa. Informace v jednotlivých pásmech rozpracovávají dílčí stránky menu. Speciální stránka je věnována našemu převažujícími klimatu a cirkulaci, viz Klima v ČR 1 a Klima v ČR 2. Samostatně jsou uvedeny naučné informace a zajímavosti o ledovcích, krách a ledových oblastech, na stránce Led na Zemi a o oceánském počasí a proudech s vlivem na klima na stránce Oceánské klima.

Na druhé straně poskytujeme prezentaci veškerých úplných naměřených dat z naší stanice na stránce Klimatická data. Další podstránky menu prezentují data za jednotlivá období a to roků, sezón a měsíců. Nově vyhodnocená data vycházejí v měsíční, sezónní i roční podobě též v článcích/příspěvcích (od ledna 2018, zimy 2017/2018 a roku 2017). Najdete je v různých kategoriích, lze je tedy různě filtrovat (například Podzim, Září nebo Sezónní data či Měsíční data atp.)

NOVINKA!

Během roku 2020 připravujeme novou stránku v podobě samostatného webu s názvem Meteo encyklopedie. Půjde o wiki web v podobě otevřené encyklopedie mnohých odborných a jiných pojmů či názvů. Na podzim bude publikována.

0 0 hlasů
Article Rating
Odběry
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Líbí se vám text, máte názor nebo doplnění? Sdělte to nám i ostatním v komentáři!x
()
x
%d bloggers like this: