Změna klimatu

Informace a zajímavosti z oblasti změna klimatu, velkého tématu současnosti. Novinky a výzkumy v oblasti klimatologie z pohledu klimatické změny na Zemi. Objasnění pojmů souvisejících s měnícím se klimatem na Zemi a obecně s klimatologickou teorií i praxí. Zajímavá zjištění a výsledky. Změna klimatu je studována odborníky z oboru klimatologie. Poskytovány jsou zejména informace o aktuálně se měnícím klimatu a projevech této změny na klimatických prvcích. Jde zejména o extrémní hodnoty klimatických prvků v delším čase. Zpravidla za ucelené sezóny, roky a desetiletí či třicetiletí. Dále jde o prognózy, tedy očekávané změny klimatu a jejich vlivy na životy lidí a nejrůznější činnosti.

Změna klimatu se projevuje na Světě různorodě, vždy se setkáváme s extrémy. Informace o těchto extrémech jsou velmi důležité pro pochopení podstaty měnícího se klimatu na Zemi a z toho vyplývajících důsledků. Cílem je umět se připravit na tyto změny. A přizpůsobit se změnám určitého druhu v konkrétních oblastech. Z toho vyplývá ochránit životy a zdraví lidí či jejich majetek a zajistit běžný život i přes značné výkyvy a extrémy počasí.

KlimatologieZměna klimatu

Příliš mnoho skleníkových plynů

Hodnocení článku

Hodnocení článkuPříliš mnoho skleníkových plynů může za rapidní nárůst teploty vzduchu na Zemi a neustále pokračující rekordy teploty v dílčích oblastech. V současné době probíhá klimatická změna v podobě globálního oteplování planety. Ta je z určité část způsobena lidskou činností, …