Prognózy počasíSezónní výhledy

Bude na jaře hodně bouřek?

Hodnocení článku

Bude na jaře hodně bouřek? Bouřky se předpovídají hodně špatně, uvedená otázka může zarazit. Nicméně obecné úvaze o pravděpodobnosti převažujícího počasí v období jako celku se meze nekladou. Na začátku března vydal server Accuweather prostřednictvím svých meteorologů tradiční vyhlídku převažujícího počasí na období klimatického jara. Prognóza pro střední Evropu vypadá poměrně zajímavě. Samozřejmě je otázkou, zda se vyplní a jak se počasí bude nakonec během tohoto dosti dlouhého období vyvíjet. Podle současných ukazatelů a střednědobé prognózy uvažuje déletrvající vpády studeného vzduchu v souvislosti s uvolněným mrazivým vzduchem od pólů vlivem oteplení ve stratosféře. k tomu došlo na přelomu zimy a jara dle klimatologického členění období. Během období by mělo být ve střední Evropě počasí dosti bouřlivé.

První jarní bouřky se na území ČR vyskytly na konci března. Šlo o výskyt bouřek s prvními prudkými srážkami či dalšími nebezpečnými jevy. Na jižní Moravě bylo nakonec potvrzeno slabé tornádo. Můžeme čekat letos během jara a případně v létě ještě četnější výskyt tornád v bouřkách než v minulých dvou letech?

Bude na jaře hodně bouřek? Významné bouřky hlavně na severozápadě střední EvropyBude na jaře hodně bouřek. Souhrnná předpověď převažujícího počasí na jaře 2023 v Evropě podle Accuweather.com.

Obr. 1 Předpověď převažujícího význačného počasí v Evropě během jarních měsíců 2023, možná bude hodně bouřek, zdroj: accuweather.com

Během jarního období dochází k vzestupu teploty vzduchu. Již v březnu byly zaznamenány významné bouřky v oblasti Francie, včetně výskytu tornáda a to v první polovině března. Předpověď očekává, že ve střední Evropě bude během jara s nárůstem teploty vzduchu bouřkově významné počasí pokračovat. Později půjde zejména v oblasti Německa a Polska či případně blízkého okolí o silné bouřky. Tato předpověď tedy zvyšuje pravděpodobně výskytu nebezpečných projevů v souvislosti s bouřkami, včetně četnějších výskytu významnějších tornád. Samozřejmě nutno brát předpověď obecně a orientačně, ale není radno ji zcela podceňovat. Počasí nám ukázalo, že se i u nás začínají vyskytovat extrémy častěji. I extrémy, které se běžněji vyskytují v jiných klimatických oblastech.

Oblast Německa a Polska plus oblasti severně i východně od alpských regionů by mohlo zasáhnout dosti extrémní projevy počasí obecně. Zmíněny jsou tedy zejména prudké bouře, tedy významné bouřky s nebezpečnými projevy všeho druhu. S tímto nutno počítat a připravit se na to. Jihovýchod Evropy by měl letos během jara zažít horké počasí. Zpočátku jara by mělo být chladnější počasí hlavně na západě Evropy s projevy i v Evropě střední. Zpočátku vlhčí a teplejší počasí čeká jihozápad Evropy. Z uvedeného vyplývá, že se v Evropě dočkáme určitě mnohých extrémů počasí. objeví se různé druhy extrémů, jen opět v trochu jiných oblastech. Některé oblasti zažijí sucho, zejména zpočátku půjde o sušší počasí v Británii a částečně ve Francii. Vlhkost se bude totiž přesouvat častěji přes jižní Evropu.

Sucho na západě, na jihozápadě a jihu možné povodně

Již v únoru zaznamenala Velká Británie významnější nedostatek srážek. Podle meteorologické organizace Británie Metoffice šlo o nejsušší únor v oblasti za 30 let. Ve Francii podle meteoslužby Meteo France došlo v lednu a únoru k výskytu 21 po sobě jdoucích dnů bez měřitelných srážek. Tím došlo k překonání dosavadního rekordu období bez měřitelných srážek od roku 1959. Toto se samozřejmě negativně propisuje do hydrologické situace, byť jde o období chladné části roku. Itálii a Balkánské poloostrov čekají naopak vlivem přísunu vlhkosti v tzv. bouřkové trase z jihu na jihozápad Evropy záplavy.

Vlivem vysoké teploty Středozemního moře by mohlo dojít k formaci významných bouří, nad touto oblastí nazýváme tyto bouře tzv.  “medikány”.  Více o názvosloví tlakových níží najdete v článku Cyklona, cyklón, tajfun či hurikán. Přísun vlhkosti může na jaře pro Itálii znamenat výskyt s bouřkami souvisejících extrémních a ničivých jevů jako jsou krupobití, silné nárazy větru a přívalové srážky s bleskovými povodněmi.

Se zvyšující se teplotou vzduchu narůstá i riziko výskytu extrémního počasí. Z oceánů i povrchů se vypařuje více vlhkosti, existují vhodné podmínky pro formování mohutných oblaků. Vypařená voda poté musí spadnout zpět na povrch, vždy je jen otázkou kde přesně se tak stane a kdy.

Význačné a vlhčí počasí by mělo být i na jihozápadě Evropy. Tam se v některých regionech také vyskytly v minulých měsících podprůměrné srážky. Vlhčí počasí alespoň zpočátku jara zde může zmírnit nástup horkého počasí, které se zde převažovalo hlavně v loňském létě.

Reference

Accuweather. Weather forecasts. Europe spring weather forecast 2023. Online. Dostupné na accuweather.com.