Významné cyklony

Přehled informací týkajících se tématu významné cyklony. Souhrnné informace průběhu počasí při vlivu významných tlakových níží s vlivem na počasí v ČR a okolí. Informace o očekávaném průběhu zejména význačného počasí při vlivu těchto cyklon. Dále proběhlé počasí po vlivu významných níží. Popis synoptické vývoje dané situace, aneb příčin význačného počasí. Průběh počasí a naměřené extrémní údaje základních prvků. Případně pojednání o důsledcích průběhu počasí. Příkladem těchto situací mohou být cyklony “Kyrill” 2007 nebo “Herwart” 2017.

Významné cyklony ovlivňují počasí u nás většinu v chladné části roku a přinášejí silné poryvy větru. V ostatních částech roku jde o méně hluboké cyklony, které jsou bohaté na rozsáhlou oblačnost přinášející trvalé srážky.