Historie počasíSilný vítrVýznamné cyklony

Patnáct let od cyklony Emma

Hodnocení článku

Právě uplynulo přesně patnáct let od cyklony “Emma” s významným vlivem na počasí ve střední Evropě. Rok a necelé dva měsíce po vlivu extrémní Níže Kyrill (2007), se kterou bývá tato často srovnávána. Počasí u nás ovlivnila tato cyklona zásadním způsobem, bohužel podobně jako cyklona Kyrill také zabíjela. Cyklona přinesla nejsilnější poryvy větru od 18. ledna 2007, kdy přecházela přes Evropu níže Kyrill. V tomto článku z meteorologického a synoptického hlediska i co se týče projevů počasí připomeneme jak se situace odehrála. Příčinou bylo významné zonální proudění nad Evropou a vhodné podmínky pro tvorbu cyklon nad severním Atlantikem, příčinou silného větru byl opět významný tlakový rozdíl ve střední Evropě. Mezi hlavní extrémní projevy počasí patřily silné poryvy větru a významné prudké srážky bouřkového charakteru. Důsledky byly v ČR opět mimo jiné i ekologické, kdy bylo poničeno mnoho stromů. Jaký nejvyšší náraz větru se při vlivu cyklony vyskytl?

Co je to zonální proudění? Jde o rovnoběžnou cirkulaci většinou ve směru západ až východ, kdy opačné proudění je označeno běžně za východní nebo také za negativní zonální či anti zonální.

Patnáct let od cyklony Emma: Situace a vývoj počasí v cykloně Emma

Významná cyklona Emma ovlivnila počasí ve střední Evropě v pozdním období, neboť většina těchto tlakových útvarů přichází na podzim a do poloviny zimy. Cyklona postupovala z Grónska, přes severní Atlantik a kole Islandu postoupila nad Skandinávii a ovlivnila počasí u nás. Možná se už neví, že nad Skandinávii o něco jižněji postoupil další střed cyklony vzniklé u Norska v podobě a dále, že druhý den (2. března) se projevil ohledně počasí u nás vliv další cyklony, tzv. podružné cyklona zvané Fee. Zde se ještě setkáme v případě větru s malým upřesněním možná někde nesprávně uváděného údaje. Cyklona Emma postuovala severněji než cyklona Kyrill, proto měla mírnější vliv na počasí u nás. Podružná cyklona Fee postupovala o něco jižněji a blíže střední Evropě.

Nárazy větru dosáhly při vlivu cyklony Emma o něco nižších hodnot než tomu bylo při vlivu některých jiných cyklon. Jde o nejvyšší náraz 47m/s na Sněžce, často uváděný náraz 54.1m/s z Labské Boudy pochází právě až z 2. března při přechodu podružné cyklony Fee. Tato, jak bylo řečeno postupovala o něco jižněji a měla významnější vliv na počasí v centru Evropy. Vedle silného větru se vyskytly prudké srážky v bouřkové činnosti. Až 100mm za 48 hodin spadlo na stanici Prášily.

Veškeré informace o průběhu a důsledcích při vlivu této cyklony najdete na stránce: Níže Emma (2008).

Patnáct let od cyklon Emma. Dráha postupu cyklony.

Obr. 1  Patnáct let od cyklony Emma. Dráha postupu cyklon Kyrill a Emma nad Evropou, zdroj: chmi.cz

Emma versus Kyrill

Připomeňme i srovnání těchto významných tlakových útvarů s vlivem na počasí u nás a v okolí v novodobé historii. Cyklona Kyrill byla obecně významnější a přinesla do lesů zejména ve výše položených oblastech kalamitu. Cyklona Emma poté dokonala kalamitu a situaci v lesích ještě více zhoršila, včetně pokácení stromů narušených orkánem v roce 2007.

  • Cyklona Emma měla méně významný vliv na počasí u nás (mírnější projevy), neboť postupovala severněji a tedy dále
  • Podružná cyklona Fee (2.3.2008) měla též méně významné projevy než cyklona Kyrill, ale významnější projevy než cyklona Emma, neboť postupovala jižněji
  • Nejvyšší náraz větru 47m/s (cyklona Fee 54.1m/s), cyklona Kyrill 57.8m/s
  • Srážkový úhrn nad 30mm/den na 1 stanici, cyklona Kyrill na 4 stanicích
  • Pokáceno bylo 2.1 mil m3 dřeva, cyklona Kyrill 10 mil m3 dřeva
  • Nejnižší tlak v cykloně 971hPa, cyklona Kyrill 965hPa
  • Rozdíl tlaku vzduchu 4.6hPa/100km, cyklona Kyrill 5.7hPa/100km
  • Rychlost postupu cyklony 35km/h, cyklona Kyrill 103km/h
  • Prošlá vzdálenost 850km, cyklona Kyrill o cca 1 000km více

Co se týče nárazů větru, nutno poznamenat, že na některých stanicích byla rychlost větru v nárazech vyšší než při vlivu cyklony Kyrill.