Historie počasíVýznamné cyklony

Dvanáct let od Daisy, patnáct od Kyrilla

Hodnocení článku

Letos máme pomyslné výročí dvanáct let od Daisy, patnáct od Kyrilla. Zejména ve druhém případě asi každý ví, čeho se tyto názvy v podobě jmen týkají. Ano významných tlakových níží, které přinesly do ČR a okolí extrémní počasí. Mimochodem jedny z nejextrémnějších projevů počasí posledních let společně s povodňovými situacemi. Každá cyklona měla svá specifika, převažovalo při jejich výskytu jiné proudění a byly tedy různé projevy počasí. V prvním případě šlo o vydatné sněžení na konci první dekády ledna 2010. Ve druhém případě o extrémní nárazy větru včetně nížin 18. ledna 2007, jak si asi každý pamatuje. Šlo o první významnou cyklonu s vlivem na počasí u nás a nejvýznamnější cyklonu v posledních desetiletích. Uplynulo dvanáct let od Daisy, vlivu významné cyklony s extrémním zimním počasím.

Více informací o těchto významných cyklonách uvádíme na stránkách: Níže Daisy (2010)Níže Kyrill (2007).

Dvanáct let od Daisy: I přes 40cm sněhu po vlivu níže Daisy v nížinách

Několik dnů vydatného sněžení plus další sněžení celkem přineslo až rekordně vysokou sněhovou pokrývku do nížin. Její výška se oproti horám tehdy nijak moc nelišila. Ve velkých městech i mimo ně leželo většinou 15 až 30cm sněhu, místy a to hlavně na východě a jihovýchodě Čech i kolem 40cm sněhu. Vlivem výskytu rychlejšího větru při sněžení a také po výskytu sněžení se spadem prachového sněhu se tvořily četné sněhové jazyky a i závěje.

V případě spadu sněhu o výšce 10-15cm se v dnešní době jedná o sněhovou kalamitu s mnoha problémy. A takové počasí je v zimě patrně často považováno za extrémní, zvláštní. Nicméně tomu tak není. Vyskytly se mnohem extrémnější situace i nyní v novodobé historii. Také samozřejmě nastaly problémy, nicméně jde o součást zimního počasí u nás. Byť v posledních letech s oteplováním tento ráz počasí mizí, tak se mohou objevit roky, kdy se podobný zopakuje. Jde o totéž jako v případě střídání sucha a větších povodní.

Tlaková níže Daisy - sněhová pokrývka

Obr. 1 Dvanáct let od Daisy. Sněhová pokrývka v ČR na profesionálních stanicích po celé epizodě se sněžením 11.1.2010, zdroj: chmi.cz

Stručný popis situace počasí

Tlaková níže postoupila ze Středomoří přes Itálii k severu až severovýchodu. V těchto oblastech nabrala mnoho vlhkosti. Tato vlhkost spadla díky přílivu dostatečně studeného vzduchu od severu v oblasti střední Evropy a našeho území v podobě sněžení. Příliv studeného vzduchu byl dostatečný v tom smyslu, že i v nížinách se udržela až na výjimky teplota alespoň slabě pod nulou. Místy se udržovala při trvalém a vydatném sněžení přes den i kolem -4 až -5°C.

Sněžení se vyskytlo jako obvykle při vlivu cyklony v několika vlnách. Zásadní srážky spadly od 7. do 9. ledna 2010. Touto situací vlastně začal velmi vlhký a povodňový rok 2010. Od velkých zásob vody ze sněhové pokrývky včetně nížin pokračoval rok právě jarními, letními i podzimními vlnami vydatných dešťů. O tom si přečtěte v případě zájmu na stránce Povodeň 2010. Jarní povodeň z tání v roce 2010 nebyla tak zásadní, zejména oproti roku 2006. Tání nebylo nijak urychleno srážkami a bylo pozvolnější.

Dvanáct let od Daisy: Náraz větru 57.8m/s na Labské Boudě při Kyrillovi byl u nás nejvyšší v historii

Obr. 2 Linie intenzivních srážek s bouřkovou činností na studené frontě cyklony, zdroj: chmi.cz

To vypovídá o výjimečnosti této situaci. Z hlediska poryvů větru obecně a maximálního nárazu označujeme tuto cyklonu jednoznačně jako nejextrémnější. Samozřejmě se vyskytly i další extrémy nebo alespoň význačnosti počasí. Počítejme do nich i rekordně vysokou teplotu přes studenou frontou systému této cyklony. Až 18°C změřili na jihu Moravy. A vydatné dešťové srážky až letního typu, které způsobily krátkodobé rozvodnění toku považujeme za další extrém. Na studené frontě se totiž vyskytla bouřková činnost, srážky byly prudké.

Silné poryvy větru započaly ve čtvrtek 17. ledna 2007, vítr působil značné komplikace v dopravě a energetice. Dále stěžoval jízdu vozidly i chůzi lidem. Působil další komplikace jako uvolnění nebo utržení různých předmětů, poškození střech a poutačů či podobných vztyčených předmětů.