počasí

HydrometeorologieZajímavosti

Charakteristiky studené fronty

Hodnocení článku

Hodnocení článkuTak, jak byly detailněji probrány charakteristiky a průběh počasí teplé fronty v minulém článku. Budeme se snažit obsáhnout v tomto článku bohatou problematiku charakteristiky studené fronty. Studená fronta je určitě o poznání častější atmosférickou frontou přecházející přes naše území. Také je zajímavější, zejména v některých částech roku s velmi dynamickým až extrémním průběhem počasí. I o tom bude v tomto textu řeč. Nejprve se ale podíváme na základní popis studené fronty, její možné druhy a další znaky čili charakteristiky. Základní definice Studená fronta je rozhraním oddělující od sebe ustupující teplý vzduch a nastupující studený vzduch, čímž je uzavírán teplý sektor cyklony. Studený vzduch se nachází v týlu cyklony. Fronta vzniká tak, že studený vzduch v podobě jazyku proniká do teplého vzduchu a na čele ho vytlačuje vzhůru. Zde pozorujeme oproti opačnému druhu fronty (viz charakteristiky teplé fronty) zásadní rozdíly. Studená fronta se dělí na frontu prvního a druhého druhu. První případ je do jisté míry obdobou teplé fronty. Má … >

Přečíst celé
HydrometeorologieZajímavosti

Charakteristiky teplé fronty

Hodnocení článku

Hodnocení článkuCo je to atmosférická fronta a jak lze tyto dělit společně se základními informacemi o nich najdete na naší stránce Atmosférické fronty. Na samotných stránkách se věnujeme modelu převažujícího počasí v oblasti těchto front. Tento článek podrobněji zpracovává veškeré známé charakteristiky teplé fronty jako druhu atmosférické fronty. Současně jsou zde rozebrány různé projevy počasí, které se teoreticky mohou na teplé frontě v různých oblastech vyskytnout. Veškeré je zaměřeno na naše území a obecně klima mírných šířek střední Evropy. Výskyt, chování i průběh počasí v jednotlivých oblastech se může totiž značně lišit. Někde jsou teplé fronty častější a výraznější, jinde naopak. A v některých oblastech jsou významnější v určitých částech roku. Základní definice Teplá fronta je rozhraním, které od sebe odděluje ustupující studený vzduch a nastupující teplý vzduch. Z uvedené definice může být jasné, proč se tato fronta jmenuje teplá a co ohledně počasí a pohybu vzdušných mas (vzduchových hmot) způsobuje. Rozeberme si ale definici podrobněji. Někdo se může pozastavit nad … >

Přečíst celé
HydrometeorologieZajímavosti

Počasí jako nerovnováha atmosféry

Hodnocení článku

Hodnocení článkuProč se vlastně odehrává počasí? Položil si někdy někdo tuto otázku? Je obecně známo a již bylo mnohokrát zmíněno, že počasí se odehrává ve spodní atmosférické vrstvě zvané troposféra. V jejích pod vrstvách na něj má vliv mnoho dalších faktorů. Též je známo, že počasí ovlivňuje sluneční záření a energie z něho, která je bezesporu doslova jeho motorem. Počasí ovlivňuje mnoho dalších faktorů jako jsou přesuny vzdušných mas různého druhu a též mas vody o různých vlastnostech. Tímto narážíme na další významný faktor, bez kterého by se počasí neodehrávalo, jinými slovy by se neměnilo. Jsou to právě rozdíly. Počasí jako nerovnováha atmosféry je základní spojitost, bez které by nebylo počasí takové, jak ho známe. To se pokusíme objasnit dále v tomto textu. Rozdíl v atmosféře vždy působí zostření povětrnostní situace Obr. 1 Počasí v letní anticykloně, obecně pěkné a podléhající větším změnám meteorologických prvků oproti zimní situaci tohoto typu Rozdíl tlaku vzduchu působí své projevy a to především zesílení … >

Přečíst celé